Delano Weltevreden – Coffeeshop Tsjakka in Den Helder mag haast maken + Marischka de Jager – Sloop horeca panden Koningstraat gestopt, onderzoek + Ongekende drukte bij coffeeshop

Leegstaande panden, die allen tegen de vlakte gaan (foto NHD)

Coffeeshop Tsjakka in Den Helder mag wel eens haast maken met zoeken naar een nieuwe plek, vindt de Wethouder

Den Helder – De eigenaar van coffeeshop Tsjakka moet vaart zetten achter het zoeken naar een andere locatie, vindt Wethouder Michiel Wouters.

Aan de Koningstraat staan drie coffeeshops. Tops verhuist naar het Koningsplein en gaat zich vestigen in het pand, waar vroeger café Klein Kras heeft gezeten. Het pand wordt nu verbouwd. Coffeeshop Aktama moest naar een andere plek op zoek, nadat de gemeenteraad vorig jaar de verhuizing naar het voormalige pand van woninginrichter Piet Karsten aan de Zuidstraat blokkeerde. Aktama wil zich nu vestigen in een woonhuis aan de Industrieweg, pal naast Bo-rent.

Binnenkort

Aktama krijgt zeker een vergunning van de gemeente. “Dat gebeurt binnenkort“, weet Wouters.

Alleen Tsjakka maakt nog geen aanstalten met het zoeken naar een nieuw onderkomen. Wethouder Wouters: “We gaan iets indringender met de eigenaar praten over de verplaatsing van zijn zaak“, kondigt hij aan. “De afspraak is, dat de eigenaren van de coffeeshops zelf op zoek gaan naar een plek. Wij kijken vervolgens hoe we hen kunnen helpen.”

Terwijl op het stadhuis de laatste hand wordt gelegd aan de vergunning voor Aktama, bereiden de ondernemers op Westoever zich voor op de juridische strijd, die na de vergunningverlening ongetwijfeld zal losbarsten. De ondernemers hebben al aangekondigd, dat zij ’tot het gaatje’ zullen gaan om de komst van een coffeeshop in hun buurt tegen te houden. Zij leggen nu de laatste hand aan het bezwaarschrift, zegt een woordvoerder: “We zijn bereid naar de rechter te stappen om dit aan te vechten.”

Verkeersonveilige situaties

De ondernemers vrezen verkeersonveilige situaties als wietgebruikers straks af en aan naar de coffeeshop rijden. Daarnaast denken zij, dat de overlast door hangjongeren zal verergeren. Wethouder Wouters zegt, dat de gemeente nu studeert op maatregelen om het verkeer op de kruispunten bij Rataplan en Praxis veiliger te maken als die straks meer verkeer te verwerken krijgen. Drempels zijn onderdeel van het plan om hardrijders te ontmoedigen. Wouters zegt, dat er mogelijk ook camera’s worden geplaatst om de omgeving in de gaten te kunnen houden.

Woningen

De bouw van woningen aan de Koningstraat gaat volgens de Wethouder gewoon beginnen. Eerder zei een woordvoerder van Woning Stichting Den Helder, dat er wel gesloopt wordt, maar dat de corporatie pas met bouwen begint als zeker is, dat alle drie de coffeeshops naar een andere locatie verhuizen. Dat klopt niet, zegt Wouters: “Woning Stichting begint te bouwen op de plek, waar Odeklonje heeft gezeten.”

Helders Courant, 29 november 2019, 07:10

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/noordkop

De sloopwerkzaamheden aan horecapanden aan de Koningstraat in Den Helder zijn gestopt, eerst onderzoek naar bodemvervuiling

Daar waar Odeklonke stond (foto NHD)
Daar waar Odeklonje stond (foto NHD)

Den Helder – De sloopwerkzaamheden in het horecagedeelte van de Koningstraat zijn voorlopig gestopt.

Ontwikkelaar Zeestad laat eerst op twee plekken de bodem onderzoeken op vervuiling. Het gaat om het deel, waar al eerder is gesloopt en waar nu een grasveld ligt. De andere plek is de kortgeleden vrijgekomen ruimte, waar voorheen onder andere Odeklonje en de Citadel stonden. Op deze plekken zijn woningen gepland.

Wanneer de sloop van de leegstaande horecapanden wordt hervat, is nog niet te zeggen, meldt Maaike Carlebur van Zeestad desgevraagd. Overigens hoeft het niet zo te zijn. dat alle lege horecapanden tegen de vlakte gaan. “We zijn nu aan het kijken of beeldbepalende panden eventueel kunnen blijven staan. Dat hangt ook af van de bouwkundige staat.

Helderse Courant, 2 maart 2020, 10:32

Reacties

Inge Posch
NHD; onder de foto staat leegstaande panden.
Het gaat weer lekker bij jullie!

Hellen van der Gragt
Als reinigen te duur wordt zijn het natuurlijk beeldbepalende panden. 😑

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200302_81052850/de-sloopwerkzaamheden-aan-horecapanden-aan-de-koningstraat-in-DenHelder-zijn-gestopt-eerst-onderzoek-naar-bodemvervuiling

Ongekende drukte bij coffeeshop Den Helder na bekend worden, dat horeca om 18 uur dicht moet

Ongekende drukte bij de coffeeshops in de Koningstraat in Den Helder (foto NHD
Drukte bij de coffeeshops in de Koningstraat in Den Helder (foto NHD)

Den Helder – Ongekende drukte bij de coffeeshops in het land, zoals hier in Den Helder, ontstond er zondag aan het einde van de middag, nadat bekend werd, dat deze om zes uur moeten sluiten.

Sluiting van coffeeshops en horeca gelegenheden is een van de maatregelen, die zondagmiddag werden bekendgemaakt door minister Bruins in de strijd tegen het Corona Virus.

Toen dit rond half zes bekend werd, stonden er in heel korte tijd flinke rijen voor de drie coffeeshops in Den Helder. In de nabije omgeving zijn geen parkeerplaatsen meer vrij. Autoverkeer wordt door passanten geregeld.

Robert Klein @robertkleinjr

Koffietijd! #DenHelder #coffeeshop #CoronaVirusnl

Koningsstraat Den Helder voor aangekondigde sluiting van de coffeeshops iets later in verband met het het Corona Virus (foto Twitter)

Koningsstraat Den Helder voor aangekondigde sluiting van de coffeeshops iets later in verband met het het Corona Virus (foto Twitter)

Twitter, 15 mrt. 2020, · 6:07 p.m.

https://twitter.com/robertkleinjr/status/1239236735592280065

Cis🇳🇱🇬🇷@cisdewolf

Coffeeshop Alkmaar en Den Helder 😱

Drukte met klanten voor de soft drugs in Alkmaar (foto)

Drukte met klanten voor de soft drugs in Alkmaar (foto)

Drukte in Den Helder (foto Twitter)

Drukte in Den Helder (foto Twitter)

6:04 p.m. · 15 mrt. 2020

https://twitter.com/cisdewolf/status/1239236042185682946

Helderse Courant, 16 maart 2020, 18:29

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200315_33522569/ongekende-drukte-bij-coffeeshop-DenHelder-na-bekend-worden-dat-horeca-om-18-uur-dicht-moet

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=coffeeshop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koningstraat
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tsjakka
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tops
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aktama
https://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Woning+Stichting+Den+Helder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Odeklonje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Citadel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maaike+Carlebur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zeestad
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus