Delano Weltevreden – Coalitieleiders Den Helder gaan in gesprek met kunstenaar Rob Scholte

DEN HELDER – Rob  Scholte krijgt zijn zin. De fractievoorzitters van ChristenUnie, Fractie Vermooten en Behoorlijk Bestuur gaan in op de uitnodiging van Rob Scholte en Marc Nihot om te praten over het Rob Scholte Museum. Hun collega Nel Dol van GroenLinks wil de kwestie eerst in haar fractie bespreken voordat zij een besluit neemt. Zij staat er echter niet afwijzend tegenover.

Scholte heeft vier van de vijf fractievoorzitters van de coalitie uitgenodigd. Alleen Peter Reenders van de Stadspartij liet hij links liggen. Reenders en wethouder Pieter Kos hebben hun coalitiepartners ontraden om met Scholte en Nihot te gaan praten. Volgens hen kan er niets goeds van komen.

Fractievoorzitter Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur vindt het ’ongepast’ dat een lid van het college zich bemoeit met wat raadsleden doen. ,,En Peter Reenders mag vinden dat wij er niet heen moeten, maar ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid. Als ik van andere personen een uitnodiging krijg, ga ik ook niet eerst aan iemand vragen of ik erheen mag.’’

Ook Biersteker en Vermooten zeggen dat zij zelf wel uitmaken met wie zij in gesprek gaan. Vermooten: ,,Ik ga in op elke uitnodiging voor een gesprek. Ik vind niet dat anderen voor mij moeten bepalen met wie ik wel en niet praat.’’

Kopstukken

Scholte en Nihot willen over een aantal onderwerpen met de politieke kopstukken spreken. Uiteraard over de ruzie met het college over het Rob Scholte Museum. Maar ook over het gedwongen vertrek van wethouder Geurt Visser en over de kwestie-Meerwerf. Nel Dol ziet dat echter helemaal niet zitten. ,,Mijn voorwaarde om aan een gesprek deel te nemen is dat we alléén praten over het Rob Scholte Museum. Ik heb geen behoefte aan informatie uit de tweede hand.’’ Ook Michiel Wouters stelt die voorwaarde.

Tjitske Biersteker heeft al een afspraak gemaakt met Scholte en Nihot. ,,Maar ik zeg niet wanneer dat gesprek plaatsvindt. Ik stel geen voorwaarden aan dat gesprek. Als er dingen worden gezegd die mij niet aanstaan kan ik het gesprek beëindigen en weglopen.’’

Wereld

Peter Reenders is benieuwd naar de berichten die Scholte na de gesprekken de wereld in stuurt. ,,Hij is heel goed in het vertellen dat er bepaalde uitspraken zijn gedaan tijdens zulke gesprekken en dat er beloftes zijn gedaan.’’ Tjitske Biersteker is niet van plan zich daartegen in te dekken, bijvoorbeeld door het gesprek op te nemen. ,,Ik ga daar geen toezeggingen doen en ga uit van het vertrouwen in mijn medemens.’’

Marinus Vermooten zegt dat hij van plan is aan te horen wat Scholte en Nihot te vertellen hebben. ,,Meer niet. Ik ga ook geen conclusie verbinden aan wat mij daar wordt verteld.’’

NHD, 17-8-2015, 21:00 (Update 17-8-2015, 21:20)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article27476505.ece/Coalitieleiders-Den-Helder-gaan-in-gesprek-met-kunstenaar-Rob-Scholte

1 Comment

  1. loes vermeer-lagerveld 18 augustus 2015 op 13:11

    Goedemorgen Delano,
    Even een correctie, niet Rob Scholte heeft uitgenodigd, maar Marc Nihot. Dat moet dus even gecorrigeerd. Overigens vind ik je opmerking: Rob Scholte krijgt zijn zin, niet echt negatief. Ik heb de indruk dat je het fijn vindt dat er gewoon communicatie komt over het Rob Scholte museum en er oplossingen komen en dat jij dat DEN HELDER en ook ROB SCHOLTE gunt.!! Ik wil graag uitgaan van positiviteit!!!

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.