Delano Weltevreden – Carla van Driesten zet de boel op scherp + Redactie DHA – “Gemeenteraad misleid over huisvestingskosten op Willemsoord”

Den Helder No Go Zone (foto DHA)

Wethouder Remco Duijnker (foto Twitter)

Wethouder Remco Duijnker (foto Twitter)

Gemeentelijke brochure Den Helder (foto raadhuis.com)

Gemeentelijke brochure Den Helder (foto raadhuis.com)

Broederlijk naast elkaar bij onthulling van herdenkingstenen Wethouder Per de Vrij, fractieleider BvDH Carlo Assorgia en rechts Wethouder Remco Duijnker (foto Twitter)

Broederlijk naast elkaar bij onthulling van herdenkingsstenen Wethouder Peter de Vrij, de fractieleider van BvDH Carlo Assorgia en rechts Wethouder Remco Duijnker (foto Twitter)

Carla van Driesten zet de boel op scherp

Den Helder – ’Ik heb het gevoel, dat ouderen gediscrimineerd worden’, zegt de fractievoorzitter van de Senioren Partij in Den Helder.

Aan het eind van deze raadsperiode, haar laatste, moet er een ouderen beleid zijn. Dat vindt fractievoorzitter Carla van Driesten van de Seniorenpartij.

Afgelopen weekend kondigde Van Driesten aan, dat zij overweegt uit de coalitie te stappen. Haar partij zit daar sinds 2018 in met Beter voor Den Helder, VVD, CDA, PvdA, CU en Stadspartij.

Van Driesten en haar fractie zijn ontevreden over het functioneren van hun Wethouder, Remco Duijnker. Zij vinden het contact met hem minimaal. Daarnaast is hij, volgens de fractie, politiek onzichtbaar en verwezenlijkt hij in het college geen punten, die voor senioren belangrijk zijn.

Gediscrimineerd

Van Driesten: ,,Het is super, dat er een armoede beleid is, maar ik vind daar niets in over senioren. Ik heb het gevoel, dat die groep van alle kanten gediscrimineerd wordt. Ik snap, dat het een moeilijke periode is, met die Corona Virus crisis. Maar een ouderen beleid mag er toch wel komen. Dat is er in veel gemeenten wel, hier niet.”

Veel ouderen leven in armoede, weet Van Driesten. “Zij zijn vaak te trots om dat te laten zien. Zij moeten wel de weg weten als zij wat nodig hebben. Daarom pleit ik voor een apart loket, waar zij hun vragen kunnen stellen, want digitaal zijn zij niet allemaal even goed onderlegd.”

Sollicitatieplicht

Haar kritiek treft niet het hele College, benadrukt zij: “Wethouder Pieter Kos (Stadspartij, redactie) werkt aan een minder strenge sollicitatieplicht voor mensen boven een bepaalde leeftijd. Daar ben ik ongelooflijk blij om. Maar er blijft nog heel wat op de plank liggen. Wethouder Peter de Vrij (PvdA, redactie) kan iets meer doen voor ouderen. Wij hadden een motie ingediend over openbare toiletten. Daar kregen we een idioot antwoord van hem op terug: ouderen zouden bij Triade naar het toilet kunnen gaan. Door de Corona Virus crisis zijn veel plekken gesloten, waar ouderen naar het toilet zouden kunnen gaan. Wij krijgen daar veel klachten over.

Den Helder zou een voorbeeld kunnen nemen aan Alkmaar, stelt Van Driesten: Alkmaar doet het qua openbare toiletten heel goed. Je bent honderdduizend EUro kwijt om zo N voorziening neer te zetten met drie toiletten. Aan een bedrijf, dat zo N voorziening beheert, ben je per jaar ongeveer 12.000 EUro kwijt. Er wordt in Den Helder zo veel gebouwd, dat kan er best bij. Op een gemeentelijke begroting van 200 miljoen EUro moet dat kunnen. Er gaat zo veel geld naar andere dingen. Het stoort me, dat wij een Wethouder in het College hebben, die er geen werk van maakt.”

Nullijn

Haar partij pleit ook voor betaalbare woningen voor senioren. “Hun pensioen gaat eerder omlaag dan dat het stijgt en hun WAO uitkering gaat ook iets omhoog. Ouderen staan al jaren op de nullijn, dat vergeet men wel eens. In Zwolle is er een woonvorm, die oneerbiedig het Knarrenhofje wordt genoemd. In zo’n hofje kunnen mensen gezellig bij elkaar zijn en naar elkaar omkijken. Dat scheelt ook in de WMO kosten.” Van Driesten beseft, dat haar fractie niet alles kan verwezenlijken. “Maar er moet toch wel íets gebeuren voor de senioren.”

Rijen sluiten

Wethouder Remco Duijnker is verbaasd over de kritiek van zijn fractievoorzitter op zijn functioneren. Hij wil met haar in gesprek gaan. Van Driesten doet dat graag, zegt zij. Als de fractie en de wethouder de rijen niet sluiten, stapt de Senioren Partij uit de coalitie.

Er komt geen nieuwe Wethouder voor Duijnker in de plaats als de fractie het vertrouwen in hem opzegt, zegt Van Driesten.”Dan stappen we uit de coalitie en gaan we in de oppositie.”

Hoe haar fractie, twee raadsleden sterk, zich dan zal opstellen in de discussie over een stadhuis op Willemsoord? Marinus Vermooten is tegen dat plan, dat is bekend. Ik werk heel goed samen met diverse fractievoorzitters van de coalitie. Ik zal de coalitie, als we deze stap zetten, blijven steunen, waar mogelijk. Zoals in de discussie over het stadhuis. Er loopt zich weer een nieuwe partij warm, die opnieuw een verkiezingsitem wil maken van het stadhuis. Het moet een keer afgelopen zijn met die discussie.”

Helderse Courant, 18 mei 2020, 14:33

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200518_25201538/CarlavanDriestenzetdeboel-op-scherp-ik-heb-het-gevoel-dat-ouderengediscrimineerd-worden-zegt-de-fractievoorzitter-van-de-SeniorenPartij-in-DenHelder

Gemeenteraad misleid over huisvestingskosten op Willemsoord

Stadhuis Den Helder aan de Kerkgracht (1) (foto Den Helder aan Zee)

Stadhuis Den Helder aan de Kerkgracht (1) (foto Den Helder aan Zee)
Stadhuis Den Helder aan de Kerkgracht (2) (foto Den Helder aan Zee)
Stadhuis Den Helder aan de Kerkgracht (2) (foto Den Helder aan Zee)

Stadhuis Den Helder aan de Kerkgracht (3) (foto Den Helder aan Zee)

Stadhuis Den Helder aan de Kerkgracht (3) (foto Den Helder aan Zee)

Den Helder Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) heeft bezwaar aangetekend tegen de afwijzing door de gemeenteraad van het initiatiefvoorstel tot wijziging van het Bestemmingsplan Willemsoord 2012. Net als de oppositiepartijen in de gemeenteraad, vindt SBCE, dat die wijziging noodzakelijk is om de vestiging van een stadskantoor in de Gebouwen 66 en 72 op Willemsoord planologisch mogelijk te maken.

In het bezwaarschrift stelt SBCE ook, dat de gemeenteraad vorig jaar door het College van Burgemeester & Wethouders is misleid over de jaarlijkse huisvestingskosten van het stadhuis op Willemsoord. Het College zegt, dat die jaarlast ruim 1,6 miljoen EUro bedraagt, maar SBCE heeft berekend, dat die kosten veel hoger zijn. Verklaringen van Burgemeester & Wethouders, dat “de kosten netjes in de begroting zijn ingeboekt” kloppen niet.

Bij de berekening van de jaarlijkse huisvestingslasten van ruim 1,6 miljoen EUro gaat het College uit van de extreem lange afschrijvingsperiode van 40 jaar voor panden en waarschijnlijk van 20 jaar voor inventaris. Het eigen financiële beleidskader van de gemeente schrijft echter een afschrijvingstermijn voor van 20 jaar voor de verbouwing van panden en van 10 jaar voor inventaris, aldus SBCE voorzitter Paul Schaap. Afschrijving van inventaris over 20 jaar betekent, dat het College aanneemt, dat zaken als bureaustoelen, vloerbedekking en computers gemiddeld twintig jaar meegaan. Of anders gezegd: sommige gemeente ambtenaren zouden nu nog moeten zitten op bureaustoelen en vloerbedekking en werken met computers, die omstreeks het jaar 2000 zijn aangeschaft.

Afschrijvingen

Op basis van een totale investering in het stadhuis op Willemsoord van (ten minste) 24,8 miljoen EUro, waarvan 9,0 miljoen EUro in gebouwen, zijn alleen de jaarlijkse afschrijvingen al hoger dan 1,6 miljoen EUro. Daar komen de toegerekende rente over het investeringsbedrag en de gewone exploitatielasten (zoals onderhoud en nutsvoorzieningen) nog bij. Dat leidt tot een totale jaarlast van naar schatting 2,5 miljoen EUro. Paul Schaap zegt hierover: “Eigenlijk is het logisch, dat de jaarlijkse huisvestingskosten van een stadskantoor op Willemsoord hoger zijn dan die van de voormalige huisvesting aan de Bijlweg. De gemeente wil een oud pand, dat volledig is afgeschreven inruilen voor twee panden op Willemsoord, waarin minimaal 24,8 miljoen EUro wordt geïnvesteerd. Alleen met creatief boekhouden kunnen de jaarlijkse huisvestingskosten dan gelijk blijven.”

Den Helder Actueel, 18 mei 2020

Reacties

Peter
18 mei 2020 At 07:54
Zal Wethouder Kees Visser wel weer denigrerend over te vertellen hebben, dat burgers dit soort zaken niet snappen en het dus altijd fout zien

Pieterbas
18 mei 2020 At 09:09
Paul Schaap wordt de Peter R de Vries van Den Helder. Niet uit de Media weg te branden.

Richard
18 mei 2020 At 09:50
Die heeft het gelukkig zonder succes. OK. Nog eens in de politiek geprobeerd. Hopelijk laat de heer Schaap dat uit zijn hoofd.

Nieuwe generatiejutter
18 mei 2020 At 12:08
Kan iemand vertellen wat deze Stichting ons kost met al die bezwaren?

Peter
18 mei 2020 At 12:56
Stukken minder dan de Wethouder met grootheidswaanzin.

F Hoogenbosch
18 mei 2020 At 16:28
Juist die bezwaren konden ons wel eens heel veel kosten gaan besparen.

Loes Vermeer-Lagerveld
18 mei 2020 At 20:21
De reactie van de nieuwe generatiejutter is zo ontzettend dom. Het getuigt van een gebrek aan realiteitszin. De gemeente lokt gewoon procedures uit door doordramnerij en geen luisterend oor te hebben bij hetgeen vele betrokken en intelligente burgers naar voren brengen. Er zijn regels, mijnheer, over burgerparticipatie en wanneer deze niet worden toegepast volgen procedures. Nogmaals de gemeente creëert deze situatie, niet de burger.

juttertje 51
18 mei 2020 At 21:57
en dan te bedenken dat de RABO vestiging bij het Kooypunt te koop staat. De RABO wil er vanaf zijn onder de zes miljoen klaar. Een pand, dat aan alle ARBO eisen voldoet dus de zeikende en zeurende ambtenaren ook meteen klaar.

Nieuwe generatiejutter
19 mei 2020 At 09:02
Blijkbaar zo dom, dat niemand er antwoord op kan geven. Dat is pas dom. 🙂
Aangezien het stadhuis er toch gewoon komt, zijn dit allemaal extra kosten. Geld, dat besteed had kunnen worden aan iets anders. Bijvoorbeeld de burgers zelf? :’)

Peter
19 mei 2020 At 13:58
Zou de eerste keer zijn, dat de gemeente Den Helder iets aan de burgers (terug)geeft. Als je dat denkt, ben je wel enorm naïef.

Loes Vermeer-Lagerveld
19 mei 2020 At 08:49
En wat zo handig is aan vestiging op Kooypunt, 60% van de ambtenaren woont niet in Den Helder, zodat zij heel snel Den Helder uit zijn, op weg naar huis. De afstand tussen Kooypunt en Willemsoord is ongeveer acht kilometer, heen en terug 16 km. per dag. Dit 60 X 16 is 960 km. per dag!!! Daar wil de gemeente toch niet aan meewerken? Men wil toch ook het milieu minder belasten, een voorbeeld geven aan de burgers en bovendien de bewoners van de Binnenhaven, Zuidstraat en Weststraat toch niet opzadelen met nog meer overlast door uitlaatgassen en files van de stroom auto’s elk uur. Wellicht niet helemaal exact berekend, maar de kern is, dat ook in dit opzicht de huidige situatie van Kooyput en Kerkgracht een geweldige oplossing is. Het is een win win situatie, waardoor Willemsoord weer geheel als maritiem en nautisch monument kan gloren, maar wel met een actieve bestuurscultuur. Geen bestuur meer van Zeestad en Willemsoord, weg met deze kostbare constructies, deze hebben al genoeg geld gekost.

George
19 mei 2020 At 09:48
Juist en de ambtenaren, die wel in Den Helder wonen, komen op de fiets naar Kooypunt om het goede voorbeeld te geven van dat de gemeente zelf jaren terug wilde.

Witte
19 mei 2020 At 11:41
Over hoeveel jaar is de nieuwe inboedel op de Kerkgracht afgeschreven? Ook op 20 jaar of toch op 10 jaar?

Witte
19 mei 2020 At 11:45
En als de verantwoordelijk Wethouder de raad opzettelijk een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven, dat moet vaststaan. Dan kan hij maar één conclusie trekken. Liegen naar raadsleden kan maar één gevolg hebben en dat is vertrekken met je kompanen. Een beetje Burgemeester kan dit nooit tolereren!!!

https://denhelderactueel.nl/2020/05/gemeenteraadmisleidoverhuisvestingskosten-op-Willemsoord/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marinus+Vermooten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Remco+Duijnker
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pieter+Kos
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij

https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=stadhuis+op+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Monumentenzorg
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wet+Algemene+Bepalingen+Omgevingsrecht
h
ttp://robscholtemuseum.nl/?s=Michiel+Wouters
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jeroen+Nobel