Delano Weltevreden – Burgers willen, dat raad Den Helder besluit neemt over stadhuis Willemsoord + Burgerinitiatief afwijzen, vindt College + Corona Virus vaccin leidt tot heropening horeca

Nieuwjaarswens Gemeenteraad Den Helder (foto Twitter)

Tientallen burgers willen, dat de gemeenteraad van Den Helder een locatie besluit neemt over de vestiging van het stadhuis op Willemsoord

Burgemeester en wethouders adviseren doe dat niet

Den Helder – Het burgerinitiatief van ruim zestig Nieuwediepers om een locatie besluit te nemen over de vestiging van een stadhuis op Willemsoord moet worden afgewezen. Dat stellen Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad voor.

Indiener Paul Schaap heeft het verzoek namens de tientallen medestanders bij de gemeenteraad ingediend.

Op 25 februari 2019 besloot de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor de vestiging van een stadhuis op Willemsoord. Omdat het volgens de gemeente ging om het beschikbaar stellen van een investeringskrediet, kon daar geen bezwaar tegen worden gemaakt.

Volle vaart

Omdat critici van het stadhuisplan daar bezwaar tegen willen kunnen maken is de gemeenteraad gevraagd een locatiebesluit te nemen. Volgens Schaap en de zijnen is dat nodig, omdat de stadhuistrein in volle vaart doorrijdt. Zo is ontwikkelbedrijf Zeestad aangewezen als projectontwikkelaar en is een architectenbureau geselecteerd.

Burgemeester en Wethouders verwijzen nu naar een recente uitspraak in beroep van de bestuursrechter. Volgens de rechtbank is in het raadsbesluit van februari 2019 al opgenomen op welke locatie het stadhuis moet komen. De rechtbank oordeelt volgens het college ook dat de gemeenteraad het bezwaar tegen het besluit van 25 februari terecht niet ontvankelijk heeft verklaard.

Juridisch

In het advies leggen Burgemeester en Wethouders uit hoe het verhaal juridisch in elkaar steekt: ’De rechtbank overweegt hierbij dat de locatiebepaling van het nieuwe stadhuis in het raadsbesluit niet anders kan worden geduid dan als een politieke intentie van verweerder om het nieuwe stadhuis op de locatie Willemsoord  Gebouw 66 en Gebouw 72 te realiseren.

Aan die politieke intentie zijn geen gevolgen verbonden die voor een of meer personen juridisch bindende rechtsgevolgen meebrengen en wijziging brengen in hun rechten of plichten. Pas indien sprake is van een met die plaatsbepaling samenhangend besluit waardoor wijziging wordt gebracht in de rechten of verplichtingen van een of meer personen kan sprake zijn van een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit’, schrijft het College aan de gemeenteraad.

Bestemmingsplan

Er is pas sprake van een besluit met rechtsgevolg als bijvoorbeeld het bestemmingsplan wordt gewijzigd, of wanneer een vergunning wordt verleend om de bouw van het stadhuis mogelijk te maken. Dan kan daartegen bezwaar worden gemaakt.

Omdat de gemeenteraad naar het oordeel van de rechtbank al een besluit heeft genomen over de locatie van het nieuwe stadhuis op Willemsoord, adviseert het College de raad om het burgerinitiatief af te wijzen.

Helderse Courant, 30 december 2020, 06:56

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201229_22129526

De gemeenteraad moet het burgerinitiatief over de locatie van het stadhuis afwijzen, vindt het Helderse College

De gebouwen 66 (linksvoor) en 72 (achtergrond) moeten worden omgebouwd tot stadhuis (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Voor Paul Schaap is het geen verrassing, dat het College de raad adviseert om het burgerinitiatief over een locatie besluit voor het stadhuisplan af te wijzen. ,,Dit past naadloos in de vanaf begin vorig jaar ingezette strategie van het College om de mening van de Helderse bevolking buiten de deur te houden.’’

Schaap spreekt namens ruim zestig burgers, die vinden, dat de gemeenteraad een besluit moet nemen over de plek van het stadhuis. Dan kunnen zij bezwaar maken tegen het stadhuisplan. Denken zij. Het College verwijst echter naar een recente uitspraak van de bestuursrechter. De rechter vindt, dat de gemeenteraad met het besluit om geld beschikbaar te stellen voor een stadhuis op Willemsoord ook een besluit heeft genomen over de locatie. Omdat door het stadhuisbesluit geen verandering komt in de rechten en plichten van burgers, kan daartegen geen bezwaar worden gemaakt.

Frustreren

Schaap is er zeker van, dat de Helderse bevolking geen stadhuis op Willemsoord wil. ,,Alles is er sinds begin 2019 aan gedaan om het democratische proces te frustreren. Het belangrijkste argument daarbij was, dat bezwaren niet ontvankelijk waren, omdat er helemaal geen locatie besluit was genomen, maar slechts een besluit over een kredietverstrekking, waar geen bezwaar tegen mogelijk was. Alle volgende pogingen, zoals een referendumverzoek en een alternatief stadhuisplan, werden getorpedeerd. De kiezer bleef buiten spel. Dit betaalde zich uit in een gemeentelijke enquête, waaruit bleek dat de Helderse bevolking nauwelijks nog vertrouwen in het gemeentebestuur heeft. De belangrijkste reden hiervoor is het doordrammen van de megalomane stadhuisplannen op Willemsoord. Het College en ook de raadsleden van de coalitie deden niets met deze ernstige waarschuwing en bleven met hun rug naar de bevolking staan.’’

Opmerkelijk

Schaap vindt het opmerkelijk, dat het College nu ineens wel over een locatiebepaling spreekt. ,,De misleiding ten top. Op 7 januari is er een rechtszaak in Haarlem, waar onze Erfgoed Stichting SBCE de rechter zal vragen om dit dubieuze Stadhuisplan een voorlopig halt toe te roepen. De raadsleden van de coalitiepartijen, die hun belofte aan de kiezer al lang vergeten zijn, zullen ongetwijfeld weer als willoos stemvee hun College steunen. De grote verliezer is de kiezer, die straks via de gemeentelijke belastingen een heel dure rekening gepresenteerd krijgt voor de financieel onverantwoorde plannen van dit College. Daarnaast zal de verdere ontwikkeling van de Museumhaven tot stilstand komen. De eerder gedane belofte van de gemeente om daar een Nautisch Kwartier met Museumhaven te vestigen is daarmee ook geweld aangedaan.’’

Helderse Courant, 30 december2020, 17:16

https://m.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20201230_17144751

Directeur Willemsoord gaat ervan uit dat het Corona Virus vaccin komend voorjaar leidt tot de heropening van de horeca op het voormalige werfterrein

Directeur Broekmeulen van Willemsoord wil snel weer volle terrassen zien (foto George Stoekenbroek)

Den Helder – Directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord gaat er van uit, dat de Corona Virus vaccinaties ervoor zullen zorgen, dat de horecabedrijven op het voormalige werfterrein in het voorjaar weer open kunnen.

Dat zegt hij in een email bericht aan de ondernemers op het terrein. ’Het is een vreemde tijd, waarin wij elkaar slechts sporadisch tegenkomen, omdat zoveel zaken gesloten zijn. En dat al voor de tweede keer dit jaar. De evenementen zijn dit jaar allemaal afgelast. Het is velen van u niet in de koude kleren gaan zitten en eerder verwachte omzetten zijn niet gehaald. Zoals u kenbaar is gemaakt, kan Willemsoord helaas geen kortingen verlenen in de huren, maar wij kunnen het wel makkelijker maken. Indien nodig gaan wij graag met u in overleg hoe wij uitgestelde huur later het beste kunnen inlopen, daar denken wij graag in mee.’

Hij benadrukt, dat het niet de bedoeling is van Willemsoord BV om bedrijven failliet te zien gaan. Hij wil samen met de ondernemers voorkomen, dat zulks gebeurt.

Optimistisch

Sommige landen zijn al begonnen met vaccinaties tegen het Corona Virus. In januari begint Nederland daarmee. Broekmeulen is optimistisch over wat dat voor de ondernemers op Willemsoord betekent. ’Met het vaccineren gaan wij er toch van uit, dat het ergste achter de rug zal zijn en dat wij in het voorjaar van 2021 uit dit dal klimmen en weer grotendeels onze werkzaamheden kunnen uitvoeren en terrassen weer open kunnen gaan. Wat zien wij uit naar het weer uit kunnen gaan en elkaar gezellig treffen bij de borrel of het diner in de mooie zaken op Willemsoord. Bezoekers te treffen, na een bioscoopje te hebben gepikt, of het theater hebben bezocht, een bezoekje te hebben gebracht aan een museum.’

Helderse Courant, 30 december 2020, 17:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201230_28776211

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stadhuis+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willemsoord+BV

4 Comments

 1. “Alle macht is in Nederland samengeklonterd. Onze rechters geven burgers structureel minimale kansen om een zaak te winnen. Rechters richten zich vooral op het gouvernement.”
  Voormalige Nationaal Ombudsman Alex Brenninkmeijer in een interview.

  HEEL veel sterkte, Rob, bij je Hoger Beroep. Zucht…

 2. Het interview met Brenninkmeijer in Trouw van vandaag staat helaas achter de betaalmuur.

  ‘Volgens de hoogleraar staatsrecht leven we nu in een land, waar de wetgever, de uitvoerder én de rechtspraak structureel zijn vergeten, dat het uitgangspunt van overheidshandelen moet zijn, dat burgers behoorlijk worden behandeld.’

  Nog nooit is er iemand zo schandelijk behandeld als Rob Scholte bij de ontruiming van zijn Museum. Alleen al het feit dat je een vent zonder benen, die een niet of nauwelijks te vinden aangepaste woning nodig heeft en die met toestemming van de gemeente Den Helder in het Museum woonde, zomaar de straat op flikkert…

  Koen Schuiling voelde zich beledigd door Scholte. Dat en niets anders is de oorzaak van het ontruimen van het Museum. Koen Schuiling stapte niet naar de rechter om Scholte wegens smaad aan te klagen, maar zette zijn circuit in werking. Dat dit circuit tot de hoogste regionen doorloopt, is alleen al af te leiden uit het volgende; Schuiling functioneerde totaal niet als burgemeester van het dorp Den Helder. Vriend en vijand waren het daarover eens. Toch werd hij benoemd tot burgemeester van een grotere stad; Groningen.

  Dankzij mijn betrokkenheid bij de zaak Spijkers en de zaak Bram Peper, was mij 20 jaar geleden al duidelijk, dat de rechterlijke macht in dit land niet meer te vertrouwen is. Toen ik dat riep, moest ik verder als wappie door het leven. Dat was voor mij geen probleem. Maar waar ik wel wakker van lig: dit land is naar de verdommenis aan het gaan en het is 100 keer erger dan iedereen denkt.

 3. Natuurlijk wil ik iedereen maar al te graag een gelukkig nieuwjaar toewensen. Ook de 99% weg kijkers, waaruit dit ten ondergaande land bestaat. Want ik begrijp die weg kijkers best. Midden in de schaapskudde lijkt het immers veilig. Totdat de hele schaapskudde en masse het ravijn in stort. 2021. Ik wens u een gelukkig 2021. Dat kan, maar het gaat wel onmetelijk veel geestelijke kracht vergen. Of weg kijkers die hebben??

 4. Alex Brenninkmeijer: “De toeslagenaffaire is geen bedrijfsongeluk, het systeem faalt”.

  Klopt! Het HELE zaakje is tot op het bot verrot! De toeslagenaffaire is een minimaal topje van een onmetelijk ijsberg. Er zijn nog wel integere rechters, ambtenaren, politici en noem het maar op, maar dat zijn uitzonderingen geworden. Werkelijk overal in de maatschappij is de ‘norm’ geworden; Bedrieg en lieg er op los, dek alles af en vul je zakken. Weiger je daar aan mee te doen, dan lig je zonder benen dakloos op straat tussen je stukgeslagen inboedel, met een tonnen schuld aan advocaatkosten, waarmee je uiteraard nog steeds je recht niet hebt gehaald, want dat is onmogelijk als je niet bij de maffia hoort.

  Mochten we nog een poging willen doen om deze maatschappij te redden (wat volgens mij al niet meer kan) dan vormt echt onderzoek naar de zaak Demmink en het functioneren van de rechterlijke macht daarbij de belangrijkste eerste stap.

  Noot voor lezers in de toekomst (deze site wordt opgeslagen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag). Iedereen met een beetje lef kon destijds makkelijk zien, dat Nederland tot op het bol verrot was, maar de schapen keken massaal weg…

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.