Delano Weltevreden – Bijna drie jaar na de ontruiming van het Rob Scholte Museum krijgt kunstenaar Joop Stoop zijn kunstwerk waarschijnlijk terug

Kunstenaar Joop Stoop (rechts) en cultuurhistoricus Thomas von der Dunk (foto NHD)

Bijna drie jaar na de ontruiming van het Rob Scholte Museum krijgt kunstenaar Joop Stoop zijn kunstwerk waarschijnlijk terug

Den Helder – Een kunstwerk, dat bij de ontruiming van het Rob Scholte Museum in beslag is genomen, keert na bijna drie jaar waarschijnlijk terug naar kunstenaar Joop Stoop. “Als het beschadigd of onvolledig is, moet de gemeente de schade vergoeden.”

Het kunstwerk, Poort van Den Helder, verwijst volgens de kunstenaar naar de rol, die Den Helder heeft gespeeld in het koloniale verleden van Nederland. Het forse kunstwerk, tien bij vijf bij vier meter groot, was nog niet af. Het was in delen opgeslagen in het gebouw.

Na de ontruiming meldde IJmuidenaar Stoop zich als eigenaar van het kunstwerk bij de gemeente. Hij heeft het nog niet teruggekregen. De gemeentelijke deurwaarder handelt de zaak af, zegt de gemeente.

Uitvoerig

Gemeentelijk woordvoerster Joyce in ’t Veld zegt, dat de gemeente na de ontruiming uitvoerig met Stoop contact heeft gehad over het kunstwerk. De gemeente heeft hem volgens de woordvoerster bij herhaling verteld, dat hij een verklaring van Scholte moest overleggen, waaruit blijkt dat het kunstwerk van Stoop is.

In oktober 2020 ontving de gemeente voor het eerst bericht van Scholte, dat het betreffende kunstwerk niet zijn eigendom is, zegt In ’t Veld. “Omdat in die periode de voorzieningenrechter echter had bevolen, dat eerst Friedberg & Mahn Advocaten de executie van de kunstcollectie ter hand moesten nemen, kon de gemeente er toen niet verder mee.”

Met het overnemen van de executie door de gemeente in december is ook het verzoek om teruggave van de heer Stoop verder opgepakt, legt zij uit. “In december berichtte de gemeente hem, dat zijn verzoek om teruggave was neergelegd bij de deurwaarder. Het is de taak van de deurwaarder om te beoordelen of een werk kan worden teruggegeven.”

Geen bezwaar

Joop Stoop met zijn Poort van Den Helder op de rug, 8 juni 2017 om 16.25 uur, in vermoedelijk eigen studio, nooit deel van de Rob Scholte Museum collectie, maar als vriendendienst opgeslagen, daarna niet opgehaald, na door ex wethouder Linda Rose Smit verwijderd te zijn uit een Kunsthal 45 tentoonstelling te Den Helder (foto Joop Stoop)

De gemeente heeft de deurwaarder laten weten geen bezwaar te hebben tegen teruggave van het werk aan Stoop. Friedberg & Mahn en Rob Scholte moeten volgens de gemeente ook instemmen met teruggave.

Van de kunstwerken zijn bij de inbeslagname en voor de veiling foto’s gemaakt. Stoop gaat er op basis van die foto’s en verklaringen van Scholte van uit, dat niet alle onderdelen van zijn kunstwerk de ontruiming hebben overleefd. “Delen, die niet als kunst zijn herkend, zijn waarschijnlijk weggegooid.”

Stoop heeft de gemeente in 2018 gevraagd 25.000 euro aan hem te betalen als het kunstobject beschadigd, incompleet of verdwenen is. “Daar komt nu rente bij over de afgelopen drie jaar“, zegt de kunstenaar. Woordvoerster In ’t Veld “Het is de gemeente niet bekend, dat door de ontruiming schade aan het werk van de heer Stoop is ontstaan.”

Helderse Courant,28 januari 2021, 17:15

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/DMF20210128_39522935

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joop+Stoop
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thomas+von+der+Dunk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Linda+Rose+Smit
https://robscholtemuseum.nl/?s=+Joyce+in+’t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Friedberg+&+Mahn+Advocaten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kunsthal+45