Delano Weltevreden – Bestemmingsplan Willemsoord staat stadhuis toe + Stichting vraagt provincie stadhuisbesluit te vernietigen + Horeca verboden en gebiedsontzeggingen

Ivan Nevzgodin & Sara Stroux – De Kunst van de Regie, Herbestemming, exploitatie en beheer van Rijkswerf Willemsoord, Uitgeverij Matrijs in samenwerking met Willemsoord BV, ISBN 9789053455265, druk juli 2017, 21 x 21 cm – 72 blz., genaaid gebrocheerd

College Den Helder: Bestemmingsplan Willemsoord staat vestigen stadhuis toe

Den Helder – Het bestemmingsplan Willemsoord staat het vestigen van het stadhuis toe. Dat zeggen Burgemeester & Wethouders van Den Helder.

Het is daarom niet nodig om het bestemmingsplan te wijzigen of de voorbereidende werkzaamheden te staken.

De voltallige oppositie in de Helderse gemeenteraad (PVV, GL, D66, Behoorlijk Bestuur en Gemeentebelangen) wil, dat de raad een rem zet op de voorbereidingen, totdat het bestemmingsplan is gewijzigd. Volgens de indieners van het initiatiefvoorstel kan een grootschalig kantorencomplex van het stadhuis er niet bij, omdat de helft van de maximaal 2.000 vierkante meter op Willemsoord al is vergeven.

Vierkante meter

Bovendien geldt een maximum van 500 vierkante meter kantoorruimte per vestiging. De gemeente wil twee gebouwen op Willemsoord verbouwen tot stadhuis. Bedrijven, waar gedurende een lange periode van de dag mensen werken, zijn geluid gevoelig zegt de oppositie met verwijzing naar een uitspraak van de Raad van State. Omdat de scheepshelling en scheepsdokken in de buurt zijn, kunnen de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord daarom geen permanente kantoorbestemming krijgen, aldus de oppositie.

Klopt allemaal niet, zegt het College. Volgens Burgemeester & Wethouders is het stadhuis een maatschappelijke voorziening ten behoeve van openbare dienstverlening. Dat valt in het bestemmingsplan Willemsoord 2012 onder ’gemengd’.

Het stadhuis is ook niet aan te merken als geluid gevoelig object, vindt het College. Het is niet als zodanig aangemerkt in de Wet Geluidhinder.

De raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer buigt zich op maandag 23 maart over deze kwestie.

Helderse Courant, Gisteren om 19:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200312_99185189/CollegeDenHelder-bestemmingsplan-willemsoord-staat-vestigen-stadhuis-toe

Erfgoed stichting vraagt provincie om stadhuisbesluit te vernietigen

Ze hebben ons bedrogen! Advertentie Helderse Courant, 24 naart 2020

Ze hebben ons bedrogen! Advertentie Helderse Courant, 24 maart 2020

Den Helder – Erfgoed stichting SBCE heeft de provincie Noord Holland en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) gevraagd een stokje te steken voor het gemeentelijke plan om het stadhuis op Willemsoord te vestigen.

Aan de provincie vraagt de erfgoed stichting het gemeentelijke besluit van 25 februari vorig jaar te vernietigen. Volgens SBCE deugt het besluit niet, omdat het in strijd is met de Grondwet en de Gemeentewet. Op papier gaat het om een scenario onderzoek naar de vestiging van een stadhuis. Dat is misleidend, zegt voorzitter Paul Schaap van SBCE, omdat de raad feitelijk heeft besloten, dat het stadhuis op de voormalige Rijkswerf moet komen.

Grondvervuiling

Het raadsbesluit moet volgens hem worden vernietigd, omdat niet vooraf is onderzocht hoe knelpunten als parkeren en grondvervuiling moeten worden opgelost. Daardoor kunnen de kosten veel hoger uitvallen dan het College en de coalitie denken. Daarnaast zijn er locaties, die volgens de stichting veel logischer zijn om er een stadhuis te vestigen en vallen de kosten daar lager uit.

De SBCE vindt ook, dat fractievoorzitter Carlo Assorgia van de grootste coalitiepartij (Beter voor Den Helder) zich van stemming over het plan had moeten onthouden, omdat hij een zakelijk belang op de werf heeft. Hij huurt daar van Willemsoord, honderd procent eigendom van de gemeente, ruimte voor zijn restaurant.

Een ander argument, dat de erfgoed stichting aandraagt voor vernietiging van het raadsbesluit, is dat de inwoners van Den Helder niet mogen weten wat er staat in de financiële bijlage bij het raadsvoorstel.

Karakter

Het stadhuis moet worden gevestigd in de gebouwen 72 en 66 op Willemsoord. In de brief aan de RCE stelt de erfgoed stichting, dat het karakter van gebouw 66 door de verbouwing vrijwel geheel verloren gaat. Het pand is, aldus de stichting, het enige gebouw uit de eerste bouwfase van de werf (1812 1827), dat na de restauratie nog in vrijwel oorspronkelijke staat verkeert.

Volgens Paul Schaap kan de RCE niet anders dan de verbouwing tegenhouden. Enkele jaren geleden wilde een ondernemer daar een bedrijf vestigen, dat paste binnen de nautische bestemming van Willemsoord. Dat mocht niet van de RCE, weet Schaap, ’omdat een beperkte verbouwing het karakter van het Rijksmonument zou aantasten’. Ook later aanvragen van ondernemers om zich daar te vestigen zijn om die reden afgewezen, zegt Schaap. In 2003, bij de inrichting van het nautische themapark door de firma Libéma, werd als eis gesteld, dat de hele inrichting van gebouw 66 moest bestaan uit losse, demontabele, delen. Omdat het karakter van het gebouw door de verbouwing tot stadhuis structureel zal veranderen, kan de RCE volgens Schaap niet anders dan de gemeente verbieden het plan uit te voeren.

Helderse Courant, 13 maart 2020, 14:41

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200313_79995649/erfgoedstichting-vraagt-provincie-om-stadhuisbesluit-te-vernietigen

Tachtig horeca verboden en drie gebiedsontzeggingen sinds nachthoreca naar Willemsoord verhuisde

Om de nachthoreca gelegenheden te kunnen huisvesten, is een deel van gebouw 51 op Willemsoord grondig verbouwd (foto George Stoekenbroek)
Om de nachthoreca gelegenheden te kunnen huisvesten, is een deel van gebouw 51 op Willemsoord grondig verbouwd (foto George Stoekenbroek)

Den HelderTachtig horeca verboden en drie gebiedsontzeggingen. Dat is de oogst van tien maanden nachthoreca op Willemsoord.

De cijfers zijn verstrekt door de gemeente in overleg met de politie. Gemeentelijk woordvoerster Joyce in t Veld spreekt van ’een gering aantal incidenten’ op Willemsoord sinds de verhuizing van nachthoreca gelegenheden, die eerst aan de Koningstraat zaten.

Beledigen

Er zijn weliswaar tachtig horeca verboden uitgereikt aan personen tussen de 14 en 57 jaar, maar die worden op grond van het convenant voor een veilig uitgaansklimaat op Willemsoord al vroegtijdig verstrekt. Denk aan het op de grond laten vallen of gooien van een glas of iemand beledigen. Dit zijn geen voorvallen, die allemaal geregistreerd worden door de politie.

Naar aanleiding van voortdurende overlast heeft de gemeente in 2019 aan drie personen een gebiedsverbod voor Willemsoord opgelegd.

Onlangs zijn twee broers belaagd en neergestoken op Willemsoord. De oudste is toen keer gestoken, in rug, borst en zij. De jongste werd in de linkerarm gestoken toen hij zijn broer te hulp schoot. De daders waren boos omdat in Bar Bonaire de WC deur tegen een van hen aan kwam.

Maatregelen

Directeur Hans Broekmeulen van Willemsoord BV heeft na de steekpartij aangekondigd, dat er meer camera’s komen op strategische punten. Daardoor lopen bezoekers, die rottigheid uithalen een grotere kans om gepakt te worden.

De gemeente heeft Broekmeulen gevraagd om extra verlichting aan te brengen in de toegangsweg naar het horeca plein. Dat gaat ook gebeuren.

Helderse Courant, 25 februari 2020, 13:38

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200225_71453463/tachtig-horecaverboden-en-drie-gebiedsontzeggingen-sinds-nachthoreca-naar-willemsoord-verhuisde

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=bestemmingsplan+Willemsoord
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+66
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gebouw+72
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paul+Schaap
https://robscholtemuseum.nl/?s=SBCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stichting+Behoud+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=RCE
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksdienst+voor+het+Cultureel+Erfgoed
https://robscholtemuseum.nl/?s=Libéma
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijksmonument
https://robscholtemuseum.nl/?s=horeca+verbod
https://robscholtemuseum.nl/?s=gebiedsverbod
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joyce+in+t+Veld
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Broekmeulen