Delano Weltevreden – Berooid, ’maar dolgelukkig,’ Rob Scholte en echtgenote Lijsje houden elkaar tijdens ’lijdensweg’ stevig vast

Lijsje Snijder en Rob Scholte zeggen, dat alle tegenslagen hen juist sterker maken (foto Jan Jong)

Berooid, ’maar dolgelukkig,’ Rob Scholte en echtgenote Lijsje houden elkaar tijdenslijdensweg” stevig vast

Den Helder Zij zitten tot aan hun nek in rechtszaken en schulden, hebben geen cent te makken en leven van liefdadigheid en geleend geld. Toch zijn Rob Scholte en echtgenote Lijsje Snijder dolgelukkig, zegt zij. ,,We hebben elkaar. Je kunt alles kwijtraken. Maar als je elkaar vasthoudt, kom je er sterker uit. Dat is het mooiste wat uit deze lijdensweg is gekomen.’’

Ze wonen op een geheime plek en hebben liever niet, dat details daarover bekend worden. In hun huidige onderkomen hebben zij rust gevonden.

In het voorjaar van 2018 werden zij en hun twee kinderen uit hun woning bij het Rob Scholte Museum gezet. Het was de apotheose van een uit de hand gelopen ruzie met de gemeente Den Helder over een onbetaalde energierekening en de afgeketste verkoop van het voormalige postkantoor, waarin het Museum was gevestigd.

Gezin gescheiden

Zijn Kunst en hun inboedel werden afgevoerd en apart van elkaar elders opgeslagen. Scholte ,,Tegen absurd hoge kosten, namelijk 10.000 EUro per maand voor de Kunst en 8.000 per maand voor de privé spullen. Het enige wat ik kon meenemen was deze computer.’’

Het gezin werd gescheiden. Lijsje en de kinderen logeerden twee hoog in Amsterdam bij haar ouders. Rob zwierf noodgedwongen van de ene naar de andere plek. Zo heeft hij enkele weken op de bank geslapen bij Blije Buren, een voedselhulporganisatie in Amsterdam. ,,En later in een oude kroeg in Beverwijk.’’ Sinds de bomaanslag in 1994 zit hij in een rolstoel. Dat compliceerde zijn situatie,omdat hij alleen wonend ook zelf boodschappen moest doen en maaltijden moest klaarmaken.

Scholte ,,Door de gemeente Den Helder ben ik brodeloos gemaakt. De wet verbiedt, dat iemand de mogelijkheid wordt ontnomen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Dat hebben zij juist wel met mij gedaan. Omdat mijn Kunstwerken in beslag zijn genomen en de gemeente weigert mij tot de opslag toe te laten, kan ik niet exposeren. Ik kan geen nieuw werk maken, omdat mijn onaffe werken, werktuigen en materialen ook in die opslag liggen.’’

Vier ton

De kantonrechter oordeelde vorig jaar september over de uitzetting. Scholte ,,De rechter oordeelde, dat de gemeente mij en mijn gezin onterecht, maar wel rechtmatig, uit ons huis en het Museum had gezet.’’ Scholte moest meteen vier ton betalen: ontruimingskosten, opslagkosten, de betwiste energierekening. De opslagkosten stijgen elke maand. De schuld ligt nu op ongeveer een half miljoen euro. Daar komt dan nog rente bovenop.

De deurwaarder heeft geprobeerd deze schuld geheel of deels te innen. ,,Er is toen beslag gelegd op onze rekeningen’’, vertelt Scholte. ,,We zijn niet alleen brodeloos gemaakt, maar we zijn ook geterroriseerd. Ons eigen geld om van te leven, dat hebben we niet meer. Gelukkig zijn er mensen, die van ons houden, in ons geloven en ons wat geld toestoppen. Ik heb niets meer, ik ben een bedelaar. Maar ik weiger een uitkering aan te vragen. Daar ben ik heel principieel in. Ik heb altijd voor mezelf gezorgd, ik ben geen steuntrekker Het Museum ontving ook geen enkele subsidie.’’

Of hij geen Kunst kan maken en verkopen, zodat er tenminste wat geld binnenkomt? Scholte ,,Ik heb geen studio meer, dus mijn werk kan ik niet hervatten. Bovendien blijft de dreiging van beslag op mijn inkomsten.’’

Kunstenaar Rob Scholte moest zijn Museum (hier voor Het Laatste Avondmaal van Peter Klashorst) in het voormalig postkantoor aan de Middenweg in Den Helder verlaten (foto Michel van Bergen)

Om dezelfde reden is een lucratieve deal met een Indiaas bedrijf afgeketst,zegt Scholte. ,,Een grote klant had interesse voor de borduurwerken in mijn collectie. Ik had daarmee in een klap van de schuld af kunnen zijn.Maar ik mocht niet eens bijmijneigen spullenen kon dus niets laten zien.’’

Wat zijn collectiewaard is? ,,Een beëdigd en gerenommeerd taxateur van Moderne Kunst heeft een deel van mijn collectie, de bedrijfsvoorraad, geschat op 2,7 miljoen EUro. De Kunst in mijn Museum en mijn eigen collectie zijn nooit getaxeerd. De gemeente Den Helder heeft een antiek expert gevraagd mijn collectie te taxeren.Zij kwam op drieënhalve ton. Een antiek expert! Er zijn in heel Nederland maar drie of vier taxateurs,die mijn werk kunnen taxeren, omdat het om hedendaagse Kunst gaat.’’

Bevredigend

Den Helder wil af van de tienduizend EUro, die elke maand voor de opslag van de Kunstwerken moet worden betaald. Uiterlijk 24 augustus wil het Helderse College daarom weten hoe Scholte zijn schuld denkt te gaan betalen. Als het antwoord niet bevredigend is, denkt het College de collectie te kunnen verkopen.

Scholte is er zeker van, dat de gemeente het niet goed met hem voorheeft ,,Ik denk, dat het de gemeente er niet om te doen is de hoogste prijs voor mijn collectie te krijgen. Ze zullen het wel als bulk willen verkopen. In kavels, voor afbraakprijzen. Als zij dat doen, nemen zij een groot risico. Er lopen nog enkele beroepszaken. Ik denk, dat wij een sterke zaak hebben. Als de rechter mij uiteindelijk in het gelijk stelt, moet de gemeente misschien het vijf of twintigvoudige betalen van wat de openbare verkoop van mijn collectie heeft opgeleverd, omdat dan de originele verkoopprijs wordt geclaimd. De gemeente doet er goed aan om geen voorbarige acties te ondernemen. De rechter heeft geoordeeld, dat de onderhandelingen met mij over de verkoop van het gebouw ten onrechte zijn afgebroken. Dat heeft geleid tot een rechtmatige claim van mij, van 1,7 miljoen EUro. Als het nodig is, laat ik beslag leggen op de gemeentelijke bankrekeningen.’’

Lees ook
Rob Scholte bijt terug nadat Den Helder dreigt zijn Kunst te verkopen: Hij wil beslagleggen op de rekeningen van de gemeente. ’En mijn claim is groter
Den Helder wil geld zien van Rob Scholte. Zijn in beslag genomen Kunst collectie wordt mogelijk verkocht
De schuld van Rob Scholte aan de gemeente Den Helder is nu al zo’n vijf ton. En de teller loopt door
Rob Scholte is volgens schade onderzoeker vooral winst misgelopen nu plan voor exploitatie Museum, winkel, café en drukkerij in oude postkantoor Den Helder niet doorgaat

Helderse Courant, 23 juli 2020,

https://www.NoordHollandsDagblad.nl/cnt/dmf20200723_79411328/Berooid-maar-dolgelukkigRobScholte-en-echtgenoteLijsjehoudenelkaartijdenslijdenswegstevigvast

https://www.HaarlemsDagblad.nl/cnt/dmf20200723_79411328/Berooid-maar-dolgelukkigRobScholte-en-echtgenoteLijsjehoudenelkaar-tijdenslijdenswegstevigvast

https://www.IJmuiderCourant.nl/cnt/dmf20200723_79411328/Berooid-maar-dolgelukkigRobScholte-en-echtgenoteLijsjehouden-elkaartijdens-lijdenswegstevigvast

https://www.GooiEnEemlander.nl/cnt/dmf20200723_79411328/Berooid-maar-dolgelukkigRobScholte-en-echtgenoteLijsjehoudenelkaartijdenslijdenswegstevigvast

Anoniem
donderdag, 23 juli, 2020
Ongetwijfeld zal de eigenaar van het pand, waar inboedel en kunstwerken À 18.000 per maand worden opgeslagen innige banden hebben met politiek en ambtenarij, zo pikt iedereen een graantje mee over de rug van het gezin van Rob Scholte.
Zo diep is Nederland anno 2020 gezonken en als we nu veronderstellen, dat het alleen in Den Helder voorkomt dan is dat een foute veronderstelling, het gebeurt in iedere Gemeente.

Anoniem
zaterdag, 25 juli, 2020
Stel, dat ze ook zo omgaan met Picasso.
Dan ga je toch wel acht keer nadenken.
Deze Rob is een Kunstenaarmet de grote K.
Waar alle shit artiesten à la Herman Brood op een podium worden gehesen, weten de mensen niet half van de kwaliteiten van Rob.
Hem is tot nu toe onrecht aangedaan.
Bovendien was dit de enige plek in Den Helder, die een zonnestraaltje binnenliet.
En ja, de gemeente Den Helder is hier de kwaaie genius.Ze breken alleen maar af. Mensen kapot procederen net als in Hollands Kroon.
Alleen de vriendjes van de ambtenaren krijgen een podium, hè mijnheer Tuin? En alles wat straks over is, is een groot gebouw, waar geen leven in zit. Hebben jullie wel weet van het Museum, dat Dirk Scheringa bij Hoorn heeft gebouwd? Allemaal betaald voor de Kunsten, maar daar hebben de Hollanders geen weet van. De gehele Willink collectie is aangetast. Een DOODZONDE. Gelukkig was er iemand, die het in zijn kasteeltje ten toon stelt. Carel Willink nog een groot Kunstenaar met de grote C. Nederland is deze mensen niet waard.
Kijk, dat afgelopen week het **Tassenmuseum** moet sluiten, is natuurlijk jammer, maar er is geen man overboord.

Anoniem
zaterdag, 25 juli, 2020
En het Noord Hollands Dagblad (het politieblaadje van Noord Holland) moeten ze ook per direct afvoeren.
NIETS doen ze om deze Rob Scholte verder te helpen met hun nep journalisten! Van deze krant valt niets positiefs te verwachten; alleen als ze een privé verhaaltje kunnen schrijven als tranentrekker.

Anoniem zei
zaterdag, 25 juli, 2020
Iedere morgen als in naar beneden ga zie ik Rob Scholte zijn werk aan de muur hangen. Iedere morgen vult mijn hart zich met blijdschap van de Kunst van Rob. Als ik verder de kamer in kom zie ik een tweede werk van Rob hangen. Wat een mooie, verrassende, blije Kunst.
Go Rob!

https://www.Stichting-Jas.nl/2020/07/Berooid-maar-dolgelukkigRobScholte-en.html

3 Comments

  1. L.C. Vermeer-Lagerveld. 24 juli 2020 op 10:53

    Rob en Lijsje, Wat een prachtige foto en wat een mooi interview. Alle bewondering en respect voor jullie, ik weet als geen ander hoeveel ellende en strijd er is geweest en nog is om het hoofd boven water te houden en veel lof voor jullie strijdlust om vol te houden… er is moed en doorzettingsvermogen nodig om te vechten tegen een overheid en dat hebben jullie…lieve groet….

  2. In zijn eigen tijd werd Von Stauffenberg door vrijwel iedere Duitser als een verrader gezien. Hij was een van de weinigen die zich tegen Hitler verzette. Nu leggen Duitse militairen de eed af, op de datum waarop Von Stauffenberg zijn aanslag op Hitler pleegde. Daarmee wordt Duitse militairen op het hart gedrukt, dat gehoorzaamheid een grens dient te kennen. Een les die de schaapskudde in de Lage Landen nog moet leren. Voor het blind volgen van je leiders, in de hoop dat je dan flink mee mag eten uit de ruif, betaal je uiteindelijk een hoge prijs.

  3. Het horror scenario, opgezet door cultuurvijandige ambtenaren gemeente Den Helder, laat zien hoe de ambtenarij een hekel heeft aan een beeldend kunstenaar van intenationale klasse, die door ambtenarij werken en leven bijna onmogelijk wordt gemaakt.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.