Delano Weltevreden – Behoorlijk Bestuur en PVV willen lyceum Den Helder ’das omdoen’ + PvdA en PVV gebrouilleerd na motie tegen wethouder + Verslaafden mogen niet dupe worden

Raadsmeerderheid: Behoorlijk Bestuur en PVV willen lyceum Den Helder ’de das omdoen’

Den Helder – Willen PVV en Behoorlijk Bestuur Lyceum aan Zee ’de das omdoen’, of hebben zij het beste voor met leerlingen van wie de ouders minder draagkrachtig zijn?

Volgens CDA en GroenLinks het eerste, maar volgens PVV en BB natuurlijk het laatste. De laatste twee fracties pleiten voor financiële steun voor minima, die hun kinderen in Schagen of op Texel naar het voortgezet onderwijs willen sturen.

PVV en BB wijzen er op, dat de onderwijsinspectie Lyceum aan Zee als zeer zwak heeft gekwalificeerd. Ouders, die het kunnen betalen, kunnen hun kinderen naar Schagen of Texel sturen. Minder draagkrachtige ouders kunnen de vervoerskosten niet betalen en goed onderwijs is daardoor voorbehouden aan de gegoede inwoners. De rest is volgens PVV en BB ’gegijzeld’ ’vanwege de monopoliepositie van Scholen aan Zee’.

GroenLinks neemt daar aanstoot aan. Fractievoorzitter Marije Boessenkool, zelf werkzaam op LAZ, vraagt zich af, of de twee fracties iets hebben tegen Lyceum aan Zee. Want toen Beroepsonderwijs aan Zee negatief beoordeeld was door de inspectie, heeft zij PVV en BB niet gehoord.

Volgens Sacha Houtveen (CDA) is het een ronduit slecht voorstel, dat, als het wordt aangenomen, ertoe zal leiden, dat Den Helder straks minder leerlingen en minder onderwijsvoorzieningen heeft.

De suggestie, dat haar fractie ’iets’ heeft tegen Lyceum aan Zee, werpt Hamerslag ver van zich: “Waar het ons om gaat is dat iedereen gelijke kansen moet hebben op goed onderwijs.” De motie van PVV en BB haalde het maandagavond niet. Een motie van wantrouwen van PVV tegen wethouder Kees Visser (financiën) werd ook verworpen door een raadsmeerderheid. CDA, VVD, Pvd en Stadspartij vonden de motie een schande. Leo van Esdonk van PVV zegt, dat hij slechts feiten heeft benoemd. Zo zijn de risico’s in de kadernota onvoldoende in beeld gebracht en is voor de gemeenteraad niet duidelijk welke gevolgen de voorgenomen vestiging van het stadhuis op Willemsoord heeft voor de gemeentelijke schatkist.

Helderse Courant, 8 juli 2019, 23:48

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190708_15387538/raadsmeerderheid-behoorlijk-bestuur-en-pvv-willen-lyceum-den-helder-de-das-omdoen

PvdA en PVV in Den Helder verder gebrouilleerd na motie van wantrouwen PVV tegen wethouder

Den Helder – De motie van wantrouwen van de PVV tegen wethouder Kees Visser van financiën heeft geen blijvende gevolgen voor de samenwerking met coalitiepartijen VVD en CDA.

Dat zeggen de fractievoorzitters van die fracties. Tijdens de behandeling van de kadernota maandag, verraste PVV’er Leo van Esdonk zijn collega raadsleden met een motie van wantrouwen tegen wethouder Visser.

Die heeft volgens de PVV te veel steken laten vallen in het hele proces. De PVV verwijt hem onder meer, dat de risico’s, die de gemeente loopt onvoldoende in beeld zijn gebracht. Ook is volgens de PVV niet duidelijk welke gevolgen de voorgenomen vestiging van het stadhuis op Willemsoord heeft voor de gemeentelijke schatkist.

Fractievoorzitter Petra Bais van VVD zegt, dat haar fractie zich blijft inzetten voor een raad brede samenwerking: “Een motie van wantrouwen vonden wij op dit moment en in deze situatie het verkeerde instrument. Het was ook inhoudelijk onterecht.

Ook CDA wil met PVV blijven samenwerken, zegt fractievoorzitter Harmen Krul: “Voorstellen, ook van de PVV, beoordelen we op inhoud. De motie was een schandalige vertoning. Je wordt niet groter door op anderen te gaan staan. De PVV probeerde te scoren over de rug van een ander.

PvdA twijfelt, zegt fractievoorzitter Pieter Blank: “Voor het eerst is de raad vroegtijdig meegenomen in het hele proces en konden wij met elkaar praten over de toekomst van Den Helder. Door die motie van wantrouwen zet PVV zich eigenlijk buitenspel. Het wordt moeilijk samenwerken als zij zich niet op een andere manier gaan opstellen.

Vincent van den Born (fractievoorzitter PVV): “De motie was gebaseerd op feiten. Natuurlijk is het een stevig middel, maar we vonden het gerechtvaardigd. Ik zie geen enkel probleem in samenwerking met CDA en VVD. De PVDA is een heel andere kwestie. Die partij stelt zich vanaf de eerste da,g dat de PVV in Den Helder actief is dwars op. Met PvdA is duidelijk geen samenwerking mogelijk. Helaas. Want in principe sluiten we geen enkele partij uit.

Helderse Courant, 9 juli 2019, 16:42

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190709_93018194/pvda-en-pvv-in-den-helder-verder-gebrouilleerd-na-motie-van-wantrouwen-pvv-tegen-wethouder

Verslaafden mogen van gemeenteraad niet dupe worden van bezuinigingen

Den Helder – De bezuinigingen op het werk van sociaal raadslieden, preventie schuldhulpverlening en het professioneel zorgaanbod in buurthuizen is tot en met 2021 van de baan.

Dat geldt ook voor de bezuiniging op het werk van Reakt (Actief Talent). De bezuiniging van 100.000 euro per jaar is in elk geval tot en met 2023 door de hele gemeenteraad geblokkeerd. De raad vindt een bezuiniging onbespreekbaar. De groep kwetsbare inwoners met een verslavingsachtergrond kan nergens anders terecht en zou weer op straat belanden als het budget van Reakt wordt gekort.

Bij schuldhulpverlening, sociaal raadslieden en het zorgaanbod in buurthuizen gaat het om lagere bedragen.

Eerder was al duidelijk geworden, dat de gemeenteraad niet akkoord zou gaan met de voorgenomen bezuiniging van enkele tonnen op de bibliotheek en cultuureducatiecentrum Triade.

De indicering van cliënten voor de voedselbank mag ook niet in de knel komen. De raad legt de bal echter bij Mee & De Wering, de welzijnsorganisatie, die de indicering regelt. De organisatie mag zelf bepalen, waar voor 25.000 euro op bezuinigd kan worden.

Helderse Courant, 9 juli 2019, 00:37

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190709_40554407/verslaafden-mogen-van-gemeenteraad-niet-dupe-worden-van-bezuinigingen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lyceum+aan+Zee
https://robscholtemuseum.nl/?s=motie+van+wantrouwen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser
https://robscholtemuseum.nl/?s=Actief+Talent
https://robscholtemuseum.nl/brusselmans-zwervers-weggepoetst-den-helder-schoon-helderse-courant-verslaafden-van-straat-met-sail/