Delano Weltevreden – Auto niet gratis in stadscentrum Den Helder: Winkeliers binnenstad zwaar teleurgesteld in politiek

Den Helder – De Helderse binnenstadwinkeliers zijn zwaar teleurgesteld in de lokale politiek.

Volgens voorzitter Mark de Graaf van winkeliersvereniging HOB wordt de belofte van gratis parkeren niet waargemaakt. ,,Maandag wordt in de gemeenteraad een voorstel besproken dat uitgaat van gratis parkeren in twee parkeergarages en betaald parkeren op andere plekken. Wij hebben ons hard gemaakt voor gratis parkeren in de hele binnenstad. Onderzoek heeft uitgewezen dat de klanten en potentiële klanten gratis willen parkeren. Dit is te triest voor woorden, we worden genegeerd. De Stadspartij had beloofd dat gratis parkeren zou worden doorgevoerd, maar die partij komt de gemaakte beloften niet na. Een kwalijke zaak. Er is geen enkel argument dat rechtvaardigt wat nu gebeurt. Het moment om met parkeerregulering te beginnen is als in de toekomst alle parkeerterreinen vol staan.’’

De Graaf kreeg gisteravond grote bijval van de HOB-leden op de 41e ledenvergadering in het Reddingmuseum. ,,Belachelijk’’, vindt ondernemer Ralph Artz van Halfords.

Ruud Wegman van rookwarenzaak Cigarz vindt dat de winkeliers zich te makkelijk door het stadsbestuur met een kluitje in het riet laten sturen. En dat zij zich luider moeten laten horen. ,,Als het over de crossbaan gaat, is de raadszaal vol mensen die daar belang bij hebben en die hun stem laten horen. Ik ben regelmatig bij vergaderingen geweest als het over onderwerpen ging met betrekking tot de binnenstad. Met uitzondering van twee of drie andere ondernemers, zag ik daar geen mensen van de HOB. We moeten niet aan anderen vragen om het werk voor ons op te knappen, we moeten zelf de raadszaal op z’n kop zetten.’’

De vergadering heeft het beleidsplan 2016-2017 van het HOB-bestuur zonder morren aangenomen. In het beleidsplan staan regels om een prettig winkelklimaat te bevorderen. Afspraken over openingstijden maken daar onder meer deel van uit, evenals de regel dat winkelpersoneel niet voor de winkel mag staan roken. Het plan wordt verder uitgewerkt.

NHD, 2-11-2016, 22:27 (Update 2-11-2016, 22:27)

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/article28711650.ece/Auto-niet-gratis-in-stadscentrum-Den-Helder_?lref=SR_1