Delano Weltevreden – Armoedeval kan in Den Helder oplopen tot ruim 2.500 euro per jaar + Politiek Den Helder eist maatregelen tegen armoede van wethouder De Vrij

Armoedeval kan in Den Helder oplopen tot ruim 2.500 euro per jaar

Den Helder – Sommige Helderse bijstandsgerechtigden gaan er financieel flink op achteruit, wanneer zij weer aan het werk gaan.

Dat komt, omdat zij niet meer of niet meer volledig in aanmerking komen voor bepaalde gemeentelijke of landelijke toeslagen.

Dat concludeert adviesbureau Stimulanz, dat in opdracht van de gemeente Den Helder onderzoek heeft gedaan naar de zogenoemde armoedeval. Van een armoedeval is sprake, wanneer uitkeringsgerechtigden een baan aanvaarden en minder te besteden hebben, terwijl hun inkomen stijgt.

Armoedebeleid

Stimulanz stelt vast, dat voor een alleenstaande in de gemeente Den Helder geen armoedeval geldt bij het huidige armoedebeleid.

De onderzoekers hebben ook berekend wat er gebeurt met de portemonnee van een alleenstaande ouder, die een inkomen uit werk of uitkering heeft tot 130 procent van de bijstandsnorm. In dat geval vervallen alle gemeentelijke regelingen, behalve een deel bijzondere bijstand. Ook de tegemoetkomingen aan kinderen, zoals Jeugdfonds Sport en Cultuur en het kindpakket, komen te vervallen. De armoedeval loopt voor alleenstaande ouders, die aan dit profiel voldoen op tot 67 euro per maand.

Droeviger is het gesteld met de financiële situatie van echtparen met kinderen. Als hun inkomen tussen 130 en 170 procent van de bijstandsnorm zit, gaan zij er tussen de 26 en 214 euro per maand op achteruit, zeggen de onderzoekers.

De armoedeval bij echtparen met kinderen is groter dan bij een alleenstaande met of zonder kinderen, zeggen zij. Dat komt doordat de landelijke toeslagen bij het echtpaar beginnen te dalen na 110 procent van de bijstandsnorm. Bij de alleenstaande ouder beginnen die pas te dalen bij 150 procent van de bijstandsnorm.

Commissie

Maandagavond buigt de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente Den Helder zich over de bevindingen van Stimulanz. Verantwoordelijk wethouder Peter de Vrij hoopt dan van de commissieleden te horen welke oplossingsrichtingen zij zien voor de armoedeval.

Helderse Courant, 18 januari 2020, 09:00

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200117_54026616/armoedeval-kan-in-den-helder-oplopen-tot-ruim-2500-euro-per-jaar

Politiek Den Helder eist maatregelen tegen armoede van wethouder De Vrij

Den Helder – De gemeente Den Helder moet er alles aan doen om te voorkomen, dat mensen, die vanuit de bijstand een baan accepteren minder te besteden hebben dan toen zij een uitkering hadden.

Dat is, samengevat, de opdracht van de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling aan wethouder Peter de Vrij. De commissie besprak maandagavond het rapport over de zogenoemde armoedeval van adviesbureau Stimulanz. De armoedeval ontstaat, wanneer bijstandsgerechtigden die een betaalde baan vinden niet meer of niet meer volledig in aanmerking komen voor allerlei landelijke en gemeentelijke financiële regelingen. Bijvoorbeeld huurtoeslag en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Armoedebeleid

Stimulanz stelt vast dat voor een alleenstaande in de gemeente Den Helder geen armoedeval geldt bij het huidige armoedebeleid. Echter, een alleenstaande ouder met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm kan er per maand 67 euro op achteruitgaan. Echtparen met kinderen die een inkomen hebben die ligt tussen 130 en 170 procent van de bijstandsnorm, gaan er tot 214 euro per maand op achteruit.

De onderzoekers van Stimulanz zijn bij hun berekeningen uitgegaan van een situatie, waarin iedereen gebruikmaakt van alle beschikbare regelingen. In de praktijk gebeurt dat echter niet. Daardoor kan de armoedeval in werkelijkheid dus veel erger zijn.

Wethouder De Vrij heeft de commissie er op gewezen, dat de gemeente geen invloed heeft op landelijke regelingen. Hij belooft over uiterlijk zes weken te vertellen hoe hij de armoedeval te lijf wil gaan.

Dina Polonius (CU) vraagt zich af hoe de gemeente omgaat met mensen, die bepaalde te veel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Wethouder De Vrij vindt, dat de gemeente die mensen niet voor het blok moet zetten, omdat dat hen in financiële problemen kan brengen. “We moeten daar menselijker mee omgaan.”

Beter voorlichten

Ben Spandaw (PvdA) vindt, dat de gemeente mensen, die vanuit de bijstand een baan accepteren beter moet voorlichten over de consequenties voor hun inkomen. Hij pleit ook voor maatwerk als er sprake is van een armoedeval. “Zodat alleenstaanden en echtparen met kinderen er, net als alleenstaanden, niet op achteruit gaan als zij een baan accepteren.” Frans Klut (D66) noemt dat ’een glijdende schaal’: Naarmate je inkomen groet, nemen de regelingen waar je van gebruik kunt maken af.” Danielle Pater (Beter Voor Den Helder) wil weten hoeveel ervaringsdeskundigen de gemeente betrekt bij vormgeven van het armoedebeleid. Op dit moment wordt daar ’heel weinig’ gebruik van gemaakt, zegt De Vrij. Hij is van plan daar verandering in te brengen.

Kees de Jager (GL) en Dina Polonius (CU) vinden dat de gemeente nu eens moet stoppen met onderzoeken, rapporten en het oeverloos praten over armoede en nu eindelijk eens wat moet gaan doen. Dat is hij ook van plan, verzekert wethouder De Vrij de commissie. Over uiterlijk zes weken presenteert hij zijn voorstellen.

Helderse Courant, 20 januari 2020, 22:03

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20200120_13424532/politiek-den-helder-eist-maatregelen-tegen-armoede-van-wethouder-de-vrij

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=armoede
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+de+Vrij
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ben+Spandaw
https://robscholtemuseum.nl/?s=Frans+Klut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Danielle+Pater
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+de+Jager
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dina+Polonius