Delano Weltevreden – ‘Angst onder ambtenaren stadhuis’

Fractie Beter voor Den Helder eist onafhankelijk onderzoek naar afdeling sociaal domein

Binnen de gemeentelijke afdeling Sociaal Domein zou er sprake zijn van machtsmisbruik door leidinggevenden, intimidatie, fraude en een angstcultuur.

De fractie van Beter voor Den Helder heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester en wethouders. De fractie eist een onafhankelijk en extern onderzoek naar de situatie. De gemeenteraad zou betrokken moeten worden bij het formuleren van de onderzoeksvraag en bij het kiezen van de onderzoeker. Beter voor Den Helder is ter ore gekomen dat zeven bezorgde medewerkers van Team Participatie hun afdelingsmanager een brief hebben gestuurd over vermeende misstanden. Omdat de melding naar hun gevoel onvoldoende serieus zou zijn genomen, hebben zij ook de Ondernemingsraad ingelicht. De zeven medewerkers zouden op de vingers zijn getikt, omdat na onderzoek zou zijn gebleken dat niets van hun vermoedens klopt. De reprimande zou in hun personeelsdossier zijn opgenomen. De medewerkers zouden ontevreden zijn, omdat hun vermoeden van fraude niet is onderzocht en omdat zij als klokkenluiders nadeel ondervinden van hun melding.

Zij stellen dat de bedrijfsarts, die met veel ziektemeldingen wordt geconfronteerd, van ‘het stadhuis’ geen medewerkerstevredenheidsonderzoek mag doen en de arbeidsinspectie niet mag inschakelen. Beter voor Den Helder wil onder meer van het college weten hoeveel bezwaarschriften medewerkers van de betreffende afdeling hebben ingediend, hoeveel disciplinaire maatregelen en waarschuwingen er zijn opgelegd/gegeven, hoe hoog het ziekteverzuim op de afdeling is en hoe de cijfers zich verhouden tot die van andere afdelingen. De fractie wil ook weten of het klopt dat de bedrijfsarts de situatie onhoudbaar vindt. De bedrijfsarts moet de gemeenteraad vertrouwelijk inlichten over de situatie op de afdeling Sociaal Domein, vindt de fractie. Ook moet wat BvDH betreft de arbeidsinspectie onmiddellijk worden ingeschakeld om de zaak te onderzoeken. De volksvertegenwoordigers eisen dat er direct een medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt uitgevoerd en dat de resultaten daarvan met de gemeenteraad worden gedeeld. Verder wil de fractie alle informatie over de vermeende misstanden binnen Team Participatie: van de brief van de klokkenluiders tot de maatregelen die het management heeft genomen op basis van het onderzoeksrapport.

Helderse Courant, dinsdag 9 februari 2016

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/denhelder/

1 Comment

  1. Wanneer gaat de Helderse gemeenteraad eens iets zelf onderzoeken??

    “De gemeenteraad zou betrokken moeten worden bij het formuleren van de onderzoeksvraag en bij het kiezen van de onderzoeker”. De werkelijkheid: De gemeenteraad laat zich bij de neus nemen bij het formuleren van de onderzoeksvraag en bij het kiezen van de onderzoeker. Als je van de geschiedenis niks leert, dan loop je het risico dat hij zich blijft herhalen.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image