Delano Weltevreden – Advocaten: “Kunstenaar Rob Scholte moest kapot”

Waarom zou het Helderse gemeentebestuur voor miljoenen aan kunst van Rob Scholte in beslag willen nemen, als hij die gemeente maar twintig mille aan energiekosten schuldig is?

Voor de advocaten van de kunstenaar is er maar één verklaring mogelijk: Rob Scholte moest kapot. “De gemeente hoefde de kunst niet eens mee te nemen”, legt advocaat Benno Friedberg in de vergaderzaal van zijn Amsterdamse kantoor uit. Op tafel liggen dikke pakken papier uit het Helderse dossier. “Aan de rechter is toestemming gevraagd om beslag te leggen op de kunst, omdat de gemeente bang was, dat Rob Scholte de kunstwerken zou laten verdwijnen. Dat slaat nergens op. Zulke maatregelen neem je als je bang bent, dat een boef zijn dure auto’s ’s nachts stiekem naar Roemenië rijdt. Rob wil zijn kunstcollectie juist bij elkaar houden. De gemeente zegt een vordering van twintigduizend euro op Rob Scholte te hebben, vanwege de afrekening van de energielasten. Meer niet. Dan leg je geen beslag op een kunstcollectie, die miljoenen waard is. De deurwaarder had ook beslag kunnen leggen op een deel van de collectie, zonder ook maar één kunstwerk af te laten voeren naar een opslag. Als Rob die kunststukken aan het beslag had onttrokken, had hij zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. Zou hij nooit hebben gedaan.”

Mogelijkheid

Door alles, wat in het gebouw aanwezig was, in beslag te nemen en af te voeren, hebben de deurwaarder en de gemeente de kunstenaar bovendien de mogelijkheid ontnomen in zijn levensonderhoud te voorzien, zegt advocaat Judith Mahn, kantoorgenoot van Friedberg. “De rechter had alleen toestemming gegeven beslag te leggen op de kunstcollectie. Aan de persoonlijke eigendommen mochten zij dus niet komen. Maar zelfs als je persoonlijke spullen in beslag neemt, staat duidelijk in de wet, dat bed en beddengoed niet in beslag mogen worden genomen. Dat geldt ook voor het gereedschap, waar mensen hun brood mee moeten verdienen. Daarnaast moet in de woning voldoende spijs en drank voor een maand over blijven. De deurwaarders hebben zich ertoe laten overhalen om buiten hun boekje te gaan. Zij hadden deze opdracht van de gemeente nooit zo mogen uitvoeren en hadden die zelfs moeten weigeren.”

Emotie

De Amsterdamse advocate vindt, dat het Helderse college zich in deze zaak heeft laten leiden door emoties. “Deze ontruiming is heel zorgvuldig voorbereid. Het was een enorme operatie. Ze hebben niet per ongeluk iets meegenomen. Het is gepland en goed georganiseerd. De gemeente heeft ook een dubbele pet op. De gemeente is civielrechtelijk eigenaar van het gebouw en heeft daarnaast als overheid allerlei machtsmiddelen ter beschikking. Die zijn ook in ruime mate gebruikt. Er was een overmacht aan politie aanwezig. Een ’normale’ eigenaar van een gebouw kan zulke middelen niet gebruiken. Het college heeft doelbewust geprobeerd om Rob Scholte te gronde te richten.”

Friedberg en Mahn vinden, dat de gemeente wel doet alsof alles is geprobeerd om er met Scholte uit te komen, maar dat het college in werkelijkheid geen kant op wilde. “Ik loop al een paar jaar mee in dit vak”, zegt Friedberg. “Natuurlijk heeft Rob Scholte ook een rol in dit hele verhaal. Maar ik snap niet waarom de gemeente een simpel huurprobleem zo uit de klauwen heeft laten lopen. Dit heb ik niet eerder meegemaakt. Ik los problemen het liefst via overleg op. In de anderhalf jaar, dat ik met deze zaak bezig ben, heb ik diverse malen gevraagd om overleg. Dat wilde het college niet. Eén keer zat de wethouder, die verantwoordelijk was voor dit dossier bij een gesprek met de stadsadvocaat. Maar van een gesprek was toen geen sprake, hij was erg emotioneel. Ik heb ook de cultuurwethouder gevraagd om een gesprek. Werd ook geweigerd. Ik ken de Helderse kunstwereld niet, maar ik weet zeker, dat Rob Scholte in de top vijf zit. Dan is het raar als een wethouder cultuur zich niet met de zaak van deze internationaal vermaarde kunstenaar wil bemoeien.”

Omdat Scholte volgens de rechtbank voor de ontruimingskosten moet opdraaien, heeft de gemeente hem inmiddels een fikse rekening van ruim 170.000 euro gestuurd. Onder meer voor het afvoeren en opslaan van de kunst: ruim 56.000 euro. De rekening voor afvoeren en opslaan van de persoonlijke spullen is 51.000 euro. Energiekosten 24.000 euro. Deurwaarderskosten 10.000 euro. Kosten bewaking en beveiliging 20.500 euro.

Reactie gemeente en deurwaarder

De gemeente Den Helder wil niet inhoudelijk reageren. De deurwaarder ook niet.

Gemeentelijk woordvoerder Remko van de Belt: “Laten we niet vergeten, dat de heer Scholte deze situatie zelf heeft veroorzaakt. Hij wist al lang, dat hij het pand moest verlaten, maar nam geen enkele verantwoordelijkheid voor het op tijd verplaatsen van de kunst en andere bezittingen. De gemeente heeft alles keurig en veilig opgeslagen. Dat kan natuurlijk niet eeuwig duren en zeker niet op kosten van de maatschappij. De heer Scholte kan zijn huisraad al weken ophalen en is daarvan ook meermaals in kennis gesteld. Wij doen er alles aan om het proces zo spoedig mogelijk af te ronden.”

Deurwaarder Koen van der Meer van Gerechtsdeurwaarderskantoor Van der Meer & Philipsen : “Wij mogen bepaalde ambtshandelingen alleen verrichten, nadat een rechter een vonnis heeft gewezen of verlof heeft verleend tot het leggen van conservatoir beslag. Er is dus eerst een rechterlijke toets geweest. Het is niet aan de gerechtsdeurwaarder om zulke beslissingen te toetsen. Bij ontruimingen zit vrijwel altijd een periode tussen de rechterlijke uitspraak (die aan de betrokkene is betekend) en de ontruiming. Deze periode is bedoeld om de betrokkene de gelegenheid te geven vrijwillig tot ontruiming over te gaan. Als de veroordeelde daar dan niet aan voldoet, volgt een gedwongen ontruiming, waarbij de gerechtsdeurwaarder het pand ontruimt. Dat is oorzaak en gevolg. Indien en voor zover een betrokkene van mening zou zijn, dat de conservatoire maatregelen en/of executiemaatregelen onrechtmatig zouden zijn, dan staan daar wettelijke middelen tegen open.”

Noordhollands Dagblad, 2 juni 2018, 7:50

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/advocaten-kunstenaar-rob-scholte-moest-kapot

1 Comment

  1. Rob Scholte cum suis moet aangifte doen tegen de leden van de VVD en het CDA in het College van B&W te Den Helder omdat zij zich schuldig maken aan (betrokkenheid bij) oorlogsmisdaden, terrorisme en internationale misdrijven in Moslimlanden. Rob Scholten en alle overige belastingbetalers moeten opdraaien voor de schade en lopen het risico van contraterreur.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.