Delano Weltevreden – Advocaat Scholte: ’Gemeente Den Helder snapt vonnis van de rechtbank niet’

Wethouder Michiel Wouters van Den Helder maakt zich geen zorgen om de uitspraak van de rechtbank in de slepende juridische strijd tegen kunstenaar Rob Scholte.

De rechtbank is het met Scholte eens, dat er sprake is van een huurovereenkomst en dat de zaak dus door de kantonrechter moet worden behandeld. De gemeente vond, dat er sprake was van gebruiksovereenkomsten.

“De rechter heeft zich nu niet uitgelaten over het huurregime dat van toepassing zou zijn”, zegt de wethouder in een brief, die donderdagavond rond half elf naar de gemeenteraad is gestuurd.

“Daarbij is niet uitgesloten, dat de kantonrechter een eigen oordeel vormt over de status van de overeenkomsten.”

Gebruiksvergoeding

Belangrijker dan de vraag, of er sprake is van een huurovereenkomst, is volgens de wethouder dat de kunstenaar de gebruiksvergoeding niet heeft betaald. “Dat was de reden dat de gemeente destijds in hoger beroep het kort geding heeft gewonnen.”

Scholte had voor een deel van het pand een achterstallige energierekening van dik 19.000 euro en mocht van het gerechtshof daarom uit het pand worden gezet.

Advocaat Benno Friedberg vraagt zich af, of de gemeente wel snapt wat er in het vonnis staat.

“De rechter zegt. dat Rob Scholte heeft voldaan aan de tegenprestatie, die de gemeente van hem verlangde, voor het gebruik van het gebouw. Hij moest onder meer exposities houden en bijdragen aan het cultureel klimaat en de culturele uitstraling van Den Helder. De energiekosten zijn geen huur, dat zijn servicekosten. Die energiekosten moet iedereen betalen en niemand wordt uit zijn huis gezet als hij de energierekening niet betaalt.”

Los van deze zaak loopt er ook een bodemprocedure over de vraag, of Scholte met de gemeente een akkoord had bereikt over de aankoop van het postkantoor.

Noordhollands Dagblad, 14 september 2018, 17:34

Ruud Van de Kerkhof
Wethouder M Wouters zit er namens BVDH en had toch geen tijd voor een volledig Wethouderschap maar wel 20 uur op de loonlijst van de Kustwacht .
Heel vreemd dat dit wordt toegestaan .

Cornelis Pieter
Mogelijke belangenverstrengeling dat is waar naar gekeken dient te worden m.b.t. wethouders. Daarom vind ik het opgepast dat Kees Visser, ondanks zijn uitstekende kwaliteiten, de haven, energietransitie, luchthaven, samenwerking civiel-defensie in zijn takenpakket heeft. Hier ligt namelijk de mogelijke belangenverstrengeling namelijk voor de hand vanuit zijn eigen onderneming, en dat dien je ten alle tijden te voorkomen als college en raad. Mijn voorstel is om deze taken onder de wethouders te wisselen zodat iedere mogelijke belangenverstrengeling voorkomen wordt.

Jaap Holtzapffel
Nu weet ik het zeker! In Den Helder zijn ze dommer dan in de rest van Nederland…

Henk van Kuijk
Jaap, zie de nuance: wel de politiek, niet de burger. Niet “ze”. De burgers geven genoeg signalen, probleem is dat er niet geluisterd wordt. Er zit een college dat de burger niet wenste.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/advocaat-scholte-gemeente-den-helder-snapt-vonnis-van-de-rechtbank-niet

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Judith+Mahn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Benno+Friedberg