Delano Weltevreden – Adviseur stadhuis Den Helder krijgt spreekverbod + ’Renovatie stadhuis Den Helder niet voor 9 miljoen’

Adviseur stadhuis Den Helder krijgt spreekverbod

Coare, het bedrijf dat de renovatie van het stadhuis begeleidt, heeft niet de deskundigheid in huis om aanbestedingen te doen.

Dat zegt de adviseur inkoop op het Helderse stadhuis. In memo’s aan de stuurgroep en projectgroep die de renovatie begeleiden, zegt zij dat Coare allerlei fouten maakt en slecht communiceert. Dat heeft ertoe geleid dat KEI Advies BV uit Alkmaar een kort geding tegen de gemeente heeft aangespannen. Directeur Mark Bakker van KEI Advies BV zegt dat zijn offerte onder meer is beoordeeld op criteria die niet vooraf zijn aangegeven. Hij eiste een nieuwe aanbesteding. Bakker is in gesprek met de gemeente die probeert de rechtszaak te voorkomen. De Alkmaarse ondernemer heeft het kort geding gisteren ingetrokken. “De gemeente heeft toegegeven dat er fouten zijn gemaakt. Ik heb, met het oog op de toekomst, meer aan een goede relatie met de gemeente dan aan een rechtszaak die duizenden euro’s kost.”

Volgens de inkoopdeskundige van de gemeente rammelde de aanbesteding aan alle kanten. ’De kwaliteit van het geleverde document was zeer matig en is in ieder geval niet passend bij een extern bureau dat door ons is ingehuurd om o.a. de aanbesteding van A tot Z namens de gemeente te begeleiden’, schrijft zij aan de stuurgroep en projectgroep. Zij adviseert ook de juridische kosten die de gemeente maakt om de schade te beperken, op Coare te verhalen.

Spreekverbod

Rob Oomen van Coare zegt dat de gemeente zijn bedrijf een spreekverbod over de kwestie heeft opgelegd. Hij verwijst voor een reactie naar gemeentelijk woordvoerder Remko van de Belt. “Natuurlijk spreken we met Coare over de kwaliteit van de aanbestedingen”, zegt Van de Belt. ,,Die moet goed zijn. In dat licht is het ook goed dat ook onze eigen adviseurs daar kritisch naar blijven kijken.’’ Uit zijn reactie blijkt niet dat de gemeente voornemens is afscheid te nemen van Coare.

’Collegezaak’

De commissie begeleiding renovatie stadhuis mengt zich niet in de discussie over de deskundigheid van Coare.

“Dat laten wij aan het college over”, zegt voorzitter Michiel Wouters. “Ik weet er het fijne niet van. Maar als er iets niet goed is, moeten we er iets aan doen. Wat de commissie belangrijk vindt is dat het proces geen vertraging oploopt.”

NHD, 3 juni 2017, 08:05

Reacties:

Leo Bekker · Julianadorp
Ondanks het gerommel binnen de mages van 9 mio modderen we maar door… Toegeven dat het eigenlijk alemaal niet niet fatsoenlijk haalbaar is dat nooit. Gewoon doormodderen… gemeenschapsgeld over de balk in de modder… Jammer.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/playlist/den-helder-uitgelicht/artikel/adviseur-stadhuis-den-helder-krijgt-spreekverbod

’Renovatie stadhuis Den Helder niet voor 9 miljoen’

De renovatie van het stadhuis valt geheid hoger uit dan 9 miljoen. Dat voorspelt Mark Bakker van KEI Advies BV uit Alkmaar.

Bakker is de zoveelste deskundige die zegt dat het stadhuis niet voor 9 miljoen euro gerenoveerd kan worden. Ook andere bureaus hebben daar in rapporten op gewezen.

KEI Advies BV wilde als installatie adviseur voor de renovatie aan de slag, maar de klus ging naar een ander bedrijf. “Wij adviseren over allerlei installaties zoals de luchtbehandeling, verlichting, de brandmeldinstallatie, inbraakbeveiliging, koeling en cv-installaties. Het bedrag dat in Den Helder voor installaties is uitgetrokken is veel te laag. Het is een voormalig zorgcentrum, er is weinig over de installaties gedocumenteerd. Als je niet weet wat er is, kun je ook geen bedrag ramen voor de renovatie. Ik denk dat je alleen al met de beveiliging van het pand op een bedrag van acht tot negen ton uitkomt.”

Bakker heeft als adviseur meegewerkt aan de bouw van het Zaanse stadhuis. “Daar ben ik vijf jaar bij betrokken geweest. Ik weet hoe het op zo’n stadhuis werkt en kan dus exact zeggen wat er bij komt kijken en welke aan eisen zo’n gebouw moet voldoen. Daarom voorzie ik dat de renovatie veel meer gaat kosten dan de negen miljoen euro die ervoor is uitgetrokken.”

Begeleiden

Coare uit Amsterdam is ingehuurd om de renovatie te begeleiden. Rob Oomen van Coare is niet erg onder de indruk van de kritiek van Mark Bakker. “Wij blijven onder de negen miljoen euro. Er zijn in Nederland veel installateurs en iedereen kijkt op een andere manier naar installaties. Maar er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Ik zal niet meteen zeggen dat deze meneer het aan het verkeerde eind heeft, maar wij kunnen heel goede installaties in het gemeentehuis aanbrengen binnen het budget dat wij beschikbaar hebben. Daarbij voldoen we aan alle eisen van het bouwbesluit en de eisen met betrekking tot arbeidsomstandigheden.”

Rapporten

De fracties van D66 en VVD in de gemeenteraad zijn mordicus tegen renovatie en willen het liefst nieuwbouw.

Bakker benadrukt dat hij op geen enkele wijze aan andere criticasters gelieerd is. “Ik ken niemand bij de gemeente of in de gemeenteraad. Wat dat betreft ben ik zuiver en transparant. Mijn bevindingen zijn alleen gebaseerd op de expertise van ons bureau.”

NHD, 5 juni 2017, 15:00

Reacties:

George Bethlehem · Den Helder
Een serviceflat waar de gemeente toen der tijd garant voor stond geen documentatie?

Koos Slootweg
Dit is het zoveelste bedrijf dat een raming geeft naar aanleiding van het niet gunnen van de opdracht, op deze manier willen ze gewoon alsnog meedoen.

Remco Duijnker · OSG Nieuwediep
Het bedrijf zegt dat er weinig is gedocumenteerd over het stadhuis zodat er geen raming voor renovatie gemaakt kan worden maar stelt wel dat voor beveiliging er 8 tot 9 ton geraamd wordt door henzelf. Gebouw is trouwens al beveiligd.

Fred Kwast
Grappig, Wie of welke partij , heeft om zijn advies gevraagt ????

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/renovatie-stadhuis-den-helder-niet-voor-9-miljoen