De Telegraaf – Secretaris Ybeltje Berckmoes stapt op bij Ongehoord Nederland + Ongehoord Nederland – De Buitenplaats (4): Channeling met medium Robbert van den Broeke + Bestuur ON – Verklaring

Secretaris Ybeltje Berckmoes stapt op bij Ongehoord Nederland

Amsterdam In een verklaring op de website van Ongehoord Nederland heeft voorzitter Arnold Karskens laten weten, dat Ybeltje Berckmoes haar taken neerlegt als secretaris. Ook zal ze geen programma’s meer maken voor de nieuwe omroep.

Volgens Berckmoes is er „voor spirituele en andersoortige ervaringen, nu en in de toekomst, geen ruimte bij omroep ON.” Ze doelt hiermee op het programma De Buitenplaats.Mijn loyaliteit ligt bij De Buitenplaats en haar gasten. Het is belangrijk, dat zij in een positieve en open houding kunnen worden gehoord. Ik wens omroep Ongehoord Nederland het beste voor de toekomst.”

In de verklaring van Karskens namens het bestuur van de omroepvereniging wordt niet verwezen naar de aflevering van De Buitenplaats, die vorige week op YouTube en de website van Ongehoord Nederland verscheen. Berckmoes baarde daarmee opzien op sociale Media, omdat zij in die aflevering via een vermeend Medium contact zocht met de geest van de doodgeschoten politicus Pim Fortuyn.

Joost Niemöller

Tevens is bekend gemaakt, dat Joost Niemöller terugtreedt als voorzitter van de Raad van Toezicht. Hij blijft wel programma’s maken.Het bestuur van Ongehoord Nederland had een schadeclaim ingediend tegen de journalist Harry Hol, die met een satirische video kwam over een uiting van Ongehoord Nederland. Met deze schadeclaim kon ik niet leven. Er ontstond, overigens in goede sfeer, een inhoudelijke discussie zonder dat we het eens werden. Ik heb daarop besloten me uit mijn bestuurlijke en organisatorische taken terug te trekken”, aldus Niemöller.

Het is niet de eerste keer, dat het rommelt bij Ongehoord Nederland. Eind vorig jaar liet Haye van der Heyden weten een stap terug te doen bij de omroep. Hij kwam onder vuur te liggen, omdat hij in een radio interview stelde, dat Holocaust ontkenners in de programma’s van de toekomstige omroep de ruimte moeten krijgen om hun verhaal te doen.

Karskens stelde eind 2019, dat de aspirant omroep meer dan 50.000 leden had. Maar om daadwerkelijk in aanmerking te komen voor voorlopige toelating tot het publieke bestel en daarmee voor zendtijd in de nieuwe concessieperiode moet ON zijn leden wel tot eind 2020 vast weten te houden.

Bekijk ook:
Haye van der Heyden doet stap terug bij Ongehoord Nederland
https://www.DeTelegraaf.nl/entertainment/1776474271/HayevanderHeyden-doet-stapterug-bij-OngehoordNederland

De Telegraaf, 11 mei 2020, 15:09, Updated 15:09

https://www.DeTelegraaf.nl/nieuws/1285296493/secretaris-YbeltjeBerckmoes-stapt-op-bij-OngehoordNederland

De Buitenplaats (4): Channeling met Medium Robbert van den Broeke

Gepubliceerd op 7 mei 2020

Dit was de laatste uitzending vanDe Buitenplaats”. Ybeltje Berckmoes vertrekt uit al haar functies bij omroep Ongehoord Nederland. https://www.OngehoordNederland.nl/verklaring-omroep-OngehoordNederland-van-11-mei-2020/.

Reacties
https://youtu.be/e8ZJAbTi_8A

Verklaring omroep Ongehoord Nederland, 11 mei 2022

Verklaring 11 mei 2020, Ongehoord Nederland (foto ON)

Verklaring 11 mei 2020, Ongehoord Nederland (foto ON)

Ybeltje Berckmoes stapt op als secretaris bij Ongehoord Nederland, Joost Niemöller treedt terug als voorzitter van de Raad van Toezicht.

Bestuurslid Ybeltje Berckmoes legt haar taken neer als secretaris en programmamaakster van omroep Ongehoord Nederland. In een brief aan het bestuur schrijft ze:

“Vandaag treed ik terug als secretaris van het bestuur van omroepvereniging Ongehoord Nederland. Het programma De Buitenplaats geeft een stem aan mensen, die buiten het gevoerde publieke debat staan. Mensen, die aandacht vragen voor de zachte kant van het leven. Die een veilige plek zoeken om te spreken vanuit hun hart. De onderwerpen in De Buitenplaats kunnen ongewoon of onbestemd overkomen. Helaas is voor spirituele en andersoortige ervaringen, nu en in de toekomst, geen ruimte bij omroep ON! Daarom gaat De Buitenplaats na een adempauze zelfstandig verder. Mijn loyaliteit ligt bij De Buitenplaats en haar gasten. Het is belangrijk, dat zij in een positieve en open houding kunnen worden gehoord. Ik wens omroep Ongehoord Nederland het beste voor de toekomst.”

Het bestuur respecteert de beslissing van Ybeltje Berckmoes en neemt in goede harmonie afscheid van een gedreven en principiële vrouw, die aan de wieg stond van Ongehoord Nederland. Wij danken haar voor een tomeloze inzet en haar begrip, dat de omroep en zijn leden altijd op de eerste plaats komen. Met haar vertrek vervalt ook de claim, die is neergelegd bij een journalist wegens smaad en laster.

Medeoprichter van de omroep Joost Niemöller treedt terug als voorzitter van de Raad van Toezicht, maar blijft programma’s maken. Hij schreef het volgende aan het bestuur:

Verklaring Joost Niemöller

Voor mij, als mede oprichter en voorzitter van de Raad van Toezicht, hoort Ongehoord Nederland een omroep te worden waarin vele geluiden aan bod kunnen komen. Dat veronderstelt ook een open houding voor tegengeluiden. Maar het bestuur van Ongehoord Nederland had een schadeclaim ingediend tegen de journalist Harry Hol, die met een satirische video kwam over een uiting van Ongehoord Nederland. Met deze schadeclaim kon ik niet leven. Er ontstond, overigens in goede sfeer, een inhoudelijke discussie zonder dat we het eens werden. Ik heb daarop besloten me uit mijn bestuurlijke en organisatorische taken terug te trekken. Wel blijf ik lid van ON! dat ik nog steeds een belangrijk initiatief vind en een goed hart toedraag. Ik hoop voor ON! journalistieke bijdragen te blijven leveren.”

Namens het bestuur van omroep Ongehoord Nederland,

Arnold Karskens
Voorzitter

ON, 11 mei 2020

https://www.OngehoordNederland.nl/VerklaringomroepOngehoordNederland-van-11-mei-2020/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ongehoord+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Buitenplaats
https://robscholtemuseum.nl/?s=Arnold+Karskens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ybeltje+Berckmoes
https://robscholtemuseum.nl/?s=Haye+van+der+Heyden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Niemöller
https://robscholtemuseum.nl/?s=Harry+Hol
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robbert+van+den+Broeke
https://robscholtemuseum.nl/?s=Pim+Fortuyn
https://robscholtemuseum.nl/?s=tegengeluid