De Telegraaf – Pers Conferentie over Beoogd Premier Dick Schoof + Wikipedia – Dick Schoof

Pers Conferentie over Beoogd Premier Dick Schoof

Live Gestreamd op 29 mei 2024

De Telegraaf

Top Ambtenaar Dick Schoof is In Beeld als de Nieuwe Minister President van Nederland. De Telegraaf is in Den Haag Aan Wezig. Meer van De Telegraaf?

Volg Ons Op

Website https://www.telegraaf.nl/
Facebook https://www.facebook.com/telegraaf/
Instagram
https://www.instagram.com/telegraaf.nl/
Twitter https://twitter.com/telegraaf

#Telegraaf #Premier #DickSchoof

Reacties
https://www.youtube.com/live/HZOHZjtb6ow?si=pXLU1i–I9_XdEl4

Dick Schoof

Dick Schoof

Dick Schoof (2013)

Algemeen

Volledige Naam Hendrikus Wilhelmus Maria Schoof

Geboren 8 maart 1957

Geboorte Plaats Santpoort

Partij PvdA tot 2021

Functies

2013 – 2018 Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid
2018 – 2020 Directeur Generaal van de AIVD
2020 – 2024 Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Hendrikus Wilhelmus Maria (Dick) Schoof, Santpoort, 8 maart 1957, is een Nederlands Politicus en Beoogd Minister President van het Aan Komende Kabinet. Hier voor heeft hij als Top Ambtenaar Verschillende Functies Vervuld. Tot mei 2024 was hij Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Eerder was hij Ook Directeur Generaal van de Algemene In Lichtingen en Veiligheid Dienst. AIVD, en Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid, NCTV.

Studie

Schoof Studeerde van 1975 tot 1982 Planologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Naast zijn Studie was hij Actief Lid bij de Studenten Roei Vereniging Phocas, waar hij in 1979 – 1980 Voor Zitter van het 33e Bestuur was. [1]

Ambtelijke Carrière

Na Zijn Af Studeren werd Schoof Beleid Mede Werker Onder Wijs bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). In 1988 stapte hij over naar het Ministerie van Onder Wijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), waar hij Verschillende Functies vervulde. In 1996 werd hij Plaats Vervangend Secretaris Generaal op het Ministerie van Justitie.Van 1999 tot 2003 was Schoof Hoofd Directeur van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en Aan het Einde van die Periode werd hij Ook Project Directeur Generaal Vreemdelingen Wet 2000. Daar na werd hij Directeur GEneraal Openbare Orde en Veiligheid (DGOOV) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk Relaties, BZK, Waar hij het Initiatief Nam voor een Strategie Nationale Veiligheid en de Aan Pak van Radicalisering naar Zich Toe Trok, Wat Eigenlijk tot het Domein van het Ministerie van Justitie behoorde. Dien over Één Komstig was Schoof Aan Vankelijk ook een Tegen Stander van de in 2004 In Gestelde Functie van Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding (NCTb). [2] In 2010 was Schoof Één van de Architecten van het Nieuwe Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar het Directoraat Generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnen Landse Zaken in werd Op Genomen en dat Zo Doende naast het Openbaar Ministerie voort aan ook de Politie om vatte. Zelf werd Schoof eind 2010 Directeur Generaal Politie op dit “Super Ministerie” en als Zo Danig Belast met de Vorming van de Nieuwe Nationale Politie. De Kritiek op dit Zeer Moei Zame Project trof Echter Voor Al Minister Ivo Opstelten en de Eerste Nationale Korps Chef Gerard Bouman. [2]

Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid

Na dat Schoof Vergeefs had Gepoogd om Secretaris Generaal van Justitie en van Defensie te worden, volgde hij per 1 maart 2013 Erik Akerboom op als Nationaal Coördinator Terrorisme bestrijding en Veiligheid (NCTV), de Functie, waar hij aan vankelijk zo kritisch tegen over stond. In de vijf jaar als NCTV kreeg hij Onder Meer te Maken met het Neer Schieten van Vlucht MH17 op 17 juli 2014 en was hij Ook over Andere Onderwerpen op het Gebied van Nationale Veiligheid Regel Matig in de Media te Zien. [2] Een Onafhankelijk Onder Zoek naar het Op Treden van de Overheid na de MH17 Ramp concludeerde, dat de NCTV in die tijd “Te Veel naar Binnen Gekeerd was en Weinig Samen Werkte met Andere Overheid Diensten“. Volgens Op Gevraagde Documenten heeft Schoof voor de Publicatie van het Onder Zoek Geprobeerd Druk te Zetten om de Conclusies Af te Zwakken en de Samen Stelling van de Onderzoek Commissie te Veranderen. In een Reactie op deze Onthulling reageerde het Ministerie van Justitie en Veiligheid, dat deze Pogingen tot Beïnvloeding zouden Zijn MisLukt. [3] In 2024 bleek uit Interne Documenten Op Gevraagd door NRC, dat Schoof sinds 2014 de NCTV Burgers heeft Laten Volgen met Online Nep Accounts, terwijl Juristen hem Meer Maals Waar Schuwden, dat dit Juridisch Waar Schijnlijk Niet Toe Gestaan was. Het ging Hier bij om Onder Meer “Politieke Campagne Leiders, Religieuze Leiders, Linkse en Rechtse activisten” .[4] Directeur Generaal van de AIVDP‘er 17 november 2018 volgde Schoof Rob Bertholee op als Directeur Generaal van de Algemene Inlichtingen  en Veiligheid Dienst, AIVD. Hij vond deze Dienst Te Veel naar Binnen Gekeerd en wilde Daar Verandering in Aan Brengen, Onder Meer door het op 2030 Gerichte Traject Beagle, Meer Transparantie en Betere Relaties met Externe Partners. Ook kreeg Schoof te Maken met Kritiek op Twee Ambt Berichten, die de Dienst had Doen Uit Gaan over het Islamitische Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam, als Mede met de Kritische Blik van de Nieuw Op Gerichte Toetsing Commissie In Zet Bevoegdheden (TIB). [2] Na 15 Maanden bij de AIVD vertrok Dick Schoof om met In Gang van 1 maart 2020 Secretaris Generaal bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid te worden, een Functie, die Onverwacht Vrij Gekomen was, maar die Schoof volgens Menig Één Al Tijd Al wilde Vervullen, Al was het maar Om te Zorgen, dat Dit door Problemen Geplaagde Ministerie Eindelijk Beter zou gaan Functioneren. [2] Bij de AIVD werd hij Op Gevolgd door Voor Malig Korps Chef van de Politie Erik Akerboom. [5] 

Beoogd Minister President

Tijdens de Kabinet Formatie van 2023 – 2024 werd Schoof op 28 mei 2024 Voor Gedragen als Minister President, na dat de Onder Handelende Partijen, PVV, VVD, NSC en BBB, hadden Af Gesproken, dat de Partij Leiders Geen Zitting zouden Nemen in het Kabinet en een Eerdere Kandidaat, Voor Malig PvdA Minister Ronald Plasterk, zich had Terug Getrokken .[6] [7]

Persoonlijk

Schoof werd Geboren in Santpoort en Groeide Op in Overijssel. Hij is de Één na Jongste uit een Katholiek Gezin met Zeven Kinderen. Zijn Tien Jaar Oudere Boer Nico Schoof is D66 Politicus en Oud Burgemeester. [8]  [9 Schoof heeft een Vriendin en Twee Volwassen kinderen.

Referenties

  1. Oud Besturen, NSRV Phocas, Geraad Pleegd op 28 mei 2024
  2. Paul HAM, Abels Spion Koppen, Inlichtingen Leiderschap in Elf Portretten, Uit Geverij Prometheus, Amsterdam, 2020, Pagina 284 – 303
  3. Adriaanse, Mark Lievisse Top Ambtenaar Schoof wilde MH17 Onder Zoek Beïnvloeden“, NRC, 8 februari 2019, Geraad Pleegd op 28 mei 2024
  4. Kouwenhoven, Andreas Oud NCTV Chef Schoof werd Gewaar Schuwd, dat Burgers Online Volgen via Nep Accounts Waar Schijnlijk Niet Mocht“, NRC, 18 maart 2024, Geraad Pleegd op 28 mei 2024
  5. AIVD.nl   Erik Akerboom wordt Directeur Generaal AIVD, 31 januari 2020, Gearchiveerd op 16 januari 2023
  6. Top Ambtenaar Dick Schoof, Ex AIVD, Ex NCTV, Kandidaat Premier, NOS.nl, 28 mei 2024, Geraad Pleegd op 28 mei 2024
  7. Top Ambtenaar Dick Schoof is Beoogd Premier van Rechts Kabinet, Veel Ervaring met Crises en Dreigingen“, AD, 28 mei 2024, Geraad Pleegd op 28 mei 2024
  8. Minister Veiligheid neemt Alle RuimteNRC.nl, 14 februari 2015
  9. Drs HWM, Dick, Schoof. Parlement.com. Geraad Pleegd op 28 mei 2024

Biblio Grafische Informatie

Voor Ganger
E Akerboom Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid
2013 – 2018
Op Volger
PJ Aalbersberg

Voor Ganger
R. Bertholee Directeur Generaal van de Algemene In Lichtingen en Veiligheid Dienst
2018 – 2020
Op Volger
E Akerboom

Voor Ganger
S.Riedstra Secretaris Generaal van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
2020 – Heden
Op Volger
Huidig

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image