De Telegraaf – Ophef om Extreme Ontgroeningen: ‘Mishandeld en Vernederd’ + Het ASC | AVSV, De Grootste Studentenvereniging van Nederland – Open Brief Kennismakingstijd 2021

llustrissimus Senatus Studiosorum Amstelodamensium, kortweg de Senaat, is het Overkoepelende Bestuurlijke Orgaan van het Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging 2020 (foto Friso Boven)

Ophef om Extreme OntgroeningenMishandeld en Vernederd

Gepubliceerd 8 sep. 2021

De Telegraaf

Het Amsterdamsch Studenten Corps wil van de Ontgroeningen af, zo laten zij weten in een Open Brief op hun Website. De Ontgroening werd vorige week al Gestaakt na Geweldsincidenten. Jeroen Holtrop vraagt Studenten wat zij gehoord hebben. Abonneer je Hier Gratis http://bit.ly/AbonneerTelegraaf

Wil je meer Exclusieve Video’s? Meld je dan hier aan voor onze Video Nieuwsbrief https://telegraaf.nl/videoupdate

Meer van De Telegraaf? Volg ons op
Website https://www.telegraaf.nl/
Facebook https://www.facebook.com/telegraaf/
Instagram https://www.instagram.com/telegraaf.nl/
Twitter https://twitter.com/telegraaf

#TELEGRAAF

Reacties
https://youtu.be/uIzJZMRoi_s

Open Brief Kennismakingstijd 2021

Lector Salutem,

De Senaat heeft de afgelopen dagen Uitvoerig Onderzoek gedaan naar Misstanden binnen de Vereniging tijdens de Dispuut Kennismakingstijd. De Feiten achter deze Misstanden zijn (Nog) Niet in Alle Gevallen te Achterhalen. Er heerst namelijk helaas een Zwijgcultuur bij Disputen, wanneer het gaat om de Kennismakingstijd. Aspirant Leden mogen van Disputen, waar Vermoedens van Misstanden bestaan, niet met de Senaat praten. In Andere Gevallen durven Aspirant Leden Onder Sociale Druk Geen Openheid te geven.

Hoewel Niet Alle Feiten boven Tafel zijn gekomen komt uit het Onderzoek wel een Duidelijk Beeld naar voren. Het is helaas zo, dat Ten Minste Zes Disputen zich Schuldig hebben gemaakt aan Grove Mishandeling en Vernedering. Dit heeft niets met ‘Kennismaken’ te maken. Het is een Wonder, dat Niemand als Gevolg van dit Handelen is Opgenomen in het Ziekenhuis. Toch is er wel sprake van Tijdelijk Letsel: Blauwe Plekken, Mank Lopen, Wonden, Striemen et cetera. Deze Verwondingen zijn het Gevolg van Fysieke Mishandelingen: Stompen, Trappen en Klappen in het Gezicht. Ook is duidelijk, dat Vernedering leidt tot een Slechte Psychische Gesteldheid van een aantal Aspirant Leden.

Wij willen voorop stellen, dat een Groot Aantal Disputen wel in staat is om Normale Omgangsvormen te hanteren. De Incidenten, die wij hebben onderzocht, vinden Over Het Algemeen bij Steeds Dezelfde Disputen plaats. De Cultuur binnen deze Gezelschappen is Verrot. Afspraken met deze Disputen over de Kennismakingstijd blijken Niet te worden Nagekomen, de Senaat is Meermaals Voorgelogen, Misstanden worden Verzwegen, Verborgen en Gebagatelliseerd, terwijl Aspirant Leden voortdurend worden Gekleineerd.

Laat één ding duidelijk zijn: de Schuldigen worden hiervoor Gestraft. Er zal Hard worden Ingegrepen bij de Disputen, waar het Mis is Gegaan, net zo lang totdat een Veilige Cultuur Gerealiseerd is. Dat Proces zal Nu worden Ingezet maar zal tijd vergen. Het zal even duren, voordat de Schuldvraag kan worden Beantwoord, maar het Antwoord zal er komen en Schuldigen zullen worden Vervolgd.

Hoewel de Senaat van Mening is, dat Alles in het Werk is Gesteld om de Dispuut Kennismakingstijd tot een Succes te maken, blijkt dat dit bij een Deel van de Disputen Niet is Gelukt. Omdat Geweld en Intimidatie Volstrekt Onacceptabel zijn wil de Senaat Verantwoordelijkheid nemen. Naar Aanleiding van de Geconstateerde Misstanden tijdens de Dispuut Kennismakingstijd 2021 zal de Senaat van het ASC | AVSV de Volgende Maatregelen treffen.

(1)

Er wordt een Grootschalig Onderzoek ingesteld om precies alle Misstanden tijdens de Dispuut Kennismakingstijd te achterhalen.

(2)

De Sociëteit zal, Behalve voor Eerstejaars, haar Deuren Sluiten totdat het Onderzoek naar de Misstanden is Afgerond en het Bestuur Voldoende Vertrouwen heeft in een Succesvolle Opstart van het Cultuur Veranderingsproces.

(3)

Wij roepen alle Slachtoffers op om Aangifte te Doen bij de Politie. Het ASC | AVSV zal Juridische Bijstand ter Beschikking Stellen aan Eerstejaars en Ex Aspirant Leden, die Aangifte Doen. Daarnaast onderzoekt het ASC | AVSV, met Hulp van Externe Adviseurs, naar de Mogelijkheden om Civiel en Strafrechtelijke Stappen te Ondernemen tegen Plegers van Geweld en Psychologische Vernedering.

(4)

De Disputen, waarvan Nu al is Vastgesteld dat zij Betrokken zijn bij Misstanden zijn Per Direct Geschorst van de Vereniging, met Uitzondering van de Eerstejaars. Het ASC | AVSV behoudt zich het Recht voor om nog Andere Disputen te Schorsen, wanneer uit Onderzoek blijkt, dat ze zich Niet hebben Gehouden aan de Regels. Alle Schorsingen Gelden in ieder geval Totdat er in de Desbetreffende Zaak een Uitspraak is Gedaan via het Interne Rechtssysteem.

(5)

De Leden, waarvan Nu al is Vastgesteld, dat zij Betrokken zijn bij Misstanden zijn Per Direct Geschorst van de Vereniging. Een Interne Strafzaak zal worden Aangespannen, die een Vonnis tot Gevolg kan hebben, waaronder, maar Niet beperkt Tot

(i)

Schorsing van het Lidmaatschap voor de Tijd van Ten Hoogste Zes Maanden;

(ii)

Ontzetting uit het Lidmaatschap (Royement).

Het ASC | AVSV behoudt zich het Recht voor Om Nog Meer Leden te Schorsen en via het Interne Rechtssysteem Aan te Klagen, wanneer het Ingestelde Onderzoek daar Aanleiding toe geeft.

(6)

De Dispuut Kennismakingstijd onder de Huidige Opzet wordt Voorgoed Afgeschaft. Een Activiteit, in Welke Vorm dan ook Tussen Disputen en Aspirant Leden, zal Pas Weer Doorgang vinden wanneer het Bestuur, In Samenspraak met de Universiteiten, Voldoende Vertrouwen heeft In een Goede Organisatie onder Veilige Omstandigheden.

(7)

Er wordt een College tot Herziening van de Kennismakingstijd (CHK) opgericht. Dit Orgaan zal zich in ieder geval het Komende Jaar, en Zo Nodig de Jaren Daarop, bezighouden met het Vormen van een Weloverwogen en Bindend Advies aan het Bestuur over de Mogelijkheden, Waarop de Dispuut Kennismakingstijd Doorgang kan Vinden op een Manier, waarbij de Veiligheid van de Aspirant Leden Gegarandeerd is. Dit Orgaan wordt Geleid door een Specialist in Cultuur Verandering en wordt Bijgezeten door een Ervaren Jurist en Oud Senatoren van Verschillende Jaren.

(8)

Adequate Nazorg van het Bestuur van de Vereniging wordt Gegarandeerd. Naast dat Eerstejaars en Ex Aspirant Leden (In Vertrouwelijkheid) een Gesprek kunnen Aanvragen met het Bestuur van de Vereniging, kunnen zij ook in Gesprek met Professioneel Getrainde Vertrouwenspersonen. Deze Vertrouwenspersonen zijn Niet alleen Gespecialiseerd in het Bieden van Individuele Hulp maar ook in het Doorverwijzen naar de Juiste Instanties om het Slachtoffer verder te Helpen. Het ASC | AVSV zal de Kosten Op Zich Nemen indien Slachtoffers Hulp nodig hebben.

Deze Besluiten zijn Zorgvuldig genomen. Wij willen hiermee een Signaal Afgeven, dat er Wat Ons Betreft een Grens Gepasseerd is Door Meerdere Disputen. Het is Essentieel, dat het Gedrag van deze Disputen Genormaliseerd wordt.

Leden, laat dit Signaal, deze Maatregelen, Duidelijk Maken, dat het Vijf voor Twaalf is. Als wij onze Vereniging willen Behouden en er In De Toekomst Nog Plezier aan willen Beleven, is het Tijd voor een Drastische Cultuur Omslag.

Met vriendelijke groet,

De Senaat

Het ASC | AVSV, De Grootste Studentenvereniging van Nederland, 7 september 2021

https://www.asc-avsv.nl/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ontgroening
https://robscholtemuseum.nl/?s=ASC+|+AVSV
https://robscholtemuseum.nl/?s=Studentenvereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Senaat+Studentenvereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dispuut
https://robscholtemuseum.nl/?s=Aspirant+Leden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eerstejaars
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kennismakingstijd
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zwijgcultuur

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image