De Telegraaf – Integriteit S Commissie Defensie Mogelijk Niet Integer

Welkom Ministerie van Defensie (gif Defensie)
Defensie (1) (gif Idem)

Defensie (2) (gif Idem)

Defensie (3)  (gif Idem)
Defensie (4) (gif Idem)
Staat S Secretaris Christophe van der Maat (foto De Telegraa)

Integriteit S Commissie Defensie Mogelijk Niet Integer

Het gaat om de Centrale Organisatie Integriteit Defensie (COID). Hier kunnen Medewerkers Ongewenst Gedrag en Andere Integriteit S Schendingen melden.

Vorig Jaar november zijn Twee Medewerkers van de COID naar de Directeur gestapt. Zij maakten Melding van Mogelijk Niet Integere en Sociaal Onveilige Gedragingen binnen de Afdeling Onderzoek van de COID. Twee Externe Adviseurs hebben vervolgens naar de Meldingen gekeken. Op Basis van dit Rapport zijn een Aantal Verbeter Maatregelen in Gang Gezet, aldus Defensie. Het Ministerie wil Niet in gaan op de Inhoud van de Meldingen.

Maar eind mei vroegen Beide Medewerkers bij de Hoogste Ambtenaar van het Ministerie Aandacht voor hun Zaak. Zij ervoeren Nog Steeds Sociaal Onveilige Situaties. De Secretaris Generaal heeft in juli het Duo tot Klokken Luider aan gemerkt, waardoor ze Bescherming krijgen. Ook werd Besloten tot een Onderzoek onder een Onafhankelijke Voorzitter.

Deze Commissie van Onderzoek en Advies gaat naast de Genoemde Meldingen ook kijken of „Nieuwe Mede Werkers binnen de COID Onder Meer Vol Doende Betrokken en Gehoord worden en of Bepaalde Aspecten van Personeel S Management en Archief Beheer volgens de Gestelde Regels worden uit gevoerd”, aldus Van der Maat. Ook een Aantal Oude Integriteit S Onderzoeken van de COID wordt Op Nieuw onder de Loep genomen.

De Aanpak van Onveiligheid is een van de Top Prioriteiten binnen het Ministerie.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2010258948/integriteitscommissie-defensie-mogelijk-niet-integer

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ministerie+van+Defensie