De Nieuwe Wereld – Gesprek met Jort Kelder: Media zijn in deze Corona Virus crisis deel van het probleem

Gesprek met Jort Kelder: Media zijn in deze corona Virus crisis deel van het probleem

Gepubliceerd 29 mei 2020

Ad Verbrugge in gesprek met Jort Kelder over de Corona Virus crisis, de economie en de rol van de media. “We zitten in een vorm van massapsychose.”

Kelder heeft zich recentelijk in de media kritisch uitgelaten over het gevoerde beleid tijdens de Corona Viruscrisis. Hij benadrukte al vroeg dat deze pandemie voornamelijk op economisch gebied desastreuze gevolgen zal hebben. Dat werd hem niet in dank afgenomen. “De talkshows en de omroepen zijn ontzettend bang om het eigen publiek tegen de schenen te schoppen.” Kelder schetst dat veel zenders “op het emotionele spoor zijn gegaan”, kijkend naar wat het virus op microniveau kan aanrichten. “Er werd een soort sfeer gecreëerd: jij zegt iets wat niet gezegd mag worden. Dat vind ik in een democratie een beetje moeilijk.”

Dat wil niet zeggen dat Kelder ervoor pleit alles zo maar open te gooien. “Natuurlijk wil ik de zwakkeren beschermen. Maar de vraag is of je dat doet door de economie naar de knoppen te helpen.” Dat is ook in Nederland nu aan het gebeuren. Hier was in feite ook een strenge lockdown, zo betoogt Kelder. “Niet omdat de winkels niet open mogen, maar omdat de mens het nu niet in hun hoofd halen om überhaupt nog iets te kopen. (…) We zitten in een vorm van massapsychose.” Daar zullen we de komende tijd, zo benadrukt Kelder, de gigantische gevolgen van gaan merken.

Hoe moet het nu verder de komende periode? Allereerst stelt kelder: “We hebben over gereageerd op de ziekte waardoor alles daaromheen kapot gemaakt wordt.” Het psychologische aspect is dan ook zeer belangrijk bij het herstel. “We moeten er met z’n allen weer zin in krijgen.” Verder pleit Kelder voor een meer fundamentele bezinning op economisch vlak. “We moeten op een kwalitatieve manier naar onze economie kijken.” Bedrijven kunnen beter uit deze crisis komen, zo stelt Kelder. Niet financieel, maar wel kwalitatief. “We zijn zo op overconsumptie gericht dat dit wel een moment is om te remmen en te zeggen: dat willen wij niet meer. Maar je moet wel je welvaart overeind houden.”

1:31 Hoe kijk jij naar de rol van de media tijdens deze Corona Virus crisis?
8:45 “Ik keek naar televisie en ik las de kranten en dacht: zij hebben het alleen maar over de medische kant van de zaak. Dit is een vorm van een massapsychose.”
14:41 “Dit is het rechtstreekse gevolg van een mediawereld die volledig in bubbels is opgedeeld”
21:49 Over de relatie tussen overheid en burger in de Corona Virus tijd
31:48 Over het thema: een risicomijdende samenleving waarin de overheid het oplost
39:10 Hoe moeten wij ons door deze woelige baren heen navigeren?
41:31 Vind je het verstandig om KLM met vier miljard te redden?
44:18 Wat voor soort overheid hoort bij de economie van de toekomst?

De Nieuwe Wereld TV is een platform dat mensen uit verschillende disciplines bij elkaar brengt om na te denken over grote veranderingen die op komst zijn door een combinatie van snelle technologische ontwikkelingen en globalisering. Het is een initiatief van journalist Paul van Liempt, filosoof Ad Verbrugge en David van Overbeek

De Nieuwe Wereld TV wordt gemaakt in samenwerking met de VU, centrum Ethos en Filosofische School Nederland.

Volg ons!

Website https://www.denieuwewereld.tv
Twitter https://twitter.com/De_NieuweWereld

Reacties
https://youtu.be/Oy_XVQvx5PY

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ad+Verbrugge
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jort+Kelder
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Virus