De Nieuwe Media – UITSPRAAK STRAF ZAAK JOOST KNEVEL, WOUTER RAATGEVER EN HANS MEYER, 30 juni 2022

UITSPRAAK STRAF ZAAK JOOST KNEVEL, WOUTER RAATGEVER EN HANS MEYER, 30 juni 2022

Johan Segers AKA Eric de Noorman schreef

Ik hoop, dat Vrouwe Justitia haar Blind Doek af werpt en donderdag 30 juni neer zal dalen in de Rechtszaal. Het is Hard Nodig.
Er zijn Onschuldige Mensen te Beschermen en Daders te Vervolgen.
Werk aan de Winkel, Juffrouw!
💥 Chat https://t.me/+YnbfpMdEyythOGQ0
💥 Nieuws Kanaal @LionsNews
💥 https://t.me/UpdatesJoostWouterMicha

Openbaar Ministerie eiste tot Twee Jaar Cel Straf tegen Drie Complot Denkers

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2432901-om-eist-tot-twee-jaar-celstraf-tegen-drie-complotdenkers

Luister vanaf 3:54 Minuten naar de Onder Staande Video en Uitspraak van de Rechtbank.

Video Uitspraak https://media.rechtspraak.nl/MediaSite/Play/ea80b1ad34e04aac830e3a35529b23981d

Artikel Uitspraak https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag/Nieuws/Paginas/Uitspraak-in-strafzaak-op-30-juni-2022-te-volgen-via-livestream.aspx

Joost Knevel

Joost Knevel heeft 15 maanden gekregen, waarvan 4 Maanden Voorwaardelijk.

Joost is op 12 augustus 2021 Op Gepakt.

Dit zou betekenen, dat Joost op 12 juli 2022 Vrij zou moeten komen.

UItspraak Joost
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument

Wouter Raatgever

Wouter Raatgever heeft 18 Maanden gekregen, waarvan 6 Maanden Voorwaardelijk.

Wouter is rond 2 juni 2021 Op Gepakt.

Dit zou betekenen, dat hij in deze Straf Zaak dus Nu Per Direct Vrij zou moeten komen.

Echter vanwege een Nieuwe aanklacht komt Wouter nog niet vrij. Want Wouter zou in zijn Cel zijn Gearresteerd, voor het maken van een “Podcast” vanuit zijn Cel. Wat hier van klopt weten we (nu nog) niet, maar dat zou betekenenm dat Wouter voor deze Nieuwe zaak dan Nog Niet Vrij zou zijn.

Vanwege de “Geluid Opname” vanuit zijn Cel zou Wouter nu nog 4,5 maanden moeten Vast Zitten.

We checken dit nog, dus houdt de Bericht Geving hier over in de gaten.

UItspraak Wouter
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument

Hans Meyer

Hans Meyer heeft een Voorwaardelijke Straf op gelegd gekregen van 170 Dagen, waarvan 90 Dagen Voorwaardelijk. Deze 90 Dagen heeft Hans reeds in zijn Voor Arrest uitgezeten.

Hans was reeds Vrij en blijft Vrij.

De Taak Straf bedraagt 100 uur uur, deze dient hij nog uit te voeren.

Voor de Boven Genoemde Drie Heren zijn Gelijke Bepalingen opgelegd door de Rechter, waar de drie Heren zich 3 jaar aan dienen te houden.

Er is vanaf heden 14 Dagen de tijd om Hoger Beroep aan te tekenen!

UItspraak Vogeltjes Man
uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument

OPROEP van FallCabal Official Channel (Janet Ossebaard)

Telegram kanaal https://t.me/Fall_of_the_Cabal

Op 24 juni werd de volgende oproep gedaan.

LIEVE VRIENDEN,
HIERBIJ NOGMAALS ONZE DRINGENDE OPROEP OM IN ACTIE TE KOMEN VOOR JOOST KNEVEL!
OVERLAAD HET OPENBAAR MINISTERIE, DE RECHTER, DE OFFICIER VAN JUSTITIE MET BRIEVEN EN MAILS.
HIER ONDER VOLGT EEN VOORBEELD BRIEF.
JE HOEFT HEM ALLEEN MAAR TE KOPIEEREN, JE NAAM IN TE VULLEN EN HEM OP TE STUREN OF TE MAILEN.
DOE HET ALSJEBLIEFT ZO SPOEDIG MOGELIJK.
WE HEBBEN MAAR EEN PAAR DAGEN VOOR DE GERECHTERLIJKE UITSPRAAK!
DIT IS DE AMNESTY INTERNATIONAL AANPAK.
WE WETEN, DAT DIE WERKT.
DUS PLEASE (…)
KOM IN ACTIE EN DOE HET NU!
EN VERSPREID DEZE POST ALSJEBLIEFT VIA ALLE MOGELIJKE SOCIAL MEDIA.
DANK JULLIE WEL (…)  ❤️

Betreft Zorgen omtrent Rechtsgang Joost Knevel en Anderen

Plaats en Datum

Geachte Mevrouw Van Rens en Heer Veldhuis,

Met grote belangstelling volg ik de zaak van Joost Knevel en anderen. In deze zaak speelt een aantal ontwikkelingen die mij als burger grote zorgen baren. Ik zal u er enkele noemen en wil u laten weten dat ik deze ontwikkelingen op de voet zal blijven volgen. Aangezien u met deze zaak een precedent schept voor de toekomst, is het van belang voor de veiligheid en vrijheid van onze toekomstige generaties dat de rechtsgang transparant en eerlijk verloopt.

(1)

Openbaarheid Zittingen

Er is veel onduidelijkheid geweest over de openbaarheid van de zittingen. Er zijn op de zittingen van 10 en 16 juni video-opnames gemaakt en gestreamd, maar het verhoor van de verdachten en hun laatste woord mocht niet naar buiten. Voor tweede zitting was vermeld dat er geen publiek bij mocht zijn. Uiteindelijk komen de verslagen via anderen (journalisten / prive-personen) naar buiten en dat lijkt mij geen gewenste situatie. Ik verzoek met klem dat de rechtbank de complete videobeelden van alle zittingen mbt Joost Knevel ea bewaart en openbaar maakt. Met name gaat het om het verhoor en het laatste woord van de verdachten.

(2)

Psychologisch Onderzoek

Uit het rapport van het Pieter Baan Centrum blijkt dat Joost Knevel zou lijden aan waanbeelden. Hoe kan dat geconstateerd worden als er geen onderzoek is gedaan naar de beschuldigingen die Knevel heeft geuit? Men ging er blijkbaar van uit dat Knevel alles verzonnen heeft, zonder ook maar enig uitzoeken van feiten. Dit noemt men vooringenomenheid. Als burger vind ik dit een zorgwekkend feit. Juist met slachtoffers van misbruik hoort men zeer zorgvuldig om te gaan, zeker als eerder al PTSS bij de betreffende persoon is vastgesteld.

(3)

Strafrechtelijk Onderzoek

Joost Knevel heeft naar eigen zeggen vier keer tevergeefs getracht aangifte te doen inzake ritueel sexueel misbruik. Het baart mij als burger grote zorgen dat deze aangifte keer op keer is geweigerd op te nemen; dat op elk niveau geweigerd is onderzoek te doen en dat onderzoek van een wijkagente is geblokkeerd. Iedere burger heeft recht dat zijn aangifte wordt opgenomen en uitgezocht. Het is omgekeerde rechtsgang als verwacht wordt dat het slachtoffer met een compleet uitgewerkt dossier komt. Justitie heeft als taak aangiftes uit te werken en strafbare feiten te vervolgen. In deze zaak dreigt dit volledig uit de hand te lopen met als gevolg dat bezorgde burgers het onderzoek zelf proberen te doen, hetgeen niet wenselijk is in de maatschappij. Dat er wel degelijk iets aan de hand is, blijkt uit het onevenredig aantal ‘zelfmoorden’ in de gemeente Bodegraven. Dit feit op zich is al reden tot onderzoek. Ik verzoek de Officier van Justitie en de Rechtbank dan ook om alsnog een strafrechtelijk onderzoek te starten naar aanleiding van het dossier van Joost Knevel.

(4)

Voorarrest zonder Proces

Joost Knevel zit nu al bijna een jaar in voorarrest. Al die tijd is hem een eerlijke rechtsgang onthouden. Het was niet eens duidelijk waarvoor hij precies gevangen zat. Hij werd mishandeld in de gevangenis in Spanje en uitgeleverd voor terrorisme, hetgeen hem in Nederland uiteindelijk niet ten laste is gelegd. In mijn ogen is dit een grove vormfout en had Knevel nooit uitgeleverd mogen worden. Als men kijkt naar de overgebleven eisen: smaad en laster, is de lengte van het voorarrest onevenredig, zeker als naar vergelijkbare zaken wordt gekeken als die van Bryan Roy (80 uur taakstraf) en de maker van een gruwelijk filmpje, waarvan de verspreiding ervan Knevel ten laste wordt gelegd (2 weken gevangenisstraf). Als burger vergelijk ik de rechtsgang met de situatie in Guatanamo Bay, waar gevangenen zonder proces mogen worden vastgehouden. Ik had nooit gedacht dat het in ons land zover zou komen. Ik verzoek dan ook om onmiddelijke vrijlating van Joost Knevel en anderen, met recht op schadevergoeding voor onterechte vrijheidsberoving en rectificatie in de media.

(5)

Maatschappelijk Belang

Mijn grootste zorg als burger is dat door deze zaak van Joost Knevel en anderen, de rechtsgang voor slachtoffers van ritueel sexueel misbruik ontoegankelijk wordt gemaakt. Juist in een land als Nederland, waarvan steeds meer bekend wordt dat er (in het verleden) veel sexueel kindermisbruik heeft plaatsgevonden, is het van groot maatschappelijk belang dat slachtoffers zich veilig genoeg voelen om aangifte te doen tegen hun daders. Het is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie en van de rechtbank om zeer zorgvuldig met deze slachtoffers en hun verhaal om te gaan. Deze slachtoffers moeten beschermd worden, NIET gecriminaliseerd. Ik roep de Officier van Justitie en de Rechtbank van Den Haag dan ook op zich zeer bewust te zijn van deze verantwoordelijkheid. Uiteindelijk zal de maatschappij rechtvaardigheid eisen en zal uw rol in overweging genomen worden.Ik spreek de hoop uit dat in onze ‘democratische rechtstaat’ mijn zorg zal worden gehoord en meegenomen in uw beslissing in de zaak van Joost Knevel en anderen.

Hoogachtend,

Naam

U kunt de brief eventueel ook mailen naar dhhoadmin@om.nl

https://www.de-nieuwe-media.nl/l/uitspraak-strafzaak-joost-knevel-wouter-raatgever-en-hans-de-meyer-is-op-30-juni-2022/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Nieuwe+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Segers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eric+de+Noorman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Johan+Segers+AKA+Eric+de+Noorman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Janet+Ossebaard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Knevel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wouter+Raatgever
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Meijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wees+de+Weerstand
https://robscholtemuseum.nl/?s=Red+Pill+Journal

3 Comments

 1. En wederom geen woord over Micha Kat.

  Rob laat Micha bungelen.

 2. Johan Segers AKA Eric de Noorman schreef

  • Dit is een verslaggeving over de rechtszaak, meneer Kat is daar niet behandeld en komt hier dus ook niet in voor, in dit verslag wat geschreven is door Johan Segers.
   Hoe logisch wil je het hebben, maar nee Johnny moet zeiken tegen Rob.

   By the way wordt het nog een leuker dobber voor Kat, als hij wordt behandeld en al zijn podcast grappen vanuit de cel er bij worden gehaald.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.