De Boeren van Nederland – Beste Burgers van Nederland + Joost Lips – Offensief van de Schoonheid (7) Het Boeren Verstand

Het Boeren Verstand (foto Joost Lips, https://josef-maria-lips-photography.tumblr.com/)

Beste Burgers van Nederland

De Boeren van Nederland – Beste Burhers van Nederland (foto Telegram)

Offensief van de Schoonheid (7) Het Boeren Verstand

Het woord politiek voldoet niet meer. Synoniemen voor het woord tonen dit. Staatkunde is geen juiste aanduiding waar een overheid het eigen volk naar de afgrond leidt. Van overheidswege is geen passend begrip waar corporaties de macht van overheden hebben gekaapt, de landelijke politici als marionetten bespelen, en de nationale besluitvorming meer en meer aan omvattender bestuursorganen wordt uitgeleverd. Het falen van de politiek het welzijn van de burger te dienen, wereldwijd, zal geen politieke oplossing meer kennen. Tenzij men het gebruik van techniek en geweld onder die aanduiding wil laten vallen, maar in dat geval zal ik niet van oplossing spreken, maar van dwang en slavernij.

Ik ben geen voorstander van geweld, het verdient de voorkeur in goed overleg geschillen te bespreken. Als katholiek opgevoede jongen voel ik liefde voor Jezus die leerde bij geweld de andere wang toe te keren, maar er ook niet tegenop zag de geldtafels van de tollenaars in de tempel van God omver te werpen. Boeren houden ook niet van geweld. Boeren kregen jaar in jaar uit de schuld van het zogenaamde ´stikstofprobleem´, en ook al wisten ze wel dat er grote onredelijkheid school in het feit dat niet de grote vervuilende industrieën maar zij hierop werden aangesproken, toch wisten ze hun stikstofproductie drastisch te verlagen. Het maakte niet uit, want het land dat ze bezitten moet naar de Staat! De Staat die niet bestaat, dan als verlengstuk van de agenda van het communistische Schwab-ideaal: je bezit niks en zal gelukkig zijn.

Het boek The Great Reset van Klaus Schwab heb ik gedownload, lang geleden, en niet gelezen; de passages uit het gedrocht die mij onder ogen kwamen zeiden al genoeg. Genocide is nodig, onderwijs dient de slavenmoraal en doodt intelligentie waar het kan, voedsel moet onnatuurlijk zijn en de structuur van de mens veranderen, land, lucht en water dienen vergiftigd te worden met spul dat de mens voorbereid op cyborg zijn, man en vrouw dienen in gender identiteitscrisis te worden gebracht, verdeeldheid tussen mensen middels labels en framing tot het uiterste te worden doorgevoerd. De mens als hardware waar je software naar keuze instopt, die je verbindt met The Cloud die God vervangen moet.

Als je je afvraagt waarom juist kinderen het slachtoffer moeten zijn van deze kwade agenda, dan refereer ik aan de verklaring die zegt: omdat kinderen, in hun onschuld, het dichtst bij God staan. De global cult lijkt geld, macht en controle te willen, maar de kern van hun wil is het God te doden. Het gaat ze niet lukken, maar hun verderf zal enorm zijn voordat ze mislukken. Waarom mislukken ze zeker? Omdat ze de vergissing maken binnen het dualisme van goed en kwaad te opereren en niet het vermogen kennen dit dualisme te overstijgen. Konden ze dat wel dan eindigde hun agenda onmiddellijk, maar ze vrezen de waarheid. En dit geldt feitelijk voor een ieder die, uit angst, ontwijkt wat ie werkelijk ziet. Dan word je in het zwarte gat gezogen dat die lui voor je verzonnen hebben.

Ik steun de boeren. Die zien geen zwarte gaten zoals mijnheer Robbert Dijkgraaf van het Hysterisch Ministerie van Domwijs, Barbarisme en Onkunde, die boeken kunnen lezen en herinneren en napraten hetzelfde acht als Intelligentie. Dat is niet hetzelfde. Als Langneus Rutte een boek geschiedenis zou schrijven dan bleef dat boek leeg, geen actieve herinnering aan. Gevangen in het zwarte gat. Geef mij de boeren maar, en het boerenverstand.

Ik gun niemand geweld, maar wie geweldenaren dient heeft het over zichzelf afgeroepen, aan zichzelf te danken. De boeren zijn tot het uiterste toe gedreven door het onrecht dat geen politiek meer heten mag; de maskers zijn gevallen, shit happens en het stemt me optimistisch.

Efemere Fenomenen, 30 juni 2022

https://efemerefenomenen.wordpress.com/2022/06/30/offensief-van-de-schoonheid-viii-het-boerenverstand/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Joost+Lips
https://robscholtemuseum.nl/?s=Offensief+van+de+Schoonheid
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeren
https://robscholtemuseum.nl/?s=Burgers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boeren+Verstand
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stikstof