De Binnenlandsche Bataafsche Courant – NESARA is Echt

PDF
Deep State Mapping ProjectGESARA Map

NESARA is Echt

We horen met Enige Regel Maat het Fenomeen NESARA | GESARA Voor Bij komen. Even Vaak wordt het naar het Rijk der Fabelen Verwezen, als zou het Niet Bestaan. Maar de Historische Feiten liegen er Niet om. Het is Begonnen met de Amerikaanse Farmer, die door Banken en Overheid werd Bestolen van zijn Levenswerk. Wat volgde is een In Middels Bloedig Spoor van Vernietiging en TegenWerking van Ongekende Om Vang.

General Roy Schwasinger Jr is de Sleutel Figuur. Van hem is Weinig te Vinden. Aan hem is het te Danken, dat de sinds de Moord op Kennedy Op Gerichte Groep Militairen onder de Naam WHITE HATS zijn In Geschakeld om een Her Vorming van Ongekende Omvang Te Weeg te brengen. Met de Meest Zware Middelen is dit Tegen Gewerkt. Deze Niets en Niemand Ontziende TegenWerkers, noem het de Shadow Government, Gesteund door Vaticaanse Elementen als Jezuïeten, Communisten, Zionisten, hebben Nu de COVID 19 Pandemie Georganiseerd om er Definitief Mee af te Rekenen. Die Strijd is in Volle Gang en (…) Nog Maar Nauwelijks Begonnen. De Vaccinatie Campagne is een Neurotisch Aan Doende Ultieme Poging om de Mensheid bij hun Recht Matige, maar Gestolen Rijk Dommen Definitief Weg te houden. De GREAT RESET is maar een Rand Verschijnsel, hetGROTE PLAN is van een Geheel Andere Orde.

Geschiedenis van een Waar Gebeurd Verhaal, het Ontstaan en Origine van de National Economic Security and Reformation Act (NESARA)

Deze Verandering begon in het Midden van de Jaren 70, toen de Federal Land Bank Illegaal  Boeren hun Hypotheken in het Hele Mid Westen op zeiden, zo dat de Boeren Bedrijven moesten sluiten. In Elk van deze Gevallen werden de Boeren Op Gelicht door de Banken met Goed Keuring van het Federal Reserve System. Deze Recht Zaken zouden Uit Eindelijk Bekend worden als de “FARM CLAIMS”. In 1978 kocht een Oudere Rancher in Colorado een Boerderij met een Lening van de Federal Land Bank, na zijn Over Lijden werd het Onder Pand door gegeven aan zijn Zoon Roy Schwasinger Jr, een Gepensioneerde Militair met de Rang van Generaal. Kort Daar Na verschenen een Vertegenwoordiger van de Federal Land Bank en een Federal Marshall op zijn Terrein en informeerden hem, dat de Bank zijn Boerderij in Eigen Dom nam en dat hij binnen 30 Dagen zijn Bezit moest verlaten. Zonder zijn Mede Weten tekende zijn Over Leden Vader een Bepaling, dat het Onroerend Goed Terug Gegeven diende te worden aan de Federal Land Bank in het Geval van het Over Lijden van de Lener. Verontwaardigd spande Roy Schwasinger een Class Action Recht Zaak aan bij het Denver Federal Court System. Maar de Zaak werd op Alle Mogelijke Manieren Gesaboteerd en Gerekt en Uit Eindelijk Geseponeerd. Dit was voor Roy Schwasinger Aan Leiding om een Onder Zoek naar de  Werking van het Bank Wezen Op te Starten. In 1982 kreeg hij een Contract van de Amerikaanse Senaat en Later van het Hoog Gerechts Hof om deze Bank Fraude te Onder Zoeken. Maar om dat hij onder een Strikt Geheim Houdings Bevel stond, mocht hij de Media Niet Vertellen wat hij ontdekte. In de Late Jaren 80 begon hij zijn Kennis Echter Wel te Delen met Anderen, waar onder Hoog Geplaatste Militairen in het Pentagon die hem hielpen om Nog een Keer een Class Action Rechts Zaak tegen de Federale Overheid tot Stand te brengen.

De Eerste Reeks van deze Rechts Zaken begon in het Midden van de Jaren 80 toen William en Shirley Baskerville uit Fort Collins, Colorado betrokken waren bij een Faillissements Zaak met First Interstate Bank of Fort Collins, die hun Boerderij probeerden te Onteigenen. In een Restaurant, waar ze met hun Raads Heer hadden Af Gesproken liet hun Advocaat weten, dat hij Niet Meer wist Hoe hij hen nog zou kunnen Helpen, gaf er de Brui aan en Vertrok. Het Gesprek werd bij Toe Val Af Geluisterd door Roy Schwasinger en gaf zijn Advies over Hoe in Beroep te Gaan bij de Faillissements Recht Bank. Dus in 1987 dienden ze een Beroep in, Zaak N° 87 C 716, bij de United States District Court in Colorado. Op 3 november 1988 oordeelde het Denver Federal Court Systeem, dat de Banken In der Daad de Baskervilles hadden Op Gelicht en gingen over tot het Terug Draaien van hun Faillissements Beslissing. Maar toen het Illegaal Onteigende Pand Niet werd Terug Gegeven, spanden ze een Nieuwe Rechts Zaak aan. Uit Eindelijk zouden 23 Andere Boeren, Vee Boeren en Enkele Indiaanse Stammen, die op de Zelfde Manier door de Banken waren Af Gemaakt, zich bij de Zaak Aan Sluiten. In Al deze Gevallen pakten de Banken de Eigen Dommen af met Behulp van Frauduleuze Methoden, zo als Het In Rekening Brengen van Exorbitante Rente, Illegale Vuist Pand Regelingen of door Hypotheek Betalingen Niet op hun Rekening te Crediteren, Zo als ze zouden Moeten Doen, maar in Plaats daar van de Hypotheek Betalingen voor Zich Zelf zouden Houden, Waar door  de Onteigenings Procedure van het Onroerend Goed werd Geactiveerd. Toen de Bedrijven Geen Geld Meer hadden, zetten ze hun Strijd Voort zonder de Hulp van Advocaten. Met Enige Hulp van de Farmers Union werd een Nieuwe Rechts Zaak Aan Gespannen tegen de Federal Land Bank en het Farmers Credit System.

Zaak N° 92 C 1781

De Districts Recht Bank oordeelde in hun Voor Deel en beval de Banken om de Gestolen Eigen Dommen Terug te Geven met Hulp van Federale Marshalls of de Nationale Garde. Maar toen er Geen Betalingen werden Gedaan, Vaardigden de Boeren de Gedwongen Chapter Seven Faillissements Akte tegen de Federal Land Bank en het Farmers Credit System uit. De Banken gingen In Beroep tegen hun Zaak en benadrukten, dat ze Geen Bedrijf waren, maar een Federaal Agentschap, Daar om waren ze Niet Aan Sprakelijk voor het Betalen van de Schade.

Dus stippelde het Juridische Team van de Boeren een Nieuwe Strategie uit. De Federal Land Bank was Nooit Gerechtigd Leningen te Verstrekken.
Volgens het Handvest van de Federal Land Bank uit 1933 mogen er Geen Leningen Recht Streeks aan Aan Vragers Verstrekt worden, maar kunnen de Banken Alleen Leningen Af Dekken of Over Nemen als Garant Steller in Geval van Wan Betaling door de Lener. Deze Regel is Consequent Over Treden en werd er Onterecht Rente Op Gevraagd, Af Lossingen of Geïncasseerd en Bij Wan Betaling Faillissement Aan Gevraagd. Boven Dien moest de Lener Tekenen voor het Feit, dat Alles Eigen Dom van de Bank werd bij zijn Over Lijden. Omdat de Federal Land Bank deze Regel had Over Treden, kon het Juridische Team van de Boeren de Bank met Succes Aan Klagen voor Schade Vergoeding. Het Nieuws van de Recht Zaak begon zich te Verspreiden, het Juridische Team zou Anderen Leren Hoe ze Onteigening moeten Bestrijden en hen Ook Helpen bij het In Dienen van Recht Zaken, Zaak N° 93 1308 M. Beroemdheden, zoals Willie Nelson, sloten zich aan bij de Zaak en hielpen Geld In te Zamelen tijdens zijn “Farm Aid”  Concerten. Hier is een Korte Clip van Willie Nelson, die in zijn Eigen Woorden de Reeks Gebeurtenissen beschrijft, die Leiden tot de Rechts Zaak van de Boeren. De Baskerville Zaak was nu de Farmer Claims Class Action Rechts Zaak geworden.

Willie Nelson on Starting Farm Aid and Funding Farmers’ Legal Action Group

Published 24 apr 2019

Farm Aid

Willie Nelson is Joined by Others, Including Farm Aid Executive Director Carolyn Mugar, to Explain the Inspiration for Starting Farm Aid Back in 1985. The Video explains How Proceeds from that First Concert went on to Help start Farmers’ Legal Action Group (FLAG), which is A Non Profit Law Center Dedicated to Providing Legal Services and Support to Family Farmers and their Communities in Order to Help Keep Family Farmers on the Land.

This Clip is Taken fromFarm Aid’s Documentary Film, “Homeplace Under Fire,” which tells the Story of the Grassroots Work of American Farm Advocates and their Thirty Year Fight to Keep Family Farmers on the Land.

Learn More about the Film at https://homeplaceunderfire.org

Farm Aid was Started by Willie Nelson, Neil Young and John Mellencamp in 1985 to Keep Family Farmers on the Land and has Worked Since Then to Make Sure Everyone has Access to Good Food from Family Farmers. Dave Matthews joined Farm Aid’s Board of Directors in 2001.

For More Information about Farm Aid, visit https://farmaid.org

Reacties
https://youtu.be/dEZzU-njS94

Bezorgd over de Juridische Gevolgen nam de Regering Wraak op de Boeren door hen Aan te Slaan met Schandalige Internal Revenue Service (IRS) Vergoedingen, of door het Juridische Team Gevangen te Zetten onder Licht Zinnige Niet Gerelateerde Aan Klachten. Toen de Boeren zich realiseerden, dat ze Onterecht werden Geviseerd, lieten ze hoge Officieren van het Leger, zoals generaal Roy Schwasinger in de Rechts Zaal Plaats Nemen om er voor te zorgen, dat de Om Gekochte Rechters vonnisten volgens het Staats Recht. De Boeren hebben Toen met een Groot Team van des Kundige Mensen van de Wet achter Zich een Nieuwe Zaak Aan Gespannen om Extra Schade Vergoeding te Eisen van de Frauduleuze Leen Activiteiten van het Farmers Credit System. De Regering probeerde te Schikken, maar ze hadden Al Veel  Zaken Verloren en begonnen ook In Hoger Beroep te Verliezen. Er werd Steeds Meer Bewijs Materiaal Verzameld.

Volgens de National Banking Act zijn Alle Banken Verplicht om hun Charters te Registreren bij het Federal and State Bureau of Records, maar Geen van de Banken vol deed Hier aan, waar door het Juridische Team het Farmers Credit System kon Aan Klagen. Niet Alleen was Farmers Credit System Niet Gecharterd om Zaken te Doen met de American Banking Association, maar dat gold Ook voor Andere Quasi Overheid Organisaties, zo als de Federal Housing Administration, het Ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling en Zelfs de Federal Reserve Bank. De Farmers Claims Recht Zaak werd op Elk Niveau buiten de Recht Bank Gehouden als Niet Ontvankelijk en had Archief en Bewijs Materiaal Op Zettelijk Vernietigd. Dus in de Vroege Jaren 90 bracht  Roy Schwasinger de Zaak voor het Hoog Gerechts Hof van de Verenigde Staten. Een Deel van de In Houd van Deze Zaak is Verzegeld voor het Publiek, maar het Grootste Deel er van kan Vandaag worden Bekeken. Bijna Unaniem oordeelden de Rechters van het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof,dat de Vorderingen van de Farmers Union in der Daad GELDIG waren, zo dat Alle Eigen Dommen, die door het Farmers Credit System waren Geconfisqueerd, Illegaal waren en dat iedereen, die was Onteigend, een Schade Vergoeding zou moeten Ontvangen. Boven dien Oordeelden ze, dat de Amerikaanse Federale Overheid en de Banken Niet Alleen de Boeren, maar alle Amerikaanse Burgers hadden Op Gelicht voor Enorme Sommen Geld en Eigen Dommen. Bovendien oordeelde de Recht Bank de Schokkende Waarheid, dat de IRS een Puerto Ricaanse Trust was en dat de Federal Reserve Onwettig was, dat de Wijziging van de Inkomsten Belasting Slechts door Vier Staten was Geratificeerd en Daarom Geen Wettelijk Amendement was, dat de IRS Code Niet was Om Gezet in “Positieve Wet[Positieve Wet’s Wetten zijn Wetten, die Uit Gevaardigd door een Goed In Gestelde en Erkende Tak van de Overheid binnen de Code of Federal Regulations, en laten Zien Hoe de Amerikaanse Overheid Illegaal de Huizen van Boeren Af Pakte met Hulp van Federale Instanties.
Niet Weer Legbaar Bewijs werd Gepresenteerd door een Gepensioneerde CIA Agent. Hij leverde Getuigenissen en Verslagen van de Illegale Activiteiten van de Banken om Zo Verder Bewijs te Leveren, dat de Beweringen van de Farmers Union  in der Daad Legitiem waren.
De Implicaties van de Beslissing in hun Voor Deel waren In Grijpend.

Alle Goud, Zilver en Eigen Dom Titels,Iin Beslag Genomen door de Federal Reserve en IRS, moeten worden Terug Gegeven aan de Mensen. Het Juridische Team zocht Hulp bij een Kleine Groep Wel Willende Visionairen, bestaande uit Politici, Militaire Generaals en Zaken Mensen, die Sinds het Midden van de Jaren 50 in het Geheim hebben Gewerkt aan het Herstel van de Grond Wet. Op de Een of Andere Manier binnen hun Gelederen ontving een Vier Sterren Generaal van het Amerikaanse Leger Titel” en “Ontvanger” van het Oorspronkelijke Faillissement van de Verenigde Staten uit 1933. Toen de Zaak voor het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof werd gebracht, oordeelde Deze in zijn Voor Deel, waar door de Army General Titel en Zeggenschap kreeg over de United States Inc, Juridische Stappen werden Vervolgens Door Gegeven aan de Senaat Commissie voor Financiën en Senator Sam Nunn, die Samen Werkte met Roy Schwasinger· Met Behulp van Geheime Druk van het Congres en Politieke Druk vaardigde President George HW Bush op 23 oktober 1991 een Executive Order (a) uit, die een Bepaling voor zag, die Iedereen, die een Claim tegen de Federale Overheid heeft, in Staat stelde om Betaling te Ontvangen  Zo Lang het binnen de Regels van het Oorspronkelijke Formaat van de Zaak valt.

Executive Order N° 12778,  Principles of Ethical Conduct for Government Officers and Employees, 23 oktober 1991

Volgens de Federal Reserve Act van 1913 moeten Alle Huidige en Op Volgende Schuld Vorderingen tegen de Amerikaanse Schat Kist worden Over Genomen door de Federal Reserve. Zo kon het Juridische Team van de FARM CLAIMS,  dat Uit Voerende Bevel Gebruiken om Niet Alleen de Federal Reserve te Dwingen om Schade Vergoedingen Uit te Betalen in een door Goud Gedekte Valuta, maar Ook om hen in Staat te Stellen Juridisch Eigendom te Krijgen over het Faillissement van United States Inc. Om Schade Vergoedingen te Innen, gebruikte het Juridische Team van de Boeren een Obscure Gehechtheid aan het 14e Amendement, waar van de Meeste Mensen Niet op de Hoogte zijn. Na de Burger Oorlog stond de Regering Burgers namelijk toe om een Betaling te Eisen voor Iedereen, die Schade leed als Gevolg van het Feit, dat de Federale Overheid haar Burgers Niet had Beschermd tegen Schade of Schade door een Buiten Landse Overheid. President Grant had dit deze Dodelijke Eis voor het Publiek Verzegeld, maar Op de Een of Andere Manier kreeg Iemand van het Juridische Team het te Pakken. Als je Daar Goed naar luistert, specificeert het Schade door een Buiten Landse Overheid. Die Buiten Landse Regering is de Federale Regering van het Bedrijfs Leven, die zich voor het Publiek heeft Vermomd als de Constitutionele Regering. Vergeet Niet, dat dit Terug Gaat naar de Organieke Wet van 1871 en de Trading with the Enemies Act van 1933, die Alle Burgers definieerde als Vijandelijke Strijders onder het Federale Systeem, dat Bekend staat als de Verenigde Staten. De Rechters en het Juridische Team van de Boer erkenden Hoe Slecht en Corrupt onze Federale Overheid was geworden en om dit Tegen te Gaan, voegden ze Enkele Bepalingen toe aan de Schikking om de Regering Weer onder Controle te krijgen.

Ten Eerste zouden ze moeten worden Betaald met Behulp van een Wettige Valuta, Onde Ssteund door Goud en Zilver zoals de Grond Wet voor schrijft. Dit zou de Inflatie en de door het Federal Reserve System Gecreëerde Economische Cycli Elimineren.

Ten Tweede zouden ze Terug moeten Gaan naar het Gewoonte Recht in Plaats van het Admiraliteits Recht onder de Gouden Rand Vlaggen. Volgens het Gewoonte Recht is er Geen Sprake van Schuld of Schade. Dit zou Miljoenen Wetten Elimineren, die worden Gebruikt om de Massa’s te Controleren en Corrupte Politici te Beschermen.

Ten Slotte zou de IRS moeten worden Ontmanteld en Vervangen door een Nationale Om Zet Belasting.

Dit is de Basis van de NESARA Wet.

Toen het Juridische Team Uit Eindelijk een Cijfer Vast Legde, ontving Elk Individu gemiddeld $ 20 Miljoen Dollar Uit Betaling per Claim. Vermenigvuldigd met een Totaal van 336.000 Claims, die werden In Gediend tegen de Amerikaanse Federale Overheid, zou de Totale Uit Betaling Uit Komen op een Duizeling Wekkende $ 6,6 Biljoen Dollar. Het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof plaatste een Spreek Verbod op de Zaak, schrapte Alle Informatie uit het Federale Register en verzegelde Alle Archieven en Dossiers van het Hoog  Gerechts Hof. Tot dat Moment had Senator Sam Nunn de Baskerville Case Records binnen zijn Kantoor bewaard. Er werd buiten de Recht Bank om een Schikking Getroffen en de Beslissing werd Bezegeld door Toen Malig Minister van Justitie Janet Reno. Omdat de Zaak is Verzegeld, mogen Eisers Geen Recht Bank Documenten delen met Media zonder de Schikking te Schenden, maar ze kunnen Anderen Nog Steeds Vertellen over de Recht Zaak. Dit is de Reden waar om je Hier Waar Schijnlijk Nog Nooit van hebt gehoord.

In 1991 ging Roy Schwasinger voor een Senaats Commissie Getuigen om Bewijs te Presenteren van de Criminele Activiteiten van Banken en Overheden. Hij vertelde hen hoe de Corporation of the United States Verbonden was met de Op Richting van een Nieuwe Wereld Orde, die een Fascistische Één Wereld Regering tot Stand zou Moeten Brengen, die werd Geregeerd door de Internationale Bankiers. Dus in 1992 werd een Taskforce Samen Gesteld bestaande Uit Meer dan 300 Gepensioneerde en 35 Actieve Amerikaanse Militaire Officieren, die het Constitutionele Recht Sterk Steunden.

Deze Taskforce was Verantwoordelijk voor het Onderzoeken van Overheids Functionarissen, Congres Officieren, Rechters en de Federal Reserve. Deze Task Force bestond Onder Meer uit  het Hoofd van Naval Operations, Admiraal Jeremy Boorda,  Zelf Moord in 1996,  Generaal David McCloud, Vliegtuig Crash in 1998, en Voor Malig Directeur van de Centrale In Lichtingen Dienst, William Colby  Kano Ongeluk 1996.  Ze ontdekten de Gangbare Praktijk van Om Koping en Af  Persing Gepleegd door Zo Wel Senatoren als Rechters. De Criminele Activiteiten tierden Zo Welig, dat Slechts 2 van de 535 Congres Leden als Eerlijk konden worden Beschouwd. Maar Nog Belangrijker is Misschien Wel, dat ze de Aller Eerste Audit van de Federal Reserve hebben Uit Gevoerd. De Federal Reserve was Gewend om Bevelen te Geven aan Politici en was Niet van Plan om Gecontroleerd te worden. Na dat ze Echter te Horen hadden Gekregen, dat hun Kantoren in dien nodig met Militair Geweld zouden worden Over Vallen, Vol Deden ze aan het Onder Zoek. Na het Bekijken van hun Dossiers vonden de Militaire Officieren $ 800 Biljoen Dollar op Rekeningen, die hadden moeten worden Gebruikt om de Staat Schuld Af te Lossen. In Tegen Stelling tot de Propaganda van de Federale Overheid ontdekten ze Ook, dat de Meeste Landen in Feite Geld Verschuldigd waren aan de Verenigde Staten In Plaats van Anders Om. Deze Verborgen Biljoenen werden Vervolgens Geconfisqueerd en op Europese Bank Rekeningen Geplaatst om de Enorme Fondsen te Genereren, die Nodig waren om de Boeren Claims Class Action Recht Zaak te Betalen, later zou dit Geld de Basis Worden van de Wel Vaarts Programma’s onder de NESARA Wetten.

Ondanks deze Moker Slagen gingen President George HW Bush en de ilLLUMiNATi achter hem door met hun Plannen van Wereld Wijde Slavernij, hun New World Order. In augustus 1992 confronteerden de Militaire Officieren President Bush en Eisten, dat hij een Over Een Komst tekende, dat hij de Verenigde Staten zou Terug Geven aan het Constitutionele Recht en bevalen hem Onder Tussen Ook Nooit Meer de TermNieuwe Wereld Oorde” te Gebruiken. Bush deed Als Of hij Mee Werkte, maar was in het Geheim van Plan om de Nieuwe Wereld Orde Toch tot Stand te Brengen door op 25 december 1992 een Executive Order te Onder Tekenen, die Alle Banken voor Onbepaalde Tijd zou hebben Gesloten, waar door Bush een Excuus had om de Staat van Beleg uit te Roepen. Onder de Chaos van de Staat van Beleg was Bush van Plan een Nieuwe Grond Wet te Installeren, die Iedereen, die Momenteel In Functie is 25 Jaar in de Zelfde Positie zou hebben gehouden en die Alle Rechten zou hebben Ontnomen om Nieuwe Functionarissen te Kiezen. Het Leger greep in en Weer Hield Bush er van die Executive Order te Onder Tekenen. Bush is Niet Her Kozen. In 1993 Ontmoeten Leden van het Hoog Gerechts Hof, Bepaalde Leden van het Congres en Vertegen Woordigers van de Regering Clinton elkaar. Hoog Geplaatste Amerikaanse Militaire Officieren, die een Terug Keer naar het Grond Wettelijk Recht, Her Vormingen van het Bank Systeem en Financiële Genoeg Doening eisten. Ze kwamen Over Een om het Proces voor de FARM CLAIMS te Creëren, waar door het Juridische Team Vergaderingen in het Hele Land op Basis Niveau zou kunnen Op Zetten om Anderen te  Gediend op Elke Lening Uit Gegeven door een Financiële In Stelling voor Alle Betaalde Rente, Af Lossingen, Onder Panden, Confisquaties, Advocaat en Griffie Rechten; IRS Belastingen of Pand Rechten, Onroerend Goed en Onroerend Goed Belastingen, Mentale en Emotionele Stress veroorzaakt door het Verlies van Eigen Dom; Stress Gerelateerde Ziekte Zo als Zelf Moord en Echt Scheiding; en Zelfs Bevelen, Op Sluiting en Re Classering kunnen worden Geëist. Maar de Regering Clinton Onder Mijnde hun In Spanningen door te Eisen, dat ze een Specifieke Vorm gebruikten, die door de Overheid was Ontworpen. Dit Formulier legde een Administratieve Vergoeding van $ 300 op voor Elke Claim, die Later in 1994 werd Gebruikt als Basis om de Leiders van het Juridische Team, waar onder Roy Schwasinger te Arresteren.

De Regering was Zo Bang voor wat ze zouden Zeggen tijdens hun Proces in Michigan, dat er Extra Stappen werden Onder Nomen om de Ware Aard van de Zaak te Verbergen. Mede Werkers van het Gerechts Gebouw mochten tijdens het Proces tussen maandag en donderdag Niet Werken. Buiten het Gerechts Gebouw zwermden FBI Agenten door de Perimeter, waar door de Media en Bezoekers Ook Onwetend bleven van Wat er aan de Hand was. Intimidatie en Vergelding door de Overheid namen toe, Velen werden naar de Gevangenis Gestuurd of Vermoord, ter wijl ze Gevangen zaten. Ondanks dat hij werd Beschermd door zijn Militaire Personeel, werd de Leger Generaal, die in 1933 de Oorspronkelijke Titel van het Faillissement van de Verenigde Staten verwierf Gevangen Gezet, Gedood en Vervangen door een Kloon of Dubbel Ganger. Deze Kloon | Dubbel Ganger werd Vervolgens Gebruikt als Lok Vogel om te Voor Komen, dat er Nog Meer Claims werden In Gediend. Tijdens de Eerste Regering Clinton werden door Toe Doen van het Leger Veel van Clintons Federale Benoemingen Uit Gesteld tot dat ze er Zeker van waren, dat deze Personen zouden Helpen het Constitutionele Recht te Her Stellen. Een van die Personen, die beloofde de Nodige Veranderingen tot Stand te Brengen, was Procureur Generaal Janet Reno. In Over Een Stemming met de Uit Spraak van het Hoog Gerechts Hof op 3 juni 1993 beval Janet Reno de Delta Force en Navy Seals naar Zwitserland, Engeland en Israël te gaan om Biljoenen Dollars aan Goud Terug te Halen, die door het Federal Reserve System waren Gestolen uit de Strategische Goud Reserves van de Verenigde Staten. Deze Landen werkten mee aan de In Val, om dat hen was Beloofd, dat hun Schulden aan de Verenigde Staten zouden worden Kwijt Gescholden en om dat de Mensen, die het Geld van de Verenigde Staten stalen ook Geld van hun Naties stalen. Dit Edel Metaal zal worden Gebruikt voor de Nieuwe Valuta ondersteund door Edel Metalen. Het is Nu Veilig Op Geslagen bij de Norad Complex in Colorado Springs, Colorado en vier Andere Repositories. Janet Reno’s Actie maakte de Macht Hebbers Zo Woedend, dat het resulteerde in haar Dood. Ze werd Toen Vervangen door een Kloon | Dubbel Ganger en het was dit Wezen, dat Verantwoordelijk was voor het Verdoezelen van de Verschillende Clinton Schandalen. Om de Minister van Financiën Robert Rubin in het Gareel te te Houden, werd ook hij Gewisseld. Voor de Rest van hun Ambt Termijn Ontvingen Zo Wel Reno als Rubin hun Salarissen van het Internationaal Monetair Fonds als Buiten Landse Agenten en Niet uit de Amerikaanse Schat Kist. Ondanks deze Acties ging het Juridische Team door met hun Strijd, ter wijl ze er in slaagden Bloed Vergieten en een Grote Revolutie te Voor Komen. Na 1993 werd de Naam van het Boeren Claim Proces veranderd in Bank Vorderingen, “BANK CLAIMS”. Tussen 1993 en 1996 verplichtte het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof Amerikaanse Burgers om “Bank Claims” in te Dienen om Schade Vergoedingen te Innen, die door het Amerikaanse Ministerie van Financiën waren Betaald. Dit Proces SLOOT in 1996. Gedurende deze Tijd heeft het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof Een of Meer Rechters Aan Gewezen om de Voort Gang van de Uit Spraken te Volgen. Ze riepen de Hulp in van Experts op het Gebied van Economie, Monetaire Systemen, Bankieren, Constitutionele Overheid en Recht, en Vele Andere Gerelateerde Gebieden. Deze Rechters bouwden Coalities van Steun en Bij Stand met Duizenden Mensen Wereld Wijd; Bekend als Witte Ridders’.

De Term White Knights’ is Ontleend aan de Wereld van het Groot Kapitaal. Het verwijst naar een Kwetsbaar Bedrijf, dat door een Bedrijf of een Rijk Persoon wordt Gered van een Vijandige Over Name. Om de Vereiste Veranderingen door te voeren, hebben de Vijf Rechters Jaren Lang onder handeld over hoe de Her Vormingen zouden Plaats vinden. Uit Eindelijk sloten ze Bepaalde Over Een Komsten, ook Bekend als ‘Akkoorden’, met de Amerikaanse Regering, de Eigenaren van de Federal Reserve Bank, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereld Bank en met Tal van Andere Landen, waar onder het Verenigd Koninkrijk en Landen van de Euro Zone. Omdat deze Amerikaanse Bank Hervormingen de Hele Wereld zullen beïnvloeden, moesten het IMF, de Wereld Bank en andere Landen er bij betrokken worden. De Hervormingen eisen, dat de Federal Reserve wordt Geabsorbeerd door het Amerikaanse Ministerie van Financiën en dat de Frauduleuze Activiteiten van de Banken worden gestopt en dat er wordt Betaald voor Schade uit het Verleden.

In 1998 realiseerden de Militaire Generaals, die Oorspronkelijk Deel Namen aan het Claim Proces zich, dat de Rechters van het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof Niet van Plan waren de ‘Akkoorden’ Uit te Voeren. Dus Besloten ze, dat de Enige Manier om de Her Vormingen uit te voeren was het door Middel van een Wet Uit te Vaardigen, die door het Congres werd Aan Genomen. In 1999 werd een Document van 75 Pagina’s, Bekend als de National Economic Security and Reformation Act, NESARA, Voor Gelegd aan het Congres, waar het Bijna een Jaar Lang met Weinig Actie heeft liggen Verstoffen. Laat op een Avond op 9 maart 2000 werd een Schriftelijke Dag Vaarding over handigd door Delta Force en Navy SEALS aan 15 Leden van de Amerikaanse Senaat en het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, die Sponsors en Co Sponsors van NESARA waren. Ze werden Onmiddellijk Geëscorteerd door de Delta Force en Navy SEALS naar hun Respectievelijke Stem Kamers, waar ze de National Economic Security and Reformation Act aan nam. Deze 15 Leden van het Congres waren de Enige Mensen die het Wettelijk Toe Gestaan waren om het Ambt te Bekleden in Over Een Stemming met het Oorspronkelijke 13e Amendement. Vergeet Niet, dat Britse Soldaten Kopieën van het Titles of Nobility Amendment, TONA, vernietigden in de Oorlog van 1812 om dat het Iedereen, die Banden had met de Kroon van Engeland verbood een Openbaar Ambt te bekleden. NESARA is de Meest Baan Brekende Her Vorming Wet, die Niet Alleen dit Land, maar ook Onze Planeet en zijn Hele Geschiedenis zal Over Spoelen. De Wet rekent af met de Federal Reserve Bank, de IRS, de Schaduw Regering en Nog Veel Meer.

NESARA implementeert de Volgende Wijzigingen

(1)

Nul op Alle Creditc Card, Hypotheek en Andere Bank Schulden als Gevolg van Illegale Bank en Overheids Activiteiten. Dit is de Ergste Nachtmerrie van de Federal Reserve, een “Jubileum” of een Kwijt Schelding van Schulden.

(2)

Schaft de In Komsten Belasting af

(3)

Schaft de IRS af. Werk Nemers van de IRS worden Over Geplaatst naar het Nationale Om Zet Belasting Gebied van het Amerikaanse Ministerie van Financiën.

(4)

Creëert een 14% Forfaitaire Niet Essentiële ‘Alleen Nieuwe ItemsOm Zet Belasting In Komsten voor de Overheid. Met Andere Woorden, Voedsel en Medicijnen worden Niet Belast, Even Min als Gebruikte Voor Werpen, Zoals Oude Huizen.

(5)

Verhoogt de Voor Delen voor Senioren

(6)

Geeft het Staats Recht Terug aan Alle Recht Banken en Juridische Zaken.

(7)

Herstelt het Oorspronkelijke Amendement op de Adellijke Titel. Honderd Duizenden Amerikanen onder de Controle van Buiten Landse Mogendheden zullen hun Staats Burgerschap Verliezen, naar Andere Landen worden Gedeporteerd en voor de Rest van hun Leven worden Uit Gesloten van Terug Keer. Miljoenen Mensen zullen Snel Ontdekken, dat hun Universitaire Diploma’s Nu Waardeloos Papier zijn.

(8)

Stelt Nieuwe President en Congres Verkiezingen in Binnen 120 Dagen na de Aan Kondiging van NESARA. De Interne Regering zal Alle “Nationale Nood Situaties” Annuleren en Ons Terug Brengen naar het Staats Recht.

(9)

Houdt Toe Zicht op Verkiezingen en voorkomt Illegale Verkiezing Activiteiten van Belangen Groepen.

(10)

Creëert een Nieuwe Amerikaanse Schat Kist, ‘Regen Boog Valuta’, Onder Steund door Goud, Zilver en i Edel Metalen, waar mee een Einde komt aan het Faillissement van de Verenigde Staten, geïnitieerd door Franklin Roosevelt in 1933.

(11)

Verbiedt de Verkoop van Amerikaanse Geboort Aktes als Eigen Dom Obligaties, Geboorte Trust, door het Amerikaanse Ministerie van Transport.

(12)

Initieert Nieuw Amerikaans Treasury Bank Systeem in Over Een Stemming met Constitutioneel Recht.

(13)

Elimineert het Federal Reserve System. Tijdens de Over Gang Periode mag de Federal Reserve een Jaar Lang naast de Amerikaanse Schat Kist opereren om Alle Federal Reserve Bank Biljetten uit de Geld Hoeveelheid te Halen.

(14)

Herstelt de Financiële Privacy.

(15)

Her Scholing van Alle Rechters en Advocaten in Constitutioneel Recht,

(16)

Stopt met Alle Agressieve, Militaire Acties van de Amerikaanse Regering Wereld Wijd.

(17)

Vestigt Vrede in de Hele Wereld.

(18)

Maakt Enorme Sommen Geld Vrij voor Humanitaire Doel Einden

(19)

Maakt de Vrij Gave Mogelijk van Meer dan 6.000 Patenten van Onder Drukte Technologieën, die onder het Mom van Nationale Veiligheid aan het Publiek worden Onthouden, waar onder Vrije Energie Apparaten, Anti Zwaarte Kracht en Sonische Genezings Machines.

Omdat de Kloon van President Clinton Geen Interesse had om NESARA op 10 oktober 2000 in de Wet te Onder Tekenen, op Bevel van Amerikaanse Militaire Generaals bestormden de Elite Naval Seals en Delta Force Het Witte Huis en dwongen Bill Clinton onder Schot om NESARA te Onder Tekenen. Gedurende deze Tijd werden de Geheime Dienst en het Beveiliging Personeel van Het Witte Huis Bevolen om Af te Treden, Ontwapend en Toe Gestaan om Getuige te zijn van deze Gebeurtenis onder een Spreek Verbod. Van af het Aller Eerste Begin hebben Bush Sr, de Bedrijfs Regering, Grote Bank Huizen en de Carlyle Groep zich tegen NESARA verzet. Om Geheim Houding te Bewaren, werden de Details van de Zaak en het Docket Nummer Verzegeld en Her Zien in het Officiële Congres Register, om een Her Denkings Munt Weer te Geven en Vervolgens Op Nieuw werd Onlangs Nog Her Zien. Dit is de Reden waar om er Geen Openbare Congres Verslagen zijn en Waar om een Zoek Tocht naar deze Wet pas de Juiste Details zal Op Leveren na dat de Reformaties Openbaar zijn Gemaakt. Je hebt Waar Schijnlijk Nog Nooit van deze Wet gehoord van wege een Extreem Streng Spreek Verbod, dat aan Politici, Media Personeel en Bank Functionarissen is Op Gelegd. Ook al zal Alex Jones of Ron Paul je Er Niet Over Vertellen, de Wet is Nog Steeds Geldig. Leden van het Congres zullen Ons Hier Niets van Vertellen, om dat ze door de Rechters van het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof zijn Bevolen om het Bestaan van NESARA te ‘Ontkennen’ of Beschuldigd te worden van Verraad, Waar op de Dood staat. Sommige Leden van het Congres zijn Zelfs Beschuldigd van ‘Obstructie’. Toen Senator Paul Wellstone uit Minnesota op het Punt stond het Spreek Verbod te breken, maar Voor Dat hij Dat Kon, stortte zijn Kleine Passagiers Vliegtuig neer en doodde zijn Vrouw, Dochter en Zich Zelf. Als Angst Niet Genoeg is om het Congres in het Gareel te houden, is Geld Dat Wel. De CIA koopt Senatoren Routine Matig om met Gestolen Buit van de Bank Rol Programma’s. Elke Senator is Om Gekocht met een Minimum van $ 200 Miljoen Dollar Gestort op een Bank of America Rekening in Canada. Jullie zullen de Media Net Werken Nooit horen Berichten over NESARA. Om te Zwijgen worden Grote Nieuws Net Werken, zo als CNN Jaarlijks voor 2 Miljard Dollar Betaald. Een Deel van deze Buit wordt door de Mormoonse Kerk in Utah Door Gesluisd via het Kantoor van Senator Orin Hatch en Bank of America. Niet Alleen wordt het Congres Om Gekocht, maar ook de Hele Joint Chiefs of Staff en de Bovenste Laag van de Regering, inclusief de President, ontvangt deze Betalingen. Alleen de Provost Marshall heeft de Wettelijke Bevoegdheid om deze Personen te Arresteren, maar Helaas zal hij Ook zijn Werk Niet Doen. Het lijkt er op, dat het Leger van de Verenigde Staten Vol zit met Potlood Duwende Politici, die Meer Geven om Voor Uit Gang dan om het Doen van hun Werk.

Het is Niet Verrassend, dat er Veel Des Informatie over NESARA op Internet te vinden is. Prominente Nee Zeggers zijn onder meer quatloos.com, waar van het Gerucht gaat, dat het een CIA Front is, nesara.org, die wordt Onder Houden door de Familie Bush, Sherry Shriner en Verschillende Internet Channelers, die hun Berichten Ontvangen van Telepathische Spooks hebben Alle Maal Bij Gedragen aan de Verwarring. Ook de Informatie op Wikipedia is Fout. Wikipedia geeft je de Geschiedenis van de NESARA Wet van CIA Agent Harvey Barnard. Als je Goed kijkt, staat deze Wet voor National Economic Stabilization and Recovery Act, die Her Vormingen in de Economie zou hebben Door Gevoerd en de In Komsten belasting zou hebben Vervangen door een Nationale Omzet Belasting. Deze Wet werd in de Jaren 1990 door het Congres Verworpen. Maar er is Weinig Melding van de National Economic Security and Reformation Act op Wikipedia of over de Gevolgen er van.

11 september 2001

De Volgende Stap is om NESARA aan de Wereld aan te Kondigen, maar het is Geen Gemakkelijke Taak om te doen. Veel Machtige Groepen hebben geprobeerd de Implementatie van NESARA te voor komen. De NESARA Wet vereist, dat Ten Minste Één Maal per Jaar een Poging wordt Gedaan om de Wet aan het Publiek Aan te Kondigen. Drie Huidige Rechters van het Amerikaanse Hoog Gerechts Hof controleren de Commissie, die Verantwoordelijk is voor de Aan Kondiging van NESARA. Deze Rechters hebben hun Algemene Autoriteit Gebruikt om de Aan Kondiging van NESARA in het Geheim te Saboteren. In 2001 bevalen de Rechters van het Hoog Gerechts Hof na Veel Onder Handelen het Huidige Congres om Resoluties Aan te Nemen, die NESARAGoed Keurden’. Dit vond Plaats op 9 september 2001, Acht Tien Maanden na dat NESARA Wet werd. Op 10 september 2001 trok George Bush Sr Het Witte Huis Binnen om zijn Zoon Aan te Sturen Hoe hij de Aan Kondiging moest Blokkeren. De Volgende Dag, op 11 september 2001, om 10 uur Eastern Daylight Time, was Alan Greenspan van Plan om het Nieuwe Amerikaanse Treasury Bank Systeem, Schuld Kwijt Schelding voor Alle Amerikaanse Burgers en Af Schaffing van de IRS aan te kondigen als het Eerste Deel van de Openbare Aan Kondigingen van NESARA. Vlak voor de Aan Kondiging om 9 uur ’s Ochtends beval Bush Sr de Sloop van het World Trade Center om te Voor Komen, dat de Internationale Bank Computers op de Verdiepingen Één enTtwee, in de North Tower, het nieuwe Amerikaanse Treasury Bank Systeem konden Initieren. Explosieven in het World Trade Center werden eerder Al Geplaatst door Zo Wel CIA als Mossad Agenten en op Af Stand tot Ontploffing van uit Building 7, dat Later die Dag werd Gesloopt om hun Mis Daad te Verdoezelen. Remote Pilot Technologie werd gebruikt in een Fly Over Evenement om een Lading Explosieven in het Pentagon Af te Leveren op de Exacte Locatie van de White Knights in hun Nieuwe Naval Command Center, die Activiteiten Coördineerden ter Onder Steuning van de Implementatie van NESARA in het Hele Land.

De Aan Kondiging van NESARA werd Abrupt Gestopt. Daar Mee onthoofdde een Groep onder Leiding van George Bush Sr Elke Hoop om de Regering Terug te Plaatsen, Waar het Hoort

We The People”.

Augustus 2010

Om Rond te Sturen

Nesara is Echt Download

Vrij Vertaald uit
History and True Story Nesara Download