De Binnenlandsche Bataafsche Courant – Brief uit het Hier Nu Maals

And Then the People said “No“, the End (…) (foto De Binnenlandsche Bataafsche Courant)

Brief uit het Hier Nu Maals

Het Collectief heeft Gesproken ()

In de Komende Dagen, Weken en Maanden zul je Zien, dat Veel Mensen, die Samen met jou het Pad Bewandelden uit je Leven Weg Vallen.
Er zullen Situaties Ontstaan, die je in een Compleet Nieuw Traject brengen.
Wat zich Ontvouwt, lijkt Misschien Niet Overeen te Komen met je Mentale Voor Stelling van Toe Komstige Gebeurtenissen.
Maar wees Gerust, het Universum heeft je Volgende Stap.
Je zult worden Mee Genomen naar Waar je Thuis Hoort om te Communiceren met je Ware Ziels Familie.
Je krijgt Precies Wat je Nodig hebt, Vibrationeel Gesproken.
Je Innerlijke Licht en Verbinding met de Bron zullen Gevoed en Versterkt worden.
De Komende 6 Maanden bieden Grote Mogelijkheden voor Ongelooflijke Stappen in Bewustzijns Evolutie.
Fysieke Lichaams Veranderingen zullen Versterkt worden.
Het Voedsel, dat je eet, je Levens Stijl, je Aan Genomen Gewoonten, Alles zal Op de Schop Gaan.
De Hand van God is aan het Werk, Vertrouw op het Proces, Accepteer het Zonder Weer Stand.

We stappen in een Heel Nieuw Spel van Hogere Alchemie.
Over Vloed om Aan Vast te Houden en te Aan Schouwen.
Op Cellulair Niveau zal Meer Licht worden Vast Gehouden, waar door Cellulaire Processen Nieuw Leven wordt In Geblazen en een Grotere Innerlijke Verlichting ontstaat naar mate we Evolueren naar onze Lichtere Lichamen.
De Gave van Telepathie zal Zeer Prominent Online komen voor een Groot Deel van het Bewuster Wordende Collectief.
Helder Voelendheid en Helder Horendheid zullen de Primaire Manier van Werken worden, waar bij de Behoefte aan Bewijs en Analyse uit de Oude Wereld achter ons wordt gelaten.
Expansie van het Hogere Bewustzijn zal Plaats Vinden om een Vrije Stroom van Heldere Wijsheid te Bevorderen, waar door de Collectieve Bewustzijns Velden zich Exponentieel zullen Openen voor de Grotere Waarheden van Wie wij Werkelijk zijn.
Het “Weten” zal Sterk en Onmiskenbaar zijn.

Kinderen, jullie zullen in deze Tijd Speciaal Af Gestemd zijn.
We zullen de Eerste Glimpen Zien van de Kennis, die jullie Hier moeten Over Brengen.
Het is een Prachtige Collectieve Energie, die door deze Poort zingt.
Sta de Bliksem Achtige Veranderingen in je Leven toe, wetende, dat Alles Nu zal gebeuren, zo als het Bedoeld is.
Het Proces zal de Komende Zes Maanden Door Gaan.

Je Zuiverheid van Geest zal Beloond worden.
De Sterren staan op Één Lijn.

Binnenlandsche Bataafsche Courant, 21 december 2022

https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/12/21/brief-uit-het-hiernumaals/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Herstel+de+Republiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Binnenlandsche+Bataafsche+Courant
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hier+Nu+Maals
https://robscholtemuseum.nl/?s=Waar+je+Thuis+Hoort
https://robscholtemuseum.nl/?s=Je+Ziels+Familie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Innerlijke+Licht
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verbinding+met+de+Bron
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bewustzijns+Evolutie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hogere+Alchemie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lichter+Lichaam
https://robscholtemuseum.nl/?s=Telepathie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wie+wij+Werkelijk+zijn
https://robscholtemuseum.nl/?s=Collectieve+Energie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Zuiverheid+Geest+Beloond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sterren+op+Één+Lijn