Daan Samson – Over de doden niets dan goeds

Daan Samson – Over de doden niets dan goeds

Tijdens festival ‘De Wereld van het Witte de Withkwartier’ neemt kunstenaar Daan Samson een voorschot op zijn eigen uitvaart. De artiest kijkt nieuwsgierig uit naar de wijze waarop er ná zijn overlijden over hem gesproken zal worden. Welke plek blijkt Samson te hebben ingenomen binnen onze samenleving én het hedendaagse kunstcircuit?

De welvaartskunstenaar maakt de balans op door op het festivalterrein een doodskist te plaatsen, met daarop zijn fotoportret. Museumdirecteuren, kunstcollega’s en andersoortige relatie verzoekt hij bloemstukken of woorden van deelneming aan te leveren.

De verzamelde rouwuitingen worden op zaterdag 13 september 2014 uitgestald op en rondom de grafkist. Festivalgangers krijgen de mogelijkheid de rouwboeketten en teksten te bekijken. De ware confrontatie wordt daarbij aangegaan door de kunstenaar zelf. Publiekelijk zal Daan Samson aanschouwen in welke mate hij na zijn dood herinnerd gaat worden. De Rotterdammer wenst een glimp op te vangen van de stemming rondom zijn eigen heengaan.

Rouwuitingen kunnen t/m zaterdag 13 september worden gezonden aan:

Festival de Wereld van het Witte de Withkwartier
Witte de Withstraat 50
3012 BR Rotterdam

o.v.v. “IN MEMORIAM DAAN SAMSON”