Daan Samson – Het Liberaal Herbarium

Voorafgaand aan de verkiezingen van 2012 vervaardigde Daan Samson een kunstwerk in samenwerking met Halbe Zijlstra. Tezamen met de staatssecretaris stelde de artiest een herbarium samen. Met de wereld van wilde flora als metafoor sprak het tweetal zich uit voor een kunstklimaat waarbinnen kunstenaars zichzelf niet afhankelijk maken van door de politiek te beïnvloeden voedingssystemen. Kunstmagazine ‘Metropolis M’ omschreef het werk als een “licht onpasselijk makend beeld”.

‘Het Liberaal Herbarium’ / Daan Samson 2012

Links: Mentha spicata L. (Fam: Lamiaceae)
Midden: Daan Samson en Halbe Zijlstra (Foto: Jeronimus van Pelt)
Rechts: Tricyrtis formosana (Fam: Convallariaceae)