D66 – Verkiezingsprogramma 2018-2022: Economie en cultuur

Werkgelegenheid en cultuur zijn voor de woon leefstad Den Helder belangrijke pijlers. Den Helder is alert op de belangen van de bestaande bedrijvigheid. Tegelijkertijd wil D66 ruim baan bieden aan nieuwe markten en technologieën, zoals offshore windenergie en de waterstof economie en innovatieve bedrijven, zoals KeyKeg.

Economie

» Speerpunten vanuit de gemeente:
» Actieve acquisitie van nieuwe bedrijven en het faciliteren van uitbreidingen van bestaande bedrijven.
» Een ontvangst met open armen door één aanspreekpunt.
» Flexibiliteit onder meer door minder regels te stellen, vooral voor bedrijven, die zich bezig houden met duurzame energie en nieuwe technologie.
» Circulaire economie moet een speerpunt worden; recycling en hergebruik is ook economisch rendabel en draagt bij aan duurzaamheid.
» Den Helder moet samen met de Provincie bij de nieuwe regering aankloppen om in de nabijheid van Den Helder eerder een windpark aan te leggen, dan nu wordt voorzien. Den Helder heeft immers alle voorzieningen en ligt perfect voor het onderhoud en facilitering. Door te starten in het noorden kan Den Helder op tijd overschakelen van werken voor olie & gas naar windenergie op zee.
» Civiel medegebruik van haven en luchthaven door nog intensievere samenwerking met Koninklijke Marine.
» Nu er meer geld beschikbaar komt voor Defensie, moet alles op alles worden gezet om deze toename om te zetten in meer werkgelegenheid voor onze stad. Den Helder moet tegelijkertijd meer worden toegerust op hoogwaardig werk, ICT en Maritieme technologie. De gemeente als bruggenbouwer moet zorgen, dat de diverse scholen en opleidingsinstituten in Den Helder als kweekvijver gaan functioneren voor deze innovatieve werkgelegenheid.

Cultuur, toerisme en evenementen

Cultuur is de basis voor genuanceerd denken en kijken naar de omgeving. Cultuur is onlosmakelijk verbonden met een aantrekkelijke woon en werkklimaat en draagt
belangrijk bij aan het vestigen van bedrijven. Den Helder en Julianadorp hebben veel (meer) potentie als toeristische trekpleister. Evenementen zijn onontbeerlijk voor een bruisende stad met aantrekkingskracht.

» Den Helder verder ontwikkelen als cultuurstad.
» Professionele ontwikkeling van het Rob Scholte Museum.
» Cultuurbewustwording begint bij de jongeren.
» Meer ruimte voor experimentele en amateur kunst.
» De 1% regel voor kunsttoepassing bij bouwwerken en infrastructurele werken moet eindelijk eens consequent toegepast worden.
» Eén passe partout voor allerlei culturele activiteiten, zoals musea en evenementen.
» Stimuleren van evenementen, die bijdragen aan het imago van de stad.
» Het budget voor evenementen moet worden verdubbeld naar € 300.000. De minimale eigen bijdrage van de organisator (inclusief sponsoring) moet worden verlaagd naar 25% om bestaande evenementen, die het niet kunnen bolwerken, weer een kans te geven en nieuwe te kunnen opzetten.

https://denhelder.d66.nl/content/uploads/sites/115/2018/01/VP-2018.pdf

PDF:
D66 Den Helder Julianodorp Huisduinen Verkiezingsprogramma 2018-2022 Den Helder, stad met toekomst voor iedereen

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=gekke+henkie

1 Comment

  1. @Ronald den Boer “Professionele ontwikkeling van het Rob Scholte Museum”. Wat een bloederige leugen van D66 wethouder onroerend goed annex particulier projectontwikkelaar Lolke Kuipers, die permanent via peperdure kort gedingen probeert om Scholte uit zijn museum te krijgen. Ik neem aan dat jij -als ‘onafhankelijk’ journalist en waakhond van de democratie- weer niets doet Ronald? Opzitten en pootjes geven aan Kuipers?? Als je dit voorbij laat gaan, dan wordt het echt tijd voor een massale oproep aan de Helderse burgers om hun abonnement op de Schuilingbode op te zeggen. Dan is zo’n abonnement echt levensgevaarlijk!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image