D-TV Express | De Nieuwe Politiek – In Gesprek met Misi Sisi over Sex Werk in Suriname (1) + (2) + Wikipedia – Prostitutie in Suriname

Beleid Nodig voor Op Komende Seks Industrie in Suriname (foto United News)

In Gesprek met Misi Sisi over Sex Werk in Suriname (1)

Gepubliceerd 15 apr 2022

D-TV Express

De Nieuwe Politiek In Gesprek met Misi Sisi over Sex Werk in Suriname.

Reacties
https://youtu.be/CJedBMpCINg

In Gesprek met Misi Sisi over Sex Werk in Suriname (2)

D-TV Express

De Nieuwe Politiek In Gesprek met Misi Sisi over Sex Werk in Suriname (2)>

Reacties
https://youtu.be/yRpjHtXw_y8

Prostitutie in Suriname

Prostitutie, of wel het Tegen Vetaling BeschikbaarSstellen voor Seksuele Gandelingen aan Derden, is een Belangrijk Onder Deel van de Seks Branche in Suriname. In Suriname wordt een Prostituee ook wel “Motyo” genoemd.

Wet Geving

Bepalingen, die Daad Werkelijk Gericht zijn op het Aan Bieden van Seks tegen Betaling. Artikel 66 van de Politie Straf Wet bepaalt.

Met een Geld Boete van ten Hoogste Honderd Gulden of Hechtenis van ten Hoogste een Maand wordt Gestraft de Vrouw van Bekend Onzedelijk Gedrag, die op de Openbare Weg of Plaatsen van de Openbare Weg af Zichtbaar, door Enigerlei Houding of Vertoning Opzettelijk de Aandacht der Voor Bij Gangers tot zich trekt.’

Het is duidelijk, dat Hier mee het Tippelen en Raam Prostitutie wordt bedoeld. Zoals het Artikel nadrukkelijk vermeldt, is dit alleen van toepassing op een ‘Vrouw’. Mannen komen er Niet in voor en Mannelijke Prostitués kunnen daar door Niet Gestraft worden op Grond van Artikel 66. De ‘Vrouw’, waar over gesproken wordt, moet ook ‘Van Bekend Onzedelijk Gedrag’ zijn. Het Bestraffen van Over Duidelijk Tippelende Vrouw is dus Niet Altijd Mogelijk, mocht zij Niet van ‘Bekend Onzedelijk’ Gedrag zijn.

Artikel 306 van het Wetboek van Strafrecht van Suriname luidt

Hij, die van het Opzettelijk te weeg brengen of bevorderen van Ontucht door Anderen met Derden een Beroep of een Gewoonte maakt, wordt Gestraft met een Gevangenis Straf van ten Hoogste een Jaar, of Geld Boete van ten Hoogste Duizend Gulden.’

Waar door het Op Zettelijk te weeg brengen van Prostitutie in Suriname Ongetwijfeld als Strafbaar Feit wordt gezien.

Op een Souteneur, of ‘Pooier’, is Artikel 503.3o van het Wetboek van Straf Recht van Suriname van Toe Passing. Die luidt

Artikel 503. Met Hechtenis van ten Hoogste Zes Weken wordt Gestraft:

  • 1o. Als Schuldig aan bedelarij, hij, die Openbaar Bedelt;
  • 2o. Als Schuldig aan landloperij, hij die Zonder Middelen van Bestaan Rond Zwerft;
  • 3o. Hij, die als Souteneur uit de Pntucht van een Vrouw Voor Deel trekt.’

Toch wordt er Niet Veel Actie onder nomen om Prostitutie tegen te gaan. De Regeringen voeren een Gedoog Beleid, waar door het Hand Haven van de Wet op het Gebied van Prostitutie Geen Prioriteit is. Op dinsdag 15 maart 2016 pleitte Advocaat Generaal Garcia Paragsingh er voor, dat de Regering een Stand Punt moet in nemen, omdat de Veiligheid van de Seks Werkers en de Controle op Mensen Smokkel Zwaar onder dit Beleid Lijden.

Aantallen

Concrete Cijfers zijn Niet Beschikbaar Wat betreft Prostitutie in Suriname. Men kan er Alleen Onderzoek naar Doen en Daar mee Proberen een Zo Goed Mogelijk Beeld Schetsen van de Situatie. Het is een Ingewikkeld Fenomeen om Vast te Leggen. Bordelen, waar Seks op Commerciële Basis wordt Bedreven, bestaan Officieel Gezien Niet in Suriname, ze zijn Immers Verboden. Hier Voor in de Plaats zijn er Bars, Massage Salons en Berscheidene Dancings, die Seksuele Diensten Verlenen. De Schaal Waar Op dat Gebeurt is Moeilijk Vast te Leggen, omdat deze Gelegenheden er Veel Al Niet Eerlijk over uit komen, dat Prostitutie een Bron van Inkomsten is. Dat komt Niet alleen door het Feit, dat het volgens de Wet Verboden is, maar Ook Door, dat Prostitutie in Suriname, en het Meren Deel van het de Caraïben, als Onzedelijk en Immoreel wordt Gezien.

Drs. Deborah Stijnberg deed Onderzoek naar de Verborgen Groep Seks Werkers, die Actief zijn in Suriname. Ze verzamelde onder andere Data bij de Maxi Linder Association [1] en de Dermatologische Dienst. Degenen, die hun Werk op Straat uit oefenden gingen Vaker naar de SMLA, en de Seks Werkers, die bij de Clubs Werkzaam waren bezochten de Dermatologische Dienst. Ook nam zij Resultaten van een Studie op, die ze in de Goud Velden had gedaan, een Gebied, waar Prostitutie Enorm Veel voor komt. De Schatting van het Totale Aantal Seks Werkers in Paramaribo, Nickerie, Albina en de Goud Velden bedroeg tussen 1631 en 1933 mensen. Voor Heel Suriname kwam het Aantal op Ongeveer 2.039 tot 2.416, met een Mid Point van 2.228 Seks Werkers in de Periode 2009 – 2010. Ook ontdekte zij dat ongeveer 80% van de Seks Werkers van Buitenlandse Af Komst was. Dit wekt het Vermoeden, dat er in Suriname Veel Sprake is van MensenHandel. Ze geeft duidelijk aan dat deze Cijfers Slechts een In Schatting zijn, Nog Altijd Geven Veel Mensen Niet toe, dat zij Actief zijn in de Prostitutie.

In 2016 werd het aantal Dominicaanse en Braziliaanse Seks Werkers Werkzaam in Suriname Geschat op 5.000. Prostitutie blijkt een Snel Groeiende Industrie in het Land.

Bekende Gebieden

In de Hoofd Stad Paramaribo concentreert de Tippel Zone zich voor Al bij de Watermolenstraat, de Timmermanstraat, hoek Hogestraat en Zwartenhovenbrugstraat en de Crommelinstraat. Deze Straten staan Bekend met hun Zo Genoemde ‘Straat Hoeren’. De Seks Werkers zijn Vol op Zichtbaar en beoefenen hun Werk daar Relatief Gezien Ongestoord uit.

In het Binnen Land bestaan er veel Werk Kampen voor Goud Zoekers, waar er onder andere veel Braziliaanse Mannen Werkzaam zijn. Het is Niet Ongebruikelijk, dat Seks Werkers daar hun Diensten aan bieden. Er werken over het Algemeen Alleen Maar Mannen die Ver van Huis zijn, wat er voor zorgt, dat de Vraag naar Seks Groot is. Hier door trekt deze Branche Prostitutie op Grote sShaal aan. Omdat de controle in het Binnen Land Moeilijker is en daar door Minder Vaak gebeurt, is het aan tal Buiten Landse Prostituees Hier Groter dan in de Stedelijke Omgeving.

Gevaren

Doordat Prostitutie ‘Stiekem’ wordt uit gevoerd, door het Verbod en Taboe, die er op rusten, is Controle Erg Moeilijk uit te voeren. Hier door kan Gedwongen Prostitutie, onder andere ook onder Minder Jarige Personen, Niet bBstreden worden. Voor Seks Werkers zijn er Niet Veel Voorzieningen om Hulp te Zoeken. Prostitutie is Immers Verboden in Suriname en wordt daar door Niet Vol Doende Gezien als Maatschappelijk Fenomeen door de Regering. Hier door zijn er Nog Steeds Veel Mensen, die tegen hun Wil Actief zijn in de Prostitutie. Ook Lover Boys zijn Tegen Woordig een Groeiend Probleem in Suriname. Zij palmen Jonge Meisjes zo ver in, dat zij Alles Doen voor hun ‘Vriend’, zo ook het Beschikbaar Stellen van hun Lichaam, waar na de Jongen het Geld ontvangt. De Meisjes zullen Niet Vaak aan geven, dat zij zich in een Dergelijke Positie bevinden, voor Al, omdat ze het Zelf Niet kunnen Geloven.

Mensen Gandel vormt een Grote Dreiging voor de Veiligheid. Prostitutie is Één van de Grootste Redenen voor het Uit Voeren van deze Criminele Activiteiten. De Geografische Ligging van het Land zorgt er voor, dat de Grenzen in het Binnen Land Moeilijk Controleerbaar zijn. Daar door kunnen er zo wel Mensen In als Uit Gevoerd worden, Zonder, dat de Autoriteiten daar van op de hoogte zijn. Veel arme Buiten Landse Mensen, waar onder Enorm Veel Vrouwen, worden onder Valse Voorwendselen het Land In Gesmokkeld, om daar Uit Eindelijk Gedwongen te worden Actief te zijn als Seks Werker. Hun Vrijheid wordt ze Af Genomen, door bij Voorbeeld het Af Pakken van het Paspoort, of het Feitm dat ze Alleen hun Moeder Taal Spreken en zich Niet kunnen Uit Drukken in een Andere Taal, waar door Communicatie Onmogelijk wordt.

Prostitutie in de Cultuur

In de Surinaamse Literatuur blijft Prostitutie een Controversieel Onderwerp. De Roman De Vicueze Cirkel (1978) van Tonko Tonckens speelt zich af in het Hoeren Milieu van de Watermolenstraat en de Waterkant. De Koningin van Paramaribo (1999) van Clark Accord beschrijft het Leven van Maxi Linder, Suriname’s Bekendste Prostituee, waar ook de Stichting Maxi Linder Association, die zich in zet voor Seks Werkers in de Caraïben, naar is Vernoemd.

Bronnen, Noten en of Referenties

  1. http://pdba.georgetown.edu/Misc/Groups/Suriname/mla.doc

Categorieën

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 3 aug 2022 om 12:32

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prostitutie in Suriname

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=D-TV
https://robscholtemuseum.nl/?s=D-TV+Express
https://robscholtemuseum.nl/?s=De+Nieuwe+Politiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=D-TV+Express+|+De+Nieuwe+Politiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wikipedia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Misi+Sisi
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seks+Werk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Seks+Werk+Suriname
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prostitutie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Prostitutie+Suriname
https://robscholtemuseum.nl/?s=Paramaribo
https://robscholtemuseum.nl/?s=Suriname