Cor Hendriks – Qanon (26): De komende coup in de VS

Defeat de coup d’etat (foto Nicole Sandler)
Bendik Kaltenborn – Trump vliegt in de gordijnen ( foto The Washington Post)Defeat de coup d’etat (foto Nicole Sandler)

Qanon (26): De komende coup in de VS

De Democraten zijn bezig met het leggen van de basis voor revolutie recht voor onze ogen, aldus Michael Anton, onderzoeker verbonden aan het Hillsdale College in Washington DC en een voormalig nationale veiligheidsbeambte in de Trump administratie en schrijver van het boek ‘The Stakes: America at the Point of No Return’.

Alsof 2020 nog niet krankzinnig genoeg is, hebben we nu Democraten en hun heersende klasse meesters, die openlijk spreken over het opzetten van een coup. Je hebt het mogelijk gemist, met al die rellen, lockdowns en andere dagelijkse herrie, die we gedwongen worden te verdragen in dit meest ellendige jaar in mijn leven. Maar het gebeurt.

Het begon met de topmilitairen, die stilletjes aangaven, dat de troepen niet een presidentiële order zouden moeten volgen. Ze werden ondersteund door vele vroegere generaals – waaronder President Trumps eigen eerste Secretaris van Defensie – die openlijk stelden, waar de topmilitairen alleen naar hintten. Toen de natie wijde rellen echt snelheid kregen in begin juni, zei de Secretaris van Defensie zelf de president niet de Insurrection Act in te roepen. Zijn impliciete boodschap was: Doe dat niet, want wij doen het niet, en je weet wat daarna gebeurt.

Dit alles maakte Joe Biden enthousiast, die alle subtiliteit liet varen. De voormalige VS senator (voor 26 jaar) en Vice President (voor acht jaar) heeft niet eens, niet twee maal, maar drie maal vol vertrouwen beweerd, dat het leger Trump zal “escorteren uit het Witte Huis met grote doeltreffendheid” mocht de president weigeren weg te gaan. Een andere voormalige vicepresident, Al Gore, was het publiekelijk daarmee eens.

Men kan dergelijke opmerkingen wegwuiven als het geraaskal van een dementia patiënt en iemand, die zijn tijd gehad heeft en nooit over zijn eigen verkiezingsverlies kwam. Maar voordat je dat doet, neem ook dit in beschouwing. Tijdens de zomer werd een verhaal opzettelijk gelekt naar de pers over een bijeenkomst, waarop 100 hoge Democraten, anti Trump voormalige Republikeinen en andere apparachjiks van de heersende klasse bijeen kwamen (op kosten van George Soros) om diverse uitkomsten van de 2020 verkiezing “uit te spelen”. Een van de uitkomsten was een duidelijke winst voor Trump. In dat geval weigerde John Podesta, voormalig  Witte Huis stafhoofd onder Bill Clinton, die Biden speelde, zich gewonnen te geven, zette de staten, die Trump won onder druk om Democraten te sturen naar de formele stemming van het Verkiezingscollege, en vertrouwde er op, dat het leger de rest zou doen.

Het gelekte rapport van de oefening concludeerde somber, dat “technocratische oplossingen, gerechtshoven en vertrouwen op elites, die de normen in acht nemen, hier geen antwoord zijn”,  belovend, dat wat zou volgen op de november verkiezing “een straatgevecht, niet een wettelijke strijd” zou zijn.

Twee extra data punten (onder diverse, die konden worden verschaft). Tijdens de zomer schreven twee voormalige legerofficieren, beide prominent in de met de Democraten gelieerde “nationale veiligheid” denktank wereld, een open brief aan de voorzitter van de Joint Chiefs, waarin ze er bij hem op aandrongen om de 82e luchtlandingsdivisie in te zetten om President Trump uit de Oval Office te slepen om precies 12:01 PM, 20 januari 2021.

Ongeveer een maand later verklaarde Hillary Clinton publiekelijk, dat Joe Biden “onder geen omstandigheden” de verkiezing gewonnen moest geven. Dit klinkt niet als de retoriek van een politieke partij, die vertrouwt een komende verkiezing te zullen winnen.

Hillary Clinton meme (foto theuniversalspectator)

De verdoezeling in het volle zicht

Deze dingen zijn slechts een korte maar representatieve lijst van wat Byron York recent labelde “coup porn”. York schijnt te denken, dat dit gewoon onschuldig fantaseren is van de kant van de heersende klasse en zijn Democratische dienaren. Voor sommigen van hen is dit ongetwijfeld waar. Maar voor ieder van hen? Daar ben ik niet zo zeker van.

In zijn beroemde discussie van samenzweringen neemt Machiavelli ruim de tijd om de onontbeerlijkheid van “operationele veiligheid”, dat is stilte, voor succes te benadrukken. De eerste regel van samenzwering is, dat je niet over de samenzwering praat. De tweede regel van samenzwering is, dat je niet over de samenzwering spreekt.

Dus waarom spreken de Democraten, publiekelijk, over de samenzwering?

Omdat ze weten, dat, om het te laten slagen, het er niet uit moet zien als een samenzwering. Ze moeten het idee planten in de geest van het publiek, nu, dat hun onwettige en illegitieme verwijdering van president Trump uit zijn ambt op de een of andere manier zijn schuld is.

Maakt niet uit, het irritante detail, dat de president alleen zou weigeren weg te gaan als hij overtuigd was dat hij legitiem won. Vergeet niet, Biden zou zich onder geen omstandigheden gewonnen moeten geven.

Het tweede deel van het plan is om. of genoeg geoogste stembiljetten, wettig of niet, te produceren om gelijk opgaande staten te kantelen, of anders de resultaten te betwisten in gelijk opgaande staten en erop te staan, maakt niet uit wat de telling zegt, dat Biden die heeft gewonnen.

In het slechtste geval een scenario (voor het land, maar niet voor de heersende klasse), dat zou resulteren in een hand vol staten, die zo ambigu en hevig betwist zijn, dat niemand terecht kan zeggen wie won. Uiteraard zal dit niet de Democraten stoppen er op te staan, dat zij wonnen.

De voorbereiding van het publiek ervoor is reeds begonnen. Stromen verhalen en sociale media berichten, die “uitleggen” hoe, terwijl op de verkiezingsavond het kan lijken, alsof Trump won, gelijk opgaande staten zullen kantelen naar Biden, wanneer al de met de post verzonden stembiljetten worden “geteld”.

Het derde deel van het plan is om de enorme en luide Democratisch Linkse propaganda machine gereed te maken voor oorlog. Dat uitgelekte rapport spoorde de Democraten aan om “invloedrijke sleutelfiguren te identificeren in de media en onder lokale activisten, die politieke percepties kunnen beïnvloeden en politieke actie mobiliseren, (…) die hun overtuigingen van tevoren zouden kunnen vaststellen om een constructieve rol te spelen in het geval van een betwiste verkiezing”. Dat wil zeggen in het schreeuwen vanaf elk dak, dat “Trump verloor”.

Op dit punt is het veilig aan te nemen, dat tenzij Trump wint met een overstelpende meerderheid, die niet kan worden overtroffen door vals spelen en of kan worden ontkend via de massieve propaganda operatie van de heersende klasse, dat exact is wat iedere Democratische politicus en medium zal roepen.

Wat dan? De aanname van Podesta is, dat het leger zich zal scharen achter de Democraten. Er zijn redenen om te vrezen, dat ze dat kunnen doen. De Obama administratie gaf een hoop politiek kapitaal uit in het zuiveren van het officieren corps van iedereen, die het niet eens was met het programma en het promoveren van alleen degenen, die dat waren.

Al met al zou het bepalen van de uitkomst van een verkiezing de meest open politieke inmenging zijn van ons zogenaamd apolitiek leger, die mogelijk is. Het is plausibel, dat de topmilitairen hun stille support voor de agenda van de heersende klasse niet zo openlijk willen bekend maken. De reeds genoemde voorzitter had reeds gesteld, dat het leger “geen rol” zal spelen in de uitkomst van de verkiezing.  Dat is waarschijnlijk geen smoes, maar men vraagt zich af, of het zal standhouden gezien de overduidelijke poging om het militaire denken te beïnvloeden door mensen als Jeffrey Goldberg in zijn recent essay in de ‘Atlantic’.

Kunnen de Democraten erop vertrouwen, dat de Geheime Dienst Trump naar buiten zal slepen? Ik heb hier mijn twijfels over. Ik heb de Dienst van nabij gezien; deze is, of lijkt sterk a politiek te zijn. De dienst heeft een taak te verrichten: de president te beschermen, wie dat ook is. Officieren nemen die taak zeer serieus. Als zij niet geloven, dat Trump verloor, denk ik niet, dat op hen kan worden gerekend om hem af te zetten. Aan de andere kant, als ze zouden geloven, dat hij inderdaad verloor en weigerde weg te gaan, een scenario, dat ik onmogelijk vind voor te stellen, maar de Democraten staan er op, dat dit juist op de loer ligt – is het mogelijk, dat de Dienst zou kunnen ingrijpen.

Afgezien van dat alles, wat blijft over? Denk aan die frase van het oorlogspel van de Democraten: “straatgevecht”. Met andere woorden een herhaling van deze zomer, alleen heel veel groter. Zwengel de propaganda aan tot oorvlies verbrijzelende decibellen en vul de straten van iedere grote stad met “protesten”. Sluit het land af en laat slechts één boodschap toe om gehoord te worden. “Trump moet gaan.”

Dat wil zeggen wat bekend is komen te staan als een “kleurenrevolutie”, exact hetzelfde draaiboek, dat de Amerikaanse Deep State afdraait in andere landen, waarvan het leiderschap hen niet bevalt en dat momenteel wordt afgedraaid in Wit Rusland. Wip een leider, zelfs een gekozene, door agitatie en noemt het “democratie”.

De gebeurtenissen van de laatste maanden kunnen worden geïnterpreteerd als een poging tot een kleurenrevolutie, die er niet in slaagde om op stoom te komen of als een proefrondje voor de herfst diende. Is de Trump administratie er op voorbereid?

Hier is iets, dat ze kunnen doen. Ze kunnen hun eigen “oorlogsspel” scenario spelen om de mogelijkheden door te spelen om verrassingen te minimaliseren. Ze zouden ook moeten spreken met mensen binnen en buiten de overheid, die ze absoluut vertrouwen om een duidelijker gevoel te krijgen over wie van binnen niet meegaat met de coup en wie wel. Ze moeten ook, nu, communicatiekanalen opzetten of opkrikken, die niet afhankelijk zijn van de media of Big Tech. Wanneer de heersende klasse het woord geeft, dat het narratief is: “Trump verloor”, dan zullen al de sociale media accounts van de president worden opgeheven. De TV kanalen, met de waarschijnlijke uitzondering van Fox News, zullen weigeren iets van wat hij zegt uit te zenden. Reken daar maar op. Hij zal een manier moeten hebben om tot het Amerikaanse volk te spreken en hij moet dat middel nu vinden.

Voor de rest van ons is het belangrijkste, wat we kunnen doen, de zaak onder de aandacht te brengen. Als er een samenzwering is om President Trump uit zijn ambt te zetten, zelfs als hij wint, dan vertellen ze je er over juist om je er op voor te bereiden, zodat wanneer het gebeurt jij niet zult denken, dat het een samenzwering is. Je zult de president de schuld geven. Laat je niet in de luren leggen.

Voor het origineel, zie https://americanmind.org/essays/the-coming-coup/

Voor een bespreking  van het artikel van Anton door Dan Bongino in zijn show, zie het begin van de video https://youtu.be/klgmuhumwNU.

Op de site van Sara Carter verscheen op 4 september een artikel van Ben Wilson met de titel ‘Washington Post Opiniestuk: Amerikanen moeten zich misschien voor bereiden op oorlog als Biden niet wint met overmacht’.

Het artikel in The Washington Post van de Georgetown rechten professor Rosa Brooks bespreekt verschillende uitkomsten voor de verkiezingen in november onder gebruikmaking van een model van het Transitie Integriteit Project. De organisatoren van het project verzamelden een groep mensen, die ze bepaalde politieke geloven toewezen, en vroegen de subjecten om hun hypothetische reactie op verschillende uitkomsten van 3 november aanstaande uit te leggen.

Een overwinning met overmacht voor Joe Biden resulteerde in een relatief ordelijke machtsoverdracht. Ieder ander scenario, dat we bekeken involveerde straatgeweld en politieke crisis,” zei Brooks. Het experiment onderzocht de vier scenario’s, die experts de meest waarschijnlijke beschouwen voor de uitslagen op verkiezingsavond. Deze vier waren: een nauwe en een grote winst voor Biden, een Trump winst door het college van kiesmannen, maar een groot verlies van de totale stemming en tenslotte een periode van langdurige onzekerheid, zoals in 2000.

Een interessant feit, de zogenaamde pro Trump spelers in de simulatie waren bijna allemaal “nooit Trumpers” wat de impact van de resultaten kan verminderen. “In ieder scenario was Team Trump, de spelers aangewezen om de Trump campagne en hun bondgenoten te simuleren, meedogenloos en ongedwongen meteen vanaf het begin,” schreef Brooks in de conclusie van haar studie.

Het artikel suggereert, dat als Trump wint of de uitslag onduidelijk is, President Trump kan proberen om het leger in te zetten om de burgers met geweld te controleren. Kiezers zouden voorbereid moeten zijn op de “mogelijkheid, dat politici zullen proberen te manipuleren en hun dwingende macht te misbruiken,” volgens Brooks.

De enige gunstige uitkomst voor dit experiment was als Biden wint met overmacht en als dat niet gebeurt zouden de Amerikanen zich kennelijk moeten voorbereiden op militair geweld en zelfs een burgeroorlog.

Love Trumps Hate (foto PoliNation)

Het artikel van Rosa Brooks is zeer merkwaardig. Stel je het volgende voor: op de ochtend van de verkiezingsdag verschijnen valse verhalen online, die claimen dat Joe Biden in het ziekenhuis is opgenomen met een levensbedreigende hartaanval en dat de verkiezing is uitgesteld. Iedere mainstream nieuwsorganisatie rapporteert, dat de geruchten ongefundeerd zijn, maar veel Biden aanhangers, in verwarring door de nep bewering, blijven thuis.

Desondanks hebben die avond laat de meeste grote zenders de verkiezing voor Biden uitgeroepen. De voormalige vice president heeft sleutel staten gewonnen en heeft een smalle voorsprong in de nationale volkstelling, en peiling. Experts voorspellen, dat zijn voorsprong substantieel zal groeien aangezien Westelijke staten een ongewoon hoog aantal met de post verzonden stembiljetten tellen. Ook het college van kiesmannen ziet er zeker uit voor Biden.

Maar Trump weigerde zich gewonnen te geven en beweerde op Twitter, dat “MILJOENEN illegale BUITENLANDERS en DODE MENSEN” hadden gestemd in grote aantallen en dat de ongetelde stembiljetten allemaal “nep stemmen” waren. Sociale media lopen vol met berichten van Trump aanhangers, dat de verkiezing was gestolen in een “Deep State coup” en Trump vriendelijke pundits op Fox News en OAN echoën de boodschap.

Weldra opent AG (Minister van Justitie) William P Barr een onderzoek naar ongefundeerde beweringen van massale fraude met het stemmen per post en de banden tussen Democratische hoge pieten en Antifa. In Michigan en Wisconsin, waar Biden de officiële stemming won en Democratische gouverneurs gecertificeerde kandidatenlijsten van pro Biden kiesmannen hadden, overtuigt de Trump campagne Republikeins gecontroleerde wetgevende lichamen om rivaliserende pro Trump kandidaatslijsten naar het Congres te sturen voor de stemming van het college van kiesmannen.

De volgende week is chaotisch: een lijst van kiesmannen voor Biden van Michigan en Wisconsin circuleert op rechtse sociale media, inclusief foto’s, huisadressen en valse claims, dat velen van hen in de zakken van miljardair George Soros zitten of zijn verbonden met kinderseks handelsringen.

Massale pro Biden straatprotesten beginnen, eisend, dat Trump zich gewonnen geeft. De president tweet met allemaal hoofdletters: “Echte patriotten moeten deze Antifa terroristen laten zien, dat burgers die van het 2eamendement houden, nooit hen deze verkiezing zullen laten stelen!”  Over het hele land breken gewelddadige conflicten uit. Diverse mensen worden gewond en gedood in meerdere incidenten, hoewel rapportages conflicteren over hun identiteiten en wie met het geweld begon.

Ondertussen verklaart Trump, dat “tenzij deze slachting nu stopt”, hij de ‘Insurrection Act’ zal inroepen en “ons ongelooflijk machtig leger en hun onheilspellende wapens” in de straten zal sturen om “deze anti Amerikaanse terroristen een lesje te leren”.  In het Pentagon komen de hoofden van de staf bijeen in een haastige vergadering om de crisis te bespreken. En het is nog niet eens Thanksgiving (dit jaar op donderdag 26 november).

Bovenstaande dystopie is gebaseerd op een van de oefeningen van het Transitie Integriteit Project. Verderop in het artikel wordt een ander scenario geschilderd, waarin herhaalde beweringen van Team Trump over frauduleuze geposte stembiljetten ertoe leidde, dat een Nationale Wacht troep duizenden stembiljetten uit naar Democratisch leunende ZIP codes vernietigde, onder applaus op sociale media van Trump supporters. Steeds maar weer drong Team Biden aan op kalmte, nationale eenheid en een eerlijke telling van de stemmen, terwijl Team Trump nauwelijks verhulde oproepen deed tot geweld en intimidatie tegen stembiljet tellende ambtenaren en kiesmannen van Biden.

In iedere oefening probeerden beide teams hun supporters te mobiliseren om de straat op te gaan. Team Biden riep herhaaldelijk op tot vreedzame protesten, terwijl Team Trump provocateurs aanmoedigde om geweld op te stoken, vervolgens de resulterende chaos gebruikte om het zenden van federale wacht units of actief militair personeel in Amerikaanse steden te rechtvaardigen om “orde te herstellen”, wat tot nog meer geweld leidde. Tussen haakjes, de oefeningen onderstreepten de geweldige macht, die de zittende president geniet. Biden kan een nieuwsconferentie bijeenroepen, maar Trump kan de 82e Luchtbrigade inroepen.

Ook probeerde Team Trump herhaaldelijk dubbelzinnigheden en gaten in het wettelijke framewerk uit te buiten. Er zijn er meer dan je zou denken. Team Trump probeerde herhaaldelijk bijvoorbeeld de federale GOP bondgenoten over te halen om rivaliserende kandidatenlijsten van kiesmannen naar Congres te zenden, wanneer de volksstemming niet hun kant opgaat. Met wedijverende kandidatenlijsten op weg naar Washington voor de gezamenlijke sessie van Congres op 6 januari die formeel de kiesman stemmen telt, argumenteren Trump supporters dat Vice president Pence, in zijn capaciteit als president van de Senaat, de macht heeft om te beslissen welke kiesmannen te erkennen. Daarentegen argumenteerden de Democraten, dat het Huis van Afgevaardigden de constitutionele autoriteit had om te kiezen welke kiesmannen geaccepteerd zouden moeten worden in het geval van een impasse. Of als alternatief de mogelijkheid om te verhinderen, dat de gezamenlijke sessie überhaupt plaatsheeft. We hebben dit soort impasse niet opgelost in onze oefeningen. Het is niet duidelijk hoe zo’n patstelling in het echte leven beslecht zou worden.

In het scenario, waarin Trump wint, probeerden desperate Democraten, verbluft door weer een verkiezing gewonnen door de kandidaat met minder stemmen na geloofwaardige claims van buitenlandse inmenging en kiezersonderdrukking, ook rivaliserende kandidatenlijsten van kiesmannen naar Congres te sturen. Ze lanceerden zelfs het idee om afscheidingsbewegingen in Californië en het Noord Westen aan te moedigen, tenzij GOP Congresleiders akkoord gingen met een serie hervormingen, inclusief het verdelen van Californië in vijf staten om een betere representatie van haar enorme bevolking in de Senaat te verzekeren, evenals staatschap voor DC en Puerto Rico.

Terwijl beide partijen een beroep deden op de gerechtshoven, evenals op de publieke opinie, wezen de wet experts in onze oefening er op, dat het gerechtelijke systeem het beste kan vermijden beslissingen te nemen over centrale kwesties, aangezien gerechtshoven dit kunnen zien als fundamenteel politiek in plaats van gerechtelijk van aard. Andere spelers merkten op, dat er in ieder geval geen garantie was, dat de verliezende kant een oordeel zou accepteren van een in hoge mate gepolitiseerd Hoogste Gerechtshof.

Er is echter ook enig goed nieuws. Dit soort oefeningen voorspelt niet de toekomst. In feite probeert men door oorlogje te spelen al de dingen te voorspellen, die fout zouden kunnen gaan, precies om te verhinderen, dat ze in het echte leven gebeuren. En terwijl de oefeningen van het Transitie Integriteit Project diverse sombere mogelijkheden benadrukten, suggereerden ze ook enige manieren, waarop we als natie een democratische instorting kunnen vermijden.

Allereerst kunnen Congres en staten leider, inclusief wetgevers, gouverneurs, staatssecretarissen van staten en staats AG’s van beide partijen, zich verplichten om de integriteit van het verkiezingsproces te beschermen tegen partijdige inmenging. Staatsbeambten kunnen zeker stellen, dat kiezers tijdig gedetailleerde en accurate informatie krijgen over waar, wanneer en hoe te stemmen, en te verzekeren, dat ze begrijpen, dat niemand de verkiezing kan opheffen of uitstellen. Staatsfunctionarissen kunnen ook administratieve barrières elimineren, die kiezers zouden verhinderen om per post te stemmen en deadlines te halen door hun fouten, en door voldoende stembureau medewerkers te rekruteren om zeker te maken, dat alle kiezers kunnen stemmen en alle stembiljetten geteld kunnen worden. Tot slot kunnen ze stappen nemen om de verkiezingsfunctionarissen, die de stemmen tellen, te managen, te beschermen tegen lastig vallen en intimidatiepogingen, en, van te voren en op een onpartijdige basis, regels vast te stellen voor het oordelen van strijdige claims over hoe de stemmen van een staat toe te wijzen zijn.

Ondertussen kunnen militaire en politionele leiders zich voorbereiden op de mogelijkheid, dat politici zullen proberen te manipuleren of misbruik te maken van hun dwingende macht. Partijdige figuren, inclusief Trump, kunnen proberen de politie, nationale wachttroepen en mogelijk het leger in te schakelen om “orde te herstellen” op een manier, die primair één partij bevoordeeld, of troepen en politie involveert in pogingen om het tel proces van de stembiljetten te onderbreken. De federale respons op de protesten van deze zomer op DC’s Lafayette Square en in Portland, Oregon, suggereren, dat dit niet puur speculatief is. Om te voorkomen om ongewilde pionnen te worden in een partijen strijd, kunnen militaire en politionele leiders duidelijk van te voren statements laten uitgaan over wat ze wel en niet zullen doen. Ze kunnen troepen en politieagenten trainen in de escalatie technieken en de vitale noodzaak om onpartijdig en respectvol voor burgerrechten te blijven .

De media heeft ook een belangrijke rol. Verantwoordelijke zenders kunnen helpen het publiek te onderwijzen over de mogelijkheid, ja zelfs, de waarschijnlijkheid, dat er geen duidelijke winnaar zal zijn op de avond van de verkiezingen, omdat een accurate telling weken in beslag kan nemen gezien het grote aantal met de post gezonden stembiljetten, dat verwacht wordt in deze nooit eerder voorgekomen verkiezing te midden van een pandemie. Journalisten kunnen ook helpen de mensen te laten begrijpen, dat stemfraude buitengewoon zeldzaam is en in het bijzonder, dat er niets verdachts is aan het stemmen per post. Sociale media kunnen zich verplichten tot het beschermen van het democratische proces, door het snel verwijderen of corrigeren van valse statements, verspreid door buitenlandse of binnenlandse dis informatie campagnes en door zeker te maken, dat hun platforms niet worden gebruikt om geweld aan te stoken of te plannen.

Tot slot kunnen ook gewone burgers helpen, misschien wel het meest van allemaal. Zoals de rechtsgeleerde Learned Hand zei in 1944, “Vrijheid ligt in het hart van mannen en vrouwen; wanneer hij daar sterft, kan geen constitutie, geen wet, geen gerechtshof, geen gerechtshof hem redden (…) terwijl hij daar ligt, heeft hij geen constitutie, geen wet, geen gerechtshof nodig om hem te redden.” Dit is nu net zo waar als het toen was: wanneer mensen zich verenigen om democratie en de rechtsstaat te eisen, kunnen zelfs onderdrukkende regimes in hun spoor gestopt worden. Massamobilisatie is geen garantie, dat onze democratie zal overleven, maar als dingen zo fout gaan als onze oefeningen suggereren, dat ze kunnen gaan, kan een volgehouden, niet gewelddadige protestbeweging Amerika’s beste en finale hoop zijn. Aldus Rosa Brooks.

In mijn ogen is het bovenstaande scenario uitermate onwaarschijnlijk. Veel waarschijnlijker is een scenario, dat genoemd wordt ‘Red Mirage’, oftewel ‘Rode luchtspiegeling’. Dit houdt in, dat op de avond van de verkiezing Trump een grote voorsprong heeft en zichzelf als winnaar uitroept, maar dat in de dagen erna steeds meer stembiljetten per post binnenkomen, waardoor de voorsprong van Trump steeds kleiner wordt. Dit scenario is ook uitgewerkt en zal ik in een volgende aflevering behandelen.

Als je het aan kunt horen is hier een link naar de linkse Nicole Sanders Show over ons onderwerp, ga naar https://fans.fm/p/EwzBWDz.

Voor het volledige verslag van het Transitie Integriteit Project, zie de PDF.
Transitie Integriteit Project – Preventing a Disrupted Presidential Election and Transition, August 3, 2020

Amazing Polly – A Coup in the Making

Published on 10 sep. 2020

This might be the most important story out there right now. Deep State is openly planning how to subvert the election results and they are planting the seeds of the narrative as we are distracted. The second half features a retired army Colonel and JAG officer giving a warning of the dangers he sees.

If you’d like to support me in this work I love doing, please go to https://paypal.me/PollyStGeorge (thank you!!) or you can send me something through the mail https://www.amazingpolly.net/contact.html.
Please note I cannot accept courier, and any checks must be made out to Polly Media.

References
Quite Frankly GREAT show discusses Dem coup plan to unleash hell if Trump wins, featuring Kris Anne Hall https://www.youtube.com/watch?v=4NmojsAMIos
American Mind The Coming Coup https://americanmind.org/essays/the-coming-coup/
Washington Post coup planning article Rosa Brooks https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2foutlook%2f2020%2f09%2f03%2ftrump-stay-in-office%2f%3farc404%3dtrue&arc404=true
Washington Post https://www.washingtonpost.com/gdpr-consent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2foutlook%2f2020%2f09%2f03%2ftrump-stay-in-office%2f%3farc404%3dtrue&arc404=true
Whitney Webb Transition Integrity Project https://orinocotribune.com/bipartisan-washington-insiders-reveal-their-plan-for-chaos-if-trump-wins-the-election/
Ben Swann Gates funds media https://www.youtube.com/watch?v=DUGVp_KgZ_o
Tucker: Tech boosting Biden https://www.youtube.com/watch?v=OEOtF8ZRkzE
Really Graceful Fact Checkers https://www.youtube.com/watch?v=4GbbSCqNTZA
James Corbett: Fact Checkers xhttps://www.youtube.com/watch?v=rtirKL_XmGg

Reacties
https://www.bitchute.com/video/egCCVuHJqp6e/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Qanon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Amazing+Polly