Cor Hendriks – Qanon (12) De Oorlog over de ‘Border Wall’

Qanon (12) De Oorlog over de ‘Border Wall

Evil has no boundaries = Evil has | knows no bounds.

Trump heeft de regering op slot gedaan, genaamd: a partial government shutdown, over de kwestie van de ‘Wall’. In de Nederlandse Fake News Media wordt deze kwestie uiteraard zeer eenzijdig behandeld. De ‘Shutdown’ heeft onder tussen het lengte record gebroken, zoals de Volkskrant meldde, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/shutdown-amerikaanse-overheid-langste-in-de-geschiedenis~bc04f8e8/. In het artikel wordt slechts wee geklaagd over de nadelen van deze sluiting en tevens globalististische propaganda bedreven door er op te wijzen, dat zwarte Amerikanen onevenredig worden getroffen door de sluiting. Zij zijn 12% van de bevolking, daarentegen 18% van het ambtenarenapparaat. De oorzaak van deze scheve verdeling is volgens het artikel ‘dat de overheid zich strikt aan anti-discriminatieregels moet houden, terwijl de particuliere sector nog altijd liever voor witte werknemers kiest.’ De oorzaak is dus zogeheten ‘affirmative action’ (https://en.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action), oftewel ‘positieve discriminatie’, zoals hier in Nederland ook wordt bedreven: minderheden worden voorgetrokken omdat selectie niet plaats heeft op grond van bekwaamheid maar op andere gronden (ras, geslacht).

Dus het bedrijfsleven wordt verweten te weinig zwarten in dienst te nemen – en de reden daarvoor is dat ze minder gekwalificeerd zijn, want het bedrijfsleven kijkt wel naar kwaliteit (wanneer ze tenminste verstand van zaken hebben), maar getallen worden niet gegeven, zodat het getal van zwarten in dienst van de overheid eigenlijk in de lucht hangt. Er zijn dus overdreven veel zwarten in dienst van de overheid en juist zij worden getroffen door deze sluiting van de overheid. Het zijn dus typisch projecten van de Democraten en dat geldt ook voor een heleboel andere dingen, die door deze shutdown getroffen worden; het betreft immers niet-essentiële onderdelen van de overheid (vanwaar wordt gesproken over ‘partial’).

Het Bespelen van de Media

Het artikel is bedoeld om Trump af te schilderen als een dictator, want het lijkt alsof het een strijd is van een eigenwijze president tegen het hele land, maar het is slechts tegen een kleine groep van eigenwijze Democraten, terwijl een ruime meerderheid der Amerikanen Trump steunt. Hoe de Fake News Media door Trump worden gebruikt, kunnen we zien aan het genoemde artikel in de Volkskrant. Waarschijnlijk wist u, net als vele Amerikanen, van het bestaan van ‘affirmative action’, positieve discriminatie, wat natuurlijk net zo goed discriminatie is, namelijk van alle anderen, die niet tot die minderheid behoort. Dit heeft geleid tot een enorme scheefgroei en de overheid is geworden tot een banenmachine voor minderheden. ‘Iedereen’ kent wel de grap over hoe een ambtenaar knipoogt: hij doet één oog open.

TDS (Tucker Carlson 11-9-18)

Tucker Carlson, TDS, September 11, 2018

De Democratische partij is op een punt gekomen, waarop ‘tegen Trump zijn’ alle andere belangen te boven gaat. Dit heet ‘Trump Derangement Syndrome’ (TDS) (https://en.wikipedia.org/wiki/Trump_derangement_syndrome). De Democraten zijn de weg geheel kwijt geraakt, want ze spreken zichzelf tegen, zoals herhaaldelijk door Trump en anderen wordt aangetoond door het vertonen van oude video’s (zie https://youtu.be/gHnGFkUS_lc), waarin Obama, Schumer, Pelosi en andere prominente Democraten exact hetzelfde zeggen als Trump nu (want Trump gebruikt juist die oude uitspraken). Volgens de New York Times is TDS een mythe (https://www.nytimes.com/2018/09/16/opinion/columnists/democrats-midterms-progressive-left-trump.html), terwijl volgens een psychiater TDS echt is en een serieuze kwaal (https://www.wnd.com/2018/09/psychiatrist-trump-derangement-syndrome-is-real-and-serious/).

A regular working class man

A Regular Working Class Man

Allereerst is hier een video waarin de kwalijke kanten van het beleid van Trump breed worden uitgemeten, zie https://youtu.be/cOJ-dNwVQzg (11:08) ‘Pre-planned Prolong US Government Shutdown’ van Hedgehog, gepubliceerd op 10 jan. 2019 (114.518 v; 2.123 r).

Voor de Democraten lijkt er geen weg terug. Ze zijn volledig geradicaliseerd en sturen daarmee aan op hun eigen vernietiging. De shutdown gaat door en de klachten van de basis zullen toenemen en uiteindelijk de Democratische partij dwingen toe te geven. Maar ondertussen zijn vele zaken aan het licht gekomen. Waarom zijn zoveel Amerikanen afhankelijk van ‘food stamps’, tegenwoordig SNAP geheten (https://en.wikipedia.org/wiki/Supplemental_Nutrition_Assistance_Program)? Dit is het gevolg van de lage lonen, die weer het gevolg zijn van de instroom van zogeheten ‘ongedocumenteerde werkkrachten’ (oftewel illegalen), wat het gevolg is van de ‘open border’ politiek van de voorgaande presidenten, Democraten zowel als Republikeinen, want beide partijen waren in feite identiek voordat Trump op het toneel verscheen.

Traditioneel was de Republikeinse partij de partij van het grootkapitaal en de Democratische partij de partij van de gewone man. Dit is echter al een lange tijd niet meer het geval. Het grootkapitaal heeft de Democratische partij overgenomen en een tijdlang was er geen verschil tussen beide partijen. Nu heeft Trump de Republikeinse partij omgevormd tot de partij van de gewone man, waardoor de ideologische basis van de Democratische partij is verdwenen en deze nu alleen nog maar de partij van de globalisten is, d.w.z. van de rijke donateurs van Pelosi en Schumer, die geen ‘Wall’ willen omdat dat de lonen opdrijft.

Diversiteitspolitiek heeft een uithollend effect. Door ‘affirmative action’ worden mensen aangenomen op basis van andere zaken dan kwalificatie. Het gevolg is uiteraard dat niet de beste mensen op de zetels terechtkomen. Omdat die mensen zijn voorgetrokken, hebben ze ook het gevoel dat ze recht hebben op die positie en dat ze zich niet hoeven in te spannen, want ze kunnen niet ontslagen worden (beschermd als ze zijn door affirmative action). Aangezien de overheid zelf degene is die dit in hoofdzaak bedrijft wordt de overheid ook het meest getroffen door incompetentie. Dit wordt aangetoond door de ‘shutdown’: het sluiten van allerlei overheidsprojecten heeft alleen maar effect op het uitbetalen van salarissen aan verder nutteloze ambtenaren. Het zijn werkverschaffingsprojecten van de Democraten, die het meest worden getroffen, zodat zij het hardst zullen piepen en de eigen partij zullen dwingen akkoord te gaan met de eisen van Trump t.a.v. de ‘wall’.

In Trouw wordt gemeld dat de veiligheid in het gedrang begint te komen (https://www.trouw.nl/home/de-amerikaanse-shutdown-brengt-nu-ook-de-veiligheid-in-het-gedrang~a2a13030/). Er wordt verder hoofdzakelijk gesproken over ongemakken bij het verkrijgen van een hypotheek of het goedkeuren van een nieuwe biersoort en de zogeheten triple-A status dreigt in gevaar te komen. En het artikel besluit met de constatering van een patstelling: ‘De Democraten in het Congres zijn vastbesloten om Trump zijn grensmuur niet te geven. Trump is nog altijd vastbesloten om hem te bouwen. Intussen blijft de overheid dicht.’

Volgens BNNVARA hebben hackers nu vrij spel (https://joop.bnnvara.nl/nieuws/cybercriminelen-profiteren-van-amerikaanse-shutdown), wat natuurlijk grote onzin is. Het artikel bevat niet meer dan deze propaganda zin, die nergens op is gebaseerd en alleen bedoeld is om paniek te zaaien.

De NOS publiceerde een video, waarin een Democraat Trump oproept op te houden met zijn onverantwoordelijke ‘shutdown’, maar ze zijn aan het verkeerde adres en moeten zich richten tot hun eigen leiders Schumer en Pelosi, zie https://youtu.be/m6KbFOSEyCg (2:14) ‘SHUTDOWN: Amerikaanse ambtenaren gefrustreerd door onbetaald thuiszitten’ van NOS, gepubliceerd op 12 jan. 2019 (842 v; 21 r). Tekst: ‘De frustratie groeit bij ambtenaren in de Verenigde Staten. Honderdduizenden werknemers van de federale overheid krijgen vandaag geen salaris uitgekeerd, omdat de overheid nog altijd plat ligt. 22 dagen duurt de shutdown inmiddels. En sinds vandaag is het de langste shutdown in de VS ooit (https://nos.nl/l/2267073). De shutdown van de Amerikaanse overheid is nu 22 dagen aan de gang. Daarmee is het record uit januari 1996, toen Clinton president was, gebroken. Hoe komt het dat het al zo lang duurt, en wanneer is het voorbij? Lees het hier https://nos.nl/l/2267147.

Er wordt herhaaldelijk gesuggereerd, dat Trump een noodtoestand kan uitroepen om de muur te bouwen zonder toestemming van het Congress. (zie https://www.washingtonpost.com/politics/shutdown-showdown-trump-heads-to-the-border-as-impasse-over-wall-drags-on/2019/01/10/bb325c92-14c9-11e9-90a8-136fa44b80ba_story.html?noredirect=on&utm_term=.b08d9619677c: Shutdown showdown: Democrats press to reopen government as Trump heads to border). Trump heeft zelf gezegd, dat hij dit kan doen en ook zal doen wanneer de situatie hem daartoe dwingt. Hij zal dit echter niet doen zolang de dingen gaan zoals ze nu gaan. Alleen wanneer een nieuwe ‘caravan’ ontstaat in Mexico, zal hij dat doen. Maar nu is het doel slechts de Democraten op de knieën te krijgen en naar het zich laat aanzien is dat wat er gaat gebeuren. Maar ondertussen worden de Amerikanen en de rest van de wereld getrakteerd op de Schumer-Pelosi show. Een analyse van de speeches van Trump en het duo Schumer-Pelosi is te zien in de video https://youtu.be/4tN3792r4tA (20:48) ‘Body Language: Government Shutdown Trump Vs Chuck & Pelosi’ van Body Language Ghost, gepubliceerd op 8 jan. 2019 (358.536 v; 8.187 r). Een meer politiek getinte analyse wordt gegeven in de video https://youtu.be/IgIrAoYw2Bo (46:21) ‘Why Don’t Responses Ever Work? | The Michael Knowles Show Ep. 277’ van The Daily Wire, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (19.004 v; 226 r). Tekst: ‘Chuck and Nancy get meme’d for their American Gothic response to President Trump’s Oval Office speech. Then, AOC responds to the responders, Trump gives the speech itself, and Kellyanne Conway roasts Jim Acosta. Finally, the APA declares masculinity harmful.’

Door de volgers van Q wordt de zaak op de voet gevolgd, zelfs Billy Joyce uit Canada heeft een van zijn Red Pill video’s aan het onderwerp gewijd, zie https://youtu.be/mZHlgFaFQhI (26:31) ‘What’s really behind Democrats Opposition of #TheWall ? Liars and Hypocrites EXPOSED!’ Van Billy Joyce, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (4.532 v; 188 r). Tekst: ‘CANADA’S RED PILL – January 9th 2019 : Last night’s #OvalOfficeAddress by #POTUS #Trump was phenomenal. #ChuckSchumer and #NancyPelosi rebuttals…not so much! With all the #HeinousCrimes the #President mentioned, you’d think #ChuckTheSchmuck and #HoppedUpPelosi would have more sympathy for the victims of #IllegalMigrants. But maybe they oppose #TheWall so much because they have a vested interest in keeping the #SouthernBorder open…maybe #Avicii knew what these and other #Globalist #Elite creeps were up to all along, but will we ever know the #Truth ? Will #Trump declare a #NationalEmergency ? Did #QAnon once predict this day would come?? Did I mention #Avicii ?? NO TIME STAMPS, the whole video paints a picture…sorry it’s not shorter.’

Ook de bekende Q volgende commentator Lionel, die ook regelmatig op RT verschijnt, heeft de volgende video gewijd aan het gebeuren: https://youtu.be/1cW6qd9VHkQ (24:47) ‘Trump’s Epic Address to the American People Followed by Chuckles and Nancy, the Dem Ma and Pa Kettle’ van Lionel Nation, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (62.304 v; 869 r). Tekst: ‘President Trump was magnificent last evening with his address to the country while the stultiloquent Ma and Pa Kettle, Chuckles and Nancy, glared, glowered and gaslighted a country who wondered how in the hell these two ossified troglodytes ever were elected to anything. Below were some great moments from POTUS’s address. This was the home run. This. “Some have suggested a barrier is immoral. Then why do wealthy politicians build walls, fences and gates around their homes? They don’t build walls because they hate the people on the outside, but because they love the people on the inside. The only thing that is immoral is for the politicians to do nothing and continue to allow more innocent people to be so horribly victimized. America’s heart broke the day after Christmas when a young police officer in California was savagely murdered in cold blood by an illegal alien who just came across the border. The life of an American hero was stolen by someone who had no right to be in our country.” “The federal government remains shut down for one reason and one reason only: because Democrats will not fund border security.” “Every day, Customs and Border Patrol agents encounter thousands of illegal immigrants trying to enter our country.” “Senator Chuck Schumer, who you will be hearing from later tonight, has repeatedly supported a physical barrier in the past, along with other Democrats.” “America proudly welcomes millions of lawful immigrants who enrich our society and contribute to our nation, but all Americans are hurt by uncontrolled illegal migration. It strains public resources and drives down jobs and wages.” Een andere video van dezelfde dag is https://youtu.be/zfykxIgAv00 (12:23) ‘This Is Our War: For the Wall, Liberty, Sovereignty, Safety, Security and A Promise to America Kept’ van Lionel Nation, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (12.509 v; 229 r).

Het was niet moeilijk om van het duo Schumer-Pelosi een creepy duet te maken, zie https://youtu.be/-lvD687wZqk (3:01) ‘Nancy & Chuck #1984 #Remix #Just4Fun’ van The Red Pill Book, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (4.768 v; 114 r). Zie ook het artikel ‘Chuck Schumer and Nancy Pelosi’s rebuttal to Trump unleashes a flood of memes’ van Eric Ting van 8-1-19 (https://www.chron.com/politics/article/Chuck-Schumer-Nancy-Pelosi-memes-Trump-speech-oval-13519132.php).

Hier is de ongezouten mening van Trumper van het eerste uur Ann Coulter over de speech van Trump, hoor https://youtu.be/z6SgymcCnxQ (11:06) ‘Ann Coulter Responds to Trump’s Oval Office Speech’ van Conservative Citizen, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (49.643 v; 481 r).

Trump border measures (RedPill78 9-1-19)

Trump Border Measures, RedPill78, 9 januari 2019

Een Q-volger en Red Piller maakte de video https://youtu.be/6CQ1XVuhySk (17:12) ‘It’s The Border, Silly! 79% of America agrees!’ Van RedPill78, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (31.296 v; 717 r).

Ingewikkelder en dieper gaand is de video https://youtu.be/K8xT4a3wvBk (23:46) ‘The Pelosi and Schumer 01-08-19 Equal Time – Observation’ van MrCati, gepubliceerd op 10 jan. 2019 (1.258 v; 87 r). Tekst: ‘This report covers the 01-08-19 Trump National Address where afterwards, the Democrats, Pelosi and Schumer were given equal time to respond to Trumps address. It is the Equal Time segment of the Democrats that is coded with 9-23 and other significant coding showing that the Democrats, Pelosi and Schumer were responding to Trump’s National Address to the Nation by communicating a 9-23 message that seeks to undermine the actions of Trump and his administration’ (een MF-er is een motherfucker zoals de eerste Moslimvrouw in het congress Trump noemde, zie bijvoorbeeld https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/tlaib-trump-motherfucker-774901/).

In de Fake News Media wordt gezegd dat Trump op de tafel sloeg en wordt gesproken over een ‘temper tantrum’ (zie https://en.wikipedia.org/wiki/Tantrum, bijv. door CNN (i.e. de Clinton News Network), zie https://edition.cnn.com/2019/01/09/politics/donald-trump-democrats-meeting-government-shutdown/index.html met de titel ‘Donald Trump’s temper tantrum’), zie echter hier een rapportage van de andere kant: https://youtu.be/KzsvQFF2KNo (20:39) ‘IT’S HAPPENING!! PELOSI, SCHUMER & MORE ARE SHAKING IN FEAR! GOP LEADERS FINALLY DID THIS!’ Van In God We Trust, gepubliceerd op 10 jan. 2019 (9.214 v; 530 r).

Tantrums are coming (Jenny Hatch 7-1-19)

Tantrums are coming, Jenny Hatch, 7 januari 2019

Overigens hebben de ‘deplorables’ geen enkel probleem met ‘tantrums’ van Trump: laat ze maar komen, zegt ‘Citizen journalist’ Jenny Hatch, zie https://youtu.be/B2C7F3ToZpA (8:05) ‘Where We Go One, We Go All! @JennyHatch #WWG1WGA’ van Jenny Hatch, gepubliceerd op 7 jan. 2019 (8.726 v). Voor haar loopt Trump ook in een geel hesje, zie https://youtu.be/7fHJp3Op8v4 (9:27) ‘The Yellow Vest Movement is SPREADING LIKE WILDFIRE around the Globe @JennyHatch #WWG1WGA’ van Jenny Hatch, gepubliceerd op 10 jan. 2019 (11.157 v). En voor wie meer wil weten over Qanon heeft ze de volgende ‘primer’ https://jennyhatch.com/contact/fact-or-fiction-what-is-all-this-qanon-talk-a-primer-by-jennyhatch/.’ Een nieuwere video van haar is https://youtu.be/ddur1Yr9Wew (7:42) ‘I’ve Got The MUSIC IN ME! @JennyHatch’ van Jenny Hatch, gepubliceerd op 11 jan. 2019 (5.336 v). Zie ook https://youtu.be/Bxcop2EcuQ4 (6:24) ‘The World is WATCHING!!! @JennyHatch #UNMigrationCompact’ van Jenny Hatch, gepubliceerd op 10 jan. 2019 (5.752 v). Zie ook haar laatste bijdrage met unieke beelden van de revolutie in Frankrijk, waar o.a. de EU-vlag werd verbrand, zie https://youtu.be/BPcwZVfqdnQ (9:14) ‘In France TODAY the EU FLAG was DESTROYED by French PATRIOTS! @JennyHatch #GiletJaunes #YellowVest’ van Jenny Hatch, gepubliceerd op 12 jan. 2019 (7.454 v).

Trump in yellow vest (Bond Robin 6-1-19)

Trump in Yellow Vest, Bond Robin, 6 januari 2019

Zeer diepgaand is de analyse van de Q-volger Bond Robin, zie https://youtu.be/34RncFZjXOw (47:23) ‘Trump’s Wall and Julian’s Freedom’ van Bond Robin, gepubliceerd op 9 jan. 2019 (956 v; 21 r). Tekst: ‘Julian Assange chose to be a journalist in the era when REAL Journalism became a Criminal ACT, when the criminals held control of the Justice system, FBI, CIA etc., Julian was smarter than Michael Hastings, Andrew Brietbart, Bre Payton, Gary Welsh, Tom Clancy, Serena Shim, James Dolan, Michael Ruppert, Udo Ulfkotte, Aaron Swartz, Ted Jacobs, David Kelly, Gary Webb, Larry McDonald, William Bill Cooper, and a host of others who did not know how, or were unwilling to imprison themselves to keep speaking and keep writing. Most really didn’t understand the ruthlessness of the enemy they were choosing to expose. Truth has always been under threat, but of late it has become an automatic death sentence.’ Met links.

The Border Wall Vs Human Slavery (Bond Robin 8-1-19)

The Border Wall versusHuman Slavery, Bond Robin, 8 januari 2019

Een eerdere video van hem is https://youtu.be/w_WryGxSYtI (49:58) ‘The Border Wall Vs Human Slavery’ van Bond Robin, gepubliceerd op 8 jan. 2019 (1.264 v; 18 r). Tekst: ‘Five years ago (and longer) I was telling you that the result of our War of American “Independence” had been reversed and that our politicians had literally handed our nation over to the same Globalist power structure we fought to free ourselves. I told you many times that the means of the surrender was through closely held “international corporations”. Since 2014 we have discovered their names and who holds the actual power – Michael McGibben and American Intelligence Media have done an outstanding job of exposing the heads of the Globalist Hydra. Prior to Trump, we as a nation were thoroughly conquered, our wealth, our blood and young people used in wars and situations of Robbery and Genocide NOT beneficial to WE THE AMERICAN PEOPLE. We actually witnessed Obama and Hillary Clinton destroy peaceful and stable countries, slaughter foreign leaders in the streets, and clear the way for the re-establishment of the Slave Markets in Libya! And in the overall multidimensional schemes, TRILLIONS of dollars have been robbed from WE THE AMERICAN PEOPLE and handed to the Luciferian Globalist Cabal. For those of you who like to say, “Nothing is really happening” you are so very wrong because we are no longer conquered, but we are not yet free, we are engaged in our second War of Independence, and the outcome is not yet clear; many agents of the enemy reside in our government and every institution of our society. Our Congress and Judiciary is so corrupted by these Luciferians, blackmailed and owned by them, that those institutions have served as WEAPONS AGAINST US. For instance, it was the Globalist Controlled Supreme Court that created the American Genocide through abortion and created the great farce of Dual Citizenship; it even upheld the notion, the precedent, that an American Citizen could be taxed for simply breathing. (Obamacare tax mandate) A Turn has happened, we know because we could not be battling the enemy on so many fronts if WE had not TURNED to face them. God Bless our Commander and Chief, Donald Trump. “having turned the reigns of government over to the SAME International money establishment from whom we won our independence in the Revolutionary War. The same International Establishment that has since Mohammed, controlled the Slave Trade in all the World.”’

Het is een onderwerp dat hem hoog zit, want nog eerder maakte hij al de video https://youtu.be/k3UEYQxnwaM (56:22) ‘Bond Go Round The Psyops’ van Bond Robin, gepubliceerd op 3 jan. 2019 (1.184 v; 25 r). Tekst: ‘Trump wants to build a border wall and the left thinks they can prevent him with a shit-storm wall of propaganda. The last three years have been the most amazing exercise of psyops madness, and pure madness exhibited in the demonic display of professional liars and madmen and insane women parading in pussy hats and otherwise inappropriately dressed screaming the screams of demons. What is happening is a National Exorcism and we are at the stage that the demons are SCREAMING in protest to being exposed and examined, reluctantly volunteering their names out of torment. They are as pathetic as the proverbial vampire faced with a Christian Cross.’

En zeer recent maakte hij de video https://youtu.be/ToOjS2VjR1c (18:43) ‘Trump Nation Vs Globalist Open Borders’ van Bond Robin, gepubliceerd op 10 jan. 2019 (450 v; 6 r). Tekst: ‘Over the last decades I have written many hundreds of thousands of words every month, and that is not an exaggeration. One constant theme has been that in a practical way, the immediate demarcation line was between Globalism vs Nationalism, and that if Globalism won, humanity would not survive. What I was saying was the very opposite of what EVERYONE ELSE said and believed. Nationalism was equated with NAZISM and White Supremacy and that was a master stroke of Globalist Psyops.’ [Aan dit laatste zal ik een speciale Red Pill aflevering wijden met de titel ‘Hitler was een socialist’.]

De laatste Trump-tweets worden besproken in deze aflevering van Truth and Art TV, zie https://youtu.be/1yKJCur1IBg (15:38) ‘Trump Explodes On Twitter- Calls Out Rats, Attempted Coup!’ van Truth and Art TV, gepubliceerd op 13 jan. 2019 (31.432 v; 457 r).

De show van Judge Jeanine (https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanine_Pirro), waarover in de votige video wordt gesproken, is te zien in de volgende video (31:02) van HeydonMusicpage:

Heydon Music Page – TRUMP “I HAVE ALL THE FILES ON EVERYONE (Tick Tok)! Let that Sink In, I’m Holding my Cards

Gepubliceerd op 13 jan. 2019

 

HeydonMusicpage – TRUMPI HAVE ALL THE FILES ON EVERYONE (Tick Tok)! Let that Sink In, I’m Holding my Cards.”

Audio and Video Credit
Gabriella Quevedo
https://www.instagram.com/gabriellaquevedo97/
http://www.youtube.com/user/Gabriella9797
@GOP
@RealDonaldTrump
@classicRocksAndBlues
@judgeJeaninee
http://www.Foxnews

MUSIC Heydonmusicpage

THE SOFTWARE I USE FOR MY VIDEOS!
Audio? Sequoia by Magix
https://www.magix.com/us/music/sequoia/
Video? VEGAS PRO
https://www.vegascreativesoftware.com

Thanks for Watching.

Please Subscribe.

Read Real News
https://theconservativetreehouse.com/

DISCLAIMER

Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for “Fair Use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.

The materials are used for illustrative and exemplification reasons, also quoting in order to recombine elements to make a new work. The original works were altered quantitatively or qualitatively and the video does not compete with the market for the original works. There were used small portions of the materials in A new context and expression for illustrative reasons only.

I do NOT own the video materials and all credits belong to respectful owners. In case of copyright issues, please contact me immediately for further credits or clip delete.

THANKS FOR WATCHING

#Obama #Hillary #TRUMP

Reacties
https://youtu.be/mTLDmee-J1U

Al dat gedoe rond de ‘Wall’ en de ‘shutdown’ is uiteraard een afleiding van dingen, die achter de schermen gebeuren, zie de video https://youtu.be/xMYp2qETHpw (22:08) ‘WHILE EVERYONE FOCUSES ON THE WALL, TRUMP JUST CRIPPLED THE GLOBAL BANKING CARTEL! IS THE FED NEXT?’ Van Black Conservative Patriot, gepubliceerd op 12 jan. 2019 (164.708 v; 2.935 r).

https://youtu.be/02_CDQFhhHQ (17:38) ‘The Fallen Angels & Aliens (Demonic Entities) are Preparing For the Final Battle!’ Van PayDroV, gepubliceerd op 12 jan. 2019 (21.712 v; 281 r).

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Qanon