Cor Hendriks – Prins Bernhard en de Bilderbergers

Onlangs maakte ik melding van de reputatie, die Prins Bernhard geniet in kringen van samenzweringsdenkers. Ondertussen ben ik nog meer tegengekomen, dat relevant in deze kwestie is.

Zo schrijft Michael Snyder (June 08, 2015: EndOfTheAmericanDream Website, http://endoftheamericandream.com/) over ‘The Bilderberg Group – Founded by a Nazi and Continuing the Agenda of the Nazis’. Hij opent met een afbeelding van een krantenartikel uit de Daily Mirror van 23 februari, 1980 met de kop ‘Secret Meetings to Shape the World’ van Robert Eringer.
Snyder begint met de opmerking, dat wanneer je wilt uitvinden wat het oogmerk van een organisatie is, je naar de wortels moet terugkeren. En wanneer je de wortels van de Bilderberg Groep blootlegt, vindt je enige verontrustende zaken. Het blijkt namelijk, dat de Bilderberg Groep Nazi connecties heeft vanaf het allereerste begin en doorgaat met het bevorderen van de agenda van de nazi’s tot op de huidige dag.

Dit jaar (2015) komt de Bilderberg Groep bijeen van 11 tot 14 juni in het Interalpen Hotel, wat gelegen is nabij de stad Telfs in Oostenrijk. De organisatie heeft zoveel macht, dat zelfs enige dagen voor het gebeuren de politie iedereen (inclusief reporters) 10 km. weghoudt van het hotel.

Hierbij vraagt Snyder zich af: wanneer het gewoon een groep van privé burgers zijn, die samenkomen om te kletsen over wereldzaken, vanwaar al deze veiligheidsmaatregelen? Wat is er zo bijzonder aan deze groep mensen, die dergelijke buitengewone maatregelen rechtvaardigen? En waarom zijn ze er zo op gebrand om de rest van de wereld weg van hen te houden?

Snyder vervolgt met de bemerking, dat tijdens de 2e Wereldoorlog, WWII, de poging van de nazi’s om Europa (en uiteindelijk de hele wereld) te verenigen door oorlog miserabel faalde.
Toen de oorlog was afgelopen, dachten degenen, die in die droom geloofden, dat een andere aanpak noodzakelijk zou zijn. In plaats van oorlog zou een Verenigd Europa beheerst door Duitsland bereikt worden door internationale verdragen en diplomatie.
In 1957 werd de Europese Economische Gemeenschap gesticht en deze begon met maar zes landen: België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en West Duitsland. Sinds die tijd is deze uitgedijd tot 28 landen en staat bekend als de Europese Unie.
Het idee voor de gemeenschappelijke munt, die de Europese Unie thans gebruikt, de Euro, werd bedacht en ontwikkeld door de Bilderberg Groep. Deze organisatie is altijd in de voorhoede van Europese vereniging geweest, maar de meeste mensen hebben geen idee waar deze organisatie vandaan komt.

Welnu, de waarheid is, dat de Bilderberg Groep voor het eerst bijeenkwam in 1954, en een van de sleutelfiguren in de stichting van de groep was Prins Bernhard der Nederlanden. Niet alleen was hij een stichter, maar Prins Bernhard was daadwerkelijk werkzaam als de voorzitter van de organisatie tot 1976.

Waarom is dit van belang, vraag Snyder. De meeste mensen realiseren zich dit niet, maar Prins Bernhard behoorde ooit tot de Nazipartij.

Snyder citeert uit een artikel dat verscheen in The Telegraph: ‘Bernhard,a secret history’ (http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/netherlands/7377402/Dutch-Prince-Bernhard-was-member-of-Nazi-party.html), heeft onthuld, dat de prins een lid was van de Duitse Nazipartij tot 1934, drie jaar voordat hij trouwde met prinses Juliana, de toekomstige koningin van Nederland.
Annejet van der Zijl, een Nederlandse historica, heeft lidmaatschapsdocumenten in de Humboldt Universiteit van Berlijn gevonden, die bewijzen dat Prins Bernhard, die daar studeerde, lid was geworden van de Deutsche Studentenschaft, een Nationaal Socialistische studentenvereniging, evenals de Nazi NSDAP en zijn paramilitaire vleugel, de Sturmabteilung.
Hij verliet al deze groepen bij het verlaten van de universiteit in december 1934, toen hij ging werken voor de Duitse chemiegigant I.G. Farben.
En Prins Bernhards associatie met I.G. Farben verbindt hem ook met de nazi’s.

Snyder laat dit volgen door een citaat uit ‘The Nazi Hydra in America’ van Glen Yeadon:
De Bilderberg Groep, gesticht door Prins Bernhard der Nederlanden, hield zijn eerste bijeenkomst in 1954. De prins, een voormalig officier in de SS, had gewerkt voor I.G. Farbens beruchte NW7 groep, die dienden als spionnen voor het Derde Rijk. Bernhard behoorde tot de Nederlandse tak van de Tempelridders (Knights Templar). In 1954 werd hij benoemd om de Nederlandse orde te leiden. John Foster Dulles was een van de meest behulpzame Amerikanen bij het opzetten van de Bilderberg Groep. Zijn broer Allen Dulles was verantwoordelijk voor de Operatie Paperclip, die grote aantallen nazi wetenschappers in staat stelde naar de VS te komen en te gaan werken voor de Amerikaanse overheid in allerlei functies.
Allen Dulles was zo enthousiast over dit programma, dat het doorging zelfs toen twee presidenten geprobeerd hadden het te beëindigen. Dulles’ CIA Operatie Paperclip assimileerde nazi wetenschappers in het Amerikaanse establishment door hun geschiedenissen te versluieren en pogingen om hun verhalen aan het licht te brengen te verhinderen. Het project werd geleid door officieren van het Amerikaanse leger.
Hoewel het programma officieel eindigde in september 1947, voerden die officieren en anderen een samenzwering uit tot het midden van de 50’er jaren, die voorbij ging, zowel aan de wet als aan presidentiële directieven, om Operatie Paperclip aan de gang te houden.
De presidenten Truman noch Eisenhower werden geïnformeerd, dat hun instructies werden genegeerd.

De peetvader van de Bilderberg Groep was een voormalig VS Secretary of state, genaamd Henry Kissinger. Hij bezocht de bijeenkomst vrijwel ieder jaar en hij zal er weer zijn in 2015.
Dit is een man, die zo zich heeft vastgelegd op globalisering, dat hij zelfs een boek schreef getiteld ‘Wereld Orde’.
Maar wat bijna niemand weet, is. dat hij werkelijk bediscussieerde om de West Duitse regering omver te werpen met een groep ‘disgruntled nazi’s’ in de 70’er jaren. Een Duitse geleerde heeft daarvoor bewijs gevonden.
Kissinger en Nixon waren onaangenaam aangedaan door de naar links leunende regering van de toenmalige ontluikende vriendschap met de hard line Oost-Duitse regering.
Kissinger werd de contactpersoon voor een geheim spionage netwerk samengesteld uit oude nazi’s en elite aristocraten gericht op het torpederen van de door bondskanselier Willy Brandt geformuleerde plannen.
De lieden achter deze beweging zijn er al zeer lang mee bezig.
En ze zijn nog steeds bezig met het verspreiden van de waarden en principes uit het hart van de nazi beweging tot op de huidige dag.

Enige voorbeelden hiervan zijn:
Net als de nazi’s pleiten ze voor zeer gecentraliseerde nationale regeringen, die zeer gesocialiseerd zijn.
Net als de nazi’s zijn ze diep begaan met globalisering. De nazi’s probeerden hun rijk door oorlog te vestigen, terwijl deze lieden dat proberen te doen door diplomatie en onderhandeling.
Net als de nazi’s geloven ze in strikte wapencontrole voor de algemene bevolking, centraal gecontroleerd onderwijs en de verwijdering van georganiseerde religie (vooral christendom) uit het publieke leven.
Net als de nazi’s geloven ze, dat ze de elite van de wereld zijn, ze zijn anti Israël, en ze geloven in het gebruik van militaire middelen om hun zaak te bevorderen, wanneer nodig.
En net als de Nazi’s zijn ze diep begaan met eugenetica en bevolkingscontrole. Thans gebruiken ze taal die politiek correcter is, maar het merendeel van hen is er absoluut van overtuigd, dat het top één probleem van de wereld overbevolking is. Voor meer hierover verwijst Snyder naar “46 Population Control Quotes that Show How Badly the Elite Want to Wipe Us All Out“, http://themostimportantnews.com/archives/46-population-control-quotes-that-show-how-badly-the-elite-want-to-wipe-us-all-out.

Uiteraard zal niemand verbonden met de Bilderberg Groep ooit het woord nazi gebruiken om zichzelf te beschrijven. Die term is zo geassocieerd geraakt met “kwaad”, dat niemand er iets mee te doen wil hebben. Maar de waarden en de uitgangspunten van de nazi’s bestaan voort in organisaties zoals de Bilderberg Groep.

Het uiteindelijke doel is uiteraard een wereldregering, die de hele planeet overheerst. Laten we hopen en bidden, dat ze nooit in staat zijn, dat te bereiken, aldus Snyder.

Meer over Prins Bernhard en de Bilderbergers van dezelfde EndOfTheAmericanDream website (http://endoftheamericandream.com/) is te vinden in de onderstaande PDF.

PDF:
Prins Bernhard Bilderberg