Cor Hendriks – Hillary Clinton sacrificing a chicken in the backyard to Moloch

In de Wikileaks-files met de emails van Hillary Clinton valt de volgende zin op:

With fingers crossed, the old rabbit’s foot out of the box in the attic, I will be sacrificing a chicken in the backyard to Moloch… (https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/30489).

De zin staat los van de context, d.w.z. na afloop van de ene email en voor het begin van de volgende. Het is voor mij niet duidelijk van wie de opmerking is, maar op het internet wordt de opmerking toegeschreven aan Hillary Clinton, zie de video https://youtu.be/gAwHYSHjqXw (2:52) ‘Hilary Clinton Sacrifices Chickens to Moloch!‘ Van Nebulous1982, gepubliceerd op 7 apr. 2016 (3.237 v; 22 r).

Veel is er niet te vinden over deze opmerking; het duidelijkst was het artikel http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/clinton-podesta-email-pedophilia-satanism/: ‘Satanic References in Clinton-Podesta Email Chains: Sacrificing a Chicken in the Backyard to Moloch‘. Tekst: ‘It’s tempting to write this all of as wild conspiracy and rationalize it away, but you can’t when the proof is right in front of your face. Check out this email, number 30489, from the WikiLeaks archive (image above): “With fingers crossed, the old rabbit’s foot out of the box in the attic, I will be sacrificing a chicken in the backyard to Moloch . .” Sacrificing a chicken to Moloch. This may be taken literally, or it quite possible that in pedophilia code that chicken means child, in which case it may be referring to child sacrifice.’ Zie vergelijkbaar http://www.thesleuthjournal.com/sacrificing-chicken-moloch-clinton-podesta-email-scandal/.

Alle aandacht gaat dus naar het laatste woord, Moloch, de Fenicische god, te vergelijken met de Kanaänitische god Baäl, aan wie kinderen werden geofferd. Dus wordt de kip, die wordt geofferd, gezien als code voor ‘kind’, maar logisch is dat niet.

Er zijn enige threads, waarin de opmerking wordt besproken, maar de meeste opmerkingen slaan nergens op. De enige regel, die me interessant voorkwam, is op de site https://www.reddit.com/r/The_Donald/comments/88vu94/i_will_be_sacrificing_a_chicken_in_the_backyard/ van REEE_WUZ_KINGz, 1 year ago: ‘Idk man. Seems to be in jest, as it’s preceded by other good luck tropes (fingers crossed and rabbit’s foot)‘ (een andere, weinig interessante thread is https://www.reddit.com/r/HillaryForPrison/comments/5b23io/sacrificing_chickens_to_moloch/).

Dus we moeten de hele zin zien als een grap: met gekruiste vingers is een bekend gebaar om geluk af te dwingen. Zoals ook een konijnenpoot een bekende gelukstalisman is, maar wat is een konijnenpoot uit een doos op zolder? ‘Out of the box’ wordt gezegd over baanbrekend denken: buiten de vastgestelde kaders. De ‘attic’ (zolder) is vooral bekend uit de uitdrukking ‘toys in the attic’, zoals een song van Aerosmith heet. Ook komt deze uitdrukking voor in de song ‘The Trial’ van het album ‘The Wall’ van Pink Floyd in de zin: ‘Crazy, toys in the attic, I am crazy’. Het zijn synoniemen en betekenen ‘gek zijn’. Maar zonder de ‘toys’ is de ‘attic’ onduidelijk.

Hillary Baphomet

Hillary Baphomet

We komen nu toe aan het kipoffer. Kippen worden geofferd aan de duivel.

Nider schrijft (1437) in zijn ‘Formicarius’ (c. 5): ‘Om een storm te verwekken vroeg Stadelein (Staedlin) eerst aan de Prins van alle Duivels om een executeur te benoemen, die ter plekke verscheen, daarna offerde hij een levende zwarte kip en wierp die de lucht in. De duivel ving hem en wierp een even zwarte wolk over de plek, die de tovenaar wilde schaden, tenzij God het hem zou verhinderen.’ [Caro Baroja 1964, 93 naar Nider, ‘Formicarius’, 489-91; vgl. Kieckhefer 1976, 81f in het Zwitserse Boltingen; hij merkt op: ‘the notion of killing a fowl at a crossroad and casting it into the air sounds likely enough as a popular means for bringing rain.’ Eenzelfde offer werd 1436 (Dauphiné) gerapporteerd (ID., 169 nt. 29). Ook Blauert 1989, 57: Staedelin. Ganz ähnliche Berichte, die wie die Quellen der Untersuchungen gegen Itha Stucky oder wie die Quellen des Baseler Zaubereiprozesses das Moment der Teufelsanrufung (‘invocatio’) akzentuieren, finden sich in Quellen der Prozesse, die 1436/7 im Dauphiné geführt worden sind.]

De zwarte kip duikt op in titels van toverboeken in Frankrijk. Zo is er ‘le Véritable Dragon rouge’ ‘imprimé en 1521 avec la cabale dite de la Poule noire’ (zie https://lesportessombres.fr/catalogue/veritable-dragon-rouge-poule-noire-1890), en bestaat er een boek getiteld ‘la Poule noire aux œufs d’or’. [Cock 1919, 239 (Wallonia I, 146; Zs.f.Vk 1914, 135). Braekman 1997, 473 n. 35: ‘La Poule noire’ in Fr. R. Dumas, ‘Grimoires et rituels magiques’, Paris 1980, 209, waar men gedetailleerd geïnformeerd wordt hoe men bij het offeren van een kip op een vierweg te werk moet gaan.] Volgens de ‘Poule noire’ moet de magiër een zwarte hen die nooit een ei heeft gelegd naar een kruispunt brengen en daar om middernacht in tweeën delen met de woorden: ‘Eloim, Essaim, frugativi et appellavi.’ Dan moet hij zijn gezicht naar het oosten keren, neerknielen en de grote aanroep uitspreken, een cipresstaf voor zich houdend en ‘hij’ zal onmiddellijk verrijzen. Een gravure is bijgevoegd, getiteld: ‘Verschijning door het Geheim van de Zwarte Hen’, waarop een man te zien is, die in een lichte cirkel staat met aan zijn voeten een kip, terwijl voor hem op een zeer laag hangende wolk een man met paardenpoten en monsterlijke kop (hondenkop met ezelsoren en stierhoorns) verschijnt, die zijn linkerhand naar de verschrikt kijkende man uitsteekt, terwijl de rechter een papiertje vasthoudt, vast bedoeld om erop een handtekening te laten zetten. [Seligmann 1947, 294f & afb. 127 naar ‘Le véritable dragon rouge’, Lille 1521 (ed. 1821). Op de gravure (van latere datum?) ontbreekt de cipresstaf en is de kip niet zwart en ziet er ook niet erg dood uit.] (Zie voor meer afbeeldingen van het boek http://www.hermesantiquarian.h-e-r-m-e-s.org/Veritable%20Dragon%20Rouge%20pictures.htm.)

Le Véritable Dragon rouge (foto Les Portes Sombres)

Le Véritable Dragon rouge et La Poule noire (foto Les Portes Sombres)

In Frankrijk is ook ‘het ritueel van de nieuwe pot’ bekend (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-initiatie-in-de-heksenkunst-2-het-ritueel-van-de-zwarte-pot/). In Donges in de Pays Nantais moet men om in contact te komen met de duivel een ‘pot de grès’ kopen, geheel nieuw, nooit dienst gedaan hebbend, en een zwarte kip en die in de ene hand, de pot in de andere hand houdend in de nacht van vrijdag op zaterdag naar een kruis[punt] gaan en driemaal roepen, na de pot op de grond te hebben gezet: “L’argent de mon pot neuf!” Even later komt een groot licht naar het kruis[punt], dat 3 x stevig trilt. Dan komt de Duivel van onder de aarde tevoorschijn, achter de voet van het kruis, in de gedaante van een lange, zeer lelijke en zeer bebaarde man, gehuld in een grote zwarte mantel. Zonder een woord te zeggen neemt hij de (zwarte) kip en vreet die in zijn geheel in één hap op. Meteen is de ‘pot de grès’ gevuld met goud- en zilverstukken net zo nieuw als de pot. [Sébillot 1968, II, 123f; vgl. het ‘kat in de zak’-verkopen aan de duivel. In Bréal-sous-Monfort moet je om met de duivel in contact te komen om middernacht gaan naar een driesprong met een zwarte kip en rondlopend zeggen: ‘Qui veut ma poule?’ Dan komt Bigette (de duivel) en betaalt de gevraagde prijs (om later de ziel van degene die hem geroepen heeft te halen). Een Vlaamse variant uit de buurt van Aath luidt: ga om middernacht naar een kruispunt met een zwarte hen en roep: ‘Argent de ma poule!’ De zwarte kip (hen, hoender) is in heel het Land van Aalst bekend. Kom je om middernacht met zo’n kip op een kruispunt (vierweg), dan zie je al de heksen, of: dan heb je de duivel bij je. (A. Gittée, in: Volkskunde 2, 229f, die erop wijst, dat Delrio reeds in zijn ‘Disquisitionum magicarum libri VI’ uit 1599 vermeldt, dat een tovenaar een zwarte hen op een kruisweg in de lucht wierp om zo een storm te doen opkomen; zie Wolf 1843, nº282; dit betreft Stadelin).]

Le Véritable Dragon rouge et La Poule noire (foto Les Portes Sombres)

le Véritable Dragon rouge (foto Les Portes Sombres)

In het Vlaamse Outer wordt aldus Roeck verhaald, dat men op een kruispunt het heksen kan leren; in Heldergem vertelt men dat men om 12 uur ’s nachts op een kruispunt moet gaan staan met een zwarte kip en dan vervaarlijk beginnen te vloeken, zodat de heksen komen; in Smeerebbe-Vloerzegem komen de heksen met een zwarte kip onder de arm bij elkaar aan een calvarie [i.e. een kruispunt, waar een kruis staat]. Volgens Cohn wordt de magiër in de 13e en 14e eeuw geïnstrueerd om om middernacht een zwarte maagdelijke kip naar een kruispunt te brengen en aan stukken te scheuren, ondertussen een demon oproepend, wat opgenomen is in de ‘Malleus Maleficarum’: “Dan als de duivel is gekomen, offeren we hem een zwarte haan op twee kruispunten.” [Roeck 1981, 150; Cohn, 173; Malleus, 148: de ‘twee kruispunten’ zal wel een misvertaling zijn voor twee kruisende wegen.]

In de sagen van de wisseldaalder (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-initiatie-in-de-heksenkunst-4-het-bespugen-van-het-kruis/) gaat het om een kat in de zak kopen. In Gent kon je op de kruisweg bij het Augustijnenklooster een ‘vliegende schelling’ bemachtigen. Je ging erheen met een zwarte kip of kat in een doek geknoopt met meer dan honderd knopen en moest zorgen om de hoek van het klooster te zijn, voordat hij (i.e. de duivel) al die knopen had losgemaakt.

Ook in Mecklenburg is het rond de kerk lopen bekend: Om het heksen te leren moet een meisje zes weken een spreuk zeggen en dan met een zwarte kip 3 x tegen de zon rond de kerk gaan. [Agricola 1967, 390 (noten): Peuckert 1966b, 1161 = Strackerjan nº208a. In Lean’s Collectanea II (Bristol, 1903, 26f) is ‘Widdershins’ opgenomen, hetgeen ‘the contrary way (to the sun’s course)’ betekent, naar Kiliaen ‘wedersyns’ (contrary mode), maar volgens Hallywell (‘Arch. and Prov. Dict.’) is ‘to walk widdershines’: “as the weather shines”, maar Jamieson’s Scot. Dict. verklaart het als ‘the contrary way to the sun’s course’. In ‘The Tea-Table Miscallany’ staat:

Leave thee, leave thee, I’ll never leave thee.
The stars shall gang widdershins ere I deceive thee.

Volgens ‘Satan’s Invisible World’, p. 14 was dit de wijze waarop ‘witches and warlocks approached the devil’. In Ford, ‘Witch of Edmonton’, II, i:

When thou wishest ill,
Corn, man, or beast would’st spoil or kill,
Turn thy back against the sun,
And mumble this short orison.

De Keeldar Stone, een enorme, met heide bekroonde rots op de grens van Jedburgh Forest en Northumberland, markeert de plek, waar de chieftain Cout de grens overstak op zijn laatste, fatale expeditie, en het wordt nog steeds als ongelukbrengend gezien om 3  x ‘withdershins’, d.w.z. tegen de zon in eromheen te rijden. (Murray, ‘Handbook to Northumberland’, see Scott, ‘Bord. Minstr.’ 7). Volgens de Oud-IJslandse ‘Vatnsdocia Saga’ bracht een vrouw, door tegen de zon rond een huis te gaan en een doek te zwaaien, een landverschuiving neer tegen het huis. Dit was rond AD 990. Ik heb in Yorkshire gehoord, dat wanneer je 3 x rond de kamer loopt tegen de zon in om middernacht en in volledige duisternis, en dan kijkt in het glas (spiegel?), je het gezicht van de duivel ziet, ‘leering out of it at you’. Nogmaals, op All Souls’ Day [i.e. 2 Nov.], als twee mensen de kamer rondlopen om middernacht en in duisternis, ‘going contrary ways’, komen ze elkaar nooit tegen: een van de twee zal zijn ‘spirited away’. (S.B. G. in Hen.). “As it was supposed that witches always acted contrariety to the laws of nature, we hear of their going thrice withershins* round a thing to render it subject to their power.” ‘Edin.Mag.’ 1820, 533. *Nine times – Montgomery, ‘Poems’, 118. [CH: wedersyns, vgl. mhd. widersinnes ‘entgegengesetzt, verkehrt’ (Lexer, 319) = tegen de zin, vergelijkbaar met ‘onzin’.] Murray 1963, 135 merkt op over de dansende heksen te Lorraine, dat de ‘round dance always moved to the left. As the dancers faced outwards, this would mean that they moved “widdershins”, i.e. against the sun’. “Ferner, dass sie ihre Tänzte in einem ronden Kreiss rings umbher führen, und die Rücke zusammen gekehrt haben, wie eine unter den dreyen Gratiis pfleget fürgerissen zu werden, und also zusammen tanzen. Sybilla Morelia sagt, dass der Reyhen allezeit auff der lincken Hand umbher gehe” (naar Lea III, 501). Summers 1992, 141: [T]he dance of the witches is degraded, awkward, foul and unclean. These very movements are withershins, as Guazzo points out: “Then follow the round dances in which, however, they always tread the measure to the left.’” “The Sorcerers,” says Boguet, “dance a country-dance with their backs turned one to the other (‘en rond doz contre doz’).” In een Limburgse sage begluurt een jongen zijn meisje, ziet haar met haar moeder in een schuurtje zich uitkleden en met blote ruggen tegen elkaar in de rondte dansen. Hij weet genoeg (nl. dat het heksen zijn; Kemp 1925, 148). The Italians Paolo Grillando, Giovanni Lorenzo D’Anania, and Francesco Maria Guazzo all agreed that everything at the sabbat was absurdly performed. Grillando wrote that the devil was venerated in a way ‘directly in opposition to that reverence which is usual for us to show’, and he and D’Anania spoke of witches ‘not turning their face, but their backs towards him, and bowing their heads not downward towards their breast, but backward upon their shoulders’. Their dances, too, were ‘utterly unlike ours, for, with the women clinging to the men’s backs (‘foeminae namque post dorsum masculis inhaerentes’), they dance backward, bowing their bodies forward, and their head not forward but backward’. (Clark 1997, 14 naar Paolo Grillando, ‘Tractatum de sortilegiis’, written c. 1525, first publ. Lyons 1536; etc.)]

Uit de Bulgaarse heksenprocessen blijkt dat de heks zich insmeert met het bloed van een kip verkregen uit het ei van een zwarte hen (= offer aan de duivel) en dan kan haar ziel in de gedaante van een vlinder uit haar lichaam treden. [Pócs 1991/92, 321. Vgl. In een sage van de Minyong-stam aan de NO-grens van India neemt een meisje een ei, breekt het en smeert het eigeel op haar hoofd en lijf, neemt een mes in haar mond en verandert in een tijgerin (Newall 1971, 96 naar V. Elwin, ‘Myths of the NE Frontier of India’, Shillong 1958, 364f).]

The Wicked Witch of the West (foto Crooked Hillary)

The Wicked Witch of the West (foto Crooked Hillary)

Uit alles blijkt dus dat de zin uit de email ‘onzin’ is. Het offeren van kippen komt veelvuldig voor, bijvoorbeeld in Voodoo rituelen, zie de video https://youtu.be/zm_dVmNvYZo (1:57) ‘Sacrificing a Hen for Voodoo’, van New Atlantis TRIBES, gepubliceerd op 18 nov. 2013.

Al sinds 2016 wordt het idee van Hillary als heks op allerlei wijzen naar voren gebracht, vooral als ‘the wicked witch of the west’ uit de film The Wizard of Oz.

https://youtu.be/bupjrZzrepc (1:22) ‘Hillary Clinton is the WICKED WITCH of the West in Wizard of OZ #JillnotHill‘ van 2ndEarth, gepubliceerd op 16 aug. 2016 (1.799 v; 2 r). Tekst: ‘A segment of 2ndEarth News episode 4. Why Hillary Clinton is the wicked witch of the west. Wikileaks owner Julian Assange has demonstrate through leaked documents and emails that Hillary cheated and rigged the democratic process. What’s more, her cash dealings with world dictators also demonstrate a truly evils aspect to the Clintons. Not to mention that she only has to compete against Donald Trump, one of the most defected presidential candidates in history. Hillary Clinton has been crowned into her position as the democratic nominee for president. Despite being caught with all kinds of scandals, she has managed to buy up the rigged media, including CNN. In the end, she used a lying propaganda machine to convince the voters that she has done nothing evil in the world. Redacted Tonight reported that Google is also complicit. If you type “Hillay is” on every search engine and look over the search results that pops up, Google is the only search engine that demonstates the word “awesome” but also the only one that lacks the word “evil.

https://youtu.be/DsaJ6C3PCSo (17:04) ‘Hillary Clinton: The Wicked Witch Of The West’ van Mike Splawn, gepubliceerd op 8 nov. 2016 (92 v; 1 r). Tekst: ‘A humorous Vine about Hillary Clinton and the Wicked Witch of the West from the movie The Wizard of Oz. How does Hillary (hates the second amendment) Clinton stack up to The Wicked Witch Of The West? Let’s find out.

https://youtu.be/TSOg6YwITkE (0:49) ‘Ding Dong The Wicked Witch Hillary Is Dead‘ van Crooked Hillary, gepubliceerd op 8 nov. 2016 (14.113 v; 37 r). Tekst: ‘Hillary Clinton Just Lost The 2016 Election.

Een artikel over het misbruiken van het woord ‘heks’ in de hedendaagse cultuur is: http://www.auswhn.org.au/blog/witch-contemporary-culture/ The use and abuse of ‘the witch’ in contemporary culture, by MANAGING EDITOR posted on AUGUST 15, 2017: Sheilagh O’Brien considers how the idea of the wicked witch continues to be mobilised to malign women in politics during the twenty-first century. Original: Sheilagh O’Brien, ‘The Politics of Witchcraft Accusation,’ Enchanted History, July 1, 2017.

Ben Garrison - The Wicked Witch of the West Wing, Hillary Clinton

Ben Garrison – The Wicked Witch of the West Wing, Hillary Clinton

https://grrrgraphics.wordpress.com/2016/10/08/the-wicked-witch-of-the-west-wing-hillary-clinton/: The Wicked Witch of the West Wing, Hillary Clinton, posted on 10/08/2016.

Ben Garrison - 2016 Halloween Cartoon Winner!

Ben Garrison – 2016 Halloween Cartoon Winner!

https://grrrgraphics.wordpress.com/2016/10/30/2016-halloween-cartoon-winner/: 2016 Halloween Cartoon Winner! Posted on 10/30/2016

https://www.theguardian.com/books/2018/apr/07/cursed-from-circe-to-clinton-why-women-are-cast-as-witches: From Circe to Clinton: why powerful women are cast as witches. A misogynist insult in Washington and Westminster, a force for good in Hollywood … for centuries, witches have personified fear of assertive women. But why does the stereotype persist? by Madeline Miller.

https://www.nytimes.com/2016/10/31/opinion/witchcraft-on-the-campaign-trail.html: Witchcraft on the Campaign Trail By Stacy Schiff (Oct. 30, 2016)

https://www.geopolitica.ru/en/news/bizarre-occult-rites-wicked-hillary-clinton: BIZARRE OCCULT RITES OF WICKED HILLARY CLINTON (Friday, 25 November, 2016 – 14:45).

https://bilddunggalerie.wordpress.com/2016/11/03/us-wahl-ploetzliche-stimmungswende-der-medien-fuer-trump-hier-ist-der-satanische-hintergrund/: US-Wahl: Plötzliche Stimmungswende der Medien für Trump. Hier ist der satanische Hintergrund (met video 1:10: Hillary Clinton und der Satanismus).

Witch Hillary Tweet

Witch Hillary Tweet

http://www.stkateswheel.com/2016/03/21/hating-hillary-how-attacks-on-hillary-clinton-have-crossed-the-line/: Hating Hillary: How Attacks on Hillary Clinton Have Crossed the Line, posted on March 21, 2016. Published By: Rhiannon Shepardson. Tekst: ‘A tweet that compared Hillary Clinton to the Wicked Witch of the West demonstrates how attacks on the politician may have gone too far.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image