Cor Hendriks – Het einde van multiculturalisme (1): Verbod op ritueel slachten

Op het internet kwam ik een video tegen van de YouTuber Way of the World, waarin een verbod op ritueel slachten werd aanbevolen als een methode om van de moslims af te komen, die momenteel de Westerse beschaving bedreigen.

Moet ritueel slachten verboden worden? Een twistgesprek (https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/13/verbod-op-rituele-slacht-nodig-tegen-dierenleed-of-buitenproportioneel-a1599394).

Marianne Thieme wil een verbod op rituele slacht, waarbij dieren onverdoofd worden gedood. Volgens Stefan Paas gaat zo’n verbod te ver. Een twistgesprek per e-mail onder leiding van Wouter van Dijke. (13 april 2018) [Stefan Paas is hoogleraar theologie aan de VU Amsterdam en de TU Kampen.]

Marianne Thieme, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, presenteerde vorige maand een wetsvoorstel om onverdoofd ritueel slachten te verbieden. Terecht, of een te sterke inperking van godsdienstvrijheid?

Marianne Thieme (MT): „Het is al bijna honderd jaar verboden in Nederland om dieren zonder verdoving te slachten. Alleen voor koosjer en halal slachten is een uitzondering gemaakt. Onverdoofd slachten betekent dat dieren worden blootgesteld aan extra pijn en stress. Het kan meer dan twee minuten duren voor een dier het bewustzijn verliest. Verschillende organisaties, waaronder de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, stellen dat het onverdoofd slachten van dieren onder alle omstandigheden onacceptabel is. Ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 2015 geadviseerd onverdoofd slachten te verbieden. Het moet voor een dier niet uitmaken welk geloof zijn slachter heeft.”

Stefan Paas (SP): „Of onverdoofd ritueel slachten in Nederland echt veel meer dierenleed veroorzaakt dan verdoofd slachten, hangt van veel dingen af, waaronder de opleiding van de slachter, het gebruikte materiaal en het toezicht in het slachthuis. Het gaat bovendien om een uiterst marginaal verschijnsel. In Nederland worden jaarlijks circa 650 miljoen dieren geslacht, vaak ook nog na een ellendig leven. Schattingen van het aantal ritueel geslachte dieren lopen uiteen van 350.000 tot 1,2 miljoen. We hebben het dus over maximaal 0,18 procent van alle geslachte dieren. De Partij voor de Dieren is blijkbaar bereid grondrechten van joodse en islamitische minderheden ernstig in te perken voor een (twijfelachtige) verbetering van de allerlaatste momenten van het leven van nog geen twee tiende procent van alle jaarlijks geslachte dieren. Dat is met een constitutioneel kanon schieten op een mug.”

MailOnline article (Way of the World)

MailOnline article (foto Way of the World/YouTube)

MT: „Het staat wetenschappelijk onomstotelijk vast dat het dierenwelzijn bij onverdoofde slacht meer wordt aangetast dan bij de reguliere slacht. Dat erkent ook het kabinet. Bij het willen voorkomen van dierenleed gaat het niet om aantallen of leedconcurrentie. Wie een hond of een paard mishandelt, kan zich ook niet beroepen op het elders veroorzaakte massale leed in de bio-industrie. Religieuze vrijheid is een groot goed, maar is nooit absoluut. Religieuze voorschriften over het straffen van kinderen of de beoordeling van de seksuele geaardheid of de religieuze opvattingen van anderen kunnen ook niet zomaar worden uitgeoefend met een beroep op de vrijheid van godsdienst. Iedereen is volgens de Grondwet en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens vrij om te geloven wat hij of zij wil, maar niet om op grond daarvan te doen wat hij of zij wil.”

SP: „Alle vormen van slachten veroorzaken dierenleed. Het is bepaald niet zo dat verdoofd slachten probleemloos is. Verdovingsmethoden werken vaak niet goed, dieren worden soms zelfs bij bewustzijn geslacht, en voldoende toezicht ontbreekt. Er is dus nog veel te verbeteren aan de slachtpraktijk bij de 99,85 procent van de dieren die wél verdoofd geslacht worden, voordat de PvdD de grondrechten van medeburgers hoeft te schenden. Grondrechten zijn nu juist ingesteld vanwege het feit dat burgers elkaar niet altijd begrijpen of kunnen waarderen. Zij geven de mate aan waarin wij in een beschaafde rechtsstaat bereid zijn elkaar te verdragen en ruimte te gunnen. Er wordt in dit wetsvoorstel veel te achteloos gedaan over het grondrecht op vrije godsdienstuitoefening, en de proportionaliteit is geheel zoek.”

MT: „Er kan geen misverstand over bestaan: het slachten van een dier gaat altijd gepaard met aantasting van het welzijn en de integriteit van het betreffende dier. Het dier wordt immers het leven benomen. De slacht is het meest stressvolle moment in het leven van een ‘productiedier’. U stelt terecht dat er in de reguliere slacht ook veel dierenleed is. Laten we samen optrekken om ook daar een einde aan te maken. U spreekt vol compassie over een dier dat in de reguliere praktijk bij bewustzijn geslacht werd. Dat gebeurt dus standaard in de onverdoofde slacht. Van oudsher heeft de religieuze slacht de bedoeling gehad om dieren zo min mogelijk te laten lijden. Sinds het ontstaan van deze riten zijn er bedwelmingstechnieken ontwikkeld. Dat schept nieuwe verantwoordelijkheden. Een beperking van de vrijheid van godsdienst is rechtmatig, als die een legitiem doel dient. Dierenwelzijn weegt in onze samenleving en voor de wetgever zwaar. De vrijheid van godsdienst houdt op waar mensen- of dierenleed begint.”

SP: „Juist het feit dat ik graag samen zou optrekken om dierenleed in te perken, maakt mij argwanend ten aanzien van dit voorstel. Het levert immers op z’n allerbest een marginale verbetering op van de allerlaatste seconden van een miniem percentage van alle geslachte dieren. De prijs die daarvoor wordt betaald is zeer hoog: een ernstige inperking van grondrechten. Ik kan het wetsvoorstel dan ook alleen maar zien als een staaltje politiek opportunisme. Er valt een meerderheid te krijgen voor dit wetsvoorstel door het grote aantal zetels bij rechtse partijen, waaronder minstens één partij die graag moslims pest. De ironie wil dat moslims waarschijnlijk nog wel bepaalde vormen van verdoving accepteren bij halal vlees. Voor joden ligt dit veel ingewikkelder. En dat terwijl het totaal aantal koosjer geslachte dieren in Nederland 1.000 tot 2.000 per jaar is. Dat aantal draait de vleesindustrie er in een minuut doorheen. Kortom, dit is een symbolisch wetsvoorstel, waarmee de PvdD een puntje scoort voor de achterban, maar het dierenleed niet vermindert, en een religieuze minderheid serieus in zijn rechten wordt beperkt.”

Aldus het artikel in de NRC. Paas heeft geheel gelijk met de opmerking van moslims pesten. Dit is de intentie van de maker van de video, namelijk het creëren van een minder tolerante sfeer ten opzichte van moslims door zaken, die niet met onze cultuur overeenkomen, actief te bestrijden. Ik ben geen aanhanger van de Partij van de Dieren, maar sta sympathiek ten opzichte van de bestrijding van dierenleed en de massaproductie en – consumptie van vlees.

Hier is de video (9:17) ‘How We Can End Multiculturalism’ van Way of the World, gepubliceerd op 20 jan. 2019 (100.959 v; 3.761 r).

Way of the World – How We Can End Multiculturalism

Gepubliceerd op 20 jan. 2019

WotW looks at the ways we can defend animal welfare while exposing the inherent contradictions of multiculturalism.
I greatly appreciate your support:
https://www.paypal.me/wayoftheworld
or https://www.patreon.com/wayoftheworld

Bitcoin 18gJgGSsdgX5qhKvBApq8u4BB7mgsVBFHU
Ethereum 0xa3807dB086Ccd6f9Bcae853233f20B8F4FE2E096
Litecoin LhMh829QjDkJX9ypiSrAesauV2SDFWPapU

https://twitter.com/wayotworld
https://www.facebook.com/wayoftheworld
https://www.minds.com/wayoftheworld
https://www.bitchute.com/wayoftheworld
https://gab.ai/wayoftheworld

Credit: Lauren Southern.

Reacties
https://youtu.be/Z1Js8wntdk4

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marianne+Thieme
https://robscholtemuseum.nl/?s=multiculturalisme
https://robscholtemuseum.nl/?s=islam
https://robscholtemuseum.nl/?s=moslim
https://robscholtemuseum.nl/paul-joseph-watson-paris-is-a-shthole-everythingaudrey-com-funny-face-1957-bonjour-paris-song-audrey-hepburn-fred-astaire/

1 Comment

  1. Helaas heb ik de verkeerde video opgenomen, het moet zijn https://youtu.be/rqpw9BmMTL8

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image