Cor Hendriks – De Uil van Minerva vliegt ’s nachts | De Boreale Wereld van Baudet

De Uil van Minerva vliegt ’s nachts.
Dit betekent, dat je de kennis pas achteraf vergaart.

Ook na de mythologie werd de Uil van Minerva gebruikt als metafoor voor wijsheid. De bekendste uitspraak over de vogel is misschien wel gedaan door de Duitse filosoof Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hij zei: “De Uil van Minerva begint pas bij het aanbreken van de avondschemering haar vlucht.” In dat rijtje kan nu Thierry Baudet worden toegevoegd: “De Uil van Minerva is neergedaald.” Waarmee hij bedoeld dat met zijn verkiezing de wijsheid in Nederland is geland (https://panorama.nl/entertainment/wat-is-de-UilvanMinerva).

The owl of Minerva (foto jdreport)
The owl of Minerva (foto JDReport)

Baudet mag graag schermen met zijn boekenwijsheid en haalde in dit geval de Duitse filosoof Georg Hegel aan. Die schreef: ‘Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug’, oftewel: ‘De Uil van Minerva begint pas bij het aanbreken van de avondschemering haar vlucht’. Daarmee bedoelde Hegel, dat men pas echt inzichtelijke kennis van een gebeurtenis kan krijgen als die al is afgelopen. Welke gebeurtenis Baudet precies bedoelt, zegt hij er niet bij. Vermoedelijk was het een ingewikkelde manier om te vertellen, dat de stembussen woensdagavond gesloten waren en de uitslagen dus binnenkwamen, door Baudet geframed als de uitgevlogen ‘Uil van Minerva’, ofwel de als zodanig door hem ervaren ‘wijsheid van het volk’ (https://www.trouw.nl/nieuws/de-UilvanMinerva-en-de-Boreale-Wereld-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk~bc79ea83).

Minerva, Romeinse godin van wijsheid, kunst en rechtvaardigheid (foto renevanmaarsseveen)
Minerva, Romeinse godin van wijsheid, kunst en rechtvaardigheid (foto Rene van Maarsseveen)

Amsterdam – “De Uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond.” Het is de eerste zin van de overwinningsspeech van Thierry Baudet van Forum Voor Democratie gisteravond. Een speech, die nu al heel veel stof doet opwaaien. Maar wat bedoelt hij er eigenlijk mee? (https://www.telegraaf.nl/nieuws/3328038/dit-bedoelt-baudet-met-zijn-UilvanMinerva)

Studentensocieteit Minerva (foto rapleiden)
Studentensociëteit Minerva (foto RAP Leiden)

Voor mij persoonlijk heeft de Uil van Minerva een hele andere betekenis. In 1970 ging ik studeren in Leiden en een van de eerste dingen, waarmee ik werd geconfronteerd, was de studentenvereniging Minerva, die zijn hoofdkwartier heeft in een zeer lelijk gebouw aan de Leidse Breestraat, en waar alle eerste jaars studenten worden ontvangen tijdens de kennismakingsdagen. Leden van deze vereniging worden in de volksmond ‘koorballen’ genoemd en ik wist meteen, dat ik daar niet bij hoorde. ‘Koor’ staat voor corps, wat een verkorting is voor studentencorps. Volgens Van Dale is de betekenis van corpsbal: corpsstudent, met name gedacht als serviel tegenover het gezag en niet in politiek geïnteresseerd. Bij ‘bal’ in hetzelfde woordenboek vinden we de voorbeeldzin: als je probeert uit te leggen waarom het leger niet stinkt, vinden ze je een rechtse bal. Het woord ‘bal’ is hier een eufemisme voor ‘klootzak’. Dit laatste lijkt me niet correct, aangezien ‘linkse ballen’ niet bestaan (wel ‘linkse klootzakken’) en de uitdrukking ‘rechtse bal’ eigenlijk een pleonasme is, dat wil zeggen ballen zijn per definitie rechts. In mijn tijd had ik geen moeite ballen te herkennen: ze droegen pakken, spraken met een accent, waren luid en vervelend, maar dat was, omdat ik links was en daarom vooral te maken had met de brutaalste ballen, die zich durfden te wagen in het ‘linkseAugustinus. Het woord corps heeft ook niet de neutrale betekenis van vereniging, maar is alleen van toepassing op leden van Minerva, die in neutrale zin corpsleden worden genoemd. Het waren rijke luis zoontjes in onze linkse ogen, van waar ze in pakken liepen en spraken, alsof ze een hete aardappel in de mond hadden.

Uil logo (foto minerva-elcid)
Uil logo (foto Minerva El Cid)

De Uil is de totem van Minerva, niet alleen van de godin maar ook van de gelijknamige studentenvereniging. De godin Minerva is de Latijnse equivalent van de Griekse godin Athene, naar wie de bekende stad is genoemd; en het spreekwoord luidt: Uilen naar Athene dragen of brengen, dat wil zeggen overbodig werk doen. Als attribuut van de godin Athene is de Uil een symbool van wijsheid, maar voor de gewone man is de Uil een symbool van domheid en een Uilskuiken is een spreekwoordelijke domkop, vergelijkbaar met een ezel. Waaraan de Uil deze negatieve connotatie dankt, is mij niet bekend en is onterecht: als nachtdier is het een symbool van de waakzaamheid. Maar de nachtdieren hebben een slechte reputatie: ze worden gezien als heksendieren, zoals katten. En het Latijnse woord ‘strix’, dat nachtUil betekent, wordt in de middeleeuwen gebruikt voor heksen, gebaseerd op het sinds de oudheid rondgaande sprookje, dat de nachtUil het bloed bij kinderen uitzuigt of wel een vampier is (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-vliegende-heks-3-zalf-en-vliegdieren/ voor heks = strix of striga.)

Schandalige ontgroening Minerva (foto GeenStijl)
Schandalige ontgroening Minerva (foto Geen Stijl)

Een van de belangrijkste verschillen tussen Minerva en de andere studentenverenigingen is het hebben van een ontgroeningsperiode. Eerste jaars worden ‘feuten’ genoemd en tijdens deze periode door oudere jaars op een denigrerende wijze behandeld, hetgeen ze zich moeten laten welgevallen (of huilend naar moeders rokken terugkeren). Door Geen Stijl werd in 2012 een ontgroeningsactie van Minerva meisjes gefotografeerd of gefilmd en dat zou de volgende reacties hebben opgeleverd.

Muneer! Muneer! Muneer! Wilt u dat NIET filmun. Muneer, wilt u NU stoppun met filmun. Andurs bel ik m’n vadurrr. Hallo, muneer, wie denkt u wel dat u bent, muneer. Wat zegt u, muneer. Is dit een openbawe weg? Niets mee te makun, muneer. U mag hier niet filmun. Wij zijn Minerva, en wij hebbun het hiejjj voojjj het zeggun, muneer. Als wij die feuten willen rondparadejjjun in een luiejjj, gevuld met hagelslag en vla en ketchup, dat DOEN wij dat gewoon, muneer. Niks fascisme of zo, zeg. Dit is gwoon traditie ja, muneer. En wilt u nu stoppun, muneer. WILT U NU STOPPUN MUNEER! En u moet mij majesteit noemen, muneer. Ik méén het, muneer. Ik ben van Het Bestuujjj. Praat maajjj met mijn hand, muneer. Of met deze hand. Hallo muneer. We ménen het hoojjj. Niet filmun. NIET FILMUN. MUNEER!” (https://www.geenstijl.nl/3004151/schandalige_ontgroening_Minerva/)

Dus de feuten links op de foto lopen rond in luiers gevuld met vla en moeten doen wat de oudere jaars zeggen, zoals hen majesteit noemen. De feuten gehoorzamen, omdat ze weten, dat ze het jaar er op ditzelfde mogen doen met een nieuwe lading feuten.

Mannelijke ballen - Minerva 2014 (foto Jeronimus van Pelt)
Mannelijke ballen – Minerva 2014 (foto Jeronimus van Pelt)

Algemeen bekend is, dat als je bij Minerva binnen weet te komen, je carrière gebeiteld zit. Ik ga me daar niet te veel in verdiepen, want dit is een, weliswaar interessante, bijzaak. Belangrijker is de veel gehoorde uitspraak: “Er wordt vaak over Minerva gepraat als een geheim genootschap”, want die worden opgeleid om Nederland te leiden en u en mij te misleiden. Enkele namen: Alexander Pechtold, Benk Korthals, Ivo Opstelten, Ard van der Steur, Gijs van Ardennen, Hans van Baalen, het hele Koninklijk Huis, waaronder Beatrix en Willem de Domme. De hele lijst kunt u vinden op
https://nl.wikipedia.org/wiki/LSV_Minerva’ (https://jdreport.com/een-lesje-elitegeschiedenis-thierry-baudet-en-zijn-UilvanMinerva/).

Uiteraard is Minerva geen geheim genootschap, want de leden zijn bekend. Ook leggen ze geen eed van geheimhouding af en zijn naar ik aanneem de notulen van bestuursvergaderingen en dergelijke in te zien. Er is geen verschil met andere studentenverenigingen; het verschil is een verschil in mentaliteit, wat de reden is voor de benaming ‘ballen’, die studenten van andere verenigingen niet aankleeft.

Een andere bekende studentenvereniging is de Amerikaanse Skull & Bones, wat wel een geheim genootschap is (https://nl.wikipedia.org/wiki/Skull_&_Bones) en niet te vergelijken met een open vereniging als Minerva. De vergelijking wordt echter toch gemaakt (zie https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/thierry-baudet-Forum-Voor-Democratie-FVD-de-UilvanMinerva-spreidt-zijn-vleugels/). Zie voor de symbolische en occulte betekenis van de Uil https://www.ellaster.nl/2016/08/25/symboliek-Uil-en-occulte-betekenis-iLLUMiNATi/.

Vrouwelijke ballen - Minerva 2014 (foto Jeronimus van Pelt)
Vrouwelijke ballen – Minerva 2014 (foto Jeronimus van Pelt)

In mijn tijd had je geen vrouwelijke ballen; de meisjes werden ‘elles’ genoemd en waren lid van de VVSL, de Vereniging van Vrouwelijke Studenten van Leiden, die een vrouwelijke tegenhanger was van Minerva en die uiteindelijk in Minerva is opgegaan. Aan de foto’s is te zien, dat binnen de Vereniging een scheiding van de seksen in stand wordt gehouden.

Hoewel Baudet niet echt een bal is, heeft hij wel iets ballerigs over zich. Dat blijkt uit zijn elitair taalgebruik, waarover velen zijn gevallen. Vooral het woord ‘boreaal’ maakte veel los. Hij zei:

Net als al die andere landen van onze boreale Wereld, worden we kapotgemaakt door de mensen, die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten. Door de mensen, die onze Kunst subsidies ontvangen en die onze gebouwen ontwerpen. En vooral worden we ondermijnd door onze bestuurders.”

In Trouw wordt het woord uitgelegd: boreaal = noordelijk. Het is afgeleid van Boreas, de Griekse god van de noordenwind. Het artikel in Trouw vervolgt:

Omstreden is de term ‘Boreaal’ als hij opduikt in een belangrijke stichtingsmythe van EUropees ultra rechts: de ‘Arische’ en ‘polaire’ wortels van het Indo EUropese volk, de veronderstelde voorouders van de witte EUropeanen. Nazi’s als Heinrich Himmler meenden, dat het Arische ras uit een mythische noordelijke provincie stamde: ‘Hyperborea’. Na de WWII blijft de term in Frankrijk terugkomen in de teksten van EUrope Action, de beweging van de historicus en verklaard racist Dominique Venner.” (https://www.trouw.nl/nieuws/de-UilvanMinerva-en-de-Boreale-Wereld-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk~bc79ea83/)

Hier wordt een merkwaardige sprong gemaakt, namelijk van Boreaal naar Hyperboreaal, wat uiteraard twee totaal verschillende begrippen zijn. Het eerste is geografisch en in feite niet meer dan een wat ongebruikelijk woord voor het noorden, het tweede is mythisch (zie https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-de-sardonische-lach-1-senicide-op-het-oude-sardinie/). Het aanknopen bij Himmler en de Arische voorouders is geforceerd en alleen bedoeld om Baudet in een foute hoek te plaatsen.

Ik vond het een wonderlijke speech. Het wonderlijkst vond ik, dat het bewust soms ongrijpbaar was wat hij zei“, zegt politiek duider Jurjen van den Bergh van het BNN VARA programma De Nieuws BV. Een voorbeeld van zo’n hondenfluitje is volgens Van den Bergh het gebruik van de woorden ‘Boreale Wereld‘. “De term ‘boreaal‘ is na WWII veranderd van een neutrale term naar het sleutelwoord in een nieuw Arisch denken in Frankrijk, bijvoorbeeld ook gebruikt door Jean-Marie Le Pen. Het kan dus gebruikt worden als een manier om jezelf aanhanger van een rassenleer te betonen, zonder dat je dat met zoveel woorden zegt. Hij grijpt zo terug op wetenschappelijke publicaties, die met name gaan over een koloniaal ideaal, waar Baudet ook over vertelde.” Tegenover het radioprogramma Nieuws en Co. zegt Baudet overigens zelf, dat die connotatie ten onrechte wordt opgeworpen. “Ik moet altijd heel erg lachen als mensen mij, dat soort dingen in de schoenen schuiven. Ik bedoel ermee wat ik ermee bedoel. Als iemand anders in een hele andere context met een hele andere bedoeling, dat woord zo gebruikt, is dat zijn of haar probleem” (https://nos.nl/artikel/2277077-de-UilvanMinerva-en-oikofobie-wat-zei-baudet-nou-eigenlijk.html).

Een hondenfluitje is voor mensen niet hoorbaar, omdat de frequentie te hoog is. Toch wordt het door sommige mensen gehoord – honden kennelijk – die ons dan vertellen, wat wij niet kunnen horen, maar zij wel. Zo’n hondenfluitje is het woord boreaal, waarin veel mensen van kwade bedoeling iets gruwelijks lezen: de gaskamers van de nazi’s en de suprematie van het blanke ras, iets wat geheel rechts wordt aangesmeerd, door ze uit te maken voor ‘extreem rechts’ en dat vervolgens weer gelijk te stellen aan de nazi’s, die uiteraard helemaal niet ‘rechts’ waren, maar juist een vorm van ‘links’: geen internationale socialisten, maar nationale socialisten.

Uil van Minerva (foto Picuki/Instagram)
Uil van Minerva (foto Picuki/Instagram)

Boreaal betekent noordelijk, naar de Griekse god Boreas, de god van de noordenwind. De Correspondent publiceerde vorig jaar een artikel, waarin het gebruik van het woord ‘boreaal‘ politiek in verband wordt gebracht met ultra rechtse ideeën over de voorouders van witte EUropeanen. Het is een term gebruikt door de oude Le Pen, de vader van Marie, die werd geïnterviewd door Marijn Krul, schrijver van het artikel in De Correspondent (https://decorrespondent.nl/7955/hoe-thierry-baudet-aan-de-lippen-hing-van-jean-marie-le-pen/811713530980-29774dcf).

Het artikel bevat de bovenstaande tekst in Trouw over Himmler en Dominque Venner en vervolgt

EUrope Action maakt zich sterk voor wat zij ‘le Monde blanc’ noemt – de witte Wereld. Venner baart in 2013 opzien door zich op 78 jarige leeftijd achter het altaar van de Notre Dame in Parijs een kogel door het hoofd te jagen. Ik herinner me dat moment goed. Het was een wanhoopsdaad, waarmee Venner voor een ommekeer in het publieke bewustzijn hoopte te zorgen. In een afscheidsbrief waarschuwde hij voor het gevaar van niet westerse immigratie, dat neerkwam op wat hij ‘ de grote vervanging van de Franse en EUropese bevolking’ noemde. Enkele jaren later zal Baudet op Twitter een boek van Venner in de schijnwerpers zetten.

De tweet van Baudet is een retweet van Piqûre de Moraline, die het boek van Venner linkt en de tekst toevoegt: “Chaque peuple porte une tradition, un Royaume intérieur, un murmure des temps anciens et du futur” (Ieder volk draagt een traditie, een innerlijk Koninkrijk, een gemompel van oude tijden en van de toekomst). Dit slaat op de titel van Venners boek ‘Histoires et Traditions des EUropéens. 30.000 ans d’identité’.

Via EUrope Action vond de term ‘boreaal’ gedurende de jaren zeventig zijn weg naar La Nouvelle Droite van Alain de Benoist en Guillaume Faye, een verklaard racist. Faye bepleit het idee van een ‘EUrosiberië’ – een as Parijs Berlijn Moskou. Op sociale Media prijst Baudet een artikel van Faye over Poetin enthousiast aan.

De tweet (https://twitter.com/thierrybaudet/status/822205367841079298) luidt: “Zeer lezenswaardig artikel van Guillaume Faye op de site van Joost Niemöller over geostrategie in tijdperk Trump.” Zie https://joostniemoller.nl/2017/01/gelijk-poetin-komende-WereldOrde-essay/#more-7901. Uit de commentaren bij de tweet maak ik op, dat Joost Niemöller kennelijk de Nederlandse RT is, een RUssische propagandamachine en Baudet een racist.

Tenslotte komt de term ‘boreaal’ in de jaren tachtig bij het Front National terecht en is het in gebruik geraakt als een codewoord, een dog whistle. Het verwijst naar hetzelfde gedachtegoed van raszuiverheid, dat in het Derde Rijk centraal stond (Stéphane François, een Frans historicus, die veel over dit onderwerp publiceerde, zegt in Libération, dat dit een manier was om aan te haken bij de oudere wortels van het racisme, terwijl men een al te nadrukkelijk racistisch vocabulaire vermeed).

Ook buiten het interview, dat ik met hem hield heeft Jean-Marie Le Pen het te pas en te onpas over ‘een boreale as’, die loopt van ‘Gibraltar tot Vladivostok’. Ten noorden van die as lopen bevolkingsaantallen terug, ten zuiden exploderen ze. Ook spreekt hij wel over een ‘boreale ruimte’, waarin het RUsland van Vladimir Putin volgens hem een belangrijke rol te spelen heeft als bondgenoot. Dit is nadrukkelijk een christelijke ruimte, afgeschermd van het zuiden, ‘dat ons zal overspoelen’. Le Pen ziet in zo’n ‘boreale ruimte’ een alternatief voor de EUropese Unie. RUsland, maar ook Wit RUsland hebben daar een belangrijke rol in te spelen. Zoals Le Pen op bezoek in Moskou eens stelde, is een van de functies van zo’n monsterverbond ons te behoeden voor de demografische explosie in de zuidelijke Wereld. Deze zal ons ‘overspoelen’. De bevolking in de door Le Pen voorziene ‘boreale ruimte’ is behalve blank ook ‘christelijke, humanistisch en welvarend’, dus betrekkelijk homogeen.
Le Pens concept lijkt inhoudelijk sterk op het door Guillaume Faye gepropageerde idee van een ‘EUrosiberië’.

Het gebruik van deze terminologie kost Jean-Marie Le Pen uiteindelijk de kop. In 2015 wordt hem het lidmaatschap van zijn eigen partij ontnomen. De druppel, die voor dochter Marine de emmer deed overlopen is een interview in het beruchte extreem rechtse tijdschrift Rivarol, later vertaald door een Amerikaanse neo nazi website. Titel: ‘We Must Save Boreal EUrope & the White World’. ‘Je mag het tegenwoordig niet eens meer over ‘Boreaal EUropa’ of  ‘de blanke Wereld’ hebben’, klaagde Le Pen achteraf in een communiqué.

Dus: ‘boreaal’, de term, die voor Le Pen zijn politieke graf opende, gebruikte Baudet bij de geboorte van zijn partij. De vraag is waarom.

Als politicus, die zich laat voorstaan op zijn grote belezenheid, moét hij de extreem rechtse toe eigening van het begrip ‘boreaal’ kennen.

Zou hij die niet kennen, dan zou het een onvergeeflijke politieke blunder zijn geweest. Het zou zoiets zijn als je hakken tegen elkaar slaan, je rechterhand naar voren zwaaien en zeggen, dat je niet weet, dat je de Adolf Hitler groet brengt.

Heeft Baudet de term als dog whistle gebruikt, net als eerder Le Pen? En zo ja, wie riep hij dan aan? Het antwoord op deze vragen staat open.

Op vragen over zijn ontmoetingen met Le Pen en het woord ‘boreaal’ antwoordt zijn persvoorlichter, dat de partij niet ingaat op ‘doorzichtige pogingen ons via ‘guilt by association’ van alles en nog wat aan te smeren.

Toen Baudet eerder op het gebruik van dubieuze terminologie werd aangesproken, speelde hij de vermoorde onschuld. Zoals toen hij eerst met veel pathos sprak over ‘homeopathische verdunning’, maar later zei dat dit ‘misschien niet zo handig’ was.” Denk aan wat Robert Jensen zei naar aanleiding van de jongste tweet van Baudet, waarover deze zich heeft verontschuldigd. “Bied nooit je excuses aan links aan, want ze nemen er geen genoegen mee en willen altijd meer.”

Kruk noemt een aantal punten, die hem deden realiseren, dat niet Paul Cliteur, maar Jean-Marie Le Pen de intellectuele peetvader is van Baudet.

· Baudets verwijzen naar een ‘boreaal EUropa’ en een door immigratie ‘dodelijke gewonde’ samenleving;
· Eerdere opmerkingen, dat hij niet wil dat EUropa ‘afrikaniseert’ en wenst, dat het continent ‘dominant blank en cultureel blijft, zoals het is’;
· Zijn vrees, dat EUropa door niet westerse migranten zal worden ‘overspoeld’;
· Zijn tweets over werk van Guillaume Faye en Dominique Venner twee voorvechters van een ‘wit EUropa’;
· Zijn wens, dat migranten uit moslim landen en uit sub Saharisch Afrika zonder omhaal worden ‘teruggestuurd’;
· Zijn militante column, in het Franse weekblad Valeurs Actuelles, over het ten strijde te trekken tegen de islamisering van EUropa;
· Zijn pleidooi voor het normaliseren van de banden met Poetin en het afschaffen van de NAVO.

Onder het artikel worden verwijzingen om verder te lezen voorgesteld, die de framing van het artikel weergeven. Het eerste artikel is “Dit zijn de waanideeën, waarop ‘rassenleer’ is gebaseerd” met de aankondiging: “Ras als biologisch gegeven bestaat niet. Er is geen ‘gen,’ dat menselijke eigenschappen, zoals intelligentie, bepaalt. De suggestie, dat dit wel zo is, komt voort uit onjuiste (en in de politiek vaak misbruikte) interpretaties van wetenschappelijk onderzoek.”

Het tweede artikel is “Thierry Baudet ontmoette in het geheim een Amerikaanse racist van Alt Right” met de introductie: “Thierry Baudet sprak in oktober vijf uur met Jared Taylor, een racistische intellectuele inspirator van de Amerikaanse Alt Right beweging. Baudet beweert racistische denkbeelden te verwerpen, maar de ontmoeting past in een jaren lang patroon.

Tot slot is er nog een link als onderdeel van de collectie ‘Extreme politieke bewegingen’ naar het artikel “Wat moet je weten om radicale en extreme politieke bewegingen te begrijpen?

En helemaal onder aan de pagina stelt de in Frankrijk gespecialiseerde journalist Marijn Kruk de vraag: “Wat vinden jullie ervan, dat die taal van het organisch nationalisme onderdeel is van het politieke discours in Nederland?

Nieuw
https://sargasso.nl/is-baudet-een-homo-hater/

Overwinningsspeech van Baudet.

Forum Voor Democratie – Volledige speech van Thierry Baudet: de Uil van Minerva

Gepubliceerd op 21 mrt. 2019

FVD behaalde een monsterzege bij de Provinciale Statenverkiezingen en werd vanaf 0 de grootste in de Eerste Kamer!

Bekijk hier de volledige overwinningsspeech van Thierry Baudet op de uitslagenavond van de Provinciale Staten verkiezingen op 20 maart 2019.

✓ Word ook lid van FVD voor maar 25 per jaar
https://FVD.nl/word-lid

► TWITTER https://twitter.com/FVDemocratie
► FACEBOOK https://facebook.com/ForumVoorDemocratie
► INSTAGRAM https://www.instagram.com/FVDnl
► WEBSITE https://FVD.nl

BAUDET IN DE KAMER http://bit.ly/2sXRhCK
HIDDEMA IN DE KAMER http://bit.ly/2thm3bT
SUBSCRIBE NU http://bit.ly/2tjUcZk

BAUDET OVER HET AFSCHAFFEN REFERENDUM DOOR RUTTE III
https://www.youtube.com/watch?v=XECgRpGLOwQ

DYNAMIEK, DAADKRACHT, DURF
https://www.youtube.com/watch?v=XBhJKZeJf1M

Reacties
https://youtu.be/_ABtS0Hd12s

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Minerva
https://robscholtemuseum.nl/?s=Uil+van+Minerva
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hegel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thierry+Baudet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Forum+Voor+Democratie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Boreale+Wereld
https://robscholtemuseum.nl/?s=studentenvereniging
https://robscholtemuseum.nl/?s=Athene
https://robscholtemuseum.nl/?s=Alexander+Pechtold
https://robscholtemuseum.nl/?s=Benk+Korthals
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ivo+Opstelten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ard+van+der+Steur
https://robscholtemuseum.nl/?s=Gijs+van+Ardennen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+van+Baalen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Beatrix
https://robscholtemuseum.nl/?s=Koning+Willem
https://robscholtemuseum.nl/?s=Skull+&+Bones
https://robscholtemuseum.nl/?s=Heinrich+Himmler
https://robscholtemuseum.nl/?s=Adolf+Hitler
https://robscholtemuseum.nl/?s=WWII
https://robscholtemuseum.nl/?s=EUrope+Action
https://robscholtemuseum.nl/?s=hondenfluitje
https://robscholtemuseum.nl/?s=dog+whistle
https://robscholtemuseum.nl/?s=nationale+socialisten
https://robscholtemuseum.nl/?s=internationale+socialisten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marie+Le+Pen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jean-Marie+Le+Pen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Vladimir+Putin
https://robscholtemuseum.nl/?s=guilt+by+association
https://robscholtemuseum.nl/?s=Robert+Jensen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Afrika