Cor Hendriks – De terugkeer van de Annunaki?

Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten (foto Een Oorlog Reeds Verloren)

Sven (Sven-Ake) Hulleman van het quasi pessimistische kanaal Een Oorlog Reeds Verloren gaat in Aflevering 5 van zijn serie ‘Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten’ diep in de Wereld van complotten over de Annunaki en de verborgen planeet Nibiru en zegt daarover op zijn site

Het is U wellicht niet ontgaan dat, te midden van alle geopolitieke roerselen, ook in de Wereld van het goud, de boel niet stil staat. Is dit simpelweg te verklaren met economische ontwikkelingen of zou er meer aan de hand kunnen zijn? Als men in crisistijd terugvalt op het tastbare en waardevaste edelmetaal, waar ontleent het die waarde dan aan?

Er schijnt een planeet meer dan ons altijd geleerd is deel uit te maken van ons zonnestelsel. Deze planeet heeft een baan om de zon, die afwijkt van alle anderen, waardoor hij slechts eens in de zoveel duizend jaar bij ons in de buurt komt. Dit is, volgens sommigen, de thuisplaneet van de Annunaki, een ras van mensachtige wezens, die door oude beschavingen werden gezien als Goden. Zouden zij de architecten zijn van onze Wereld, van ons genoom? Hebben zij ons gemaakt in hun evenbeeld, of om hen te dienen? Hebben zij hun sporen achtergelaten op aarde om ons voor te bereiden op hun terugkeer?

Enki, Enlil, Mardoek; kunnen wij hen eerdaags terug op aarde verwachten en zo ja, zullen zij ons verheffen of onderwerpen? Welke van de twee het ook wordt; naar het schijnt hebben ze er goud voor nodig. Veel goud.’

Waar komen deze ideeën vandaan en waarop zijn ze gebaseerd? Ik ging op onderzoek uit en kwam al snel bij het boek van de occultist Jaap Rameijer uit 2019.

Jaap Rameijer - Van Annunaki tot Illuminati, van slaaf tot slaaf (foto wanttoknow)

Jaap Rameijer – Van Annunaki tot iLLUMiNATi, van slaaf tot slaaf (foto wanttoknow)

https://www.wanttoknow.nl/boeken/van-Annunaki-tot-iLLUMiNATi/

Daar gaat het eerste deel van dit boek over. Over het ontstaan van de aarde. En over de schepping van de homo sapiens. De denkende, intelligente mens. Het tweede deel gaat over de gevaren, die ons nu bedreigen. En de mogelijke verbanden tussen de Anunnaki van de planeet Nibiru en de iLLUMiNATi hier op aarde. Gevolgd door het verhaal van de Reptilians, die afkomstig zijn van het sterrenbeeld Draco en de Satanisten. De schrijver zegt

Graag haal ik daarom de magische woorden van de wetenschapper Zecharia Sitchin aan, de man, die de duizenden klei tabletten uit Sumerië niet alleen vertaald heeft, maar ze ook geïnterpreteerd heeft, gewoon door de teksten letterlijk te nemen en ze te verklaren met de technologische kennis, die we nu bezitten. Wat hij ons keer op keer voor houdt, in al zijn 14 boeken, is: ‘Study the past, to survive the future’ (onderzoek het verleden teneinde in de toekomst te kunnen overleven). Voor mij een van de meest belangrijke uitspraken van deze tijd!

Voor meer over Zecharia Sitchin, zie https://robscholtemuseum.nl/CorHendriks-de-Babylonokiahoax5-de-hype-komt-op-gang/.

Voor meer over de theorie van Rameijer, zie https://www.Jaap-adventures.com/my-blog/entry/van-Anunnaki-tot-iLLUMiNATi-deel-1-de-schepping-van-de-mens.html.

Zie ook: https://www.wanttoknow.nl/geschiedenis/over-1Annunaki-een-verboden-film/.

Een bewaard gebleven filmposter van ‘1Annunaki’ (foto wanttoknow)

Een bewaard gebleven filmposter van ‘1Annunaki’ (foto wanttoknow)

Gelukkig hoeven we het boek van Rameijer niet te lezen om meer over die beroemde Annunaki te weten te komen, want ze hebben zelf (in 2014) op dezelfde site een bericht achter gelaten (https://www.wanttoknow.nl/inspiratie/Anunnakki-jullie-waren-onze-Goden/comment-page-1/).

Wij Anunakki,
Er is veel over ons geschreven en gespeculeerd. Dat jullie het hele verhaal niet kennen heeft een reden, hoewel ons verhaal en dus ook jullie verhaal uitvoerig is gedocumenteerd, paste het niet in jullie Wereldbeeld en werd het dus niet opgenomen. Pas sinds enkele decennia in jullie tijd begint onze geschiedenis en dus ook die van jullie zich enigszins te openbaren. Hierbij zijn veel misvattingen aan de orde.

Van nature zijn wij niet slecht of diabolisch,’ zoals sommigen het uit zouden drukken. Wel zijn we verantwoordelijk voor een enorme catastrofe op jullie planeet, dat gaat terug naar een tijd, die jullie energetisch kennen als Lemurië en het latere Atlantis. In die tijd was de mensheid, zoals je die nu kent, er niet, jullie leefden hier wel, maar niet in een vleeslichaam, zoals je het nu kent, gooi die evolutietheorie maar weg! De flora en fauna stond los van de mens, die hier leefde, noem het een ijlere densiteit.

Wij kwamen in jullie zonnestelsel terecht na een lange omzwerving, wij zijn niet van hier’. Hoewel onze planeet, onze thuisWereld wél in jullie fysieke Wereld bestaat en waarneembaar is, is onze fysieke staat dat niet. Verschillende densiteiten kunnen tegelijkertijd bestaan, denk maar aan natuurwezens in jullie Wereld, je ziet ze zelden, maar ze zijn er wel. Onze planeet was na lange omzwerving in jullie zonnestelsel terecht gekomen, we waren eigenlijk ten dode opgeschreven en dit bracht nieuwe hoop.

Groot probleem was echter, dat we in een relatief korte afstand van de zon een tijdelijke passage zouden hebben, de atmosfeer van onze planeet was daar niet op berekend. Alles zou verschroeien in de periode van jaren, dat we zo dicht bij jullie zon zouden zijn, tenzij we onze atmosfeer konden versterken met Nano deeltjes van wat jullie goud noemen. We hebben contact gelegd met de bewoners van de aarde, de situatie uitgelegd en zij vonden het goed, dat wij goud van hun planeet in onze atmosfeer brachten, zelf hechten ze geen waarde aan dat metaal.

Weet dat jullie civilisatie toen eigenlijk hoger was dan de onze. De aarde was een speelveld met overvloed en wij waren slechts bezig om te overleven. Het goud bevond zich in de fysieke dimensie en moest naar onze fysieke dimensie overgebracht worden. Om dat te doen moesten wezens van onze planeet zich naar deze fysieke dimensie vertragen, wat zeer zwaar was en relatief weinig vruchten, althans niet voldoende, afleverde. We waren op weg naar de loeihete zon en tijd begon te dringen.

In overeenstemming met de mens werd uit DNA van aardewezens een werker gecreëerd om dit zware werk te doen, een tijdelijke creatie van wat men nu noemt, mensachtigen en ons DNA. Dat werkte op zich goed. Onder de tijdsdruk werkend vonden enkele van onze wetenschappers het ook nodig om een interdimensionaal portaal te maken, zodat we meer controle uit konden oefenen.

qHier ging het fout en daar zijn we ons zeer pijnlijk bewust van. Hoewel veel aardlingen er op tegen waren heeft een bepaalde lobby van ons ras het er toch doorgedrukt en heeft daarbij zelfs hulp afgedwongen van de aardlingen om een vortex tussen de densiteiten te open.

Toen de vortex generators eenmaal opgestart waren begonnen alle densiteiten door elkaar heen te lopen en het leek of de poorten van de hel waren geopend. Het was één grote catastrofe, die zich met een sneeuwbaleffect ontwikkelde. Onze planeet hebben we uiteindelijk niet kunnen redden, dat is nu een levenloze bol. Wij hebben met toestemming ons bewustzijn naar aarde verplaatst en hebben een reddingsplan opgezet om het sneeuwbaleffect te stoppen.

We hebben samen vele generatoren opgezet, die jullie nu kennen als piramides, puur om het 3D veld te versterken voordat de grote onvermijdelijke overstroming kwam, de aarde vond een andere baan en de densiteit veranderde daardoor, ook werd er een nieuwe satelliet ingezet om dit proces te stabiliseren.

Langzaam aan werd het 3D veld steeds sterker, ook wij ervoeren dat, we gingen ons dierlijker gedragen, Goden in strijd, wat ooit de mens was incarneerde zich in de mijnwerkers, die we ooit creëerden. We wisten dat het tijdelijk was, zoals jullie nu een computer resetten. Met Kunst en vliegwerk wisten we zolang mogelijk onze hogere kennis in stand te houden, maar er was geen houden aan, we vervielen in onderlinge ruzies en moesten van alles uit de kast halen om niet tot het ‘dierlijke’ te vervallen. Onze kennis hebben we weten door te geven en die heeft de tand des tijds overleefd via zogenaamde geheime genootschappen.

Gezien de genootschappen, die zich langzaam aan in het 3D veld ontwikkelden en zich laafden aan hun macht werden allen die de oude kennis hadden vervolgd, eigenlijk een logisch gevolg. De kennis in Akasha was echter moeilijk te onderdrukken en zelfs in het duistere 3D veld ontsproten steeds weer oude zielen, die zich herinnerden. Een soort kat en muis spel. Onze intentie was om kennis in stand te houden, daarom is het in steen gebeiteld.

In de oude geschriften worden wij beschreven als omnipotente wezens, dat waren onze laatste stuiptrekkingen, het 3D veld versterkte zich en in een nieuwe incarnatie waren wij en zijn wij als jullie. Wij zijn vanuit jullie visie gevleugelde wezens, relatief aan jullie vogels. Op een bepaalde manier klopt dat wel, maar niet zo letterlijk, onze anatomie was anders, maar die is nu verloren en we manifesteren ons alleen op die manier in de astrale wereld.

Wij leken jullie Goden, maar in werkelijkheid waren jullie onze Goden, liefst zien we jullie als gelijken. Deze terugval in 3D was noodzakelijk en wij zijn met jullie meegegaan, zie het maar als een tijdlus want meer is het niet, het is tijdelijk. En het goede nieuws is dat die tijdelijkheid voorbij is. Eind 2012 kwam aarde weer door een tijdlus, zie het maar als een spiraal waardoor de gegevensoverdracht hersteld werd.

De 3D werkelijkheid is niet langer de enige, we zijn allen bevrijd. Deze 3D werkelijkheid zal voor menigeen uitsterven, voor wie het niets te bieden heeft, laat het achter en kijk niet om. Wees niet boos op de puppetmasters, die doen alleen hun werk, het jou zo onaangenaam mogelijk maken in 3D, het is namelijk opgezet als een tijdelijke bubble en heeft geen recht tot bestaan meer, alles wat je hier beleeft heeft een reden, dit fysieke lichaam was ook maar een tijdelijke expressie, hou er niet aan vast.

Wij, Anunakki, zijn onder jullie, lijden even hard, misschien wel harder. Wij hebben ons best gedaan om onze fouten te herstellen, leken we ooit jullie Goden, dat waren we niet, was ook niet onze intentie. Gevallen engelen is ook een beladen term, want we vielen niet. We hadden de keuze om op ons stervende planeet te sterven of om samen met jullie een oplossing te vinden voor onze fouten. We hebben voor het laatste gekozen, na vele levens samen zijn we één geworden en nu ligt de toekomst voor ons open. Ik dank jullie voor het lezen.

Reacties (een keuze)

Paheto schreef (15 mei 2014)
Ach gut, de angstmachine op volle toeren. Er zijn duizenden amateur en professionele sterrenzoekers en WOW op geen enkel forum van deze stargazers wordt deze Niboeroe ster gezien. Het is gewoon een kwats onderwerp om de mens weg te houden bij zijn innerlijke kracht en kennis!
Ancient AliensIn the ancient texts of Sumeria we have descriptions of these beings descending from the sky called the Annunaki. The term Annunaki means ‘those who from the heavens came.”
This is entirely wrong. The word Annunaki means Princely seed orPrincely blood. The idea is that the Annunaki were direct creations of Anu, who was regarded as the father and King of the Gods.

KeZa schreef (15 mei 2014)
NASA looks for Planet X but comes up empty? http://RT.com/news/NASAPlanetX-space/
The object known as Nibiru does not exist? http://www.cosmophobia.org/Nibiru
En voor prachtige ‘debunking’ (…). http://www.youtube.com/user/dazzathecameraman/videos

Odette schreef (15 mei 2014)
As anyone can understand by studying the Sumerian texts, Nibiru means the crossroads and when Nibiru is mentioned as being a celestial body, it is describing the movement of Jupiter across the sky. When Nibiru is mentioned in any other way it is referring to the City which was more ancient than Dilmun, the home of the Gods and where the Anunnaki created humanity. Nibiru is where the microcosm meets the macrocosm and it was the Garden of Eden on earth. Nibiru is the Kingdom within that is manifesting without. Imagine that Nibiru is the shadow of Earth and while we are going through the alchemical process of the Hieros Gamos, the shadow reality of the past is being assimilated and integrated into our reality and manifest the inner Kingdom of God in the outer. The roots of the tree of life http://youtu.be/wfLvZn8eMs8

Een andere mening over de Annunaki is te vinden bij Peter Den Haring in zijn Tijdgeest Magazine uit 2015, waarin hij schrijft

Volgens mythen van de Malinese Dogon stam is er zo’n 200.000 jaar geleden door de Nommo’s, zielrijke, amfibische wezens van Xylantia (een planeetje bij Sirius B), een menselijk voertuig voor bewustzijn op aarde gecreëerd. Daar hebben heel veel later weer andere buitenaardsen, de Annunaki, creatief misbruik van gemaakt, omdat zij veel willoze slaven nodig hadden voor de exploitatie van aardse delfstoffen. Daartoe voerden zij genetische experimenten uit op de mens. Zo kwamen die Bijbelse verhalen van een boze ‘God’ de wereld in, die wraakgierige, jaloerse, opgefokte Alien, die Adam en Eva uit zijn quasi paradijs gooide, omdat ze een vrucht van de boom van kennis hadden gegeten. De Annunaki hadden een piratenbasis op de later door de Nommo’s nucleair opgeblazen planeet Tiamat. Een klein deel van die brokstukken is onze huidige Maan geworden. Het water van Tiamat stolde namelijk in de ruimte tot ijsbrokken. Zo’n kolossaal ijsbrok raakte 9600 jaar voor Christus smeltend de aarde en veroorzaakte daar een Zondvloed, waarmee het waterpeil op onze hele planeet plotseling 130 meter steeg. Hupsa, heldere verklaring voor allerlei ontstaansmysteries en mythen over een Oorlog in de hemel. De Indiase Veda’s berichten daar gedetailleerd over (https://deGoednieuwskrant.nl/index.php/nieuws/bijzonder/2670-tijdgeest-magazine-juli-2015).

Weer een ander verhaal is te vinden op de site http://inanna.be/boek/de-Graalstamboom/.

Duizenden jaren geleden zweefde in ons eigen zonnestelsel nog een andere planeet behalve de aarde, waarop leven was namelijk Nibiru, ook wel Phaeton genoemd. De geschiedenis van onze voorvaderen begint bij de Anunnaki (hemel gekomen op aarde) en de Elochim (de verhevenen) waarvan aan de basis liggen de oervader Apzu (Bron) en zijn draken Koningin, Thiamat.
Ze hadden samen een zoon en twee tweelingen, die in paren (jongen en meisje) geboren werden. Die tweelingen huwden met elkaar en één koppel kreeg drie kinderen: een meisje, Antoe (hoogste vrouwe van de hemel), een jongen, Anoe (hoogste heer van de lucht) en weer een meisje, Ki (aardmoeder). Het was Anoe, de hoogste heer van de lucht, die voorzitter werd van de grote raad van de Anunnaki. Hij kreeg twee zonen, de oudste Enlil met als moeder Ki en een jongere Enki, met als moeder Antoe.

Het volk van Nibiru werd door de eerste aardmensen als een Godenvolk gezien en ze kwamen zo’n 440.000 jaren geleden (ongeveer 122 Nibiru jaren geleden) voor het eerst. Enki, de zoon van de grote Anu, president van Nibiru, en tevens een briljant wetenschapper en nog 50 andere Anunna waren op expeditie gestuurd om goud te vinden om hun planeet te redden.

Op hun planeet was door een combinatie van natuur en technologische gebruiken de atmosfeer dusdanig beschadigd en verdund, dat het leven daar steeds meer in gevaar kwam. Niet alleen vanwege de in te ademen zuurstof, maar ook vanwege het ernstige broeikast effect wat er voor zorgde, dat de planeet zijn innerlijk opgeslagen warmte niet meer kwijt kon. Wetenschappers concludeerde, dat alleen door gouden platen hoog boven Nibiru op te hangen, de planeet kon worden gered van de ondergang. Goud bevat grote geheimen, die gebruikt konden worden om deuren te openen en energie te verankeren. Enorme aders en rivieren van goud, dikwijls samen gevonden met kwartskristallen, geleiden bijzondere trillingen, door de aarde en werkt als communicatiemiddel, opent lichtpoorten en ontvouwt zich als de toegang tot andere dimensies. Goud ligt ook aan de basis van transmutaties (…) Ze hadden dit nodig en vonden het op de rijke planeet Aarde met zijn schaarse en onderontwikkelde bewoners.

Anoe, die voorzitter was van de raad van de Anunnaki besliste daarop om gezanten, de Nephilim (zij, die afdaalden, de boodschappers, de wachters of zonen van God) te sturen naar de aarde, onder leiding van zijn zoon Enki (…) en zo gebeurde het.

Ze landden in de Perzische Golf en vestigde daar hun basis, Eridu, aan de kust, ten zuiden van Mesopotamië (in de vruchtbare halve maan dus). Het plan was om daar goud uit het water te filteren, maar Enki slaagde er niet in om op deze manier genoeg goud te winnen om de crisis op Nibiru neer te halen. Daarom kwam de grote Anu, president van Nibiru, zelf kijken op de aarde en hij bracht ook zijn andere zoon en troonopvolger, Enlil, mee. Enlil was de oudste zoon van Anu, maar de moeder van Enki was zijn oudere halfzuster, Antoe, waardoor Enki vond, dat hij toch het meest in aanmerking kwam voor de troonopvolging.

Bittere gesprekken volgden tussen de twee broers, en Anu dacht er over om zelf op aarde te blijven en één van zijn zoons terug te sturen naar Nibiru om in zijn plaats daar te regeren, maar (…) deze idee veroorzaakte alleen nog maar meer tweedracht. Uiteindelijk gingen ze er om loten. Enki ging dan naar Afrika om het goud te winnen en de mijnen te beheren en Enlil bleef in Mesopotamië om de nodige faciliteiten te bouwen om de metalen te veredelen en te verschepen naar Nibiru. Daarna keerde Anu terug naar Nibiru en zo eindigde zijn eerste bezoek.

Veertig Nibiru jaren later brak er onder de Anunnaki, die nog steeds in de mijnen dienden te werken, muiterij uit. Ze hadden meer dan genoeg van dit werk en van de onderlinge tegenstrijdigheden van Enki en Enlil. Ze weigerden om nog langer in de mijnen te werken en ze namen Enlil gevangen als gijzelaar (…) Anu kwam voor dit feit, even na 4.000 VC terug van Nibiru voor een tweede bezoek aan de aarde om deze crisis te verhelpen.

Een raad van Goden werd bijeen gebracht met Anu aan het hoofd en Enlil stond er op, dat Enki werd terechtgesteld, daar hij deze er van beschuldigde, de muiterij te leiden.

Doch de muiters vertelden echter een ander verhaal en Anu kon hun standpunt goed begrijpen, ze waren nu eenmaal astronauten en geen mijnwerkers en het zware werk was ondraaglijk geworden.

Ondanks het feit, dat de Anunnaki in staking waren moest het goud toch verder worden gedolven, er was immers geen andere manier om de teloorgang van Nibiru tegen te gaan. De leiders van de Anunnaki stonden al flink onder druk toen de grote draken Koningin Thiamat met een oplossing kwam. Ze vroeg aan haar kleinzoon Enki om samen met zijn halfzuster Nin Choersagmenselijke helpers te maken, die geleken op de Elochim (de Goden).

Deze zouden dan kunnen helpen bij het ontginnen en onderhouden van de aarde en de andere werkzaamheden (…) (waarschijnlijk is dit wat wij de Cro Magnon Mens noemen. Bij de vondst van deze mensachtigen zaten toen onze wetenschappers met hun handen in hun haar wat hun DNA betreft).
Nin Choersag nam daarvoor een eicel van een aardse vrouw, bevruchte die via kunstmatige inseminatie met het zaad van Enki en stuurde het DNA wat bij, waarna ze het terug plaatste in de baarmoeder van de aardling.

Het resultaat van deze kweek waren de Lulu Amelu (gemengde werkers) die zelf niet vruchtbaar waren. Het waren aardlingen, die geloofden, dat hun doel was: de Anoennaki voorzien van eten, drinken, onderdak en goud delven, in ruil voor onderwijs (het was Enki zelf, die hier op toezag), harmonie en geluk. Ze waren vrij van kwaad en bedrog, wetteloosheid en onrecht en ze koesterden goedheid, waarheid, orde, wet en vrijheid binnen een gereguleerde samenleving.

De aardlingen hadden wel geen eigen beslissings noch denkrecht (…) maar ze waren zich hier niet van bewust en misten dit aldus niet (…) en, er volgde hierop een periode van rust, vrede en harmonie (zou dit ons Hof van Eden kunnen zijn uit de Bijbel?).

Door van hun fouten te leren werden Enki en Ninchursag steeds behendiger in het verbeteren van dezegemengde werkers.

Hierdoor kregen de Nephilem kosmonauten vrij van hun werkplichten in de mijnen. Ze kregen nu wel duidelijk omschreven gemeenschapsplichten mee en bleken zo feilbaar als gewone mensen, met hun meevallers en hen tegenslagen (…) het waren dus helemaal geen Goden (…) en ze leefden met en tussen de aardlingen. Ze hadden weer tijd voor ander dingen dan steeds in de mijnen te werken en begonnen zich ook te verbinden met de aardse vrouwen. Hierdoor kregen ze ook samen kinderen, de Naphidem, die anders dan de Lulu Amelu, wel vruchtbaar waren.

Maar, deze Naphidem waren gewoon kinderen van een mengeling Anoennaki en aardlingen. Hierdoor kregen deze kinderen op korte tijd heel wat kennis door van de genen van de Anoennaki vaders en zoals wij al geleerd hebben is (…) een beetje kennis soms erg gevaarlijk en dit bleek uit het feit, dat deze Naphidem de andere, minder ontwikkelde aardlingen systematisch begonnen uit te roeien. Ze richtten op de duur een ware genocide aan onder de gewone aardlingen en de Nephilem slaagden er niet in om hun kinderen te beteugelen.

In allerijl werd opnieuw de raad van de Anoennaki bijeen geroepen en Anoe besliste toen om andere, jonge Anoennaki, Nephilim, te sturen, maar deze keer als regerende Koningen, die de boel weer onder controle diende te krijgen (…) zo werden deze dan de nieuw gestuurde Nephilim dereddende engelen van een Wereld, die ze bijna vernietigd hadden. Na de nodige handelingen volgde er uiteindelijk opnieuw rust en vrede op aarde met een grote bloeiperiode, die hierop volgde.

Dit was de periode van het Oude Soemer met als regerende Koningen de Anoennaki of Elochim zelf (onze wetenschappers hebben lijsten opgesteld van deze Anoennaki Koningen, die heel bijzondere namen hadden en die uitzonderlijk lange perioden regeerden, maar (…) deze lijsten worden nog steeds een beetje genegeerd).

Toen gaf de grote Anoe, het voorzitterschap van de raad over aan zijn zoon Enlil, tot grote frustratie van zijn jongere broer Enki, die vond dat hij meer recht had op dit voorzitterschap. Misschien was hij wel de jongste zoon, maar zijn moeder was toch wel de oudere zuster van zijn vader Anoe.

In ieder geval, kende op dat moment, de goed florerende maatschappij een groot probleem van overbevolking, en Enlil besliste, met goedkeuring van een meerderheid van de raad om dit probleem op te lossen met een Zondvloed, (dit verhaal wordt prachtig beschreven in het ‘Epos van Gilgamesch’ vertelt in de 12 Babylonische klei tabletten). Door wetenschappelijke observatie was het voor de Anunnaki al geruime tijd bekend, dat de ijskap op het Antarctische continent onstabiel geworden was. De eerst volgende keer, dat Nibiru de aarde zou passeren tussen Mars en Jupiter, zou de enorme ijsmassa het waarschijnlijk begeven. Wat Wereldwijd een enorme vloedgolf teweeg zou brengen, die alle oceanen en de aardetemperatuur abrupt zou veranderen en dit zou tevens allerlei tyfonen en orkanen veroorzaken. In overleg met Anu gaf Enlil de opdracht alle ruimteschepen klaar te maken voor een totale evacuatie van de Anoennaki, van de aarde (…) de mensen (…), die mochten omkomen, zo vond Enlil. Enlil liet de Anunnaki zweren om dit voor de mensen geheim te houden, zodat de mensen in hun paniek hun evacuatieplannen niet zouden dwarsbomen. Doch Enki, noch Ninchoersag waren gelukkig met deze beslissing. Het was dan ook Enki, die Koning Zi Oe Soedra (volgens de Genesis, Noach) van deze zondvloed verwittigde en hem een ontsnappingsplan aan de hand deed door middel van een zeer speciale boot. Hij droeg hem tevens ophet zaad van alle leven (waarschijnlijk van het lab, waar de bevruchtingen plaats hadden (…) en niet de redder van alle diersoorten) in veiligheid te brengen. Later was dit de enige familie, die de grote zondvloed overleefde (…) samen met hetzaad van alle leven (…) tot grote woede en frustratie van Enlil.

Voor de Zondvloed waren de regerende Koningen echte Anoennaki of Elochim, maar (…) na de Zondvloed kwam hier verandering in.

Voor meer, zie de pagina.

Voor meer over dit onderwerp, zie http://home.kpn.nl/jack-hearts/science/200311Nibiru.htm.

Nog uitgebreider http://www.merudi.nl/cgi-bin/cl/index.pl?page=/nl/cosmicrays/02_Nephilim|Nephilim_Haar_Perspectief.htm.

Evenals http://finalwakeupcall.info/blog/2018/12/12/de-Anunnaki/.

Op de Bitcoin helpdesk site https://www.nimva.be/nieuws/het-belang-van-goud.html wordt door de schrijver gezegd

Kijk, een whistleblower of klikspaan uit de Wereldbank spreekt over diegene, die echt de touwtjes in handen hebben in ons monetair stelsel: Karen Hudes World Bank insider ‘claims’ to reveal who’s behind the Throne (video niet langer beschikbaar, zie https://www.youtube.com/results?search_query=Karen+Hudes). En je weet intussen, dat ik met mijn buikgevoel, die Sitchin met zijn 12de planeet wel wat kan volgen. We zijn hier niet alleen op deze planeet als mens: One World; Two Species, Tartarian DNA. We were never alone (https://youtu.be/vpEZkVGkkjI). Als die Karen Hudes stelt, dat die andere species (noem ze Anunnaki, Nephilim of onze Goden, zo je wilt) mathematisch zijn en niet creatief, dan kan ik me voorstellen, dat de “uitvinding” van Bitcoin uit die hoek moet komen. Ik ga er dus van uit, dat Bitcoin een voortzetting is van een monetair systeem, dat het niet zo goed voor heeft met de mens. Het moet bedoeld zijn om de mens verder als werkslaaf in te zetten. Om uiteindelijk het goud in de gekoloniseerde planeet Aarde te verwerven. Sitchin schrijft dat de Annunaki, die hier geland waren, begonnen waren om het goud te delven. Dat goud hebben ze nodig. Volgens Sitchin om een nevel rond hun planeet (zoals onze chemtrails) te leggen, zodat ze de koers van hun planeet X of Nibiru kunnen wijzigen, omdat ze anders onherroepelijk in botsing komen en hun planeet zal vernietigen. Andere auteurs vertellen een soortgelijk verhaal, maar het doel van het goud is anders. Feit blijft, dat voor hen goud van het allerhoogste belang is. Die gewone Anunnaki waren het zware werk beu en gingen in staking. Grappig, dat ik dit hier vertel op de dag, dat België verlamd is door de stakingen! Ze eisten een oplossing van hun leider Annu. Die had twee zonen, halfbroers Enki en Enlil. Enki was de goede wetenschapper, Enlil de kwade generaal. Zo kennen wij onze Oude Testament verhalen van een goede, liefdevolle, vergevingsgezinde God, die tegelijkertijd een boze, straffende was, die de mens uit het Aards Paradijs verdreef. Als we onze Goden in meerdere individuen zien in plaats van in één God, waar al die tegenstrijdige eigenschappen in vervat zitten, dan klopt het verhaal veel beter. Dus (…) Enki ging aan de slag met kolven en pipetten en creëerde zijn Adam, de eerste mens. Later creëerde hij de vrouw door een rib te nemen uit Adam, wat we nu kunnen begrijpen als een beenmerg transplantatie (…)

Zie ook
https://www.5d-geld.nl/goud-en-de-Anunnaki/
http://www.fuzzyfun.nl/aliens-exporteren-rijkdommen/

https://youtu.be/Z5Pfv_A2hmw (17:37) ‘The Enki and Enlil REVELATION | Endgame: The Series – Special Presentation’ van The Armageddon Broadcast Network, 1 mei 2017. ‘The historical accounts of the two brothers from ancient times have now been REVEALED! The ancient Mesopotamian Gods Enki and Enlil What was their purpose, and who are they now? These age old secrets have now been released to the masses!

https://youtu.be/GnkgnutifzM (2:45) ‘Almine Bloed, goud en emotie Nederlands ondertiteld’ van willyji, 10 okt. 2012.

Enige kritische geluiden zijn te vinden op de volgende sites
https://www.vice.com/nl/article/ywx5qb/even-over-de-zomer-waarin-ik-geloofde-dat-God-een-alien-is.

Heel serieus https://Anunnaki.nl/Anunnaki
De pagina begint met de opmerking De Anunnaki zijn de belangrijkste spelers in een paradigma, ofwel een uitgangspunt of ‘Wereldbeeld‘, dat zijn weg vindt naar een populaire folklore via het werk van wijlen Zecharia Sitchin. Sitchin, een econoom en de auteur van diverse bestsellers (waaronder Genesis Revisited), die de oude mythologie en de mysterieuze megalithische ruïnes over de hele Wereld heeft verkend. Deze verschillende boeken trachten aan te tonen, dat er in de oudheid een buitenaards ras was, dat de mensheid genetisch manipuleerde om verschillende redenen. De Sitchin these (“Sitchinisme“), nu omarmd door talloze andere schrijvers, beweert in essentie, dat deze oude Sumero Babylonische Goden, de Anunnaki“, buitenaardse wezens zijn van de planeet Nibiru (Sitchin’s “12de Planeet“), die om de 3.500 jaar de aarde passeert. Gesteld wordt, dat de Anunnaki op het moment van het passeren van de aarde van hun planeet naar de aarde over kunnen springen en onheil stichten.

Ancient ArchitectsSumerians, Anunnaki and Nibiru: The Truth

Gepubliceerd op 8 aug. 2018

Browsing the internet and scanning YouTube, the subject of the Ancient #Sumerians is dominated by click bate tales of #Anunnaki overLords, the so called planet #Nibiru that we’re told is on its way back time and time again, but never materializes, the genetically engineered human slave race that mined gold and many other interpretations that have been taken by so many to be real historical accounts of our ancient past.

The popularization of the Sumerian myths is based on translations of cuneiform tablets made by #ZechariaSitchin, and this has triggered a generation of ancient aliens theorists who have promoted the myth of overLord Gods who from heaven to earth came.

The foundation for the theory is Sitchin’s series of Earth Chronicles books where he talks of a group of mythical beings known as the Anunnaki, who he claimed crossed their own DNA with that of Homo erectus in order to create humankind. And the reason? To use humans as slaves to mine gold and other precious minerals to save their planet. And surprisingly, this is a narrative believed by so many.

Watch this video to find out the truth about the ancient Sumerian myths and please comment your thoughts below.

All images are taken from Google Images for educational purposes only.

#Sumerians #Anunnaki #Nibiru

Reacties
https://youtu.be/7U4mEZfnAno

Een Oorlog Reeds Verloren – Het Bureau voor Occulte Zaken en Complotten (5): De terugkeer van de Anunnaki

Gepubliceerd op 17 apr. 2020

Het is U wellicht niet ontgaan dat, te midden van alle geopolitieke roerselen, ook in de Wereld van het goud, de boel niet stil staat. Is dit simpelweg te verklaren met economische ontwikkelingen of zou er meer aan de hand kunnen zijn? Als men in crisistijd terugvalt op het tastbare en waardevaste edelmetaal, waar ontleent het die waarde dan aan?

Er schijnt een planeet meer dan ons altijd geleerd is deel uit te maken van ons zonnestelsel. Deze planeet heeft een baan om de zon, die afwijkt van alle anderen, waardoor hij slechts eens in de zoveel duizend jaar bij ons in de buurt komt. Dit is, volgens sommigen, de thuisplaneet van de Annunaki, een ras van mensachtige wezens, die door oude beschavingen werden gezien als Goden. Zouden zij de architecten zijn van onze Wereld, van ons genoom? Hebben zij ons gemaakt in hun evenbeeld, of om hen te dienen? Hebben zij hun sporen achtergelaten op aarde om ons voor te bereiden op hun terugkeer?

Enki, Enlil, Mardoek; kunnen wij hen eerdaags terug op aarde verwachten en zo ja, zullen zij ons verheffen of onderwerpen? Welke van de twee het ook wordt; naar het schijnt hebben ze er goud voor nodig. Veel goud.

Links
Anunnaki https://nl.wikipedia.org/wiki/Anunnaki
Annunaki Those of Royal Blood https://www.annunaki.org/
Planeet negen https://nl.wikipedia.org/wiki/Planeet_negen
Graham Hancock Who were the Annunaki? http://grahamhancock.com/phorum/read.php?8,1223316
Bram Vermeulen In Den Beginne http://www.bramvermeulen.nl/in-den-beginne/
FACT or FICTION Nazi Base in Antarctica UFO Documentary https://youtu.be/09H6hGRmIvc

Als U ons in deze turbulente tijden wilt helpen om dit te kunnen blijven doen en meer tijd en middelen te kunnen besteden aan onderzoek, interviews, reportages en andere zaken, die er echt toe doen, overweegt u dan een bijdrage te leveren naar waardering én vermogen op https://eenoorlogreedsverloren.nl/Steunhetverzet/.

Volg ons op onze website https://EenOorlogReedsVerloren.nl

https://Facebook.com/ReedsVerloren
https://Twitter.com/ReedsVerloren

Reacties
https://youtu.be/RHcVYdWmdtI

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sven+Hulleman
https://robscholtemuseum.nl/?s=Bureau+voor+Occulte+Zaken+en+Complotten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goud
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+Rameijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Annunaki
https://robscholtemuseum.nl/?s=iLLUMiNATi