Cor Hendriks – De ‘Denver Airport Conspiracy’

Onlangs plaatste ik bij mijn artikel over ‘Het paard van de duivel’ (https://robscholtemuseum.nl/cor-hendriks-het-paard-van-de-duivel/) een afbeelding van ‘Blue Mustang’ van Luis Jiménez, wat voor Rob aanleiding was om de video van Tony Brown te plaatsen, getiteld ‘Denver Airport Artwork and Pale Horse explained… and the Bank of America’ (https://robscholtemuseum.nl/tony-brown-denver-airport-artwork-and-pale-horse-explained-and-the-bank-of-america/).

Ik was zelf al bezig met een informatie file over de muurschilderingen en andere interessante kunstuitingen op en rond Denver Airport, uiteraard vanwege de vermeende Illuminati referenties, die voor figuren uit extreemrechtse Christelijke hoek aanleiding zijn om hun disinformatie te verspreiden.

Denver International Airport (DIA), in Denver, Colorado, is qua oppervlak de grootste vlieghaven in de VS en werd geopend in 1995.

Buiten het vliegveld, een meter of tien voor de ingang, staat een tien meter hoog fiberglas standbeeld van een blauwe mustang met zeer zichtbare aderen in zijn lijf. Dit paard, waaraan wordt gerefereerd met namen als ‘Bluecifer’, ‘Satan’s Steed’ en ‘Blue Devil Horse’, wordt door velen gezien als het vierde paard in het boek der Openbaring uit de Bijbel, het paard genaamd ‘Dood’, beter bekend als ‘the pale horse’ (denk bijvoorbeeld aan het boek van Cooper: zie De Bilderbergers …).

Door Christan worden in zijn blog een aantal fabels, die de ronde doen over DIA, opgesomd.
* Denver Airport is voorbestemd om het Westelijke hoofdkwartier van VS NWO te worden.
* Denver Airport heeft verbinding met een toekomstige vernietiging en het einde van de wereld.
* Denver Airport heeft links met een mogelijke 2012-ramp (die niet plaatshad).
* Het Denver vliegveld heeft een verborgen ondergrondse stad.
* Denver Airport werd betaald door een geheim genootschap.
* De schrijver van ‘Defrauding of America’, Rodney Stitch, beweert een kopie te hebben van een tape van een CIA agent, die de burgemeester van Denver omkocht ($1,5 miljoen) om het vliegveld gebouwd te krijgen.
* De kunstenaar, die de muurschilderingen maakte in Denver Airport is geïnterviewd en eens beweerde hij dat richtlijnen werden gegeven voor hun werk.
* In bepaalde gevoelige gebieden van de ondergrondse faciliteiten van het vliegveld zijn enige Duitse nationalisten gezien samen met Amerikanen.
* Een van de muurschilderingen toont drie doodskisten met doden erin, iedere persoon volken voorstellend die de elites dood zouden willen hebben: een zwarte vrouw, een Joodse vrouw en een Amerikaans-Indiaanse vrouw.
* De sluitsteen van het Denver vliegveld is een Vrijmetselaarssymbool.
* DIA is een van de hoofd VS Ondergrondse Militaire Faciliteiten.

De sluitsteen (‘capstone’) van Denver International Airport bevat de namen van de Gouverneur en van de Burgemeester en de tekst, dat de tijdcapsule onder de steen boodschappen en memorabilia bevat voor de mensen van Colorado in 2094. Dan volgen de namen van degenen die de ‘capstone’ hebben neergelegd, n.l. ‘The most worshipful Prince Hall, Grand Lodge F. & A.M. of Colorado and Jurisdiction (Claude W. Gray Sr. Grand Master)’ evenals ‘The most worshipful Grand Lodge of A.F. & A.M. of Colorado (Benjamin H. Bell Jr. Grand Master). Deze namen zijn van elkaar gescheiden door het bekende Vrijmetselaarssymbool van de G in de passer en de haak. Daaronder staat de datum ‘March 19. 1994’ met eronder de namen van de ‘New World Airport Commission Contributors’ Martin Marietta Aeronautics, Fentress Bradburn Architects en Zimmerman Metals. Hieruit kunnen we opmaken, dat het idee dat het vliegveld is gesticht door een geheim genootschap geen fabeltje is. Voor sommigen is dat reden om er iets satanisch in te zien, wat natuurlijk onzin is, want de Vrijmetselaars zijn over het algemeen zeer christelijk.

Een ander ‘fabeltje’ is de swastika in de landingsbanen. Alle vier de windrichtingen hebben hun eigen landingsbaan. Verbinden we die lijnen met een dikke stift zoals op de foto in de PDF, dan krijgen we een ruw hakenkruis. Een dergelijk kruis kan je echter op heel veel kaarten tekenen, want straten hebben meestal rechte hoeken. Daar komt bij dat de Nazi’s het hakenkruis een slechte naam hebben bezorgd, die het van zichzelf niet heeft. Het symbool is al heel oud en in gebruik bij de Grieken in de oudheid, evenals bij de Indiërs. Maar het is nog veel ouder en te zien op een Mesopotamische keramiek schaal uit het 5e millennium in de vorm van vier antilopen. Het symbool heeft van zichzelf een ronddraaiende beweging. Vaak zijn het vier benen, die met een eeuwige rondloop bezig zijn; en aangezien het symbool vaak in de lucht wordt afgebeeld, kunnen ze worden gezien als de planeten, de Babylonische goden. In China is de swastika het teken voor het getal 6000, zijnde de totaliteit van de wezens en de manifestatie. Maar ook is het de primitieve vorm van het karakter Fang, dat de vier richtingen van de ruimte aangeeft (DdS 912f), waarmee we weer terug zijn bij het vliegveld van Denver.

De muurschilderingen zijn gemaakt door Leo Tanguma, een Chicano (iemand van Mexicaanse afkomst) kunstenaar en activist die door heel de VS muurschilderingen heeft gemaakt, vaak met de hulp van locale studenten en vrijwilligers. Zijn aangeboren sociale bewustzijn kenmerkt zijn visie als mens en leidt hem als kunstenaar. Hij zegt over zichzelf: “Mijn missie is de menselijke waardigheid in alle mensen te benadrukken, het erfgoed van de Chicano’s te bewaren en als belangrijkste het benadrukken van de iedealen van liefde, respect en rechtvaardigheid.”

Op de boven afgebeelde muurschildering heeft hij de mensheid afgebeeld, voorgesteld door kinderen van de wereld gekleed in nationale of folkloristische kostuums. We zien een Nederlands meisje links van de bloem. Ze bewegen zich van alle kanten naar het centrum en lachen in hun poging onze natuurlijke leefomgeving te rehabiliteren. Ook op de schildering ‘De Kinderen van de Wereld Dromen van Vrede’ is een meisje in een Nederlands folklorekostuum te zien exact in het midden.

Volgens Leo Tanguma gaan zijn muurschilderingen over de bescherming van het milieu en de aarde. Ook hij is een Christen en ziet de muurschilderingen als zijn preken. Dit maakt natuurlijk sommige interpretaties bijzonder stuitend, zoals het belachelijke idee, dat het gedicht van de 14-jarige jongen (of meisje Hama Herschberg), die in Auschwitz stierf, dat onder het schilderij ‘De Kinderen van de Wereld Dromen van Vrede’ staat, zou suggereren dat de opdracht tot de schildering was gegeven door de Illuminati/New World Order en dat een Nazi-herleving vanuit de ondergrondse bunker op handen is. Hetzelfde geldt voor de interpretatie van het schilderij ‘In Vrede en Harmonie met Natuur’, waarvan de bovenstaande afbeelding een detail is. Dat deze schildering zou moeten heten “Christus verworpen” is ook weer zo’n vreemd idee. Er staan wel degelijk ‘Christenen’ op de afbeelding; behalve het Nederlandse meisje is er een Schotse jongen uiterst links, met vlak naast hem een andere blanke jongen; voor hem danst een meisje, etc. Maar het schilderij is niet over godsdiensten, maar over de volkeren van de wereld die in vrede met elkaar zouden moeten samenleven en de zwaarden omsmeden tot ploegscharen en de oorlog begraven, wat iets heel anders is dan ondergrondse bunkers!!!

In de bijgevoegde PDF worden diverse samenzweringsblogs weergegeven, hoofdzakelijk om de foto’s van de murals te laten zien.

PDF:
THE DENVER AIRPORT CONSPIRACY