Cor Hendriks – Black Pill (1): Het einde van de mensheid

Het is bijna niet te geloven: de mensheid is aan het uitsterven, maar de waarheid daarvan is nog niet doorgedrongen.

https://www.vice.com/nl/article/8q5qx3/kijk-mee-hoe-de-wereldbevolking-in-real-time-doodgaat—en-geboren-wordt

Ooit waren er 2,5 miljard mensen op aarde. Dat was in 1950. Nu, in 2013, zijn er iets meer dan zeven miljard. En over 30 jaar zullen er volgens het United States Census Bureau zo’n negen miljard mensen op de wereld rondlopen.

Momenteel zit de mensheid in een nogal snelle lift. Ik heb de simulatie nu een kwartiertje aanstaan en de voorlopige tussenstand is 4469 geboortes en 1939 doden. De wereldbevolking stijgt de laatste tijd hard. Zo hard zelfs, dat bijna alle problemen van de mensheid vandaag de dag terug te leiden zijn naar één groot probleem: overbevolking. Of het nou gaat om voedseltekort, klimaatverandering of energieproblematiek, het komt in essentie allemaal voort uit het feit, dat we simpelweg met teveel mensen zijn.

Thomas Malthus schreef er in 1798 zijn beroemde essay genaamd “Essay over het Principe van Bevolking (http://www.esp.org/books/malthus/population/malthus.pdf) over. In het essay beschrijft Malthus wat nu de Malthusiaanse catastrofe (https://en.wikipedia.org/wiki/Malthusian_catastrophe) wordt genoemd: een scenario, waarin de wereldbevolking uiteindelijk zo groot wordt, dat het de voedselproductie zal overstijgen. De wereldbevolking, zo stelde Malthus, neemt ongecontroleerd toe in een meetkundige reeks (2, 4, 8, 16). terwijl de voedselproductie in de regel slechts rekenkundig kan toenemen (2, 4, 6, 8, 10). Uiteindelijk zal dit alles leiden tot een catastrofe, waarin de hoeveelheid voedsel het aantal mensen niet meer kan bijhouden. Alleen door zelfbedwang en door “vice” (‘ondeugden,’ zoals contraceptie en abortus) zou deze catastrofe volgens Malthus voorkomen kunnen worden.

De Malthusiaanse catastrofe is tot nu toe uitgebleven. Onder invloed van technologische vooruitgang is de mens in staat geweest om ook de groei van de landbouw ruwweg exponentieel te laten stijgen. Hierdoor zou iedereen op aarde, althans in theorie, nog steeds genoeg te eten moeten hebben. De voedsel levering per hoofd van de wereldbevolking is gemiddeld in ieder geval vele malen hoger dan toen Malthus zijn essay schreef. En hoe ondeugdelijk contraceptie en abortus in de 18e eeuw ook mochten zijn, het heeft er samen met een aantal andere oorzaken wél voor gezorgd, dat het gemiddelde globale geboortecijfer nu aan het dalen is. Vandaag de dag zijn er al heel wat landen met een geboortecijfer, dat gelijk aan of zelfs onder de vervangingsgrens van 2.1 ligt. Ook Nederland valt daar met een geboortecijfer van 1,75 onder. Zulke lage geboortecijfers betekenen, dat deze landen, immigratie buiten beschouwing gelaten, in de toekomst steeds minder bevolkt zullen raken.

Daar staat tegenover, dat andere landen nu een sterke bevolkingsgroei doormaken. India en China zijn hierbij usual suspects. maar ook Afrikaanse landen als Nigeria en Mali stijgen explosief. Tel daar eindige grondstoffen, ‘peak oil’ en klimaatverandering bovenop en het scenario voor de wereld van morgen wordt alweer een stuk grimmiger.

Het leidt er allemaal toe, dat we niet zo goed kunnen voorspellen hoe groot de wereldbevolking in de toekomst zal zijn. Volgens de ‘medium voorspelling‘ van de Verenigde Naties tikken we in ieder geval rond 2100 de tien miljard aan, waarna de wereldbevolking weer zal dalen.

Verenigde Naties: 9,7 miljard mensen op aarde in 2050

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/06/17/verenigde-naties-97-miljard-mensen-op-aarde-in-2050-a3964050

De groei van de wereldbevolking neemt volgens een Verenigde Naties rapport in de komende jaren af in snelheid. Nu telt de wereldbevolking nog 7,7 miljard mensen.

De groei neemt volgens het rapport in de komende jaren wel af in snelheid. Dat komt vooral door een daling van het aantal geboorten. Op dit moment ligt dat gemiddelde op 2,5 per vrouw, in 2050 zal dit zijn afgenomen tot 2,2 geboorten. Twintig jaar geleden lag het gemiddelde wereldwijd nog op 3,2 kinderen per vrouw.

In het rapport wijzen de Verenigde Naties ook op de gevolgen van wereldwijde vergrijzing. In 2050 behoort een op zes mensen tot de 65 plussers. Dat geldt nu voor een op de elf mensen. In sommige regio’s, waaronder Azië en Latijns-Amerika, zal het aantal ouderen in de komende 30 jaar verdubbelen.

Volgens het rapport is in 2050 mogelijk een kwart van de Europeanen 65 jaar of ouder. Dit heeft financiële gevolgen voor landen, met hogere kosten voor onder meer volksgezondheid en pensioenen. Ook de algehele levensverwachting zal verder toenemen – van 64,2 jaar in 1990 tot 77,1 jaar in 2050, al blijft die groei in armere landen achter.

De Verenigde Naties kijken in het rapport ook verder dan 2050. De organisatie verwacht, dat de wereldbevolking in het jaar 2100 uit 11 miljard mensen bestaat.

https://www.oneworld.nl/column/overbevolking-een-schadelijke-mythe/

Het fijne is, dat het wereldgeboortecijfer al jaren aan het stabiliseren is rond de 2,5 geboortes per vrouw. Er zijn landen met uitschieters, maar zelfs die landen laten zien, dat hun geboortecijfer aan het dalen is. Als dat cijfer daalt, hoe kan de wereldbevolking dan toch doorgroeien naar tien miljard mensen?

De inmiddels overleden Hans Rosling legde dat simpel uit. Het komt erop neer, dat het aantal volwassenen zal groeien. We hebben momenteel een redelijk jonge wereldbevolking, met ongeveer twee miljard kinderen, twee miljard mensen van tussen de 15 en 30 jaar oud, één miljard van 30 tot 45 jaar oud, één miljard van 45 tot 60 jaar oud en het laatste miljard is 60 plus. In de toekomst zal elk blok uit twee miljard mensen bestaan. Wanneer milieuactivisten praten over een stop op bevolkingsgroei bij acht miljard mensen, dan missen ze het feit, dat die groei onvermijdelijk is. Zelfs als je rigoureuze maatregelen neemt om geboortes te beperken, kom je nog steeds op acht tot negen miljard mensen uit. En het valt te betwisten, of je één tot twee miljard geboortes kunt tegenhouden.

Waarom blijft het dan toch zo’n hot topic? Het is bij zo’n complex vraagstuk niet altijd makkelijk om een genuanceerd verhaal te vertellen. Het is makkelijker om gewoon een schuldige aan te wijzen. Een oorzaak kan een gebrek aan kennis zijn. Uit een enquête van Hans Rosling van een aantal jaar geleden blijkt, dat 50 procent van de Britten denkt dat een gemiddelde moeder in Bangladesh vijf kinderen heeft, terwijl de werkelijkheid op 2,5 ligt én aan het dalen is.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overbevolking

Andere studies tonen aan, dat het bevolkingsniveau van meer dan 6,9 miljard van eind 2010 door huidige middelen kan worden gesteund, of dat de wereldwijde bevolking tot tien miljard kan groeien (zie https://www.nu.nl/buitenland/2411632/aarde-huisvest-ruim-69-miljard-mensen.html):

29 december 2010 06:48
Hannover – Op Nieuwjaarsdag wonen er 6.934.196.000 mensen op aarde, volgens een schatting van de Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) dinsdag. De wereldbevolking is dit jaar met ongeveer 80 miljoen mensen toegenomen.

Ergens halverwege het komend jaar wordt de zeven miljardste bewoner geboren. In 2025 passeert de wereldbevolking de grens van acht miljard, schat de Duitse stichting. Elke seconde komen er gemiddeld 2,6 nieuwe aardbewoners bij. De bevolking in Afrika groeit procentueel het snelst. Het aantal bewoners op het Afrikaanse continent steeg halverwege dit jaar al tot boven de één miljard. Rond 2050 zal dat verdubbeld zijn tot circa twee miljard mensen.

World Population Prospects graph (foto UN)

World Population Prospects graph (foto UN)

Op de bovenstaande grafiek zijn verschillende vooruitzichten voor de groei van de wereldbevolking weergegeven. Mijn belangstelling gaat uit naar de onderste lijn, die een maximum van de mensheid toont in 2050 met circa negen miljard mensen, waarna de mensheid begint te krimpen. Volgens de schrijvers van het boek ‘Empty Planet: Preparing for the Global Population Decline’, Darrel Bricker en John Ibbitson, is dit scenario de weg, die de mensheid aan het gaan is. Volgens hen zijn de schattingen van de United Nations, dat de mensheid tegen 2100 11 miljard mensen omvat, gebaseerd op te hoge groeiprojecties (de mediaan op de bovenstaande grafiek).

Bekend is het feit, dat verbetering van de leefomstandigheden het geboortecijfer doet dalen. Dit is uiteraard door de United Nations in de berekeningen meegenomen. Maar de schrijvers argumenteren, dat de verspreiding van massamedia, tv en mobiele telefoon, meewerken aan het verspreiden van een ideologie van de bevrijding van de vrouw. En aangezien het gedrag van vrouwen bepalend is voor het geboortecijfer, zal dat cijfer lager uitvallen dan de United Nations nu projecteert. Volgens de schrijvers zitten we op het traject, weergegeven in de bovenstaande grafiek door de onderste lijn, volgens welke we in 2100 weer op het niveau van zeven miljard zitten. We zien echter, dat de grafiek op het eind een duik maakt, wat wil zeggen, dat na 2100 de afname versneld doorgaat. En volgens de schrijvers is dit een niet te stoppen zaak en zal de mensheid in de volgende eeuw uitsterven.

Echter lang voor die tijd en wel in de nabije toekomst zullen we de gevolgen ondervinden van deze afname van de bevolking, voornamelijk in de vorm van de veroudering van de mensheid. En het eerste land, dat in de problemen gaat komen is China en wel als gevolg van de zogenaamde één kind per gezin politiek, die een tijd lang is gevoerd, met als gevolg een enorm overschot aan mannen, terwijl het juist vrouwen zijn, die voor de bevolkingsgroei zorgen. De Chinese bevolking zal in de komende tijd het snelst verouderen en de afschaffing van die politiek heeft daarop geen effect, want vrouwen gaan in hun denken niet terug in de tijd. Gelukkig (voor de Chinezen) hebben de Chinezen zich meester weten te maken van de moderne technologie, die ze nodig zullen hebben om het toekomstige tekort aan arbeidskrachten te ondervangen.

Ook wij zullen problemen krijgen met het tekort aan arbeidskrachten. Mensen, die denken, dat er in de toekomst geen werk meer zal zijn, hebben het bij het verkeerde eind. Zoals nu al wordt aangedrongen op langer werken, in de toekomst zal dit aan de orde blijven. Door achterblijvende beloningen in overheidsbaantjes (leraren, politie, ziekenhuispersoneel) zal het in de toekomst steeds moeilijk worden om in deze functies te voorzien ondanks alle robotisering en automatisering. Het zal een race tegen de klok worden om de steeds ouder wordende mensheid in de behoeften aan zorg, et cetera te voorzien.

Zie de video (32:33) van The Agenda with Steve Paikin met de schrijvers Darrel Bricker en John Ibbitson van het boek “Empty Planet: The Shock of Global Population Decline“.

The Agenda with Steve Paikin – The World’s Shrinking Population

Published on 13 feb. 2019

Dire predictions about an impending overpopulation crisis have loomed large in the human imagination for centuries. Darrel Bricker and John Ibbitson co-authors of “Empty Planet: The Shock of Global Population Decline,” say these predictions have been greatly exaggerated. In fact, the global population is on the decline. They join The Agenda to discuss a shrinking planet and the myriad challenges it poses.

Reacties:
https://youtu.be/SYZPTaV-RcQ

Voor een uitgebreider interview met de schrijvers, zie https://youtu.be/bSAgHvETNSg (1:32:05) ‘Empty Planet: Preparing for the Global Population Decline’ van Centre for International Governance Innovation, 4 apr. 2019. ‘According to the United Nations, the world’s population reached seven billion in late 2011. For many, this landmark was seen as a clear sign of crisis: an indication that humans are reproducing unchecked, leading us into a future of increasing poverty, food shortages, conflict, and environmental degradation. But a growing group of demographers is convinced that the UN is wrong: the planet faces not a population bomb, but a population bust. For most of history, population decline has been the result of catastrophe – environmental events, famine, or disease. Now, however, fertility rates are falling for a different reason: we’re choosing to have fewer kids. “In roughly three decades, the global population will begin to decline,” say Darrell Bricker and John Ibbitson in their new book EMPTY PLANET: The Shock of Global Population Decline. “Once that decline begins, it will never end.” Amidst warnings of overpopulation, such a trend might seem like a good thing, especially for the environment. But, a declining population will also lead to massive economic upheaval, with fewer people available each year to buy houses and cars and baby strollers, and fewer taxpayers available to support the health-care needs of an aging population. And when some of the big superpowers, like Russia and China, start losing population, the tensions could strain hopes for world peace. In this presentation, Bricker and Ibbitson assert that to combat depopulation, nations must embrace both values – though the first is difficult and the second, for some, may prove impossible.’

ABOUT EMPTY PLANET

An award-winning journalist and leading international social researcher make the provocative argument that the global population will soon begin to decline, dramatically reshaping the social, political, and economic landscape

For half a century, statisticians, pundits, and politicians have warned that a burgeoning population will soon overwhelm the earth’s resources. But a growing number of experts are sounding a different alarm. Rather than continuing to increase exponentially, they argue, the global population is headed for a steep decline – and in many countries, that decline has already begun.

In Empty Planet, John Ibbitson and Darrell Bricker find that a smaller global population will bring with it many benefits: fewer workers will command higher wages; the environment will improve; the risk of famine will wane; and falling birthrates in the developing world will bring greater affluence and autonomy for women.
But enormous disruption lies ahead, too. We can already see the effects in Europe and parts of Asia, as aging populations and worker shortages weaken the economy and impose crippling demands on healthcare and social security. The United States and Canada are well-positioned to successfully navigate these coming demographic shifts – that is, unless growing isolationism leads us to close ourselves off just as openness becomes more critical to our survival than ever.

Rigorously researched and deeply compelling, Empty Planet offers a vision of a future that we can no longer prevent – but one that we can shape, if we choose.

Praise for Empty Planet

An ambitious reimagining of our demographic future.
The New York Times Book Review

The authors combine a mastery of social-science research with enough journalistic flair to convince fair-minded readers of a simple fact: Fertility is falling faster than most experts can readily explain, driven by persistent forces.
The Wall Street Journal

The beauty of this book is that it links hard-to-grasp global trends to the easy to-understand individual choices being made all over the world today (…) a gripping narrative of a world on the cusp of profound change.
The New Statesman

John Ibbitson and Darrell Bricker have written a sparkling and enlightening guide to the contemporary world of fertility as small family sizes and plunging rates of child-bearing go global.
The Globe and Mail

Voor een luistervoorbeeld van het boek evenals een excerpt, ga naar https://www.penguinrandomhouse.com/books/545397/empty-planet-by-darrell-bricker-and-john-ibbitson/.

Voor besprekingen van het boek, zie https://www.thenational.ae/arts-culture/books/book-review-empty-planet-explores-the-world-s-next-biggest-population-threat-1.848236

Ook: https://www.ipsos.com/en-us/knowledge/society/empty-planet-the-shock-of-global-population-decline

Ook: https://medium.com/@awgonnerman/empty-planet-the-shock-of-global-population-decline-book-review-5b124737558f

Evenals: https://www.cbc.ca/radio/day6/episode-428-bissonnette-s-sentence-art-forgery-k-pop-at-the-grammys-leolist-human-trafficking-and-more-1.5009885/empty-planet-is-the-threat-of-overpopulation-a-myth-1.5009923 (tekst met podcast, 10:37)

En: https://www.theguardian.com/world/2019/jan/27/what-goes-up-population-crisis-wrong-fertility-rates-decline

En: https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2019-08-12/population-bust

En: https://www.newstatesman.com/global-population-decline-human-tide-paul-moorland-empty-planet-bricker-ibbitson-review

En https://inquisitivebiologist.wordpress.com/2019/05/03/book-review-empty-planet-the-shock-of-global-population-decline/

En: https://jpopsus.org/full_articles/empty-planet-book-review/

In het Nederlands: https://deleesclubvanalles.nl/recensie/empty-planet-the-shock-of-global-population-decline/

Voor NRC lezers: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/04/23/de-mensheid-gaat-juist-krimpen-a3957876

Gratis luisterboek https://www.audiobooks.com/audiobook/empty-planet-the-shock-of-global-population-decline/343454

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thomas+Malthus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Verenigde+Naties
https://robscholtemuseum.nl/?s=United+Nations
https://robscholtemuseum.nl/?s=abortus
https://robscholtemuseum.nl/?s=overbevolking
https://robscholtemuseum.nl/?s=voedseltekort
https://robscholtemuseum.nl/?s=klimaatverandering
https://robscholtemuseum.nl/?s=Population+Decline
https://robscholtemuseum.nl/?s=Empty+Planet

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image