Cor Hendriks – Als het regent en de zon schijnt (29): Diversen (with English summary)

Moeilijk te plaatsen zijn de weerliedjes van Malta:
‘Ix-xita u x-xemx,
In-nanna taħt Lawrenz;
Tlabtha biċċa ħuta,
Tatni daqqa ta’ lembuba
(Het regent en het schijnt / grootmoeder onder Laurens; / ik vroeg haar om een stuk vis / ze sloeg me met haar deegroller)
en:
‘Ix-xita u x-xemx,
In-nanna u San Lawrenz,
In-nannu jilgħab il-boċċi,
In-nanna tilgħab il-lewż.
(Het regent en het schijnt / grootmoeder en Sint Laurens, / grootvader speelt met kegels, / grootmoeder speelt met amandelen).

Wel zien we ‘opa en oma’, d.w.z. twee oudjes in een Finse spreuk: ‘Dan werpt de grijsaard zijn oude [vrouw] in een pot.’ In Letland scheurt het kleed van de grootmoeder, maar het kan ook het kleed van een oude Jood zijn.

Eveneens moeilijk plaatsbaar zijn de Franse spreuken, door Kuusi geplaatst onder het kopje: ‘Es geschieht in Marseille.’ De maan is in Marseille; het regent, het regent en de zon schijnt op de brug van Marseille; regen en zonneschijn, het onweert in Marseille; als iedereen het te weten komt, zou iedereen erheen rennen; wie niet lopen konden, zouden hun snuit breken; wie niet gaan konden, zouden de punt van de neus breken.

English summary

Difficult to place are the weather-songs from Malta: ‘It rains and it shines, grandmother under Laurence; I asked her for a piece of fish, she has beaten me with her rolling-pin.’ And: ‘It rains and it shines, grandmother and Saint Laurence, grandfather plays with skittles, grandmother is playing with almonds.’ We can see ‘grandpa and grandpa’, i.e. an old couple, in a Finnish maxim: ‘Then the old man throws his old [wife] in a pot.’ In Latvia the cloth of the grandmother tears, but it can also be the cloth of an old Jew.
Also difficult to place are the French maxims, placed by Kuusi under the heading ‘It happens in Marseilles.’ The moon is in Marseilles; it rains, it rains and the sun shines on the bridge of Marseilles; rain and sunshine, there is a thunderstorm in Marseilles; when everyone will find out, everyone would rush here; who cannot walk would break their muzzle, who cannot go would break the point of the nose.

PDF:
Als het regent en de zon schijnt (29)