Cor Hendriks – Als het regent en de zon schijnt (26): De Zigeuners (with English summary)

In Italië wordt gezegd: ‘Se marida i zingheni (síngheri) (De Zigeuners trouwen)’ en ook bij de Serviërs, Kroaten en Bosniërs trouwen de Zigeuners en maken jolijt, maar ook wordt gezegd dat ze seks hebben. In Albanië trouwt de Zigeuner, zoals in een Servische spreuk. In Roemenië en bij de Bulgaren en ook bij de Finnen trouwen de Zigeuners en wordt gezegd: ‘Het is Zigeunerhuwelijk’.
In Servië en Bosnië en elders in voormalig Joegoslavië wordt ook gezegd, dat een Zigeuner wordt geboren, dat een Zigeunerin wordt ontbonden, dat Zigeuners worden geboren of geworpen of broeden, en wel op de Witte Berg.
Bij de Fin-Zweden krijgen de (oude) Zigeunerinnen kinderen, terwijl in Estland de Zigeunerkinderen en bij de Finnen een Zigeunerkind worden gedoopt, dopen Zigeuners kinderen en krijgen nieuwe, stoppen ze in een pot, ze werpen jongen of een Zigeunerin werpt jongen, ook dat het Zigeunervolk zich vermeerdert.
In Finland wordt ook gezegd: ‘Zigeuners worden begraven’, maar ook dat een Rus of Russen worden begraven en bij de Rus-Finnen zijn het de eilandbewoners, die worden begraven. Ook rijden de Zigeuners in Finland naar de kerk, terwijl ze in Italië met de Madonna gaan wandelen. In Albanië baden de Zigeuners en bij de Fin-Zweden baden de Zigeunermeisjes hun kinderen. In Spanje wordt gesproken van ‘Sol de gitanos (Zigeunerzon)’, in Wit-Rusland en bij de Fin-Zweden van een ‘Zigeunerregen’. In voormalig Joegoslavië wordt ook gesproken van ‘padaju ciganyiki (het regent Zigeunertjes)’.

English summary

In Italy they say, ‘The Gypsies are marrying’, and also with the Serbs, Croats and Bosnians the Gypsies get married and make fun, but it is also said that they have sex. In Albania the Gypsy marries, like in a Serb maxim. In Rumania and with the Bulgarians and also the Fins the Gypsies get married, and they say, ‘It is Gypsy marriage.’
In Serbia and Bosnia and elsewhere in former Yugoslavia they also say that a Gypsy is being born, that a Gypsy woman is being delivered, that Gypsies are being born or dropped or are brooding, and that on the White Mountain. With the Fin-Swedes the (old) Gypsy women get children, while in Estonia the Gypsy-children are being baptised and with the Fins a Gypsy-child is being baptised, baptise Gypsies children, and get new ones, put them in a pot, they drop young or a Gypsy woman drops young, also that the Gypsy-folk increases. In Finland they also say, ‘Gypsies are being buried’, but also that a Russian is or Russians are being buried, and with the Russian Fins the inhabitants of the islands are being buried.
In Finland the Gypsies also are riding towards the church, while in Italy they go walking with the Madonna. In Albania the Gypsies are bathing and with the Fin-Swedes the Gypsy-girls are bathing their children.
In Spain they speak of ‘Gypsy-sun’, in White Russia and with the Fin-Swedes of a ‘Gypsy-rain’. In former Yugoslavia they also say, ‘it is raining little Gypsies’.

PDF:
Als het regent en de zon schijnt (26)