Cor Hendriks – Als het regent en de zon schijnt (25): De armen trouwen (with English summary)

Ook andere huwelijken passeren de revue. In Griekenland zijn het de armen en met zon en sneeuw de rijken of de ouden, met hagel de leraren, die trouwen. In een bepaalde versie van het ‘regenlied’ heet het: ‘Zon en regen, trouwen de armen (‘phtōkhoi’); zon en sneeuw, trouwen de machtigen (‘arkhontoi’); zon en stormgewaai, trouwen de leraren (‘daskaloi’)’; en in een andere: ‘Zon en regen, trouwen de armen; zon en ploegen trouwen de ezels’. Op de Cycladen wordt gezegd: ‘De armen verheugen zich’, maar in Estland worden de arme lui geranseld, met name de arme lui in Meeri.
In Dalmatië (Joegoslavië) kent men de spreuk: ‘Zonneschijn en regen, de melaatsen trouwen.’
In Turkije wordt gezegd: ‘Het was het huwelijk van het weesmeisje: ze huilde en lachte tegelijkertijd’, in Letland, Estland en Lithouwen heet de zonneregen ‘tranen van weeskinderen’ en gezegd wordt, dat een weeskind of de weeskinderen wenen, en ook de Let-Duitsers spreken van ‘Waisentränen’ of ‘Waisenkindertränen’.
In Spanje en Uruguay is het huwelijk van de herder.

English summary

Other weddings also come by. In Greece the poor get married, and with sun and snow the rich or the old ones, with hail the teachers. A certain version of the ‘rain-song’ says: ‘Sun and rain, the poor get married; sun and snow, the mighty get married; sun and storms blowing, the teachers get married’; and in another one: ‘Sun and rain, the poor get married; sun and ploughing, the donkeys get married.’ On the Cyclades they say, ‘The poor rejoice,’ but in Estonia the poor folk are beaten, especially the poor folk in Meeri. In Dalmatia they have the maxim: ‘Sunshine and rain, the lepers get married.’ In Turkey they say, ‘It was the wedding of the orphan-girl: she cried and laughed at the same time’, in Latvia, Estonia and Lithuania the sun-rain is called ‘tears of the orphan-children’, and they say that an orphan-child cries or the orphan-children cry, and also the Latvian Germans speak of ‘Orphan-tears’ or ‘Orphan-children’s tears’.
In Spain and Uruguay it is the wedding of the shepherd.

PDF:
Als het regent en de zon schijnt (25)