Cor Hendriks – Als het regent en de zon schijnt (22): Diverse sekszaken (with English summary)

Uit Finland komt een zeer onkuise tekst, die luidt: ‘Het regent en de zon schijnt, weg met het hemd, laat de pik de kut smaken.’ In een andere spreuk wrijven de dienstmeid en de knecht in de schuur droog weer, d.w.z. dat ze seks hebben in de hoop, dat het ophoudt met regenen. In een derde heeft Kristina seks.
In Bulgarije zegt men: ‘Het regent en de zon schijnt, de kut staat open en de pik sleept zich en lacht.’ In het aangrenzende Roemenië wordt gezegd, dat de meisjes onkuis zijn en dat er een menigte ‘deernen’ zijn en de jongens zingen: ‘Het regent, het regent in een nieuw huis, eieren van leem, de meisjes hebben seks.’ Prof. Nandris, afkomstig uit Roemenië, hoorde als kind andere kinderen naar aanleiding van de zonneregen een pornografisch rijmpje voordragen, dat hij, zonder het te begrijpen, herhaalde en daarvoor berispt werd door oude mensen (dat hij zijn tong mocht verliezen). Het versje luidde: ‘It rains, it rains, old women are laying eggs, the eggs stink, young girls are making love.’ Ook wordt er gezegd: ‘Dan zijn de meisjes zwanger’ of ‘Zeer veel meisjes zijn zwanger.’

Een Joods-Roemeense kinderrijm uit Bessarabië, eind 19e eeuw, luidt:
A zin mit a regn, (Een zon met een regenbui,)
di kole iz gelegn. (De bruid ligt in het kraambed.)
Vos hat zi gehot? (Wat heeft ze gehad?)
A yingele. (Een jongetje.)
Vi hot er geheysn? (Hoe was hij geheten?)
Nisele. (Nisele.)
Hot er gehot a krim fisele. (Heeft hij gehad een krom voetje.)

In Catalonië zingen de kinderen:
‘Plou y fa sol,
La Verge Maria,
La Verge Maria ha parit un noy, (heeft een kind gebaard).’

In Mecklenburg wordt een Pötter (pottenbakker?) geboren of een maagdenkind gedoopt (‘nu ward ’n Jungfernkind döfft’) of een hoerenkind wordt gemaakt of gedoopt. Ook bij de Finnen wordt een hoerenkind gedoopt, een vaderloos kind of een arm kind.
Op Malta wordt gezegd:
‘Ix-xita wix-xemx,
qed jit-ghammed Lhudi’
(of: ‘twieled Tork’)
(Als het regent en de zon schijnt, wordt een Jood gedoopt, of wordt een Turk geboren). In Finland wordt een Jood als Christen gedoopt.

English summary

From Finland comes a very immodest text, ‘It rains and the sun shines, away with the shirt, let the prick taste the cunt.’ In another maxim the servant-girl and the farmhand rub in the barn dry weather, i.e. they have sex in the hope that it stops raining. In a third one Kristina is having sex. In Bulgaria they say, ‘It rains and the sun shines, the cunt stands open and the prick drags itself and laughs.’ In bordering Rumania they say, that the girls are immodest and that there are a lot of ‘hussies’, and the boys sing: ‘It rains, it rains in a new house, eggs of loam, the girls have sex.’ Prof. Nandris, originally from Rumania, heard as a child other children recite a pornographic little rhyme in connection to the sun-rain, which he, without understanding it, repeated and was chastised for it by old people (that he might lose his tongue). The little rhyme was: ‘It rains, it rains, old women are laying eggs, the eggs stink, young girls are making love.’ Another maxim says, ‘Then the girls are pregnant’ or ‘Very many girls are pregnant.’ A Jewish Rumanian nursery rhyme from Bessarabia, end 19th century, has: ‘A sun with a shower, the bride is lying (in childbed). What has she begotten? A little boy. What was he called? Nisele. Had he had a crooked little foot.’
In Catalan the children sing: ‘Rain and the sun shines, the Virgin Mary, the Virgin Mary has given birth to a child.’
In Mecklenburg a Pötter (potter?) is being born or a child of a virgin is being baptised or a child of a whore is being made or baptised. Also with the Fins a child of a whore is being baptised, a fatherless child or a poor child.
In Malta people say, ‘When it rains and the sun shines, a Jew is being baptised,’ or: ‘a Turk is being born.’ In Finland a Jew is being baptised as a Christian.

PDF:
Als het regent en de zon schijnt (22)

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image