Cor de Boer – Cartoon + Helderse Courant – ‘Beter’ van kast naar muur + Ronald den Boer – Subsidie verschraling lokaal media aanbod + Ronald Boutkan – Putten uit reserves is geen pot verteren

‘Beter’ van kast naar de muur

Helderse Courant, 3 november 2017

Helderse Courant, 3 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Gemeente Den Helder werkt met subsidie verschraling lokaal media aanbod in de hand

Helderse Courant, 4 november 2017

Helderse Courant, 4 november 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Wethouder: putten uit reserves is geen pot verteren

Den Helder – Geld uit de gemeentelijke reserves halen om de begroting rond te maken pot verteren? Echt niet! Althans, dat zegt wethouder financiën Odd Wagner. “Die reserve is in Den Helder dermate groot, dat we daar best wat van kunnen gebruiken.”

De wethouder sprak deze woorden zaterdag voor de microfoon van de LOS in het radioprogramma “De Week op Zaterdag”, dat voortaan elke zaterdag live vanaf locatie komt. De hele maand november is DWOZ te gast in Buurthuis Centrum aan de Koningdwarsstraat. Wagner was zaterdag een van de gasten en met hem werd gesproken over de begroting, waar de gemeenteraad komende woensdag over moet besluiten.

Tijdens de eerste behandeling, afgelopen maandag, klonk niet alleen kritiek vanuit de oppositie, maar ook vanuit de coalitie. Pot verteren was een gehoorde opmerking, want het college zet de centen in de algemene reserve soms wel heel makkelijk in. “Onzin”, meent Wagner, “als gezin zet je ook geld op de bank om je koelkast of fiets te vervangen als die stuk gaat. Dat is reserve en de gemeente doet hetzelfde met belastinggeld, dat door de burgers is gegeven. Dat is geld, dat niet alleen gegeven is om op de bank te laten staan, maar om in te zetten als het nodig is.”

Hoge reserve

“In Den Helder kunnen we het wel vier keer vervangen, zo hoog is die reserve. Als we daar nu iets uithalen krijgen we echt geen problemen met bijvoorbeeld de provincie, omdat die ons dan op de vingers zou tikken.” De reserves zijn in Den Helder volgens Wagner veel hoger, dan het landelijk gemiddelde en veel hoger dan wat echt nodig is. “Dat heeft de raad overigens zelf zo besloten hoor, die heeft ooit gezegd, dat we meer reserve moeten hebben, dan wat het ministerie zegt. De raad kan dus ook zeggen, ga terug naar het wettelijk kader en dan is er nog veel meer ruimte om dingen te doen.”

Ook de kritiek ,dat de raad niet betrokken is bij het opstellen van de begroting wuift de wethouder weg. Volgens hem is vaak met de raad gesproken over de verschillende potjes, is gekeken hoe “aan knoppen kon worden gedraaid” en is dat allemaal samen gekomen in de begroting. Geen verhaal van alleen het college dus.

Den Helder Actueel, 4 november 2017 – 17:18

Reacties:

Dick Berts
4 november 2017 at 17:38
Vlak voor de verkiezingen de WOZ enz. verhogen is niet handig. Dat is het hele verhaal.

Henk van Kuijk
4 november 2017 at 18:04
Kan dhr Wagner dan uitleggen waarom het college geen 25.000 had voor beveiliging van Station Zuid? Peanuts….

RB
4 november 2017 at 18:53
omdat dat meer het probleem is voor de eigenaar (NS en ProRail)?

Lub Nieuwenhuis
4 november 2017 at 18:07
De Wethouder denkt dat de reserve bestaat uit een banksaldo.
Ik hoop dat iemand bij de Gemeente hem eens uitlegt hoe de Balans in elkaar zit.

tjitskebiersteker
4 november 2017 at 21:35
Zijn eigen organisatie heeft geprobeerd het hem uit te leggen door in de paragraaf Weerstandsvermogen de volgende zin op te nemen: dat “de begroting voor geen enkel jaar sluitend is, de lasten hoger zijn dan de baten ook nadat onttrekkingen uit de reserves hebben plaats gevonden. Er is geen evenwicht: structurele lasten zijn hoger dan structurele baten” (paragraaf 4 weerstandsvermogen).” Kan het nog duidelijker?

Roel Prins
5 november 2017 at 09:16
Een wethouder van financiën moet weten dat hij met dit verhaal onzin uitkraamt. Weet hij dat niet dan is er sprake van incompetentie. Heeft iemand al publiek gemaakt hoeveel geld aan schuldbekentenissen tot de reserves worden gerekend ?

zomaar!
4 november 2017 at 18:31
De algemene reserve is zo hoog omdat er zoveel is bezuinigd in het sociaal domein geachte heer Wagner. Zorg er voor dat het daar ook besteed wordt. Verder is de raad gepasseerd betreffende wijkgericht werken. wordt woensdag een avond van moties en deze begroting gaat het niet halen. Als coalitie partijen ( CDA en D’66) zelf al aangeven dat er geen overleg is geweest dan is het toch duidelijk.

Nanda
4 november 2017 at 20:07
Gemeentelijke reserves:
Zomaar een voorbeeld: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/wp-content/uploads/2012/11/OZR-Gemeentelijke-reserves_met-kaft_DEF.pdf

richards
4 november 2017 at 20:14
Ik lees vandaag in het noordhollands dagblad dat de gemeente ruim 180.000 euro moet betalen aan de advocaat ivb met de zaak Rob Scholte.
Komt zo’n reserve toch nog goed van pas.Dus kunnen ze de bodem procedure ook gewoon doorzetten,immers geld zat.En anders verhogen we toch gewoon weer de belastingen.

Fred
4 november 2017 at 21:07
Zou de gemeente daar niet voor verzekerd zijn ?

Ziener
4 november 2017 at 21:40
Nee

Dick Berts
5 november 2017 at 01:58
Dan zouden ze allang uit de verzekering geknald zijn.

Anton Hagen.
5 november 2017 at 10:12
Nu weet ik uiteraard niet wie er steeds dat doek met verkocht op het postkantoor hangt. Vanmorgen hing het er weer.
Maar persoonlijk lijkt het mij verstandiger om dat niet meer te doen.
Waarom niet?
De heer Scholte is blijkbaar toch in gesprek met de gemeente over de aankoop.
Op deze wijze strijk je alleen maar tegen de haren in van B&W en kunnen ze nog dwarser gaan liggen dan ze nu al doen.
Let wel: IK GUN DE HEER SCHOLTE VAN HARTE HET POSTKANTOOR!!!!
En daarmee de Helderse bevolking een PRACHT museum!!!

RB
5 november 2017 at 18:35
stop toch eens om dat postkantoor er continue bij te halen…… # Scholtemoe

Dick Berts
5 november 2017 at 19:45
Zegt veel over jouw ‘rechtvaardigheidsgevoel’ dat iets lezen over een man die kapot gemaakt wordt je al zo snel moe maakt…. Belangrijker is, dat steeds meer mensen door beginnen te krijgen, dat hier niet alleen de toekomst van de heer Scholte met zijn museum op het spel staan, maar de toekomst van Den Helder als democratische stad. De affaire Scholte maakt namelijk duidelijk, dat we in deze stad tot een dictatoriale vriendenrepubliek aan het vervallen zijn. Schokkend dat je daarvan alleen moet gapen….

RB
5 november 2017 at 20:14
om bij ieder bericht die Scholte er bij te halen bereik je eerder het tegengestelde, nog even en bij het weerbericht gaat het over Scholte en ja daar word ik doodmoe van

Stefan
5 november 2017 at 11:30
De kritiek dat de raad niet betrokken is bij het opstellen van de begroting wuift de wethouder weg. Volgens hem is vaak met de raad gesproken over de verschillende potjes, is gekeken hoe “aan knoppen kon worden gedraaid” en is dat allemaal samengekomen in de begroting. Geen verhaal van alleen het college dus.
Ik vind dat de wethouder hier gelijk heeft. Een heleboel kritische raadsleden zijn hoogstwaarschijnlijk niet aanwezig geweest bij de informatieve en beeldvormende bijeenkomsten. Of hebben niet zitten opletten. Of zijn niet goed ingelicht door hun commissieleden. Of zijn vol van hun eigen gelijk.

Michiel Wouters
5 november 2017 at 11:45
De wethouder moet helaas opnieuw op cursus.
Putten uit reserves voor het afmaken van projecten die daarvoor geen budget hebben is wel degelijk potverteren. Ook voor het rechttrekken van achterstallig onderhoud uit de reserves putten is met terugwerkende kracht potverteren omdat daar in het verleden geen budget voor was.
Voorts kennen we via verordeningen vastgelegde regels voor de procedures om te komen tot een begroting. Het vrijblijvend praten over alternatieven geeft geen recht aan het college de zaak om te gooien. Daar is concrete besluitvorming van de raad voor nodig. Schoffering van de raad dus in optima forma.

Stefan
5 november 2017 at 12:02
Misschien moet u op cursus. Het college stelt voor aan de raad en die kan besluiten, Daar heeft dan raad het laatste woord. Als de meerderheid beslist dan is dat uitgangspunt voor beleid en de uitvoering. Daar waar u zaken uit handen heeft gegeven voor wat betreft hoogte van bedragen waar het College zelf kan besluiten, moeten zij u op de hoogte brengen. Op basis van voorbereidingsbijeenkomsten kan het College heel goed met voorstellen komen U bent dan alsnog aan zet. U doet voorkomen alsof dat niet zo is.

zomaar!
5 november 2017 at 12:20
Beste Stefan, gezien jouw eerste reactie ben jij wel aanwezig geweest bij de bijeenkomsten. Zo niet dan suggereer je dat raadsleden lui zijn, geen interesse hebben getoond en dat commissieleden haar raadsleden niet goed informeren. dit zou heel kwalijk zijn! Ben je wel zelf aanwezig geweest bij alle bijeenkomsten met de wethouder dan kan het natuurlijk altijd zo zijn dat u tevreden bent met wat de wethouder heeft ingebracht maar dat andere het als te mager of onvoldoende te hebben ervaren. Mocht het 2e zo zijn dan betekent dat je vanuit een bepaalde positie ( raadslid,commissielid etc) raadsleden en commissie leden aanvalt op hun functioneren. Of ben je vol van jouw eigen gelijk??? Het moet jou toch ook zijn opgevallen( ga er vanuit dat je raadsvergaderingen volgt) dat zowel oppositie als coalitie dezelfde mening zijn toebedeeld betreffende de begroting.

Stefan
5 november 2017 at 15:05
Ik ben net zo vol van mijn gelijk als u van uw gelijk. dat is dus ook in de raad zo. maar wie heeft er nu echt gelijk. Ik betwijfel dat iedereen gelijk heeft dat zou niet mogelijk zijn. We moeten er vanuit gaan dat er minstens iemand gelijk heeft. als je hard genoeg schreeuwt heb je niet altijd gelijk. Ook dat nog.

Ed
5 november 2017 at 21:24
Dick, ik ben het met RB eens. Ik word ook zo moe van het feit dat u iedere keer de affaire Scholte er bij haalt. En inderdaad, al gaat het over een strandwandeling, het lukt u iedere keer weer. Ik vraag me zo langzamerhand af of deze affaire überhaupt zo ver was gekomen (met alle honderdduizenden euro’s aan kosten, wellicht zelfs miljoenen) zonder uw bemoeienis. Er staat al jaren een museum in aanbouw leeg bij station zuid. Ik zie win win. En alstublieft wilt u stoppen met het woord Scholte in uw overigens verder vermakende feedback op deze gemeente.

zomaar!
5 november 2017 at 21:34
Beste Stefan, wie schreeuwt er volgens u dan hard, want is het in uw beleving nu zo dat als je je mening geeft die niet uw mening is je gelijk schreeuwt. Het verbaasd mij trouwens wel dat u niet ingaat op mijn vraag of u aanwezig bent geweest bij alle bijeenkomsten.

strandloper
5 november 2017 at 22:43
Het is financieel wanbeheer wat de wethouder hier laat zien. Hij weet niet waar hij mee bezig is om zijn huishoudboekje met wasmachine en al in de strijd te werpen. Dit kan en mag de raad niet accepteren.

KWAAD
5 november 2017 at 23:26
De gemeente Den Helder is doodziek, het hangt van vriendjespolitiek en gunsten aan elkaar vast. Naar de inwonende burger wordt niet meer gekeken en geluisterd.
Wethouders die bijna tot het aanmatigende gedrag vertonen en denken dat de inwoners dom zijn, in combinatie met de huidige burgemeester een heerlijke cocktail voor problemen.
Ja…ik schiet hiermee uit mijn slof maar ik wil het duidelijk maken dat zij die zich even willen verdiepen in ons huidige gemeente politiek, al snel zien dat vele dingen niet in de haak zijn.
Wees geen schaap en kijk en zie wat er gaande is !

Marinus Vermooten
6 november 2017 at 09:12
Vanochtend rot geschrokken bij het vernemen van het torenhoge bedrag dat de gemeente Den Helder aan advocatenkosten m.b.t. RS museum moet betalen en feitelijk een herhaling wordt van het verhaal watertoren. Het ergste is dat hier opnieuw met veel belastinggeld van burgers wordt omgegaan waar de huidige coalitie kennelijk haar schouders over ophaalt.

Fred
6 november 2017 at 09:39
Mooi dat je geschrokken bent. Maar wat doet de raad daar aan ? De Raad waar jij er èèn van bent. Je weet dat advocaten niet goedkoop zijn . En jullie van de raad hebben de zaak gewoon laten lopen (zitten snurken) zonder in te grijpen.

Marinus Vermooten
6 november 2017 at 10:12
Wij hebben als oppositie, waar de FV deel van uitmaakt, dit zeker niet gewild en ook tegen geageerd, maar de coalitie (huidige meerderheid) heeft zich achter de wagen van het college gespannen, om min of meer de beeldspraak van D’66 wethouder Lolke Kuipers te gebruiken. Het zal extra inspanning kosten straks de wielen uit het moeras te trekken om buiten instellingen als Zeestad op eigen kracht de gemeente een nieuw elan te bezorgen, waar de bevolking recht op heeft.

Fred
6 november 2017 at 10:39
Uit dit antwoord, maak ik op , dat jullie van de oppositie ervan afwisten. Maar op het ageren na de zaak hebben laten lopen.

Marinus Vermooten
6 november 2017 at 11:25
‘Maar op het ageren na de zaak hebben ‘moeten’ laten lopen. Zo sneuvelen ook heel wat moties en argumenten. Zo werkt het sinds de invoering van de gemeenteraden in de politiek. De meerderheid (veelal verkregen door steun van de coalitie) beslist en dan doen onze tegen argumenten, hoe goed bedoeld en onderbouwd er verder niet toe. Het zijn de kiezers die de ontwikkelingen straks tegen het licht moeten houden.

Henk van Kuijk
6 november 2017 at 11:54
Maar, Marinus, zelfs de deal tussen de advocaten die niet bekend mocht van worden van het college kost dik geld, en jullie vragen niet wie opdracht tot die deal gaf, toch een uiterst voor de hand liggende vraag voor de oppositie. Ook een aardige vraag voor de burgemeester, die overal mee weg komt.

tjitskebiersteker
6 november 2017 at 16:47
Die vraag doet er niet zo toe. ER is altijd sprake van collegiaal bestuur, dus het hele college is verantwoordelijk. De oppositie heeft op verschillende momenten stevig verzet getoond en doet dat nog steeds. Het is echter besloten in het lokale democratisch bestel dat “meeste stemmen gelden”. Democratie in het algemeen betekent dat ook rekening gehouden dient te worden met minderheden. Zover is het nog niet in Den Helder.

flipfluitketel
7 november 2017 at 21:23
Dat klopt zie alleen maar de renovatie van het stadhuis daar wordt erg veel rekening gehouden met de minderheid 🙂

Fred
7 november 2017 at 10:47
Volgens Slort (CDA) had de raad op de rem moeten trappen , en dat is niet gedaan !

Judge X
7 november 2017 at 11:26
Ja Fred, dat is precies waar tjitskebiersteker in de reactie hierboven aan refereert.
Slort en z’n coalitie-fractie zijn hier dus schuldig, net als de andere coalitie-fracties van VVD, D66 en Stadspartij !
Stem op 21 maart dus Lokaal + CU en GL en vaag ze weg ! 🙂

zomaar!
7 november 2017 at 15:49
Fred, de raad kan alleen op de rem trappen bij een meerderheid maar als er partijen zijn waaronder o.a het CDA niet op de rem willen, kunnen of mogen trappen dan zal er nooit een meerderheid ontstaan. Beetje flauw ook van Slort om te zeggen dat de raad op de rem had moeten trappen.

Fred
7 november 2017 at 16:33
Of … Als Slort met het CDA , achter het ageren van de oppositie had gaan staan, dan hadden de verhoudingen misschien anders gelegen en had de raad wel op de rem kunnen trappen. Maar dat deed hij niet. Hij bleef veilig achter de coalitie staan en zong hetzelfde liedje.

Judge X
7 november 2017 at 18:05
Juist Fred, het is dus niet ‘zomaar! flauw’ doch een gotspe van Slort (indien de info klopt).

Fred
7 november 2017 at 19:49
NHD Vandaag Judge.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/11/wethouder-putten-reserves-is-geen-potverteren/

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*


CAPTCHA ImageChange Image