1 Comment

  1. Even een citaat uit de Gedragscode voor Politieke Ambtsdragers van de gemeente Den Helder voor wethouder onroerend goed en tevens particulier projectontwikkelaar Lolke Kuipers, de kruiwagen man;

    “Het handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere SCHIJN van een dergelijke vermenging wordt vermeden”.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.