Concordia, Enschede – Directeur Koninklijke Grolsch gekoppeld aan kunstenaar Daan Samson + Couplet 2.0 | #2: Daan Samson

Directeur Koninklijke Grolsch gekoppeld aan kunstenaar Daan Samson

Concordia maakt kunst tweetal voor ‘Couplet 2.0‘ bekend

Van 29 september tot en met december 2019 werken twee zeer uiteenlopende personen aan één kunstproject. Kunstenaar Daan Samson gaat de discussie aan met Enschede inwoner Andrei Haret, algemeen directeur van Koninklijke Grolsch.

Het langdurige project met de titel Couplet 2.0 heeft als doel ruimte te creëren voor verfrissende ideeën over kunst. In de eerste editie werden kunstenaar Jessica van Deursen en Twentenaar Rens Weustink met elkaar verbonden. Welvaartskunstenaar Daan Samson is voor de tweede editie uitgekozen. Volgens Wikipedia wordt hij gerekend tot een nieuwe generatie ‘mediakunstenaars‘.

Ingeving op de snelweg

In de zomermaanden vond er een zoektocht plaats naar een bewoner van Enschede, die een geschikte match voor de welvaartskunstenaar zou zijn. “Alle netwerken zijn aangesproken” vertelt Daan Samson. “Oproepen verschenen in Tubantia en op Facebook. Iedereen zocht mee, en er kwamen diverse meeslepende brieven binnen. Op een avond reed ik echter langs de Grolsche Bierbrouwerij. De muziek uit hun ‘Vakmanschap is Meesterschap’ reclames kwam in mijn hoofd bovendrijven. Via de allereerste afrit ben ik omgekeerd en het brouwerijterrein opgereden. Met ingehouden adem heb ik daar staan kijken, naar het iconische logo en naar het gebouw waarbinnen hun beugelflessen worden gevuld.
Op zijn telefoon zocht Daan naar de persoon die bij Grolsch aan het roer stond. Al snel vond hij een Tubantia interview met Andrei Haret. “Dit bleek een markante man, die in Roemenië in de jaren 70 en 80 was opgegroeid. Tijdens zijn jeugd had hij betoverd naar televisieprogramma’s uit de vrije wereld gekeken. Voor hem waren de uitzendingen van Dallas een bron vol informatie over hoe men in het westen zaken deed met elkaar. En nu is de heer Haret algemeen directeur van Koninklijke Grolsch. Iedereen snapt, dat ik danste naast mijn auto. Want hiermee meende ik mijn mogelijke participant voor ‘Couplet 2.0’ te hebben gevonden!

Sparringpartner gevonden

Daan Samson trok zijn stoute schoenen aan en benaderde Grolsch met het verzoek om met de heer Haret gedurende drie maanden te mogen optrekken, en om ideeën over kunst uit te wisselen. Daan Samson vult aan: “Ik vroeg de heer Haret, of hij mij de indrukwekkende brouwerij wilde laten zien, met mij eens in Concordia over kunst wilde komen praten en om af en toe samen een uurtje te gaan hardlopen.” Gelukkig bleek de belangstelling wederzijds. Daan: “Ik heb het idee, dat de heer Haret nieuwsgierig is naar waar een welvaartskunstenaar zich mee bezighoudt, en dat hij bereid is om zowel Grolsch als zichzelf open te stellen om samen met mij op zoek te gaan naar de betekenis, echtheid en waarde van vriendschap.

Op 29 september 2019 start de samenwerking tussen de heer Andrei Haret en Daan Samson. Binnen Concordia zal Daan Samson het publiek informeren over deze samenwerking, in december vindt de eindpresentatie plaats.

Over Couplet 2.0
In navolging van de coupletten van Rudi Fuchs in het Stedelijk Museum Amsterdam waarbij twee uiteenlopende kunstenaars aan elkaar gekoppeld werden, koppelt Couplet 2.0 een kunstenaar en een inwoner van Enschede aan elkaar. Door een open gesprek over kunst en een eerlijke houding, komen beiden tot andere en nieuwe inzichten over kunst met een tentoonstelling als eindresultaat.

https://www.concordia.nl/nieuws/directeur-koninklijke-grolsch-gekoppeld-aan-kunstenaar-daan-samson

Couplet 2.0 | #2: Daan Samson

Expositieruimte – Langestraat 56

In Couplet 2.0 maken een kunstenaar en inwoner samen een expositie. Komende editie:

Daan Samson

zondag 29 sep 2019 | dinsdag 31 dec 2019

#2: Daan Samson

EXPO 4 – 29 september t/m 31 december 2019

Vanaf eind september strijkt Daan Samson in Enschede neer. Hij is de tweede kunstenaar, die door Concordia wordt uitgenodigd om aan Couplet 2.0 deel te nemen. Volgens Wikipedia behoort Samson tot een nieuwe generatie media kunstenaars, en zou zijn werk eruit bestaan de verworvenheden van onze maatschappij op een voetstuk te plaatsen. Twee van zijn jeugdidolen trakteerde hij bijvoorbeeld op uitbundige verwendagen in Rotterdam. Niemand minder dan Ad Visser (tv icoon) en Frits Bolkestein (politicus) werden in de watten gelegd met etentjes, museumbezoekjes en shopping momentjes. “Mijn werk wordt gekenmerkt door het klassieke ‘memento mori’ thema“, aldus Daan. “Ik wil kunsttoeschouwers duidelijk maken, dat we ‘met de dag moeten leven’, en dat de mogelijkheid om van aards comfort te genieten slechts tijdelijk is. Het is net zo vluchtig als ons leven“.

Op de foto, gemaakt door Jeronimus van Pelt, zie je Samson samen met Andrei Haret (algemeen directeur Koninklijke Grolsch). De twee zullen samen gaan werken aan de nieuwe expositie.

Daan Samson over zijn werk

Binnen mijn werk speelt het thema gastheerschap een belangrijke rol. Graag bied ik genodigden een ‘pluk de dag ervaring’ vól oprechte aandacht. Zo zond ik aan de in Zwitserland wonende kunstverzamelaar Bert Kreuk de vraag, of hij tijdelijk de rol van mijn overleden vader in wilde nemen. En gelukkig was hij bereid naar Rotterdam te reizen. In mijn badkamer hebben we samen een regendouche geïnstalleerd. Alles werd fotografisch vastgelegd. Met het moment hebben we een eerbetoon gebracht aan typische ‘vader & zoon klussen’.”

Samson benadrukt, dat hij aan één specifieke Enschedeër wordt gekoppeld. “Het zou leuk zijn wanneer wij elkaar een beetje leren kennen. En dat we af en toe samenkomen om over kunst te praten. Te zijner tijd bekijken we welk eindwerk er voortgebracht kan worden. En misschien is de jacht daarbij wel mooier dan de vangst. Het samenzijn vind ik belangrijk. En daarom laat ik mij graag aan een opgewekt individu koppelen. Aan iemand, die Enschede goed kent…

De aanleiding voor Couplet 2.0

Rudi Fuchs organiseerde destijds in het Stedelijk Museum Amsterdam een reeks tentoonstellingen met de titel Couplet. Beknopt samengevat: twee uiteenlopende kunstenaars werden aan elkaar gekoppeld, hun gezamenlijk werk werd geëxposeerd. Deze context maakte een onderlinge samenhang tussen beide kunstenaars en hun werk zichtbaar en zorgde voor nieuwe invalshoeken en inzichten. Fuchs gelooft, dat mensen die naar kunst kijken betere mensen worden. Want kunst – zegt hij – ondermijnt vooroordelen en ondergraaft vaste patronen.

Ook het Concordia project Couplet 2.0 koppelt twee uiteenlopende mensen aan elkaar om zo tot andere en nieuwe inzichten van kunst te komen. Een inwoner van Enschede of Twente (leek of niet, kunstliefhebber of niet, volwassen, kind, alles door elkaar) en een kunstenaar bespreken ideeën en gedachten over kunst, en maken samen een expositie of eindproject.

Het project beoogt ruimte te creëren voor nieuwe ideeën over kunst, ruimte, waar vaste (gedachten)patronen worden ondergraven en vooroordelen ondermijnd. Het draagt daarom met trots de titel Couplet 2.0.

Andere edities van Couplet 2.0

De eerste editie van Couplet 2.0 was met kunstenaar Jessica van Deursen en Rens Weustink (10 december 2018 t/m 17 maart 2019). Enschedeër Rens ging drie maanden lang samen met Jessica aan de slag. Op maandag 10 december ontmoetten zij elkaar voor het eerst in Expo 4. Op 24 februari 2018 lanceerden zij daar samen met bezoekers het resultaat van het project Couplet 2.0.

https://www.concordia.nl/beeldende-kunst/couplet-2.0/

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Concordia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Daan+Samson
https://robscholtemuseum.nl/?s=Grolsch
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rudi+Fuchs