ChristenUnie Den Helder – Verklaring + Delano Weltevreden – ChristenUnie mag samen met PVV + Redactie DHA – Geen keihard verbod samenwerking + Ronald Boutkan – Tweede kans?

Verklaring van fractie en bestuur van de ChristenUnie Den Helder

Er is de afgelopen tijd het nodige gebeurd. We hebben als fractie gemeend in eerste instantie verantwoording af te leggen aan onze leden over de ontwikkelingen. Dat is nu gebeurd en het resultaat is een gezamenlijke verklaring van fractie en bestuur, die ik hieronder weergeef:

Verklaring van fractie en bestuur van de ChristenUnie Den Helder.
Op uitnodiging van de partij Beter voor Den Helder is de fractie van de ChristenUnie Den Helder gesprekken gestart over een mogelijke coalitiedeelname, nadat de fractie de verzekering had gekregen, dat de formateur, dhr. J. Nagel voor zijn diensten was bedankt.
We hebben als fractie en bestuur geworsteld met het moment van openbaarmaking, omdat we het communicatieproces graag zorgvuldig wilden laten verlopen. Dat is niet gelukt en dat rekenen we onszelf aan.
Tijdens de ledenvergadering van 3 mei j.l. toonden diverse leden zich verontrust over deelname van de ChristenUnie aan een coalitie met daarin o.a. de PVV. Er is meer begrip ontstaan voor de gevoerde gesprekken.
Bij eventuele volgende coalitiebesprekingen met partijen die standpunten uitdragen, die ver staan van het ChristenUnie gedachten goed zullen we concrete afspraken maken om dit gedachten goed te borgen.
Met deze vergadering heeft de fractie en het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Er zijn ook diverse contacten geweest met het landelijk bureau van de ChristenUnie. Het landelijk bestuur van de ChristenUnie erkent de eigen verantwoordelijkheid van de lokale ChristenUnie.

Namens de fractie: T. Biersteker-Giljou
Namens het bestuur: T. de Vries

Facebook, 4 mei 2018, 9:28

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=2152029535027216&id=1721309174765923

Helderse ChristenUnie mag van leden samen met PVV

De leden van CU Den Helder hebben geen bezwaar tegen een samenwerking met de PVV.

Dat hebben zij donderdagavond duidelijk gemaakt tijdens een ledenvergadering. Fractievoorzitter Tjitske Biersteker legde daar verantwoording af over het akkoord dat zij had gesloten met PVV, Beter voor Den Helder, Seniorenpartij, Stadspartij en Behoorlijk Bestuur. Die beoogde coalitie is uiteengevallen omdat de Stadspartij zich terugtrok.

“De leden vinden wel dat we een volgende keer expliciet in een eventueel akkoord moeten opnemen welke vrije kwesties er zijn en hoe wij daar als ChristenUnie mee omgaan”, aldus Biersteker.

Een week geleden riep landelijk voorzitter Piet Adema van de CU de Helderse afdeling op om de besprekingen met PVV af te breken. Volgens hem staan de twee partijen op belangrijke punten lijnrecht tegenover elkaar.

De Helderse afdeling legt die oproep dus naast zich neer. In een verklaring zeggen de fractie en het bestuur van de Helderse afdeling dat het landelijk bestuur de eigen verantwoordelijkheid van de afdeling erkent.

Noordhollands Dagblad, 4 mei 2018, 10:12

Reacties:

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
Prima, dat de onafhankelijkheid van de afdeling wordt erkend. Dit biedt in ieder geval een uitweg in de formatie.

Anton Jansen
Mooi om te lezen dat CU leden in Den Helder zich niet laten mangelen door de landelijke voorzitter die zich beter druk kan maken om een liegende c.q. onwaarheid sprekende Rutte en Wiebes die een coalitie vormen met zijn partij.

Theo Moras · Zijdewind
Dat zou inderdaad veel verstandiger zijn maar liegen en bedriegen is schijnbaar normaal geworden in de landelijke politiek. Zelfs de coalitie partijen doen hier duidelijk aan mee.

Alida Annie Roffel
Theo Moras 😂😂😂😂😂😂😂

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Tjitske je bent een topper zo iemand als jij hebben we nodig als wethouder .
En een groot compliment naar je achterban dat ze jou steunen .
En ze zich niet laten mangellen door de landelijke partij .
Gaat het gelukkig nog de goede kant op in Den Helder .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/helderse-christenunie-mag-van-leden-samen-met-pvv

Geen keihard verbod op samenwerking ChristenUnie en PVV

Den Helder – De Helderse fractie van de ChristenUnie mag eventueel weer in gesprek met de PVV over samenwerking in een coalitie. Dat blijkt na de ledenvergadering die de CU donderdagavond heeft gehouden.

De partij heeft de volgende verklaring naar buiten gebracht:
“Op uitnodiging van de partij Beter voor Den Helder is de fractie van de ChristenUnie Den Helder gesprekken gestart over een mogelijke coalitiedeelname, nadat de fractie de verzekering had gekregen dat de formateur, dhr. J. Nagel voor zijn diensten was bedankt. We hebben als fractie en bestuur geworsteld met het moment van openbaarmaking, omdat we het communicatieproces graag zorgvuldig wilden laten verlopen. Dat is niet gelukt en dat rekenen we onszelf aan.”

“Tijdens de ledenvergadering van 3 mei toonden diverse leden zich verontrust over deelname van de ChristenUnie aan een coalitie met daarin onder meer de PVV. Er is meer begrip ontstaan voor de gevoerde gesprekken. Bij eventuele volgende coalitiebesprekingen met partijen die standpunten uitdragen die ver staan van het ChristenUnie gedachtengoed zullen we concrete afspraken maken om dit gedachtengoed te borgen.”

“Met deze vergadering heeft de fractie en het bestuur verantwoording afgelegd aan de leden. Er zijn ook diverse contacten geweest met het landelijk bureau van de ChristenUnie. Het landelijk bestuur van de ChristenUnie erkent de eigen verantwoordelijkheid van de lokale ChristenUnie.”

Namens de fractie: T. Biersteker-Giljou
Namens het bestuur: T. de Vries

Den Helder Actueel, 4 mei 2018 – 09:33

Reacties:

Judge X
4 mei 2018 at 10:17
Nou, nog één keer dan over schaduwen heen stappen …………………………………, ja? dat was het. 🙂

Dick Berts
4 mei 2018 at 11:03
Ontroerend. De ware geest van Christus! En zet die PVV ers de pen op de neus jongens. Maar sluit ze in (je hart) en nooit uit. Dank je Tjitske.

wat
4 mei 2018 at 13:06
Den Helder kan wel wat pvv gebruiken want ik zie soms dingen waarvan ik denk hoe kan dit mogelijk zijn en dan heb ik het niet over migranten en asielzoekers

Glijn
4 mei 2018 at 16:33
Dit is wat Den Helder nodig heeft .
Een zorgvuldig in alle rust genomen besluit .
Petje af voor de Christen Unie .
Dit verdient een kans.
Er is te snel nee gezegd tegen de landelijk beslissing van de CU
Plaatselijk was er een oplossing dus.
Hier is uit te komen.

Arjen
4 mei 2018 at 22:52
Ook even verder kijken dan je neus lang is. Uit andere bronnen las ik dat er verantwoording is afgelegd aan… TWINTIG leden. Als dat waar is, dan klopt de redenering: we hebben met de leden gesproken en ons verantwoord. Maar waar gaat dit over? Niet over het feit dat de Christen Unie de PVV in het zadel kan helpen. Ook niet over het bewustzijn bij deze partij van de landelijke impact die samenwerken met PVV kan hebben. Wilders is in mijn ogen vergelijkbaar met geluiden die je rond 1933 – 1938 hoorde in Nazi-Duitsland. Discriminatie van bevolkingsgroepen. Daarmee willen samenwerken? Ik begrijp het niet. Ook niet lokaal. Je kunt niet een beetje racist zijn. Of een beetje crimineel. Of een beetje tegen mensen met een migratie-achtergrond: lees allochtoon. Christen Unie en PVV? Succes ermee!

https://denhelderactueel.nl/2018/05/geen-keihard-verbod-op-samenwerking-christenunie-en-pvv/

Tweede kans voor PVV en CU?

Den Helder – Het CDA heeft haar hand al eens overspeeld door te blijven hangen aan de VVD en als de partij nu weer ‘te veel’ vraagt, valt zij wat Beter voor Den Helder betreft definitief buiten de boot. Dan gaat Beter een tweede poging doen om een coalitie met PVV, CU, Stadspartij, Behoorlijk Bestuur en Seniorenpartij te formeren. Aldus Carlo Assorgia in de Helderse Courant.

Beter heeft van begin af aan aangegeven niet met VVD en D66 in een coalitie te willen stappen. De eerste formatiepoging mislukte dan ook, omdat het CDA hoe dan ook samen met de VVD wil. Dat lijkt nog steeds het standpunt en zorgt dus wederom voor moeilijkheden. CDA wil met VVD in een coalitie en liefst nog uitgebreid met een extra landelijke partij. “Als PvdA zich aansluit bij het blok van CDA en VVD heb je bijna een herhaling van de vorige coalitie. Wij gaan die partijen niet aan een meerderheid helpen”, aldus Assorgia in de Helderse Courant.

Als de huidige formatiepoging niet lukt, wil Assorgia proberen de mislukte coalitie met PVV, CU, Seniorenpartij, Stadspartij en Behoorlijk Bestuur te reanimeren. “Stadspartij had onder meer moeite met de, onervaren wethouderskandidaten van de andere partijen. We gaan kijken wat we kunnen doen om het akkoord toch ondertekend te krijgen”, aldus Assorgia in de HC.

Den Helder Actueel, 4 mei 18 – 05:37

Reacties:

Corina van den Blink
4 mei 2018 at 07:46
Kan alleen maar zeggen:Succes en houdt de VVD erbuiten.

Joost
4 mei 2018 at 09:13
De PVV verdient een kans, lokaal en nationaal.

Judge X
4 mei 2018 at 09:56
De lokale besturen en ‘leden’ van BvDH, PVV en vooral CU toonden al veel moed; nu de Stadspartij nog – voor herstel van vertrouwen de komende 4 jaar – bij de waarschijnlijk komende 2e poging.
Succes ! 🙂

Lex
4 mei 2018 at 11:02
Inderdaad ik vind dat er een verbod moet gaan komen om partijen bij voorbaat uit te sluiten. Of dit nu landelijk “2e kamer” of gemeentelijk is.
Het gaat hier om gekozen volksvertegenwoordigers die de kans moeten krijgen om hun te bewijzen. Het zijn veelal hoog opgeleide mensen.
Niet ome Joop uit de Jan kloot maar aan straat.
Ik vind dat er een burger initiatief moet gaan komen voor een verbod op “bij voorbaat uitsluiten” van een politieke partij”

Harmanus J Johansen
4 mei 2018 at 12:53
Prima succes, nu moet het lukken.

Marinus Vermooten
4 mei 2018 at 14:49
Redelijke voorstellen Beter Voor Den Helder. Waarbij buiten het Sociaal Domein ook het economisch aspect (vertaal extra werkgelegenheid) een belangrijke opdracht voor het aanstaande college is. Den Helder is niet het einde van de wereld maar het begin van het continentaal plat, Vanuit die positieve gedachte zou de ondernemer in de Noordkop zijn streek moeten benaderen. Niet opsommen wat er niet is, maar de sterke punten van wat er wel is te benadrukken. Dat laatste wil het plaatselijk bedrijfsleven wel, maar dan moet men ook in de gelegenheid worden gesteld. Als ik terug mag blikken naar voorjaar 1993 (25 jaar geleden) weet ik dat de marine voor Helderse bedrijven weinig werk opleverde. Het waren toen hoogleraar J. Weitenberg van het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (NCW) en Rijkswerkdirecteur W. van Gulpen die stelden dat de know how en faciliteiten van de toen in dat jaar ultra moderne Rijkswerf beschikbaar moesten komen voor bedrijven als scheepswerf Visser. Ik heb toen in het actualiteitenprogramma bij de LOS een gesprek gehad met o,a, gedeputeerde J. Lagrand. Vertrouw er op dat men hier verder op zal borduren en wens het komend college van B & W veel succes toe. Dat verdiend onze mooie stad. (Marinus Vermooten, commissielid Senioren partij).

Anton Hagen
4 mei 2018 at 15:28
Dit gaat het dus niet worden,waarom niet?
De stadspartij gaat het huwelijk wat ze zijn aangegaan met de landelijke partijen niet opgeven.
Al zou Pieter Kos dat wel graag willen ,want dan is zijn kostje ook weer gekocht voor 4 jaar.
Ik zie liever deze lik en slijmclub (Stadspartij) er ook niet bij,dat hebben ze echt niet verdiend de laatste 4 jaar.
Ben absoluut ook geen fan van de PVV,maar soms moet men wel eens wat.

Sigmund
4 mei 2018 at 17:25
Opmerkelijk dat ‘onervarenheid’ (c.q.: gebrek aan specifieke dossierkennis)- behalve bij het departement Financiën – voor de benoeming van ministers vrijwel nooit een bezwaar is….

Wim
4 mei 2018 at 19:28
Hoop dat stadspartij verstandig is, na succeverhaal van ze verspeelde ze dat de afgelopen raadsperiode door met de gevestigde politieke club in zee te gaan(en die slopen je als nieuwkomer) als ze deze kans niet pakken bestaan ze bij de volgende verkiezingen niet meer

Dirk
4 mei 2018 at 20:43
Maak je niet zo druk mensen! We horen echt wel wat het wordt tzt. Geniet van de vrijheid en de zon.

https://denhelderactueel.nl/2018/05/tweede-kans-voor-pvv-en-cu/