Christelijk Mannen Koor Eiland Urk – ‘k Heb Gehoord van een Stad boven Wolken

‘k Heb Gehoord van een Stad boven Wolken

Gepubliceerd 2 aug 2021

Jan de Haas

Christelijk Mannen Koor Eiland Urk

‘k Heb Gehoord van een Stad boven Wolken,
Boven Aardse Benevelde Landen,
‘k heb Gehoord van de Zon Lichte stranden,
En Ook Eens is Daar boven myn Thuis.
Alle Luia mijn Ziel moet dat Zingen.
Alle Luia ‘k reis naar die Stad toe,
Ook Al is Hier mijn Weg Soms vermoeiend,
Maar het gaat naar Om Hoog en naar Huis.

‘k Heb Gehoord van een Stad zonder Tranen,
Zonder Nood, Zonder Angst, Zonder Strijden,
Waar ‘k Nooit Meer van Ziekte zal Lijden,
En ‘k weet, dat ‘k Eens Daar zal zijn.
Alle Luia daar Juichen wij allen,
Alleluia en Twijfel Verdwijnt daar,
Daar ‘k Nooit Meer zal Struik’len of Vallen,
‘k ben Thuis, ‘k ben Thuis bij mijn Heer.

‘k Heb Gehoord van de Sneeuw Wit Gewaden,
En van Gouden, ja Schitt’rende Kronen,
‘k heb Gehoord Gods Geslacht zal Daar Wonen,
En Ook Eens is mijn Wens Daar te zijn.
Alle Luia ’t doet mijn Geest Verheugen,
‘k hoor Gezangen van Hemelse Vreugde,
Dit ontrekt mij van Al Aardse Banden,
en Ook Eens is mijn Wens Daar te zijn.

Reacties
https://youtu.be/bGnlTbd9Llc?si=pyiYzdBBe259UlWj

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mannen+Koor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Christelijk+Mannen+Koor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Christelijk+Mannen+Koor+Eiland+Urk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Stad+boven+Wolken
https://robscholtemuseum.nl/?s=Eiland+Urk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Urk