Chris Klomp – Journalistiek hoeft Niet te Luisteren naar Wappies

Journalistiek hoeft Niet te Luisteren naar Wappies

Een Onlangs Verschenen Kritisch SCP Rapport hekelt de Corona Journalistiek in Nederland. Er zou Te Weinig Aan Dacht zijn geweest voor Tegen Standers van de Corona Maatregelen en Dag Blad Journalisten lieten zich tijdens de Pandemie Te Veel Leiden door hun ‘Eigen Ethiek’. Sceptici van het Beleid zouden Niet Neutraal aan het Woord zijn gekomen.

Voor Op Gesteld, het is Altijd Goed als er In Houdelijke Kritiek is op het Werk van Journalisten. Maar dat moet je dan Wel Goed Onder Bouwen. Het Sociaal Cultureel Plan Bureau stelt, dat Ongeveer 20% van de Nederlanders Sceptisch was over het Corona Beleid en dat die Mensen Niet Genoeg aan Bod kwamen in de Kranten.

Je zou Ook kunnen Zeggen, dat 80% dan dus Wel Goed aan Bod kwam, maar Goed.

Opvallend is Overigens, dat uit het Onder Zoek blijkt, dat een Derde van de Mensen van Mening is, dat Media Niet Kritisch Genoeg waren op de Corona Maat Regelen, maar een Iets Grotere Groep het Daar Juist Mee Oneens was.

Kritiek

Van de Weer Om Stuit is er de Nodige Kritiek op het Rapport Zelf. De Onder Zoekers gebruikten Bepaalde Steek Woorden om Artikelen te Selecteren, waar in Corona Sceptici Wel aan Bod kwamen. Wetenschap Journalist Maarten Keulemans toonde op Sociale Media Al aan, dat Hier Door Nog Al Wat Kritische Verhalen niet werden Op Gemerkt.

De Selectie van de Onder Zoekers met Gekke Steek Woorden, zo als ‘Discriminatie’ en ‘Fuckzens leverde Iets Meer dan 240 Artikelen op over een Periode van Maar Liefst Drie Jaar. Een Belachelijk Laag aan Tal als je bedenkt, dat de Vier Grote Kranten, die in het Onder Zoek Betrokken worden, dat in 24 uur Tijd Grof Weg Al Produceren.

Mijn Probleem met het Rapport is, dat de Onder Zoekers Kennelijk Menen of Suggereren, dat Iedere Mening de Zelfde Waarde heeft en dus Ook Gelijk Matig door Journalisten in de Publiciteit moeten worden gebracht. Zo werkt de Journalistiek echter Niet. Als Iemand stelt, dat Corona Vaccinaties door een Elitaire Groep van Duivelse Reptiel Mensen zijn Bedacht om de Wereld Bevolking Uit te Moorden en de Liegende MainStream Media bBetaald worden om Daar Over te Zwijgen, dan is dat voor een Serieus Nieuws Medium Niet Iets om Aan Dacht Aan te Schenken. Dat geldt Ook voor de Vele Idiote Beweringen, dat Corona maar een Onschuldig Griepje is.

Des Kundigen

Ik heb Meer dan Twintig Jaar Gewerkt voor Regionale en Landelijke Media en de Werk Wijze is Vrij Wel over Al Gelijk. Als Iets in het Nieuws is en je wil Weten hoe het zit, ga je Op Zoek naar Ervaring des Kundigen, die er Iets over Kunnen Zeggen. Mensen, die er voor Gestudeerd hebben, Iedere Dag Bezig Zijn met de Materie en de Autoriteit Hebben om er Iets Zinnigs over te kunnen Zeggen.

Juist tijdens een Enorme Wereld Wijde Gezondheid Crisis is het van Essentieel Belang, dat de Feiten Kloppen en die Feiten zijn Nu Een Maal in Betere Handen bij Serieuze Wetenschappers met een Goed Track Record.

Wil dat Zeggen, dat die Mensen de Waarheid in Pacht hebben? Nee. Maar ze werken Wel met Valide en Onder Bouwde Argumenten. Het is aan de Lezer om Vervolgens op Basis van die Informatie een Mening te Vormen. De Journalistiek is er Niet om Twee Tegen Strijdige Meningen van Wille Keurige Mensen tegen over Elkaar te Zetten en de Lezer het Verder Maar Uit te laten Zoeken.

Als je Last hebt van je Hart, ga je Ook te Rade bij een Cardioloog en Niet bij een Dans Leraar.

Fluïde

Daar komt Nog Eens bij, dat de ‘Kampen’ in het Corona Debat Helemaal Niet Zo Strikt Gescheiden waren. In het Begin van de Pandemie was de Publieke Opinie Nu Juist, dat Nederland Veel te Weinig deed en Veel te Langzaam handelde. Er werd Gewezen naar Azië, waar het Dragen van Mond Kapjes Heel Normaal is. Waar Om moesten wij Zo Nodig Weer Zo Eigen Wijs zijn? Erkende Coronac Critici als Thierry Baudet, Nu Fel Tegen Stander van Lockdowns, diende Nota Bene als Eerste een Motie in Om Over te Gaan tot een Lockdown in Nederland. Het Kabinet Zelf was Eerst bij Voor Beeld Hele Maal Geen Voor Stander van School Sluitingen. RIVM Directeur  Jaap van Dissel was Kritisch over het Gebruik van Mond Kapjes.

Van de Journalistiek kan en moet je Betrouwbaarheid Verwachten, daar horen Ook Bronnen bij die Betrouwbaar Zijn. Journalisten hebben Zelf Geen Expertise in bij Voor Beeld de Virologie, we kunnen Niet Zelf gaan Bedenken hoe het Alle Maal moet. De Publicaties zijn dan Ook Niet het Product van de Eigen Mening van de Journalist, maar van Mensen, die op Basis van Onder Zoek Onder Bouwde Stellingen in kunnen nemen.

Onjuist

Volgens het SCP is Kritiek op het Corona Beleid Niet per Definitie Erg, ‘Zelfs als die is Gebaseerd op Onjuiste Informatie’. Dat kun je Vinden, maar het is Niet aan de Journalistiek om Onjuiste Informatie een Plek te Geven. Het is Wel een Taak om Onjuiste Informatie, mits Redelijk, Tegen te Spreken en die Gezonde Houding lijkt het SCP Nu Juist te Zien als een ‘Aan Vallende’ Manier van Bericht Geving. Best Raar, als je aan de Ene Kant meent, dat Wetenschappers Niet Kritisch Genoeg werden Benaderd, Wat een Hele Op Gave is als je als Journalist Niet de Specifieke Kennis hebt, en aan de Andere Kant stelt, dat Tegen Standers Nu Juist Weer Te Kritisch werden Benaderd.

Alle Ruimte

Dat Gezegd Hebbende hebben we Ook met zijn Allen kunnen Zien, dat Criticasters van het Corona Beleid Wel Degelijk Ruimte kregen in de Nederlandse Media. Zelfs Nog Wel Meer dan dat. Willem Engel was Zelfs met Zes Water Werpers Niet uit de Publiciteit te krijgen. Een Aan Tal van zijn Recht Zaken werd door de Overheid Zelfs Live Online Uit Gezonden. Zijn Stand Punten, Hoe Bizar Ook, vonden Keer op Keer een Weg naar zijn Volgelingen.

Corona Criticus Maurice de Hond schoof Meerdere Keren op Landelijke Televisie bij Op1 aan en ging daar Onder Meer over Corona in Debat met Ab Osterhaus en tijdens een Andere Af Levering met Hoog Leraar Infectie Preventie Andreas Voss. Hij publiceerde in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde en NRC Columniste Rosanne Hertzenberger stelde in een Column, dat er ‘Meer Mensen, zo als Maurice de Hond Nodig zijn’.

De Hond mocht in de Dag Bladen, waar onder het AD, Volkskrant, De Telegraaf, Meerdere Keren zijn Eigen Visie Ontvouwen en Zo kan ik Nog Wel Even Door Gaan. Thierry Baudet en Geert Wilders deden Steeds Weer Ongehinderd op Nieuw hun Zegje over de ‘Dictatoriale Corona Maat Regelen’. De Volkskrant interviewde Corona Septici Ira Helsloot, Marli Huijer en Erwin Kompanje en het AD sprak Uit Gebreid met Corona Activist Tinus Koops van Nederland in Opstand. De Nieuwe Om Roep Ongehoord Nederland gaf Uit Gebreid Zend Tijd aan de Meest Waan Zinnig Corona Complotters.

Kritisch

Dat Media Niet Kritisch waren op de Maat Regelen is een Hard Nekkige Mythe. Er verschenen Wel Degelijk Kritische Stukken over het Nut van de Avond Klok, het Effect van de Mond Kapjes, de Lockdowns en de School Sluitingen. Heikel Punt is Natuurlijk, dat Niemand met Zekerheid kon Zeggen, of die MaatRegelen zouden Werken en Hoe Effectief ze zouden Zijn. Alles was Nieuw en de Tijd moest Uit Wijzen wat het Effect zou zijn.

De Journalistiek is er Niet om Nep Nieuws Wit te Wassen en dat Gevaar is er Al Tijd. Uit Onder Zoek blijkt namelijk, dat Nep Nieuws Juist Voet aan de Grond krijgt als het in de Gevestigde Media staat.

Journalistiek is Geen Democratie. Het klopt, dat een Journalist Gevoelig moet zijn voor Wat er in de Samen Leving Speelt en Leeft, maar dat wil Nog Niet Zeggen, dat die Gevoelens Ook Onverkort als Waarheid moeten worden Gepresenteerd. Aan Één Wierd Duk hebben we Meer dan Genoeg.

Als bij Veel Mensen bij Voor Beeld het Gevoel leeft, dat er Te Mild wordt Gestraft in Nederland, of dat Alle Kinder Mis Bruikers Pedofiel zijn, dan wil dit Nog Niet zeggen dat het Ook Klopt. Goede Journalistiek dient op Zoek te gaan naar Feiten, Ongeacht hoe Mensen er in de Samen Leving over denken.

Zo als Al Zo Vaak Gezegd, als Iemand zegt, dat het Regent en een ander zegt, dat het Droog is, dan is het aan de Journalistiek om Feitelijk Vast te Stellen, of het Regent ofNiet. Als iemand beweert, dat de Aarde Plat is, dan laten we die Onzin Waar het Hoort. Niet in de Krant.

chrisklomp.nl,

https://chrisklomp.nl/journalistiek-hoeft-niet-te-luisteren-naar-wappies/

Meer informatie
https://robscholtemuseum.nl/?s=Chris+Klomp
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maarten+Keulemans
https://robscholtemuseum.nl/?s=Thierry+Baudet
https://robscholtemuseum.nl/?s=Jaap+van+Dissel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Willem+Engel
https://robscholtemuseum.nl/?s=Maurice+de+Hond
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ab+Osterhaus
https://robscholtemuseum.nl/?s=Andreas+Voss
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rosanne+Hertzenberger
https://robscholtemuseum.nl/?s=Geert+Wilders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ira+Helsloot
https://robscholtemuseum.nl/?s=Marli+Huijer
https://robscholtemuseum.nl/?s=Erwin+Kompanje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wierd+Duk
https://robscholtemuseum.nl/?s=Tinus+Koops
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederland+in+Opstand
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ongehoord+Nederland
https://robscholtemuseum.nl/?s=SCP
https://robscholtemuseum.nl/?s=Sociaal+Cultureel+Plan+Bureau
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nederlands+Tijdschrift+voor+Geneeskunde
https://robscholtemuseum.nl/?s=Journalistiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Goede+Journalistiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Corona+Journalistiek
https://robscholtemuseum.nl/?s=Nep+Nieuws
https://robscholtemuseum.nl/?s=MainStream+Media
https://robscholtemuseum.nl/?s=Elitaire+Groep
https://robscholtemuseum.nl/?s=Duivels+Reptiel+Mens
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wereld+Bevolking+Uit+Moorden
https://robscholtemuseum.nl/?s=Onschuldig+Griepje
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dictatoriale+Corona+Maat+Regelen
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lockdown
https://robscholtemuseum.nl/?s=Avond+Klok
https://robscholtemuseum.nl/?s=Mond+Kap
https://robscholtemuseum.nl/?s=School+Sluiting
https://robscholtemuseum.nl/?s=Expertise
https://robscholtemuseum.nl/?s=Ervaring+des+Kundige
https://robscholtemuseum.nl/?s=Serieuze+Wetenschap
https://robscholtemuseum.nl/?s=Virologie
https://robscholtemuseum.nl/?s=RIVM
https://robscholtemuseum.nl/?s=Rijks+Instituut+voor+Volks+Gezondheid+en+Milieu
https://robscholtemuseum.nl/?s=Wappie