Chris Aalberts – Welkom in Palermo aan het Marsdiep + Ronald Boutkan – Maak rapport Kampanje zelf openbaar! + Delano Weltevreden – ‘Geld subsidie in bouw’ + Extra raad over Kampanje

Welkom in Palermo aan het Marsdiep

De wethouder moest weg, omdat hij vieze SMS’jes naar vrouwelijke ambtenaren zou hebben gestuurd, maar drie jaar later twijfelen sommige raadsleden in Den Helder nog steeds of die ontdekking niet een vooropgezet plan was om van wethouder Geurt Visser af te komen. Intussen is er alweer een nieuw schandaal: zou de burgemeester handtekeningen van twee wethouders hebben vervalst om een dwangsom op te kunnen leggen aan de bewoners van een voormalige muziekschool, waar toevallig een van de raadsleden van de oppositie woont?

In de gemeentepolitiek van Den Helder is het altijd wat. Is de lokale politiek nog wel dienstbaar aan bewoners, of is ze er vooral voor zichzelf? In Den Helder gaat het bijvoorbeeld al twee decennia over een volgens critici megalomaan nieuw te bouwen stadhuis. Inmiddels is er een nieuw schandaal: de schouwburg die op een nieuwe locatie herrees, maar conform voorspellingen van critici nu enorme verliezen maakt. Gaat het in Den Helder nog wel over de problemen, waar het over zou moeten gaan: over krimp, over voorzieningen die onder druk staan en over de relatief grote armoede?

De vele politieke ruzies en intriges hebben Den Helder al de bijnaam “Palermo aan het Marsdiep” gegeven. Vanaf september schrijf ik wekelijks tot aan de raadsverkiezingen over de lokale politiek van de marinestad, die ook mijn geboorteplaats is. Hoe werkt lokale politiek? Wat is de kwaliteit van lokale politici? Welke rol spelen lokale en landelijke partijen? Gaat de PVV hier het verschil maken? Wat zijn belangrijke thema’s? Hoeveel invloed hebben burgers hier op hun eigen leef omgeving? En wat kunnen andere gemeenten leren van “Palermo aan het Marsdiep”?

chrisaalberts.nl, 25 juli 2017

https://www.chrisaalberts.nl/item/welkom-in-palermo-aan-het-marsdiep/

Maak rapport Kampanje zelf openbaar!

Den Helder – Maak het geheime rapport over de schouwburg zelf openbaar. Dat is de oproep ,die de Stadspartij doet aan schouwburg directeur Arjaen Kerstens. De vraag is maandag formeel door de fractie gesteld aan de directeur.

“Gezien de ontstane commotie rond een rapport, dat nu nog vertrouwelijk ter inzage ligt, verzoeken wij u dit rapport direct openbaar te maken. Zo zijn wij als volksvertegenwoordiger goed in positie om te kunnen controleren, wat er gebeurt met belasting geld. Graag zien wij uw antwoord tegemoet”, schrijft de partij aan Kerstens.

Gedoeld wordt op een rapport, dat nu nog alleen voor raadsleden onder geheimhouding (http://www.denhelderactueel.nl/2017/07/kampanje-sluit-2016-en-ook-2017-af-min/) ter inzage ligt. Het rapport is gemaakt door een onafhankelijk en extern onderzoeksbureau en gaat in op de exploitatie van het theater. Vorige week werd duidelijk, dat De Kampanje zowel vorig als dit jaar met een fiks tekort afsluit.

Den Helder Actueel, 25 juli 2017 – 07:19

Reacties:

tjitskebierstekertjitske biersteker
25 juli 2017 at 08:38
Het onderzoeksrapport is vertrouwelijk ter inzage gelegd. Die term “vertrouwelijk” heeft geen status binnen de gemeente Den Helder. Documenten zijn of geheim of openbaar. Vertrouwelijk duidt op een informele afspraak, een soort “herenakkoord”. Daarover is met mij, als onderdeel van de gemeenteraad, geen afspraak gemaakt en ik voel mij niet gebonden aan dergelijke herenakkoorden. Het gaat om (veel) subsidiegelden, maar ook om het voortbestaan van de schouwburg. Het rapport deed nl. niet alleen uitspraken over de financiën maar ook over de organisatie. Er zal voor beiden heel wat moeten veranderen.

Dick Berts
25 juli 2017 at 10:59
Totaal eens met het commentaar van Judge X en helemaal niet Gekke Henkie hieronder. Wanneer breng je het rapport in de openbaarheid Tjitske? Jezus was ook een rebel, volg zijn voorbeeld.

Michiel Wouters
25 juli 2017 at 08:52
Ook voor de transparantie in de politiek is het noodzakelijk dat dit rapport openbaar wordt. Veel zaken die politiek hebben gespeeld worden verduidelijkt. Echte en vermeende waarheden gescheiden. Er kan niet over de toekomst van de kampanje worden gesproken als dit rapport niet open is afgehandeld.

Dick Berts
25 juli 2017 at 09:36
Een dictatuur kenmerkt zich vooral doordat er NIETS openbaar is. Dat is in Den Helder het geval. Zie de door de zware crimineel Hooijmaijers opgezette maffiose Zeestad constructie.

Marinus Vermooten
25 juli 2017 at 09:52
De uitvoering van een ‘drama’ binnen de muren van een schouwburg moet kunnen, voor zover het een ‘spel’ van toneelspelers betreft. Dat het ook weleens tot een werkelijk ‘drama’ kan uitmonden heeft het verleden al eens eerder uitgewezen toen ten tijde van wethouder Nijpels door toenmalige perikelen rond de schouwburg aan het Bernhardplein Den Helder een artikelgemeente werd en de burgers hun broekriem extra moesten aanhalen. Ik zal in mijn archieven moeten nagaan wanneer zich dit ‘drama’ afspeelde.

Judge X
25 juli 2017 at 10:00
Het rapport ligt dus ter inzage en als de term ‘vertrouwelijk’ geen status heeft (Tjitske Biersteker), dan zijn er dus ook geen politieke gevolgen voor die gene die er aantekeningen van maakt en zaken naar buiten brengt.
Ik zou zeggen kom maar op politiek DH en brandt maar los, wij zullen met de verkiezingen aan u denken en u maakt het Arjaen Kerstens – de verantwoordelijk theater directeur – of “de heren” in zijn corrupte omgeving, wat makkelijker om met het gehele rapport naar buiten te treden.
Maart 2018 gaan we naar het stem -lokaal ! 🙂

Gekke Henkie
25 juli 2017 at 10:50
Zo is het, Judge X. En aangezien raadslid Biersteker zich niet gehouden voelt aan een dergelijk ‘herenakkoord’, zoals zij deze vorm van vertrouwelijkheid noemt, en raadslid Wouters zelfs spreekt van de ‘noodzaak’ het rapport te openbaren, staat niets deze volksvertegenwoordigers in de weg om opening van zaken te geven. Ze hoeven niet te vrezen voor represailles, want strafbaar zijn ze niet als ze uit de school klappen,:integendeel, stemmenwinst zal hun beloning zijn tijdens de verkiezingen van volgend jaar. Maar ja, er is wel enige politieke moed voor nodig. En daar zal het wel aan ontbreken.

Henk van Kuijk
25 juli 2017 at 12:42
Inderdaad, ieder raadslid dat openbaarheid wil maakt het rapport nu openbaar.

scherpe ogen en oren
25 juli 2017 at 14:16
Mij lijkt het dat met het verzoek van Beter voor Den Helder om een extra raadsvergadering bij de griffier,het rapport wel openbaar komt. Volgens mij is dit de/een juiste routing want dan kunnen de inwoners zelf aanschouwen welke partijen het rapport niet openbaar willen hebben. Chapeau voor Beter voor Den Helder dat zij dit netjes via de raad willen doen. Niet gelijk alles op tafel gooien maar draagvlak creëren binnen de raad en samen met alle partijen er voor zorgen dat transparantie betreffende het rapport er komt. Wie niet mee doet heeft iets te verbergen of te verdedigen lijkt mij.

Judge X
25 juli 2017 at 15:10
We weten allang welke partijen het rapport niet openbaar wilden hebben,daar hoef je niet echt scherp voor te zijn.
Ik heb begrepen dat het rapport inmiddels vrij is gegeven (NHD); hoe zou dat nu toch kunnen

tjitskebierstekertjitske biersteker
25 juli 2017 at 15:42
Het rapport is inmiddels openbaar. Dat is de bedoeling geweest van het verzoek voor een extra raad. Die is nu niet meer nodig. Iedereen kan het nu zelf lezen en een mening over vormen.

scherpe ogen en oren
25 juli 2017 at 15:54
Op zich jammer dat hierdoor niet alle partijen kleur moeten bekennen in de raad en naar de inwoners van Den Helder! Te vroeg gepiekt lijkt mij!

Judge X
25 juli 2017 at 17:11
Gelukkig weten we precies welke partijen telkens obstructie tegen de democratie plegen ! 😉
Nog 8 maanden, dan is de burger weer aan zet ! 🙂

Henk van Kuijk
25 juli 2017 at 19:15
Vergeten wordt hier dat het college en Zeestad nog steeds de financiële openbaarheid van de verhuizing blokkeren.

Dick Berts
25 juli 2017 at 19:21
Handig om iemand eerst te blinddoeken voordat je zijn portefeuille rolt.

http://www.denhelderactueel.nl/2017/07/maak-rapport-kampanje-zelf-openbaar/

‘Geld subsidie in bouw’

Helderse Courant, 25 juli 2017

Helderse Courant, 25 juli 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo

Extra raad over Kampanje

Helderse Courant, 24 juli 2017

Helderse Courant, 25 juli 2017

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo