Chris Aalberts – In Den Helder (57): PVV en CU passen bij elkaar + Delano Weltevreden – Vijf speerpunten + Touwtrekken + Ronald Boutkan – Dit is een column + Coalitieakkoord (PDF)

In Den Helder (57): PVV en ChristenUnie passen prima bij elkaar, ook nu de trouwerij niet doorgaat

Iedereen, die met een Haagse bril naar de Helderse ChristenUnie kijkt, heeft er weinig van begrepen

Den Helder was de afgelopen dagen in het nieuws en dat is meestal niet positief. Ook dit keer niet: de Helderse coalitieonderhandelingen leken even tot een coalitie te leiden van lokale partijen, ChristenUnie en PVV. Een vanuit landelijk oogpunt onbegrijpelijke combinatie, omdat de ChristenUnie in Den Haag nooit met de PVV in een regering zou stappen. De feestvreugde duurde echter maar kort: de Stadspartij wil niet meedoen en dus gaat het feest niet door. Daarmee resteert de vraag hoe de Helderse ChristenUnie ooit in deze combinatie terecht kon komen.

Politieke partijen hebben gemeentelijke afdelingen. Die opereren behoorlijk onafhankelijk van de landelijke partij. In Den Helder claimt de ChristenUnie ruim honderd leden te hebben. Deze informatie doet de werkelijkheid echter ernstig geweld aan. Het klinkt allemaal heel serieus: een gemeentelijke afdeling met leden en een bestuur. Het ANP (http://politiek.tpo.nl/2018/04/28/christenunie-den-helder-moet-van-landelijke-partij-onderhandelingen-met-pvv-afbreken/) belde ‘de bestuurssecretaris’ van de afdeling op. Dat klinkt heel deftig, maar deze afdeling kan niet eens de volledige gegevens van het bestuur (https://denhelder.christenunie.nl/page/1340) en de vernieuwde fractie (https://denhelder.christenunie.nl/page/17985) op de eigen website zetten.

Een partij met een opperhoofd

Binnen politieke partijen is ongeveer tien procent van de leden actief. Telt u dus maar uit hoeveel mensen er in Den Helder meepraten met de fractie van de ChristenUnie, of ze in een coalitie met de PVV moet stappen. Waarschijnlijk zijn die op twee of drie handen te tellen. Zo zien we wat een lokale afdeling is: een administratieve eenheid, die eens in de vier jaar een programma en een kandidatenlijst maakt, maar verder in de praktijk in winterslaap is. Lokaal zijn partijen gelijk aan de gemeenteraadsfracties.

De vraag is daarmee wie bij zo’n fractie de bepalende factor is. Tjitske Biersteker begint aan haar vijfde termijn als ChristenUnie raadslid en haar vierde als fractievoorzitter. Tussen 2006 en 2014 was er een tweede fractielid: Willem Koning. Een inhoudelijk conflict (http://politiek.tpo.nl/2017/12/12/chris-aalberts-helder-17-visieloos-ruzie-maken-christenunie/) tussen de twee raadsleden werd in het voordeel van Biersteker beslecht. Koning wilde lijsttrekker worden. Meerdere lokale politici denken, dat Biersteker leden optrommelde om tegen Koning te stemmen zodat zij de leiding kon houden. Ze had sowieso de meeste steun, want Koning was in de periode ervoor gescheiden.

Niet ageren tegen de leider

De ChristenUnie verloor haar tweede zetel in 2014 en Biersteker kon in haar eentje verder. Haar positie stond dit jaar niet meer ter discussie: ze werd weer lijsttrekker. Het is duidelijk wie hier de toon zet. Na de episode ‘Willem Koning’ kijkt iedereen wel uit te ageren tegen de lijn Biersteker. Hier zien we een lokale afdeling vrijwel samenvallen met één persoon, die niet of nauwelijks tegenspel krijgt. Meerdere politici in Den Helder denken, dat de lokale ChristenUnie-leden Biersteker niet durven tegen te spreken.

Dus hoe kunnen we de vrijage van PVV en ChristenUnie verklaren? We moeten hiervoor slechts kijken naar wat Biersteker wil. Haar politieke lijn heeft niets weg van wat we van de Haagse ChristenUnie kennen, want de afdeling opereert onafhankelijk en anders de fractie wel. De ChristenUnie heeft in Den Helder alles weg van lokale partijen als ‘Beter voor Den Helder’: Biersteker gaat uit van het idee dat de gemeenteraad allesbepalend is en dat alles voor de wil van de raad moet wijken. Of de raad er nou over gaat of niet. Ze is dol op Rob Scholte maar niet op de burgemeester.

Samenwerken met het CDA kan niet

Biersteker kan het op al die punten prima met de Helderse lokale partijen vinden en dus is het niet raar dat ze met die partijen in een coalitie wil. Het probleem is, dat de lokale partijen plus de ChristenUnie twee zetels te weinig hebben. De ChristenUnie – buiten Den Helder altijd bezig met ‘verbinding’ en zo – prefereert in de marinestad de PVV boven het CDA. Want het CDA is in tegenstelling tot alle lokale fracties niet populistisch. Stabiel zou de voorgestelde coalitie nooit worden (http://politiek.tpo.nl/2018/04/27/chris-aalberts-in-den-helder-56-pvv-en-christenunie-liggen-in-den-helder-te-vrijen/), maar hij zou qua uitgangspunten behoorlijk consistent zijn geweest.

De ChristenUnie zou donderdag vergaderen over de voorgenomen samenwerking, maar door het afhaken van de Stadspartij is het ledenoordeel niet meer relevant. We zullen nooit weten wat de ChristenUnie-leden besloten zouden hebben, maar aangezien ze feitelijk al jaren ja en amen zeggen tegen de koers van Biersteker, zou het raar zijn geweest als ze nu opeens waren gaan muiten. Iedereen, die met een Haagse bril naar de Helderse ChristenUnie kijkt, heeft er weinig van begrepen.

De serie Chris Aalberts in Den Helder (http://tpo.nl/tag/chris-aalberts-in-den-helder/) gaat na de gemeenteraadsverkiezingen nog even verder met de vraag wat de Helderse verkiezingen precies hebben opgeleverd.

The Post Online – 30-04-2018, 11:25

http://politiek.tpo.nl/2018/04/30/chris-aalberts-in-den-helder-57-pvv-en-christenunie-passen-prima-bij-elkaar-ook-nu-de-trouwerij-niet-doorgaat/

Vijf speerpunten uit akkoord mislukte coalitie

De coalitie van Beter voor Den Helder, CU, PVV, Seniorenpartij, Stadspartij en Behoorlijk Bestuur is van de baan. Stadspartij vindt de constructie te wankel. Het landelijk bestuur van de CU heeft de afdeling Den Helder verboden om met de PVV in zee te gaan. Hoewel de coalitie is mislukt, verdedigt Tjitske Biersteker (CU) donderdag het akkoord in de ledenvergadering. Maar wat staat daar nou eigenlijk in? Hieronder enkele punten:

1. De dienstverlening moet beter. Letterlijk staat in het akkoord: ’De gemeenteraad, het college en de ambtenaren zijn er voor de inwoners. Niet andersom!

Samenwerken, meewerken en meedenken moeten het uitgangspunt zijn. Dat betekent niet dat alles kan, maar wel dat er snel duidelijkheid moet komen als iets niet kan. Dat voorkomt onnodig wachten, teleurstellingen, verspilling van tijd en geld (vooral door gerechtelijke procedures) en dat mensen zich daardoor afzetten tegen het openbaar bestuur. De dienstverlening wordt meer gericht op snellere afhandeling van vragen en procedures en vooral op creatief meedenken met oplossingen voor vraagstukken.’

2. Op het Sociaal Domein wordt niet bezuinigd.

Er komt speciale aandacht voor de omgang met en hulpverlening aan mensen met verward gedrag en het bestrijden van laaggeletterdheid. De zes partijen wilden maatwerk leveren om de inwoners van Den Helder écht te laten meedoen.

3. De gemeenteraad moet meer greep krijgen op verzelfstandigde organisaties als Zeestad en afvalverwerker HVC. ’De positie van Zeestadwordt ervaren als een eilandpositie en doet afbreuk aan de gewenste transparantie richting de gemeenteraad. De raad wil daarom meer betrokken worden bij ’de handel en wandel’ van Zeestad. Over HVC: ’Er wordt een heroriëntatie uitgevoerd op de wijze van huisvuilinzameling in Den Helder. Daarbij wordt in overleg met de HVC, in voorbereiding op de nieuwe dienstverleningsovereenkomst, onderzocht wat de optimale wijze van huisvuilinzameling is. Dit laatste inclusief de toegepaste wijze van scheiding.’

4. De burger moet serieus genomen worden. ’Het college zoekt naar vernieuwende en verregaande vormen van burgerparticipatie. Draagvlak bij alle belanghebbenden is daarbij van belang.’ Maar ook: ’Inwoners moeten reële invloed op beleid- en besluitvorming krijgen. Om dat te bereiken moeten de instrumenten referendum en burgerinitiatief vernieuwd worden.’

5. Het akkoord is niet dichtgetimmerd. ’Onderwerpen die niet in het akkoord staan zijn ’vrije kwesties’ en zullen afzonderlijk beoordeeld worden op wenselijkheid en haalbaarheid. Het is aan de coalitiefracties om zich een eigen politiek en inhoudelijk oordeel te vormen.’

Noordhollands Dagblad, 30 april 2018, 15:38

Reacties:

Reyer Rensmaag · Werkt bij Zelfstandig kunstenaar
En wat is hier mis mee stadspartij.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/vijf-speerpunten-uit-akkoord-mislukte-coalitie

CDA en Beter touwtrekken om initiatief formatie Den Helder

Wie mag nu het voortouw nemen om tot een coalitie te komen? Het touwtrekken tussen Beter voor Den Helder en CDA is begonnen.

Harmen Krul (CDA) heeft Carlo Assorgia (BvDH) gevraagd om het initiatief tot het vormen van een coalitie aan zijn partij over te dragen.

Krul: “Nadat zondagavond bekend werd, dat de Stadspartij de beoogde coalitie niet steunt, heb ik Carlo meteen gebeld en hem gevraagd het initiatief aan ons over te dragen. Hij was daar toen niet toe bereid. Opmerkelijk en vreemd. Van de pogingen die hij tot nu toe heeft ondernomen heeft Den Helder alleen maar last gehad. Wij vinden, dat het nu onze beurt is.”

Zondagavond liet de CDA voorman al op Twitter weten, dat het initiatief wat hem betreft niet meer bij Assorgia ligt en dat hij niet opnieuw ingaat op een uitnodiging om te praten over het vormen van een coalitie. “We zijn geen marionet die weer in beweging komt als je aan het touwtje trekt.”

Dat betekent echter niet, dat hij samenwerking met BvDH uitsluit. “Ook als ons het initiatief wordt gegund zijn we er nog steeds van overtuigd, dat we samen met Beter voor Den Helder moeten onderzoeken hoe wij een stabiele coalitie kunnen vormen.”

Maandagavond hebben de twee partijleiders elkaar opnieuw over het onderwerp gesproken. “Hij heeft bedenktijd gevraagd”, zegt Krul. “Dat is prima, een adempauze is goed.”

Ziek

De PVV is er goed ziek van dat de coalitie met voornamelijk lokale partijen is mislukt.

De partij van Geert Wilders zou in Den Helder voor het eerst op gemeentelijk niveau meebesturen. “Het is duidelijk, dat ervoor wordt gekozen om de reeds bekende suffe garde weer in het zadel te helpen”, zegt fractievoorzitter Vincent van den Born op Twitter over het besluit van de Stadspartij.

Noordhollands Dagblad, 30 april 2018, 21:06

Reacties:

Kees Jan van Velsen
Het wordt tijd dat Harmen Krul opstapt… Hij wil in Den Helder niets veranderen. Als het een echte kerel was geweest dan had hij Assorgia gebeld en gezegd dat hij wilde praten over het coalitie akkoord die van de week was gesloten. Met een paar kleine aanpassingen kan hij gewoon de plaats in nemen van de Stadspartij.
.
Hij wil verbinden, dus zal hij ook gewoon met de PVV moeten samenwerken. In zetelaantallen is de PVV de grootste winnaar!

Dirck Tabac · Geestelijk directeur bij De Roverheid
¨Beter Touwtrekken” leuke naam voor de partij… maar CDA heeft wel vaker de hand overspeeld en als oude vertrouwde we doen dit al jarenlang is niet meer, er zitten nu anderen en deze functie opeisen werkt vaak tegen je….

Henk van Kuijk · Leraar banjo, gitaar, bouzouki en zang bij Muziekleraar
“Van de pogingen die hij tot nu toe heeft ondernomen heeft Den Helder alleen maar last gehad. Wij vinden dat het nu onze beurt is.’’ Absurde uitspraak van een machtspoliticus. Immers, het CDA hoort met vijf zetels samen te gaan met Beter voor DH, en daaraan niet de voorwaarde te verbinden dat die en dan nog die moet meedoen. En, wat heeft het CDA de afgelopen periode gepresteerd? Eerst een jaar lang alleen maar zagen aan de stoelpoten van de lokale coalitie, daarna een coup plegen tegen de kiezerswens in en een junta vormen; verspilling van veel geld aan doofpot schouwburg (nog steeds!), falende Kooyhaven, geen sterke wethouder, verspilling van miljoen aan onnodig verplaatsen van ambtenaren; saboteren aanpassing huidige stadhuis; nog gauw even Rob Scholte eruitgooien, hup probleem opgelost in eendrachtige samenwerking met partijdige burgemeester, ze zagen samen de nieuwe raad niet staan. Die blunder werkt nu als een boemerang van wantrouwen en polarisatie, voor ons harmonieuze “verbindende” CDA. Overigens ook niet ingeschat door dhr Nagel.

Kees Jan van Velsen
Faillisement van de schouwburg gaat er deze regeerperioden nog wel komen. De Kooyhaven zal nooit een boot aan wal krijgen. De schadeclaim van Rob Scholte zal enorm blijken. Maar dan vergeet u nog de zaak over onkruid. De watertoren en een senior uit Huisduinen die al zijn geld in rechtzaken moet stoppen.
We kunnen nu al het CDA bedanken voor de belastingen die omhoog schieten.

Ruud Van de Kerkhof · Geen
Harmen Krul bepaalt niks dat doet zijn achterban wel hij is gewoon een marionet .
Zijn achterban wil kost wat kost het oude kartel terug .

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/cda-en-beter-touwtrekken-om-initiatief-formatie-den-helder

Dit is een column

Omdat ik nu eenmaal te goed ben voor deze wereld en ook het ongeschoolde deel van de lezers hier op DHA graag tegemoet kom, tik ik opnieuw een stukkie. Speciaal voor hen die dit weekeinde niet ontdekten dat een artikel met daarboven in grote letters het woord ‘column’ een column is, zet ik het er nu niet alleen boven, ik meld het hier ook nog maar een keer. Beste lezer, geachte bewoner van ons mooie Nieuwediep, lieve Jutter of Nieuwedieper, u staat op het punt een column te lezen.

Een column is heel iets anders dan een andersoortig journalistiek brouwsel. Het is overigens wel onderdeel van de journalistiek, maar dat is alleen maar om u te pesten. Het heeft verder geen nut of noodzaak, zin of onzin, maar schrijvend journalistiek Nederland (u weet wel, al dat rare volk dat te pas en te onpas letters achter zet op papier of online) is het er nu eenmaal over eens dat zelfs columns (dat is het meervoud van een column, niet dat u het verwart met cola) tot de schrijverij behoren. Tja, mee eens hoor, ze kunnen zoveel vinden. Maak het gerust zelf maar uit!

Afgelopen zaterdag schreef ik iets over de coalitie en welja, ik liet meteen mijn politieke voorkeur doorschemeren. Nou ja, schemeren, zeg maar gerust dat het er duimendik bovenop lag. Ik schreef iets over de CU en ook over de VVD, zelfs over de Stadspartij, Beter voor Den Helder, Seniorenpartij, D66, het CDA en volgens mij ook nog over de PVV. Diezelfde dag schreef ik overigens ook nog over de PvdA. Nou, dan weet u wel hoeveel stemformulieren ik bij de laatste verkiezingen heb ingevuld!

Objectief

Het is ook niet makkelijk om objectief te blijven. Na zoveel jaren lokaal rondhuppelen ben je toch ook enorm bevriend geraakt met al die politici. Ik zit regelmatig achterop de soepfiets van Tjitske, Harmen en ik hebben de gezamenlijke liefde voor het bockbier ontdekt, bij Kees thuis kijk ik elke formule 1 race en van de week zat ik bij Carlo nog aan de pizza.

En dan laat ik nog onvermeld dat ik afgelopen zomer samen met Geurt en Marije twee weken Spanje onveilig heb gemaakt, dat ik met Pieter en Peter zomers elke dinsdagmiddag een rondje Juttersmarkt plus terras doe en dat ik inmiddels zo close met Lolke en Koen was dat al dat gedoe met Rob volledig uit mijn koker kwam. Heel dom dat ik dit nu allemaal openbaar, want nu voelt Vincent zich natuurlijk ontzettend achtergesteld. Die staart nu ongeduldig naar de telefoon in de hoop dat ik bel voor een dagje sauna. Helaas, geen tijd voor, alle vrije uurtjes gaan op aan dammen met Michiel.

U ziet het, het leven van een lokaal riooljournalist gaat echt niet over rozen. Er komt nog heel wat bij kijken om de grote duim vakkundig te kunnen gebruiken. Een beetje tijd voor jezelf is er eigenlijk niet meer bij, maar gelukkig vind ik heel af en toe nog een paar minuten voor een column van wereldklasse. Die schrijf ik overigens alleen voor mezelf hoor, alleen de mindere stukjes maak ik openbaar.

Den Helder Actueel, 30 april 2018 – 11:46

Reacties:

Judge X
30 april 2018 at 12:09
Eindelijk bent u eens eerlijk Ronald Boutkan, ik wist het-ik wist het-ik wist het wel …. u bent volkomen onbetrouwbaar ….!!!
U bent zo onbetrouwbaar, dat een baan bij de Woning Stichting op termijn er waarschijnlijk niet in zit …. 😀 😀 😀

Judge X
30 april 2018 at 12:43
Ik zal voor de azijn-waterende reageerders nog even toevoegen, dat mijn reactie hierboven als humor moet worden gelezen ….; dat bespaard u de moeite om de strontkar voor te rijden. 😀

Gekke Henkie
30 april 2018 at 13:17
Ach meneer Boutkan, u weet nu wel dat u de intelligentie van de gemiddelde bezoeker – let wel: gemiddelde bezoeker! – van deze site niet te hoog moet inschatten. De ironie lag er bij de vorige column dik bovenop, maar kennelijk niet dik genoeg om door iedereen te worden opgemerkt. Jammer, maar geen reden om dan nu voortaan maar uit een ander vaatje te gaan tappen. En laten we wel zijn: het doel van een column is om te prikkelen. En daarin bent u meer dan geslaagd, gezien het aantal reacties .Gewoon doorgaan, zou ik zeggen. En als de Woningstichting langskomt met een lucratief baantje: bedank voor de eer, want anders wordt u het lachertje van Den Helder!

HaKatje
30 april 2018 at 13:18
Heerlijk, even wat luchtige humor (met venijnig randje) tussendoor.

Guido
30 april 2018 at 14:00
Prachtig hoe u uw duim gebruikt. Duimen draaiend toezien is ook geen optie.
Met uw belabberde schrijfstijl zou een plekje bij geenstijl u zeker niet misstaan.
Ik wacht met spanning op uw volgende Column.

Henk
30 april 2018 at 15:59
Kansloos…..

https://denhelderactueel.nl/2018/04/dit-is-een-column/

Coalitieakkoord 2018-2022 (PDF)

PDF:
Coalitieakkoord 2018-2022