Chris Aalberts – In Den Helder (37): Raadsleden kunnen goed roddelen + Ronald den Boer – Gemeenteraad gek op roddel en achterklap + Bloemen & Alberti & Finkers – Hendrik Haan

In Den Helder (37): Raadsleden kunnen hier heel goed roddelen

Roddel en achterklap is in Den Helder een politiek instrument

Den Helder is geen grote gemeente en dat merk je aan alles. Zo zijn er nogal wat mensen in de Helderse gemeentepolitiek, die elkaar goed kennen, omdat ze familie van elkaar zijn. Velen voelen zich geroepen die familiebanden onder de aandacht te brengen. Dit is nooit bedoeld als compliment: oud wethouder Dirk Pastoor van de Vrije Socialisten is de schoonzoon van raadslid Carla van Driesten van dezelfde partij. GroenLinks lijsttrekker Marije Boessenkool is de partner van voormalig PvdA wethouder Hans Boskeljon, die inmiddels ook op de GroenLinks lijst staat. PvdA wethouder Trees van der Paard is de dochter van een voormalige lokale PvdA voorzitter.

Waarom vertellen lokale politici aan uw verslaggever welke persoonlijke relaties andere lokale politici onderling hebben? Het moet altijd laten zien, dat politici hun functie niet aan zichzelf te danken hebben, maar alleen aan hun netwerk. De Vrije Socialisten zijn sowieso niet serieus te nemen, want dat is eigenlijk een familieclubje, zo is de teneur. Wethouder Van der Paard is eigenlijk niet geschikt voor haar werk, zo is de insinuatie, want ze zit alleen maar op die plek, omdat ze door haar vader is geparachuteerd. Of het allemaal waar is, is nauwelijks te controleren.

Dat komt de roddelaars in de Helderse gemeentepolitiek natuurlijk goed uit.

De kernkwaliteit van raadsleden

Zo zien we wat de kernkwaliteit van veel Helderse politici is: het verspreiden van roddels. Opvallend vaak gaan die over seks. Een van de Helderse fractievoorzitters doet aan trio’s, heeft een keer iets met een andere man gehad, heeft geld verdiend met een pornobedrijf en heeft daarom ook een vieze bijnaam, vertellen meerdere raadsleden. Bewijs is er niet. Een vrouwelijk raadslid zou een meer dan wild verleden hebben en een wethouder is al meerdere keren met ambtenaren naar bed geweest. Ook hier: geen bewijs.

Ernstiger wordt het als de roddels de suggestie van belangenverstrengeling in zich hebben. Een voorbeeld is wethouder stedelijke ontwikkeling Lolke Kuipers (D66), die ook vastgoedondernemer is. Voor sommige raadsleden een teken van sterkte, want Kuipers weet waar hij het over heeft, voor anderen een reden om continu te suggereren, dat Kuipers een dubbele pet op heeft en dat er sprake is van belangenverstrengeling. Bewijs is er niet: het bedrijf van Kuipers is in de verre omtrek van Den Helder niet actief.

In Den Helder schamen lokale politici zich niet eens dat ze geen bewijs hebben voor de verhalen, die ze zelf verspreiden.

Veel suggestie, weinig feiten

Nog zo’n roddel gaat over fractievoorzitter Peter Reenders van de Stadspartij. Deze voormalige opticien had een winkel aan het einde van een Helderse winkelstraat. Door de inkrimping van het winkelbestand is dat inmiddels een woonstraat geworden. In zijn voormalige winkelpand zit nu een garage. ‘Je mag niet achterdochtig zijn, maar ik heb daar nooit een bestemmingsplan van gezien,’ suggereert een raadslid op uiterst serieuze toon. Ze suggereert expliciet, dat het een cadeautje van de gemeente was: ‘ik wil niet meedoen aan de verhalen, maar dat zou echt eens uitgezocht moeten worden.’ Waarom ze dit verhaal zelf niet uitzoekt, laat zich raden. Bewijs is er immers niet.

Zo zijn er tientallen voorbeelden. ‘Beter voor Den Helder’ fractievoorzitter Carlo Assorgia is de eigenaar van een pizzeria. Hij werkt aan een nieuw horeca plein aan de achterkant van zijn zaak. Voor politieke tegenstanders bewijs van belangenverstrengeling. Bewijs is er niet: het besluit over het plein is genomen toen Assorgia nog niet in de gemeenteraad zat. Het was toen nog een D66 idee.

Zo zien we steeds hetzelfde: de aanwezigheid van uw verslaggever is een reden om lelijke verhalen over collega’s de wereld in te sturen. Bewijs heeft men vrijwel nooit, verdachtmakingen des te meer.

Drones laten vliegen

VVD fractievoorzitter Kees Visser was ooit wethouder en ging over de lokale luchthaven. Dat hij nu een bedrijfje heeft, dat daar drones laat rond vliegen is daar een direct gevolg van, weet een raadslid te melden. Bewijs is er niet. Strafbare feiten suggereren, daar draaien Helderse raadsleden hun hand niet voor om. Oud wethouders kunnen in Den Helder sowieso geen goed doen: over meerdere van hen wordt beweerd, dat ze op een ongeoorloofde, slinkse wijze nog steeds hun invloed in Den Helder laten gelden. Het bewijs? Dat men een baan bij een publieke of semi publieke instelling heeft aangenomen.

Hoe kunnen we weten, of dit soort roddels kloppen? Vele lokale politici doen aan dit roddelcircuit mee, maar meer dan beschuldigingen hebben ze niet in huis. Elke keer mist zelfs een begin van een feitelijke onderbouwing. Dat blijkt in de leefwereld van Helderse politici ook helemaal niet nodig. Zo vertelt een oud raadslid, dat hij maar twee raadsleden ‘integer’ vindt. Op de vraag van uw verslaggever waarom de andere 29 niet te vertrouwen zouden zijn, volgt het antwoord: ‘gevoel, puur gevoel’.

Fout standpunt? Dan een roddel

Politieke meningsverschillen vertaalt men in Den Helder in roddels. Het voormalige ChristenUnie raadslid Willem Koning wordt verweten tijdens zijn raadslidmaatschap een baantje bij Zeestad te hebben geregeld. Het bewijs? Koning stemde voor het stadhuis op de stationslocatie. Om Konings standpunt in een negatief daglicht te zetten, hebben tegenstanders er een theorie over ontwikkeld: Koning zou in ruil voor zijn stem een baan krijgen. Bewijs is er weer eens niet. Dat is het patroon: raadsleden roddelen alleen over politici, waarmee ze het inhoudelijk oneens zijn.

Ondanks, dat niemand bewijs aanlevert voor al deze roddels, zijn ze toch veelzeggend. Het tekent de verhoudingen van allerlei mensen, die elkaar tot op het bot minachten en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Niemand vraagt naar de onderliggende feiten, soms met uitzondering van de lokale krant. Als de krant er over schrijft leest nog steeds maar een minderheid van de bevolking hoe het wél zit. Zo kunnen verhalen eindeloos blijven rond zingen.

Wat gek, dat al deze mensen het onderling nooit eens kunnen worden over hoe het verder moet met Den Helder. Het ergste is: de meeste van hen komen na de aankomende verkiezingen waarschijnlijk gewoon weer terug.

Tot aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart is er twee keer per week: Chris Aalberts in Den Helder (http://tpo.nl/tag/chris-aalberts-in-den-helder/). Een serie over de gemeentepolitiek van de marinestad en wat de rest van Nederland daarvan kan leren.

The Post Online, 22-02-2018, 12:35

Reacties:

Gerard Dekker · Manager bij Expattix
Je vergeet nog wat Chris,
https://www.telegraaf.nl/nieuws/255944/omwonenden-kopen-villa-om-azc-te-voorkomen
Wie woont er ook in dat buurtje?
Inderdaad: Carlo Assorgia

http://politiek.tpo.nl/2018/02/22/chris-aalberts-helder-37-raadsleden-kunnen-hier-heel-goed-roddelen/

Gemeenteraad Den Helder is gek op roddel en achterklap

Een wethouder, die ’het’ met ambtenaren doet, een fractievoorzitter, die van trio’s houdt, een vrouwelijk raadslid met een wild verleden en wethouders en raadsleden bij wie sprake zou zijn van belangenverstrengeling.

Buitenstaanders valt het al snel op: in Den Helder is het via roddel en achterklap beschadigen van mensen tot kunst verheven. In de gemeenteraad wordt daar volop aan mee gedaan, ontdekte publicist en columnist (ook in deze krant) Chris Aalberts. Hij werkt aan een boek over de Helderse gemeentepolitiek en publiceert daarover alvast op de website The Post Online. Wie de lokale situatie niet kent, krijgt daaruit al snel de indruk, dat de stad bestuurd wordt door een gemeenteraad vol minkukels en opportunisten, die kiezers zaken beloven, die ze nooit kunnen waar maken.

In de jongste aflevering stelt Aalberts vast, dat gemeenteraadsleden graag over elkaar roddels vertellen. De verhalen zijn soms seksueel getint of suggereren gebrek aan integriteit dan wel vriendjespolitiek. ’Strafbare feiten suggereren, daar draaien Helderse raadsleden hun hand niet voor om’, stelt Aalberts vast op basis van het contact, dat hij met politici had. De meeste beweringen over elkaar worden gedaan zonder een greintje bewijs of zonder dat het controleerbaar is.

’Ondanks, dat niemand bewijs aanlevert voor al deze roddels, zijn ze toch veelzeggend. Het tekent de verhoudingen van allerlei mensen, die elkaar tot op het bot minachten en elkaar het licht in de ogen niet gunnen.’ Ongefundeerde beweringen blijven soms eindeloos rond zingen. Aalberts conclusie: ’Wat gek, dat al deze mensen het onderling nooit eens kunnen worden over hoe het verder moet met Den Helder. Het ergste is: de meesten van hen komen na de aankomende verkiezingen waarschijnlijk gewoon terug.’

Noordhollands Dagblad, 22 februari 2018, 15:36

Reacties:

Adrie Lieuwma · Den Helder
wist ik allang, ik heb nog nooit een politici op een waarheid kunnen betrappen.

https://www.noordhollandsdagblad.nl/den-helder-eo/gemeenteraad-den-helder-gek-op-roddel-en-achterklap

Hendrik Haan

Gepubliceerd op 5 jul. 2014

Reacties:
https://youtu.be/sUIP342AdHg

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Dirk+Pastoor
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carla+van+Driesten
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hans+Boskeljon
https://robscholtemuseum.nl/?s=Trees+van+der+Paard
https://robscholtemuseum.nl/?s=Lolke+Kuipers
https://robscholtemuseum.nl/?s=Peter+Reenders
https://robscholtemuseum.nl/?s=Carlo+Assorgia
https://robscholtemuseum.nl/?s=Kees+Visser

1 Comment

  1. Wat een volstrekt waardeloze vent die hele Chris Aalberts. In een maatschappij die van doofpotten, geheimhouding, elkaar dekken en noem de shit maar op, aan elkaar kleeft, bestempelt deze ‘onderzoeksjournalist’ alles dat hem wordt aangereikt automatisch tot onbewezen roddel, tenzij men hem daarbij een rechterlijk vonnis overlegt, waartegen geen hoger beroep meer open staat. NOOIT zal Aalberts eens zelf iets onderzoeken….Echt een waardeloze vent.

Reacties zijn afgesloten bij dit onderwerp.