Cees Stam – ’Groeneweg’? + Matthie Bergmann – Tegen verhuur + Van H. vecht ontslag aan + Omkoping niet aangetoond + ‘Plichtsverzuim’ + ‘Staatssteun’ + Drijfzand + Wethouder sneuvelt

Hoe heeft Bergen de ’Groeneweg’ kunnen goedkeuren?

Dromend fietste ik over de Groeneweg richting Bergen, onderweg genietend van de prachtige natuur.

Totdat ik bijna van mijn fiets viel van schrik, want daar ontwaarde zich een heus splinternieuw villadorp van zes kapitale woningen aan de Groeneweg, grenzend aan het voormalig munitiedepot. Ik dacht hoe is het mogelijk in dit agrarisch gebied. Als iedereen hier mag bouwen, blijft er weinig over van dit mooie landschap.

Nieuwsgierig ben ik mijn licht op gaan steken, er blijkt een provinciale regeling te bestaan: ’ruimte voor ruimte’. Een compensatieregeling voor o.a. saneringslocaties en de aangrenzende gronden, zodat bij een slimme toepassing een grotere locatie kan ontstaat, waarvoor ter compensatie nieuwbouwwoningen mogen gezet. En daar is misbruik van gemaakt door een vooraanstaande Bergense ondernemer, die goede contacten heeft bij het college, met goedkeuring van de gemeenteraad (wijziging bestemmingsplan).

Ik vraag mij nu af, is de bouw van deze villa’s in de polder wellicht een onderdeel van de smeer/beerput van topambtenaar Van H.

Want hoe kan het bestaan dat Bergen dit heeft goedgekeurd. Ter bescherming van de landschappelijke waarde had dit nooit mogen gebeuren.

Alkmaarse Courant, 26 oktober 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Bergen gaat gevecht tegen verhuur aan

NHD, 10 november 2018

NHD, 10 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/

Projectleider Van H. vecht ontslag aan

Bergen – De vorige maand met strafontslag gestuurde projectleider E. van H. van de gemeente Bergen vecht dit ontslag bij de bestuursrechter aan. De zaak dient maandagmorgen in Alkmaar.

Van H. kwam in opspraak nadat projectontwikkelaar André van Wonderen halverwege maart van dit jaar verklaarde dat Van H. vroeger van zijn vader, André van Wonderen sr., steekpenningen had aangenomen. Het college van Bergen verklaarde toen vrijwel direct het volle vertrouwen in Van H. te hebben.

Dat veranderde toen ongeveer een week later op internet een document werd gepubliceerd waaruit bleek dat Van H. een lening van 165.000 euro had aangenomen van een andere projectontwikkelaar die ook in Bergen actief is. Volgens een precedent geval bij de Centrale Raad van Beroep is dit voor een ambtenaar verboden.

Nadat dit bekend was geworden, schorste De BUCH, de formele werkgever van Van H., de projectleider en schakelde zij bedrijfsrecherche bureau Hoffmann in.

Dit bureau overhandigde vorige maand de bevindingen aan De BUCH. Op basis van het nog vertrouwelijke rapport kreeg Van H. strafontslag. Bovendien werd het rapport aan de Rijksrecherche overhandigd. Die besloot mede op basis hiervan een strafrechtelijk onderzoek naar Van H. te beginnen.

De advocaat van Van H. bevestigde gisteren dat de zaak maandag voor de bestuursrechter dient, maar wilde niet inhoudelijk ingaan op de vraag op basis van welke gronden Van H. het ontslag aanvecht.

Alkmaarse Courant, 16 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Omkoping topambtenaar Bergen niet aangetoond + ’Ernstig plichtsverzuim Van H.’

Bergen – Er is geen bewijs, dat de ontslagen topambtenaar E. van H. van de gemeente Bergen steekpenningen heeft aangenomen van de inmiddels overleden projectontwikkelaar André van Wonderen. Dit is een van de conclusies van bedrijfsrecherche bureau Hoffmann.

Dit werd gisteren bekend op een zitting voor de bestuursrechter in Alkmaar. Van H. vroeg om schorsing van zijn strafontslag tot de bezwaarprocedure, die hij daartegen heeft aangespannen, is afgehandeld.

De kwestie van de steekpenningen had André van Wonderen jr. gemeld en was een van de twee zaken, die Hofmann heeft onderzocht. De tweede zaak was een lening van € 165.000 ,die Van H. van project ontwikkelingsbedrijf Jan Ory BV heeft aangenomen voor zijn huis in Julianadorp.

De rechtszaak gisteren ging alleen over deze lening. Toch liet de advocaat van Van H. zich ontvallen, dat Hoffmann het aannemen van steekpenningen door zijn cliënt niet heeft kunnen aantonen.

De advocaat van de voormalige werkgever van Van H., de BUCH, verklaarde, dat die berichten als ’ongefundeerd’ worden beschouwd.

De rechter verklaarde maandagmorgen wel, dat het verzoek om een voorlopige voorziening ongegrond is. Van H. wilde zo bewerkstelligen. dat zijn ontslag geschorst zou worden tot de bezwaarprocedure. die hij ook heeft aangespannen, afgerond zou zijn. De rechter ging hier niet in mee. Hij stelde, dat het aannemen van de lening kan worden beschouwd als ernstig plichtsverzuim. De rechter achtte ook niet bewezen, dat Van H. de lening aan zijn baas had verteld.

’Ernstig plichtsverzuim’

Julianadorp – Julianadorper E. van H. ,voormalig topambtenaar van De BUCH, heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan ernstig plichtsverzuim door een lening van € 165.000 te vragen en aan te namen van project ontwikkelingsbedrijf Jan Ory BV. “Hij heeft zich daardoor afhankelijk gemaakt van Ory en in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling gewekt”, aldus gistermorgen de bestuursrechter in Alkmaar.

De rechter voegde er wel aan toe, dat er geen bewijs is, dat Van H. Ory op enigerlei manier heeft bevoordeeld. Niettemin vond hij het strafontslag per 17 oktober, dat De BUCH Van H. heeft verleend, gerechtvaardigd.

Van H. vecht het ontslag aan. Hij vindt de maatregel onevenredig zwaar. Daardoor zit hij nu bijvoorbeeld zonder inkomsten.

’Vroeg om lening’

Van H. meent, dat er van ernstig plichtsverzuim, de basis voor zijn ontslag, geen reden is. “Ik vroeg Ory in 2006 om de lening, omdat ik dacht dat hij ging stoppen. Dat ik hem daarna dus niet meer beroepsmatig zou tegenkomen. Dus was Ory geen actieve marktpartij meer.”

De rechter vond, dat Van H. beter had moeten weten: “De lening was afgesloten over langere tijd met de BV. U kon niet voorzien of en zo ja, wanneer die BV zou stoppen. Bovendien had Ory nog grond in Egmond aan den Hoef, waar de gemeente huizen wilde laten bouwen. Daar was hij dus nog actief bezig.”

De advocaat van De BUCH wees de rechter in dit verband erop, dat Van H. na het afsluiten van de lening Ory beroepsmatig nog wel meerdere keren was tegengekomen, onder meer bij de planvorming van Delversduin, de woningbouwlocatie in Egmond aan den Hoef: “Hij had toen direct moeten melden, dat hij een lening bij Ory had afgesloten.”

Van H. moest toen erkennen, dat hij Ory inderdaad nog vaker was tegengekomen. De rechter stelde ook vraagtekens bij de vorm van de lening en waarom Van H. geen lening bij een gewone bank had afgesloten. De Julianadorper erkende, dat de voorwaarden van Ory gunstiger waren, dan hij ooit bij een bank zou kunnen krijgen. Zo hoefde hij over de eerste 86 maanden geen rente te betalen. Toen hij 100.000 euro van de lening in 2014 afloste, daalde de rente met terugwerkende kracht van 4 naar 2 procent.

’Gemeld’

De ontslagen projectleider probeerde gisteren nog aan te tonen, dat hij de lening indertijd bij zijn directe baas had gemeld. Deze heeft dit tegenover Bureau Hoffmann echter ontkend. De rechter achtte daarom ook dit punt niet bewezen.

Een punt in het voordeel van Van H. meldde de rechter nog wel: “Bureau Hoffmann heeft niet kunnen constateren dat Van H. op enigerlei wijze Ory heeft bevoordeeld.”

De rechter probeerde nog, of De BUCH het strafontslag wilde omzetten in gewoon ontslag, waardoor Van H. recht zou kunnen krijgen op een uitkering. Dit werd resoluut van de hand gewezen: “Als je zoiets doet, dan denken de mensen dat de gemeente corrupt is.”

De rechter oordeelde verklaarde de voorlopige voorziening ongegrond. Van H. rest nu alleen nog de bezwaarprocedure, die hij tegen het ontslag heeft aangespannen.

Noordhollands Dagblad, 20 november 2018, 22:21

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

‘Zeker aanklacht om staatssteun’

Alkmaarse Courant, 26 november 2018

Alkmaarse Courant, 26 november 2018

https://www.noordhollandsdagblad.nl/regio/alkmaar

Opgestapte Bergense wethouder Van den Busken in het drijfzand van de politiek

Bergen – Als nieuweling in de politiek in Bergen maakte hij in mei de overstap van journalist bij deze krant direct naar het wethouderspluche. Vijf maanden later stapte hij al weer op, nadat zijn collega wethouders hem hadden laten vallen. Michiel van den Busken blikt terug. Samengevat: „Ik ben in het pak genaaid.”

Hij is zichtbaar aangeslagen. ’Doodzonde’ vindt Michiel van den Busken het dan ook, dat hij geen wethouder van Bergen meer is. Hij had grootse plannen. De weg naar zijn vertrek noemt hij ’te bizar voor woorden’.

“Ik ben gevallen, doordat het vorige college in de kwestie Erik van H. niet direct aangifte heeft gedaan bij de Rijksrecherche.” In plaats daarvan verziekt de kwestie volgens hem al sinds maart van dit jaar het politieke klimaat in deze gemeente.

Waar ligt de kiem van uw vertrek?”

“Toen in maart op Facebook een kopie van de hypotheek akte van Ory BV aan Van H. verscheen, had De BUCH dit moeten controleren en daarop direct aangifte moeten doen bij de Rijksrecherche. Dan was het hele daaropvolgende proces duidelijk geweest. Ik weet nog steeds niet waarom dat toen niet is gebeurd.”

Wat is het gevolg geweest van het inschakelen van Bedrijfsrecherchebureau Hoffmann?

“We hebben als wethouders daardoor meer dan een half jaar niet echt kunnen werken. Onze hele planning lag overhoop doordat Hoffmann er zo lang over deed.”

Had het nog meer gevolgen?

„De kwestie zorgde en zorgt nog steeds voor veel commotie. Ook al omdat er heel lang geen enkele informatie hierover naar de raad of de bevolking kwam.”

Hoe reageerde het college op die commotie?

„De burgemeester en wethouder Frits Westerkamp waren op vakantie, toen ik op eigen initiatief een document maakte met vervolgstappen. De wethouders Yolan Koster en Jan Houtenbos vonden echter niet, dat dat naar buiten kon. Toen collega Frits Westerkamp terug was, was hij het met hun eens. Het waait wel over, dachten ze.”

Was er een moment, dat de kwestie in een stroomversnelling kwam?

“Ja. In een collegeoverleg vertelde de gemeentesecretaris Martijn Schroor verbaasd te zijn over zoveel ophef over Van H., terwijl er volgens hem nog drie of vier zaken speelden. Er lag net weer een brief van mijn fractievoorzitter Koos Bruin van BBB, die opnieuw aandrong op openheid. Om hem te sussen vertelde ik hem, dat De BUCH best goed draait, maar ook dat er nog drie of vier zaken waren, die aangepakt moesten worden. Bruin heeft dit toen zonder mij daarvan in te lichten, gemeld bij de Rijksrecherche.”

Wanneer barstte de bom?

“Bij een vertrouwelijke coalitiebijeenkomst voor de raadsvergadering van 4 oktober meldde Bruin wat hij had gedaan. Toen brak de beer los, ook al omdat hij vertelde dat ik de bron was. Koster vertelde het aan de burgemeester. Het werd nog erger toen deze informatie ook nog eens in de Alkmaarsche Courant stond. Bovendien kwam de krant met het verhaal, dat de wet zegt dat bij een vermoeden van een misdrijf een college wettelijk verplicht is aangifte te doen. Gemeentebelangen had dat een jurist laten uitzoeken zonder haar eigen wethouder Westerkamp daarover te informeren.”

Hoe reageerden uw collega’s en de burgemeester hierop?

“Westerkamp was boos, dat hij niets wist en vanuit het college werd hem verteld, dat hij zijn fractie in toom moest houden.”

Wat had de melding over die ambtenaren tot gevolg?

“Er ontstond grote onrust onder de werknemers. Van mij werd verlangd de oplossing voor de onrust te vinden, omdat ik die veroorzaakt zou hebben. Terugkijkend denk ik, dat de burgemeester en Schroor het zelf hadden moeten doen. Niettemin moest ik een verklaring op intranet zetten, waarin ik het vertrouwen in de ambtenaren uitsprak. Dat heb ik gedaan, nadat ik die verklaring aan de burgemeester had voorgelegd. ”

Was daarmee de zaak gesust?

“Nee, zeker niet. Zoals afgesproken zette Schroor de verklaring op intranet en stuurde die ook naar de raadsleden. Bruin was het er niet mee eens. Hij stuurde een brief, dat het college afstand moest doen van die verklaring, omdat er nog zaken speelden en eiste een extra raadsvergadering over Van H.”

Voelde u zich tussen twee vuren zitten?

„Absoluut. Aan de ene kant Bruin, die eiste dat de verklaring werd ingetrokken en aan de andere kant het college, dat van mij verlangde, dat Bruin die brief introk.”

En toen kwam de nekslag?

“Ja. Op de ochtend van 30 oktober zeiden de overige wethouders nog, dat we met z’n vieren door zouden gaan, ook als Bruin mij zou laten vallen. ’s Middags echter zegden ze alle vertrouwen in mij op. Ik weet nog steeds niet wat de mening van de wethouders in zo’n korte tijd heeft doen veranderen. Wel dat ze me gewoon hebben laten vallen. Daar heb ik een heel grote kater aan overgehouden. Ik begrijp nu ook waarom mensen zo’n wantrouwen in de politiek hebben.”

Hoe kijkt u nu terug op wat politiek is?

„Ik had mogelijke oplossingen voor het fietspad langs de Eeuwigelaan, de voetbalfusielocatie en de sporthal in Egmond aan Zee. Daar wilde ik aan verder werken. Toen gebeurde dit. Ik heb er een heel grote kater van. Na een week was Hafkamp de eerste van het college die belde. Of ik zin had in een afscheidsetentje…”

En nu?

„Werk zoeken.”

Alkmaarse Courant, 1 december 2018. 14:33

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181130_52321037/opgestapte-bergense-wethouder-van-den-busken-in-het-drijfzand-van-de-politiek

Wethouder sneuvelt om centrumplan

Bergen – Wethouder Frits Westerkamp (Gemeentebelangen) is dinsdagavond tijdens een raadsvergadering opgestapt. Hij hield de eer aan zichzelf door dit bekend te maken nog voordat een motie van wantrouwen rond het plan De 7 Dorpelingen tegen hem in stemming was gebracht.

De motie van wantrouwen kon op een kleine meerderheid in de raad rekenen, omdat Koos Bruin van Behoorlijk Bestuur Bergen, die eerst tot de coalitie behoorde, nu met de oppositie mee stemde. De hele raadsvergadering ging over het plan De 7 Dorpelingen voor de herinrichting van het centrum van Bergen. Westerkamp had bij zijn benoeming eind mei de opdracht meegekregen het besluit van de vorige raad voor dit plan in te trekken. Daarover kwam hij in november met vier scenario’s.

Kies Lokaal, CDA, PvdA, D66 en Behoorlijk Bestuur Bergen vonden, dat deze scenario’s te laat waren aangeleverd, wat een onzorgvuldig en chaotisch proces tot gevolg had.

Het ’onnodig’ lang wachten had bovendien de bestuurscultuur in de gemeente Bergen verslechterd, aldus de indieners van de motie van wantrouwen.

De wethouder had verder geen goede juridische onderbouwing voor het intrekkingsbesluit gevonden.

Dezelfde indieners van de motie stemden kort daarvoor dan ook tegen het intrekken van het besluit van de vorige raad voor het plan De 7 Dorpelingen.

Westerkamp wees de verwijten verre van zich: „De raad doet te weinig aan zelfreflectie. U gaf mij de opdracht een intrekkingsbesluit op te stellen. Dat heb ik gedaan en heel zorgvuldig. Door mij is de bestuurscultuur in Bergen niet verslechterd. Dat was zij al.”

Alkmaarse Courant, 19 december 2018, 06:55

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20181219_1349081/wethouder-sneuvelt-om-centrumplan

Meer informatie:
https://robscholtemuseum.nl/?s=Hoffman
https://robscholtemuseum.nl/?s=BUCH